Anmäl dig
- +
Välj
Möjliga rabattkoder anges i kassan

Att ha grundläggande ekonomiskt kunnande är allt viktigare för kommunala tjänsteinnehavare. För att klara av de uppgifter som budgetansvaret innefattar krävs det kunnande om ekonomi inom den offentliga sektorn. Utbildningen ”Kommunalekonomi för tjänsteinnehavare” erbjuder möjligheten att lära sig de vanligaste budgetprocesserna som tjänsteinnehavarna kan behöva i sitt arbete.

Utbildningen består av två webbinarier (31.8 klockan 9 - 12 och 7.9 klockan 9 - 12) och ett hemarbete som görs mellan webbinarierna. Anmäl dig för att lära dig grunderna i budgetprocesser och ekonomiuppföljning för tjänsteinnehavare. 

 

Anmäl dig senast den 23 august.

Program

Torsdag 31.8.

8.50 Sändningen öppnas!

9.00 Utbildningen börjar 
Utbildningsansvarig Lasse Paukkonen, FCG Finnish Consulting Group Oy

Teman börjar

Kommunens ekonomi som helhet 

 • Lagar, anvisningar och normer som styr den kommunala ekonomin 
 • Kommunens verksamhetsutgifter och verksamhetsintäkter, skatter och statsandelar 
 • Kommunens resultaträkning och finansieringskalkyl, driftsekonomi och investeringar 

 Kommunernas budgeteringsprocess 

 • En balanserad budget 

Redovisning och interna poster 

 • Kommunens redovisning och kontering – vad, vart och varför? 
 • Interna poster i kommuner 

 Diskussion och instruktioner till hemarbetet 

12.00 Utbildningen slutar

Föreläsare: Irene Malmberg, grundare och delägare Mainio Fructus Oy

Under utbildningen hålls 1-2 korta pauser.

Onsdag 6.9.

8.50 Sändningen öppnas!

9.00 Utbildningen börjar 
Utbildningsansvarig Lasse Paukkonen, FCG Finnish Consulting Group Oy

Teman börjar
 
Budgetuppföljning- och rapportering

 • Att följa upp budgetutfallet 
 • Kostnadsberäkning 
 • Vad bör man beakta när man gör prognoser?
 • Hur budgetera under hög inflation eller andra exceptionella marknadslägen? 
 • Tilläggsanslag och budgetöverskridningar    

Sammanfattning och diskussion

12.00 Utbildningen slutar

Föreläsare: Irene Malmberg, grundare och delägare Mainio Fructus Oy

Under utbildningen hålls 1-2 korta pauser.

Ändringar i programmet är möjliga.

Föreläsare

Malmberg, Irene
grundare och delägare

Irene är grundare och delägare på företaget Mainio Fructus Oy, som erbjuder experttjänster inom ekonomi, finansierings- och beskattningsärenden.

Irene jobbar även som controller på Borgå stad. Hon har tidigare även arbetat i Lovisa och Kotka med olika sakkunniguppgifter inom ekonomi och finansiering. Hon har även arbetserfarenhet från banksektorn.

Irene har en stark expertis gällande ekonomiförvaltning och relaterade program (bl.a. kommunekonomins rapportering). Därtill har Irene en mångsidig erfarenhet av styrelsearbete inom såväl kommunala beslutsorgan som aktiebolags styrelser

Priser

Deltagaravgift:

290 euro (+ moms 24%) per person.

4-10 deltagare från samma organisation: 1160 euro (+ moms).
11-20 deltagare från samma organisation: 1800 euro (+ moms).
21-30 deltagare från samma organisation: 2200 euro (+moms).

 

Priset innefattar undervisningen, det elektroniska materialet. Till priset tillkommer faktureringstillägg (5€+moms).

Deltagaravgiften inkluderar även ett års avgiftsfri prenumeration (fyra nummer) av tidningen Kommuntorget Magasin, Finlands enda svenskspråkiga tidskrift specialiserad på kommunala frågor. 


Om du vill avboka ditt deltagande ber vi dig skicka e-post till: koulutusinfo@fcg.fi. Det är avgiftsfritt att avboka till och med den 16.8.2023. Efter detta datum debiterar vi 50% av deltagaravgiften. Ifall deltagandet inte avbokas alls, debiterar vi deltagaravgiften i sin helhet. Ifall du inte kan delta, kan du även anmäla en annan person från din organisation.

Plats

FCG Zoom

För vem

Utbildningen är avsedd för kommunens tjänstemän som har budgetansvar, men inte är ekonomiansvariga. Under utbildningen behandlas grunderna i budgetering, budgetuppföljning och ekonomirapportering. Utbildningen ger samtidigt en bredare förståelse i kommunalekonomin.
 

Ytterligare information

Paukkonen, Lasse
Utbildningsansvarig
Lasse.Paukkonen@fcg.fi
+358 41 731 6998
Hallakoski, Ulla
Utbildningskoordinator
Ulla.Hallakoski@fcg.fi
+358 50 302 7712