Anmäl dig
- +
Välj
Möjliga rabattkoder anges i kassan

Målsättningen för Finlands hobbymodell är att möjliggöra en avgiftsfri hobby åt alla barn och unga. Verksamheten styrs i framtiden av ungdomslagen. Vad ska kommunen känna till för att ordna verksamheten?
 
På utbildningen behandlas för- och eftermiddagsverksamheten som lagen om grundläggande utbildning förutsätter åt elever på 1:a och 2:a klass, samt elever med specialbehov. Kommunen kan ordna för- och eftermiddagsverksamhet självständigt, tillsammans med andra kommuner eller anskaffa tjänsten från exempelvis tredje sektorn eller samfund.
 

Program

8.50 Sändningen öppnas!

9.00 Utbildningen börjar - välkommen
Utbildningsansvarig Lasse Paukkonen, FCG Finnish Consulting Group Oy

9.05 Teman börjar

Beslutsfattande i kommunerna
Modeller och ansvar för anordnandet av för- och eftermiddagsverksamheten
Finansiering av tjänster anordnade i samband med skoldagen
Anordnande av skolelevernas klubbverksamhet 
Målsättningen för Finlands hobbymodell: avgiftsfri hobby åt alla barn och unga som de tycker om

12.00 Utbildningen slutar

Utbildarna  specialsakkunnig Mari Sjöström, Finlands Kommunförbund och sakkunnig Minna Lindberg, Finlands Kommunförbund

Under utbildningen hålls 1-2 korta pauser.

Ändringar i programmet är möjliga

Föreläsare

Sjöström, Mari
Suomen Kuntaliitto ry;Finlands Kommunförbund rf
Erityisasiantuntija
Mari Sjöström toimii esi- ja perusopetuksen järjestämisen asiantuntijana. Hänen vastuulleen kuuluu myös oppilaiden koulukuljetuksiin sekä koulupäivän yhteydessä oleviin aamu- ja iltapäivätoiminnan tai harrastamistoiminnan kysymykset. Sjöströmillä on monipuolista kokemusta julkisen hallinnon tehtävistä ja kunnan sivistyspalveluista. Mari on pidetty kouluttaja, joka saa usein kiitosta monipuolisista sisällöistä ja innostavasta tavasta kouluttaa. Häntä kehutaan toistuvasti sujuvasanaiseksi ja asiansa osaavaksi. //// Mari Sjöström fungerar som expert inom grundutbildningsfrågor. Till hennes ansvarsområden hör även elevernas skolskjutsar och ärenden som hör till morgon- ,kvälls- och hobbyverksamhet som ordnas i samband med skoldagen. Sjöström har en mångsidig och bred kompetens om den offentliga förvaltningens uppgifter inom kommunernas bildningssektor. Mari är en omtyckt utbildare, som ofta får tack för det heltäckande innehållet och inspirerande utbildningssättet som tillämpas i hennes utbildningar. Hennes vältalighet och sakkunskap har fått mycket tack.
Lindberg, Minna
erityisasiantuntija - specialsakkunnig

Priser

Deltagaravgift:
210 € + alv 24 %  per person

4-10 deltagare från samma organisation: 840 euro (+ moms).
11-20 deltagare från samma organisation: 1400 euro (+ moms).
21-30 deltagare från samma organisation: 1850 euro (+moms).

31-40 deltagare från samma organisation: 2200 euro (+ moms).
41-50 deltagare från samma organisation: 2400 euro (+moms).


Priset innefattar undervisningen, det elektroniska materialet. Till priset tillkommer faktureringstillägg (5€+moms).


Om du vill avboka ditt deltagande ber vi dig skicka e-post till: koulutusinfo@fcg.fi. Det är avgiftsfritt att avboka till och med den 13.3.2023. Efter detta datum debiterar vi 50% av deltagaravgiften. Ifall deltagandet inte avbokas alls, debiterar vi deltagaravgiften i sin helhet. Ifall du inte kan delta, kan du även anmäla en annan person från din organisation.
 

Plats

FCG Zoom

För vem

Utbildningen tillämpar sig för experter och ledare inom bildningssektorn, experter inom grundläggande utbildning, rektorer, ansvariga personer inom för- och eftermiddagstjänsterna och klubbverksamheten och personer som arbetar med kommunernas välfärdstjänster.

 

Ytterligare information

Paukkonen, Lasse
Utbildningsansvarig
Lasse.Paukkonen@fcg.fi
+358 41 731 6998
Hallakoski, Ulla
Utbildningskoordinator
Ulla.Hallakoski@fcg.fi
+358 50 302 7712