Anmäl dig
Tilläggsinformation via koulutusinfo@fcg.fi

När ett upphandlingsbeslut klandras bör kommunen fatta några viktiga beslut. Är det skäl att göra självrättelse eller invänta dom från marknadsdomstolen? Vilka handlingar kan ges till den klandrande? Hur påverkar ändringssökande slutandet av kontrakt?

Denna utbildningen ger tjänsteinnehavarna en bra grund att föregripa de olika rättsmedel som anbudsgivarna har till sitt förfogande och att koordinera marknadsdomstolsprocessen. Därtill behandlas Konkurrens- och konsumentverkets tillsyn av olagliga direktupphandlingar.

Teman:

 • Skillnader mellan upphandlingsrättelse och besvär  
 • Vem får söka ändring
 • Tid för ändringssökande 
 • Hur ändringssökande påverkar slutande av kontrakt
 • Tillfällig organisering av nödvändiga upphandlingar
 • Påföljderna för fel i upphandlingsförfarandet
 • KKVs tillsyn av direktupphandlingar
 • Offentlighetsfrågor i samband med ändringssökande

Föreläsare advokat Teemu Suominen från Advokatbyrå Reims & Co Ab

 

Anmäl dig senast den 22 august.

Program

8.50  Sändningen öppnas

9.00  Utbildningen börjar - välkommen!
Utbildningsansvarig Lasse Paukkonen, FCG Finnish Consulting Oy

Teman:

 • Skillnader mellan upphandlingsrättelse och besvär  
 • Vem får söka ändring
 • Tid för ändringssökande 
 • Hur ändringssökande påverkar slutande av kontrakt
 • Tillfällig organisering av nödvändiga upphandlingar
 • Påföljderna för fel i upphandlingsförfarandet
 • KKVs tillsyn av direktupphandlingar
 • Offentlighetsfrågor i samband med ändringssökande

Föreläsare advokat Teemu Suominen från Advokatbyrå Reims & Co Ab

12.00 Utbildningen slutar


Under utbildningen hålls 1-2 korta pauser.

Ändringar i programmet är möjliga.

Föreläsare

Suominen, Teemu
Advokat

Som föreläsare på utbildningen fungerar advokat Teemu Suominen från Advokatbyrå Reims & Co Ab. Han är specialiserad inom dataskyddsfrågor, offentlig upphandling, försäkringsrätt och fastighetsrätt. Teemu har bred erfarenhet av tvistlösning och rättegångar.

Priser

Deltagaravgift:
210 € + alv 24 %  per person
 

4-10 deltagare från samma organisation: 840 euro (+ moms).
11-20 deltagare från samma organisation: 1400 euro (+ moms).
21-30 deltagare från samma organisation: 1850 euro (+moms).
31-40 deltagare från samma organisation: 2200 euro (+ moms).
41-50 deltagare från samma organisation: 2400 euro (+moms).
51-60 deltagare från samma organisation: 2600 euro (+moms).


Priset innefattar undervisningen, det elektroniska materialet. Till priset tillkommer faktureringstillägg (5€+moms).

Deltagaravgiften inkluderar även ett års avgiftsfri prenumeration (fyra nummer) av tidningen Kommuntorget Magasin, Finlands enda svenskspråkiga tidskrift, specialiserad på kommunala frågor. Var god och lämna dina adressuppgifter för att få Kommuntorget tidningen via denna länk: https://ecv.microsoft.com/vSS96vmP0L&lang=sv

Om du vill avboka ditt deltagande ber vi dig skicka e-post till: koulutusinfo@fcg.fi. Det är avgiftsfritt att avboka till och med den 15.8.2023. Efter detta datum debiterar vi 50% av deltagaravgiften. Ifall deltagandet inte avbokas alls, debiterar vi deltagaravgiften i sin helhet. Ifall du inte kan delta, kan du även anmäla en annan person från din organisation.

Plats

FCG Zoom

För vem

Denna utbildningen ger tjänsteinnehavarna en bra grund att föregripa de olika rättsmedel som anbudsgivarna har till sitt förfogande och att koordinera marknadsdomstolsprocessen.

Ytterligare information

Paukkonen, Lasse
Utbildningsansvarig
Lasse.Paukkonen@fcg.fi
+358 41 731 6998
Hallakoski, Ulla
Utbildningskordinator
Ulla.Hallakoski@fcg.fi
+358 50 302 7712