Anmäl dig
- +
Välj
Möjliga rabattkoder anges i kassan

I ett lågkorrupt land som Finland hittas den största korruptionsrisken  i kommunerna.

Vad grundar sig dessa observationer på och vad kan man göra för att minska denna risk så kostnadseffektivt som möjligt? Hur ser experterna, medborgarna och de kommunala beslutsfattarna på förekomsten av korruption och oegentligheter i kommunerna?

Detta utbildningstillfälle behandlar korruptionsriskerna på den kommunala nivån i Finland med särskilt fokus på ett aktivt förebyggande av risker.

Deltagarna på utbildningen får en ökad förståelse om vad korruption i kommunerna är, och vilka åtgärder som kan göras för att minska oegentligheter och korruption i kommunerna.


Anmäl dig senast den 29 april.

Program

9.50  Sändningen öppnas!

10.00  Utbildningen börjar
Utbildningsplanerare Ellen Eskelin, FCG Finnish Consulting Group Oy

Innehållet:

  • Hur ser experterna, medborgarna och de kommunala beslutsfattarna på förekomsten av korruption och oegentligheter i kommunerna?
  • Vad grundar sig observationerna om korrpution i kommuner på?
  • Vad kan man göra för att minska risken på korruption?

13.00 Utbildningen slutar

Utbildare universitetslektor Fredrik Malmberg, Mittuniversitetet

Under utbildningen hålls 1-2 korta pauser.

Föreläsare

Malmberg, Fredrik
Mittuniversitetet

Fredrik Malmberg är universitetslektor i statsvetenskap vid Mittuniversitetet. Till hans forskningsintressen hör frågor som har att göra med korruption, politisk förtroende, god förvaltning och politiskt deltagande. Han har undersökt bland annat attityder gällande korruption i finlandssvenska kommuner och hans aktuella projekt belyser konsekvenserna av finländska politikers mandatackumulering. 
 

Priser

Deltagaravgift: 230 € + moms 24 %  per person

Grupprabatt från samma organisation:

4-10 deltagare från samma organisation: 920 euro (+ moms).
11-20 deltagare från samma organisation: 1500 euro (+ moms).
21-30 deltagare från samma organisation: 1900 euro (+moms).
31-40 deltagare från samma organisation: 2300 euro (+ moms).
41-50 deltagare från samma organisation: 2500 euro (+moms).
51 - 60 deltagare från samma organisation: 2700 euro (+ moms).

Priset innefattar undervisningen, det elektroniska materialet. Till priset tillkommer faktureringstillägg (5 €+moms).

Deltagaravgiften inkluderar även ett års avgiftsfri prenumeration (fyra nummer) av tidningen Kommuntorget Magasin, Finlands enda svenskspråkiga tidskrift, specialiserad på kommunala frågor. Var god och lämna dina adressuppgifter för att få Kommuntorget tidningen via denna länk: https://ecv.microsoft.com/vSS96vmP0L&lang=sv

Om du vill avboka ditt deltagande utan extra kostnader ber vi dig senast 22.4.2024 skicka e-post till koulutusinfo@fcg.fi. Efter detta datum debiterar vi 50 % vid avbokning. Ifall du uteblir utan att avboka, debiteras  deltagaravgiften i sin helhet. Ifall du inte själv kan delta, kan även en annan person från din organisation delta.
 

Plats

FCG Zoom

För vem

Utbildningen lämpar sig till alla kommunalt anställda och förtroendevalda I kommuner.
 

Ytterligare information

Eskelin, Ellen
Utbildningsplanerare
Ellen.Eskelin@fcg.fi
+358440383181
Söderlund, Linn
Utbildningsplanerare
Linn.Soderlund@fcg.fi
+358444811635