Anmäl dig
- +
Välj
Möjliga rabattkoder anges i kassan

Evenemanget samlar bildningsdirektörer från hela Svenskfinland. Under dagen får du höra intressanta talturer av experter, av bland annat Mikaela Nylander, statssekreterare, undervisning- och kulturministeriet och nätverka med kollegor.

Du kan välja att delta i:

1. enbart på Bildningsdirektörsdagen 27.9
2. på Bildningsdirektörsdagen - och första dagen av Valtakunnaliset sivistystoimen neuvottelupäivät 27-28.9
3. på Bildningsdirektörsdagen och Valtakunnaliset sivistystoimen neuvottelupäivät som en tre dagars utbildningshelhet 27-29.9.

Program

Onsdag 27.9

9.30    Morgonkaffe

10.00   Välkommen!
Specialsakkunnig Minna Lindberg, Kommunförbundet
Utbildningsansvarig Lasse Paukkonen, FCG Finnis Consulting Group Oy

10.15   Ekonomiska utsikter inom bildningsektorn i svenskfinland
Sakkunnig Benjamin Strandberg, Kommunförbundet

11.15    Befolkningsutvecklingen i Svenskfinland
Sakkunnig Sara Anttila, MDI Public

12.00    Lunch

13.00    Ministerns hälsing
Motions-, idrotts- och ungdomsminister Sandra Bergqvist, Undervisnings- och kulturministeriet

13.15    FSS studeranden - framtidens utbildning ur elevperspektiv
Förbundsordförande Cecilia Huhtala, Finland Svenska Skolungdomsförbund FSS rf

14.00   Kaffepaus

14.30    Kraven och pressen som Bildningsdirektörerna handskas med

  • Verksamhetsmiljön inom kommuner och bildningssektorn förändras snabbt. Ekonomin och befolkningsstrukturen påverkar förutsättningarna att ordna undervisning på olika stadier och samtidigt ökar enskilda individens behov. Fullmäktige och riksdagen sätter också sina krav på verksamheten i bildningssektorn.  

Ledande sakkunning Terhi Päivärinta, Finnish Consulting Group Oy

15.30    Aktuellt från Undervisningsministeriet
Statssekreterare Mikaela Nylander, Undervisnings- och kulturministeriet

16.00    Avslutning och diskussion

16.15-17.30 Cocktail tillställning i slutet av dagen

Föreläsare

Anttila, Sara
MDI Public Oy
sakkunning
Bergqvist, Sandra
Motions-, idrotts- och ungdomsminister
Huhtala, Cecilia
förbundsordörande
Nylander, Mikaela
Opetus- ja kulttuuriministeriö
statssekreterare
Päivärinta, Terhi
FCG Finnish Consulting Group Oy
ledande sakkunnig
Strandberg, Benjamin
Suomen Kuntaliitto ry;Finlands Kommunförbund rf
Sakkunning

Priser

Med det nya konceptet har du nu möjlighet att delta på det svenskspråkiga Bildningsdirektörsdagen, och kombinera detta med att delta på den finskspråkiga utbildningen enligt det egna önskemålet. 

Du kan välja att delta i enbart på det svenskspråkiga programmet den 27.9, delta på bildningsdirektörsdagen - och en dags finskspråkig utbildning den 27–28.9, eller på bildningsdirektörsdagen och ”Valtakunnaliset sivistystoimen neuvottelupäivät” som en tre dagars utbildningshelhet från den 27-29.9.

Observera att det svenskspråkiga programmet endast kommer att ordnas den första utbildningsdagen.

Priset för deltagandet på evenemanget enligt de olika alternativen är följande:
Deltagande på Bildningsdirektörsdagen den 27.9: 390 € (+ moms 24%)
Deltagande på Bildningsdirektörsdagen + en dag på Sivistystoimen neuvottelupäivät den 27-28.9: 490 € (+ moms 24%)
Deltagande på Bildningsdirektörsdagen + två dagar på Sivistystoimen neuvottelupäivät den 27-29.9: 590 € (+ moms 24%)

Det är avgiftsfritt att avboka till och med 1.9.2023. Efter detta datum debiterar vi 50% av deltagaravgiften. Ifall deltagandet inte avbokas alls, debiterar vi deltagaravgiften i sin helhet. Ifall du inte kan delta, kan du även anmäla en annan person från din organisation.

Deltagaravgiften inkluderar även ett års avgiftsfri prenumeration (fyra nummer) av tidningen Kommuntorget Magasin, Finlands enda svenskspråkiga tidskrift, specialiserad på kommunala frågor. Var god och lämna dina adressuppgifter för att få Kommuntorget tidningen via denna länk: https://ecv.microsoft.com/vSS96vmP0L&lang=sv

Plats

Scandic Grand Central Helsinki

För vem

Bildningsdirektörsdagen riktar sig till bildningssektorns ledare. 

Ytterligare information

Paukkonen, Lasse
Utbildningsansvarig
Lasse.Paukkonen@fcg.fi
+358 41 731 6998
Hallakoski, Ulla
Utbildningskoordinator
Ulla.Hallakoski@fcg.fi
+358 50 302 7712