Anmäl dig
- +
Välj
Möjliga rabattkoder anges i kassan

Vikten med en lyckad rekrytering har blivit allt viktigare för organisationer inom den offentliga sektorn. Konkurransen om kompetent arbetskraft har blivit allt hårdare, vilket innebär att även organistioners förmåga och kunskaper i rekrytering blit allt viktigare.

Kom med på denna aktuella utbildning för att höra om lagstiftningen gällande rekryteringen som kommuner måste följa,  och för att få råd och tips om vad kommunen kan arbeta med för att lyckas med rekryteringen av ny personal.  

     

Anmäl dig senast den 24 april.

Program

8.50 Sändningen öppnas!

9.00 Utbildningen börjar 

Utbildningsansvarig Lasse Paukkonen, FCG Finnish Consulting Group Oy

Rekrytering inom den offentliga sektorn

Juridiska aspekter:

 • Val av sökande 
 • Jämförelse av lämplighet och meriter
 • Behörighet
 • Tillämpande av lagstiftning och rättspraxis
 • Ändringar i diskrimineringslagen
 • Behandling av personuppgifter

Föreläsare: Advokat Teemu Suominen,  Advokatbyrå Reims & Co AB

10.00 Rekryteringsprocessen

 • Hur göra en bra rekrytering 
 • Uppgiften och personprofilen 
 • Media-annonsering 
 • Urval och analyser 
 • Anställning och introduktion

11.00 Vad kan man göra för att få sökanden

 • Nuvarande organisation
 • Arbetsgivarens profil på marknaden
 • Arbetsgivarens sociala media närvaro 
 • Nätverkandet inom utbildningsanordnare
 • Rekrytering på kort och lång sikt

Föreläsaren rekryteringskonsult & coach Ulla Lövholm, Konsultointi Ulla Lövholm

12.00 Utbildningen slutar

Ändringar i programmet är möjliga.

.

Föreläsare

Suominen, Teemu
Advokat

Som föreläsare på utbildningen fungerar advokat Teemu Suominen från Advokatbyrå Reims & Co Ab. Han är specialiserad inom dataskyddsfrågor, offentlig upphandling, försäkringsrätt och fastighetsrätt. Teemu har bred erfarenhet av tvistlösning och rättegångar.

Lövholm, Ulla
Personalkonsult
Ulla Lövholm har arbetat 15 år som personaldirektör inom större organisationer, och har en erfarenhet av att bygga organisationer, bygga personalfunktioner, fusionera organisationer, avveckla verksamhet och minska personal. Som privatföretagare har hon jobbat med små och medelstora företag, både offentliga och tredje sektorn. Som personalkonsult jobbar hon med bland annat rekryteringar, utvecklingsprojekt, utbildningar, coaching och varierande känsliga personalärenden.

Priser

Deltagaravgift:

210 euro (+ moms 24%) per person.

4-10 deltagare från samma organisation: 840 euro (+ moms).
11-20 deltagare från samma organisation: 1400 euro (+ moms).
21-30 deltagare från samma organisation: 1850 euro (+moms).
31-40 deltagare från samma organisation: 2200 euro (+ moms).
41-50 deltagare från samma organisation: 2400 euro (+moms).
51-60 deltagare från samma organisation: 2600 euro (+moms).


Priset innefattar undervisningen, det elektroniska materialet. Till priset tillkommer faktureringstillägg (5€+moms).

Deltagaravgiften inkluderar även ett års avgiftsfri prenumeration (fyra nummer) av tidningen Kommuntorget Magasin, Finlands enda svenskspråkiga tidskrift specialiserad på kommunala frågor. 


Om du vill avboka ditt deltagande ber vi dig skicka e-post till: koulutusinfo@fcg.fi. Det är avgiftsfritt att avboka till och med den 17.4.2023. Efter detta datum debiterar vi 50% av deltagaravgiften. Ifall deltagandet inte avbokas alls, debiterar vi deltagaravgiften i sin helhet. Ifall du inte kan delta, kan du även anmäla en annan person från din organisation.

 

Plats

FCG Zoom

För vem

Utbildningen tillämpar sig åt alla  personer som arbetar med offentlig rekrytering eller vill öka sin kunskap inom rekrytering.

Ytterligare information

Paukkonen, Lasse
Utbildningsansvarig
Lasse.Paukkonen@fcg.fi
+358 41 731 6998
Hallakoski, Ulla
Utbildningskoordinator
Ulla.Hallakoski@fcg.fi
+358 50 302 7712