Anmäl dig
- +
Välj
Möjliga rabattkoder anges i kassan

De årliga traditionella Bildningsdirektörsdagarna samlar ihop bildningsdirektörer från hela Svenskfinland. Under dagarna får deltagarna nätverka och utvecklas professionellt.

Program

Onsdag 19.4.

10.00 Välkommen
Hanna Tainio, vice VD Kommunförbundet

10.20 Aktuellt från Kommunförbundet
Minna Lindberg, specialsakkunnig enheten för välfärd och bildning, Kommunförbundet

11.00 Paus

11.15 Den offentliga ekonomins framtid
Sakkunnig Unna Heimberg, Finansministeriet

12.00 Lunch

13.00 Workshop om självledarskap i arbetet 
Torfinn Slåen, Coach Innomieli Oy
Syftet med workshopen är att deltagarna får tankar och impulser för självledarskap i sitt arbete. De strukturella och innehållsmässiga ändringarna som pågår inom bildningssektorn erbjuder både utmaningar och möjligheter för arbetet.

14.30 Kaffepaus 

15.00 Information on AN-reformen och dess påverkan på bildningssektorn
Emilia Mattsson-Nortamo, Utvecklingschef svenska enheten, Kommunförbundet 

15.35 Demografi och befolkningstrenderna i Finland 
Sara Anttila MDI (diskussion om vad det betyder för Svenskfinland)

18.00 Middag på restaurang i Helsingfors


Torsdag 20.4. 

Tema: Bildningens möjligheter att förstärka välfärden 

9.00 Hur fungerar välfärdsområdena i praktiken?
Möjligheterna för tredje sektorn, elevvården och välfärdsområdena att samarbeta i framtiden.
Johanna Lindholm, Hyvil Oy

10.00 Ungdomsbarometern och dess resultat
Lia Markelin, Magma

11.00 Lunch 

12.00 Temat publiceras inom kort

13.45 Barn och ungas välmående i vardagen
Petra Willamo, Barnavårdsföreningen

15.00 Avlslutning

Priser

Deltagaravgiften är 490 euro (+ moms 24%) per person.

Om du vill avboka ditt deltagande ber vi dig skicka e-post till: suvi.rasi@fcg.fi. Det är avgiftsfritt att avboka till och med 20.3.2023. Efter detta datum debiterar vi 50% av deltagaravgiften. Ifall deltagandet inte avbokas alls, debiterar vi deltagaravgiften i sin helhet. Ifall du inte kan delta, kan du även anmäla en annan person från din organisation.

Plats

Radisson Blu Seaside

För vem

De årliga traditionella Bildningsdirektörsdagarna samlar ihop bildningsdirektörer från hela Svenskfinland.

Inkvartering

Radisson Blu Seaside

Inkvartering ingår inte i priset, men vi har bokat kvotrum på hotellet. Vänligen använda koden 2304BFCGFI i samband med bokningen. Kvoten gäller till och med 21.3.2023.

Bokningar kan göras per telefon eller e-post genom att kontakta Radisson Blu Försäljningstjänst:
Telefon: +358 300 870 010
E-post: reservations.finland@radissonblu.com

Standard enkelrum 146 euro/natt
Standard dubbelrum 166 euro/natt

Ytterligare information

Paukkonen, Lasse
Utbildningsansvarig
Lasse.Paukkonen@fcg.fi
+358 41 731 6998
Rasi, Suvi
Tapahtumatuottaja
Suvi.Rasi@fcg.fi
+358 41 730 9238