Anmäl dig
- +
Välj
Möjliga rabattkoder anges i kassan

Kommunala tjänsteinnehavare har i sitt dagliga arbete arbetsuppgifter som kräver förståelse och kunskaper i de grundläggande frågorna inom avtalsrätten. Är du kanske en ny tjänsteinnehavare, eller behöver du kanske friska upp ditt minne gällande avtalsrättens grunder?  

Utbildningen ger dig en inblick i vanligaste frågorna inom avtalsrätt, såsom den centrala lagstiftningen och innehållet i ett bra avtal. Kom med på utbildningen för att få en förståelse och uppdatering i frågorna som berör kommunala tjänsteinnehavare i det dagliga arbetet.

 

Anmäl dig senast den 4 september.

Program

8.50 Sändningen öppnas!

9.00  Utbildningen börjar
Utbildningsplanerare Ellen Eskelin, FCG Finnish Consulting Group Oy

I utbildningen behandlas bl.a dessa teman:

•    Allmän avtalsrätt:

o    Den centrala lagstiftningen
o    Sluta avtal
o    Innehållet i ett bra avtal
o    Vad händer vid avtalsbrott?
o    Vanliga problemsituationer

•    Kommunen som avtalspart:

o    Kommunallagens bestämmelser om avtal
o    Förvaltningsavtal
o    Avtalsstyrning i kommunen

12.00 Utbildningen slutar

Föreläsare advokat Teemu Suominen från Advokatbyrå Oy Indicia Ab

Under utbildningen hålls 1–2 korta pauser.

Ändringar i programmet är möjliga.
 

Föreläsare

Suominen, Teemu
Advokat

Som föreläsare på utbildningen fungerar advokat Teemu Suominen från Advokatbyrå Oy Indicia Ab. Han är specialiserad inom dataskyddsfrågor, offentlig upphandling, försäkringsrätt och fastighetsrätt. Teemu har bred erfarenhet av tvistlösning och rättegångar.

Priser

Deltagaravgift:
230 € + alv 24 %  per person

4-10 deltagare från samma organisation: 920 euro (+ moms).
11-20 deltagare från samma organisation: 1500 euro (+ moms).
21-30 deltagare från samma organisation: 1900 euro (+moms).
31-40 deltagare från samma organisation: 2300 euro (+ moms).
41-50 deltagare från samma organisation: 2500 euro (+moms).
51-60 deltagare från samma organisation: 2700 euro (+moms).Priset innefattar undervisningen, det elektroniska materialet. Till priset tillkommer faktureringstillägg (5 €+moms).

Deltagaravgiften inkluderar även ett års avgiftsfri prenumeration (fyra nummer) av tidningen Kommuntorget Magasin, Finlands enda svenskspråkiga tidskrift, specialiserad på kommunala frågor. Var god och lämna dina adressuppgifter för att få Kommuntorget tidningen via denna länk: https://ecv.microsoft.com/vSS96vmP0L&lang=sv
 

Om du vill avboka ditt deltagande utan extra kostnader ber vi dig senast x28.8.2024 skicka e-post till koulutusinfo@fcg.fi. Efter detta datum debiterar vi 50 % vid avbokning. Ifall du uteblir utan att avboka, debiteras  deltagaravgiften i sin helhet. Ifall du inte själv kan delta, kan även en annan person från din organisation delta.
 

 

Plats

FCG Zoom

För vem

Utbildningen lämpar sig för kommunala tjänstemän från både fastlandet och Åland. 

Ytterligare information

Eskelin, Ellen
Utbildningsplanerare
Ellen.Eskelin@fcg.fi
+358440383181
Söderlund, Linn
Utbildningsplanerare
Linn.Soderlund@fcg.fi
+358444811635