Anmäl dig
- +
Välj
Möjliga rabattkoder anges i kassan

Kom med på utbildningen för att höra med om det aktuella om det aktuella inom inkomstbeskattningen och arbetsgivaravgifterna.

Teman:

  • Ändringar i inkomstbeskattning och arbetsgivaravgifter
  • Förskottsinnehållning och källskatt 2024
  • Kostnadsersättningar och förmåner 2024

Anmäl dig senast den 4 december!

Program

8.50   Sändningen öppnas!

9.00   Utbildningen börjar
Utbildninsansvarig Lasse Paukkonen, FCG Finnish Consulting Group Oy

Ändringar i inkomstbeskattning och arbetsgivaravgifter

• stats-, kommunal- och kyrkoskatt 
• sjukförsäkringsavgift
• pensionsavgifter och arbetslöshetsavgifter
• skatteavdrag

Förskottsinnehållning och källskatt 2024

• skattekortsuppgifter och verkställandet av förskottsinnehållning
• löner och ersättningar till utländska arbetstagare
• övrigt aktuellt

Kostnadsersättningar och förmåner 2024

• skattefria resekostnadsersättningar
• naturaförmåner
• skattefria personalförmåner

11.00   Utbildningen slutar!

Utbildare Ekon. mag. Karl-Johan Sigfrids, Oy Certima AB


Under utbildningen hålls 1-2 korta pauser.

Ändringar i programmet är möjliga.

Priser

Deltagaravgift:
160 € + moms 24 %  per person
 

4-10 deltagare från samma organisation: 640 euro (+ moms).
11-20 deltagare från samma organisation: 1200 euro (+ moms).
21-30 deltagare från samma organisation: 1650 euro (+moms).
31-40 deltagare från samma organisation: 1900 euro (+ moms).
41-50 deltagare från samma organisation: 2200 euro (+moms).
51-60 deltagare från samma organisation: 2400 euro (+moms).

Priset innefattar undervisningen, det elektroniska materialet. Till priset tillkommer faktureringstillägg (5€+moms).

Deltagaravgiften inkluderar även ett års avgiftsfri prenumeration (fyra nummer) av tidningen Kommuntorget Magasin, Finlands enda svenskspråkiga tidskrift, specialiserad på kommunala frågor. Var god och lämna dina adressuppgifter för att få Kommuntorget tidningen via denna länk: https://ecv.microsoft.com/vSS96vmP0L&lang=sv

Om du vill avboka ditt deltagande ber vi dig skicka e-post till: koulutusinfo@fcg.fi. Det är avgiftsfritt att avboka till och med den 27.11.2023. Efter detta datum debiterar vi 50% av deltagaravgiften. Ifall deltagandet inte avbokas alls, debiterar vi deltagaravgiften i sin helhet. Ifall du inte kan delta, kan du även anmäla en annan person från din organisation.

Plats

FCG Zoom

För vem

Personer som ansvarar för löne- och skattefrågor i kommuner, samkommuner och kommunalförbund, kommunala affärsverk och bolag, samt församlingar.

Ytterligare information

Paukkonen, Lasse
Utbildningsansvarig
Lasse.Paukkonen@fcg.fi
+358 41 731 6998
Hallakoski, Ulla
Koulutussuunnittelija
Ulla.Hallakoski@fcg.fi
+358 50 302 7712