Anmäl dig
- +
Välj
Möjliga rabattkoder anges i kassan

Utbildningen ger fördjupad  kunskap om  de ofta förekommande frågeställningarna inom offentlig upphandling.

Välkommen med!

Anmäl dig senast den 23 januari 2024!

 

Program

8.50  Sändningen öppnas!

9.00  Utbildningen börjar - välkommen!
Utbildningsansvarig Lasse Paukkonen, Finnish Consulting Group Oy

Val av anbudsgivare
•    Hur får jag den bästa leverantören? Hur ska anbudsgivare som deltar i grupp eller använder underleverantörer meddela sina uppgifter? Hur använder jag referenser på rätt sätt?
Jämförelsekriterier och jämförelse av anbud
•    Vad ska jag tänka på då jag utarbetar jämförelsekriterier? Vilka är fallgroparna? Vad händer då nollanbud kommer in och vilka anbud tas med i jämförelsen? Några modeller på jämförelsetabeller presenteras också.
Anbud i överensstämmelse med anbudsförfrågan
•    Vi går igenom olika situationer där anbud har brister och fel. När kan jag be om komplettering? Hur frågar jag efter preciseringar och kompletteringar på rätt sätt?

12.00 Utbildningen slutar

Utbildarna: Upphandlingschef Satu Wigren, Raseborgs stad, stadsombudsman Jonna Törnroos, Helsingfors stad


Under utbildningen hålls 1-2 korta pauser.

Föreläsare

Törnroos, Jonna
Helsingin kaupunki
Stadsombudsman
Wigren, Satu
Raseborgs stad
Upphandlingschef

Priser

Deltagaravgift: 230 € + moms 24 %  per person

Grupprabatt från samma organisation:

4-10 deltagare från samma organisation: 920 euro (+ moms).
11-20 deltagare från samma organisation: 1500 euro (+ moms).
21-30 deltagare från samma organisation: 1900 euro (+moms).
31-40 deltagare från samma organisation: 2300 euro (+ moms).
41-50 deltagare från samma organisation: 2500 euro (+moms).
51 - 60 deltagare från samma organisation: 2700 euro (+ moms).

Priset innefattar undervisningen, det elektroniska materialet. Till priset tillkommer faktureringstillägg (5€+moms).

Deltagaravgiften inkluderar även ett års avgiftsfri prenumeration (fyra nummer) av tidningen Kommuntorget Magasin, Finlands enda svenskspråkiga tidskrift, specialiserad på kommunala frågor. Var god och lämna dina adressuppgifter för att få Kommuntorget tidningen via denna länk:https://ecv.microsoft.com/vSS96vmP0L&lang=sv

Om du vill avboka ditt deltagande ber vi dig skicka e-post till: koulutusinfo@fcg.fi. Det är avgiftsfritt att avboka till och med den 16.1.2024. Efter detta datum debiterar vi 50% av deltagaravgiften. Ifall deltagandet inte avbokas alls, debiterar vi deltagaravgiften i sin helhet. Ifall du inte kan delta, kan du även anmäla en annan person från din organisation.
 

Plats

FCG Zoom

För vem

Utbildningen är avsedd för upphandlande och föredragande tjänstemän som behärskar grunderna i offentlig upphandling.

Ytterligare information

Paukkonen, Lasse
Utbildningsansvarig
Lasse.Paukkonen@fcg.fi
+358 41 731 6998
Hallakoski, Ulla
Utbildningskoordinator
Ulla.Hallakoski@fcg.fi
+358 50 302 7712