Anmäl dig
- +
Välj
Möjliga rabattkoder anges i kassan

Har du utmaningar då det gäller klientavgifter inom socialvården, familjevården, äldreomsorgen eller handikappservicen? Denna informativa halvdag online är planerad för socialservicechefer, socialarbetare, byråsekreterare, kanslister, ekonomichefer, administratörer och andra som arbetar med klientavgiftslagen och -förordningen.

 Klientavgifterna inom socialvården bestäms både i klientavgiftslagen och -förordningen. Hur bestäms avgiften och vilka principer bör man följa? När ska den justeras och när kan den efterskänkas? Bl.a. dessa är frågor som Annika Korpela, jurist vid Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab, behandlar. Under förmiddagen går hon igenom hur avgiften bestäms inom olika sektorer.

Anmäl dig senast den 26 september!

 

Program

8.50 Sändningen öppnas!

9.00 Utbildningen börjar 
Utbildningsansvarig Lasse Paukkonen, FCG Finnish Consulting Group Oy

Teman som behandlas:

Aktuellt om klientavgifter och allmänna principer då man bestämmer avgifter

Bestämmande av avgiften inom:

  • familjevård
  • boendetjänster
  • barnskydd
  • service för handikappande
  • närståendevård

12.00 Utbildningen slutar

Utlbildare jurist Annika Korpela, Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab


Under utbildningen hålls 1-2 korta pauser.

Förändringar i programmet är möjliga.

Föreläsare

Korpela, Annika
Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab
Jurist

 

Priser

Deltagaravgift:
210 euro (+ moms 24%) per person.

4-10 deltagare från samma organisation: 840 euro (+ moms).
11-20 deltagare från samma organisation: 1400 euro (+ moms).
21-30 deltagare från samma organisation: 1850 euro (+moms).
31-40 deltagare från samma organisation: 2200 euro (+ moms).
41-50 deltagare från samma organisation: 2400 euro (+moms).
51-60 deltagare från samma organisation: 2600 euro (+moms).

Priset innefattar undervisningen, det elektroniska materialet. Till priset tillkommer faktureringstillägg (5€+moms).

Deltagaravgiften inkluderar även ett års avgiftsfri prenumeration (fyra nummer) av tidningen Kommuntorget Magasin, Finlands enda svenskspråkiga tidskrift, specialiserad på kommunala frågor. Var god och lämna dina adressuppgifter för att få Kommuntorget tidningen via denna länk: https://ecv.microsoft.com/vSS96vmP0L&lang=sv

Om du vill avboka ditt deltagande ber vi dig skicka e-post till: koulutusinfo@fcg.fi. Det är avgiftsfritt att avboka till och med den 19.9.2023. Efter detta datum debiterar vi 50% av deltagaravgiften. Ifall deltagandet inte avbokas alls, debiterar vi deltagaravgiften i sin helhet. Ifall du inte kan delta, kan du även anmäla en annan person från din organisation.

Plats

FCG Zoom

För vem

Denna informativa halvdag online är planerad för socialservicechefer, socialarbetare, byråsekreterare, kanslister, ekonomichefer, administratörer och andra som arbetar med klientavgiftslagen och -förordningen.

Ytterligare information

Paukkonen, Lasse
Utbildningsansvarig
Lasse.Paukkonen@fcg.fi
+358 41 731 6998
Hallakoski, Ulla
Utbildningskoordinator
Ulla.Hallakoski@fcg.fi
+358 50 302 7712