Anmäl dig
Tilläggsinformation via koulutusinfo@fcg.fi

Kom med på FCG:s utbildning i kommunalt förvaltningsförfarande på Åland. 

I denna andra del av utbildningen diskuteras olika sätt för kungörelser och olika former av ändringssökande.  Undrar du exempelvis över hur övertagningsrättens inverkan på beslutsfattandet, eller vill du kanske veta mera om skillnaden mellan de förtroendevaldas och tjänsteinnehavarnas befogenheter? Deltagarna får på förhand skicka in frågor som de vill få svar på.

Utbildningen ger dig ett informationspaket om  kommunalförvaltningens grunder. Under utbildningen behandlas hur ärenden inom förvaltningen uppstår,  regler och ansvarsfördelningen inom beredningen och  behandlingen av såväl enkla som komplicerade ärenden. Vidare diskuteras även de olika sätten för kungörelse och ändringssökande i kommunala beslut.

Efter utbildningen har du grundkunskaper i frågor gällande förvaltningsförfarandet på Åland.

Se och anmäl dig även till den första delen som ordnas den 1.6. kl. 9 - 13

 

Anmäl dig senast den 31 maj.

 

 

Program

Del 2 7.6. kl. 9 – 13

8.50   Sändningen öppnas!

9.00   Utbildningen börjar
Utbildninsansvarig Lasse Paukkonen, FCG Finnish Consulting Group Oy

Delgivning och ändringssökande och litet om offentlighet och dataskydd
• Hur kungörs ärenden och vilka olika sätt för kungörelse finns det 
• Grunderna i ändringssökande - omprövning och kommunalbesvär 
• När används andra former av ändringssökande, som förvaltningsbesvär 
• Grunderna i offentlighets och dataskyddsfrågor 

13.00   Utbildningen slutar

Utbildare: Jurist Alexander Eriksson, Kommunförbundet

Under utbildningen hålls 1-2 korta pauser.

Se och anmäl dig även till den första delen som ordnas den 1.6. kl. 9 - 13

Teman:

Anhängiggörande, beredning och behandling av ärenden 
• Hur uppstår ärenden hos den kommunala förvaltningen och vilka regler gäller för exempelvis behandlingsordningen 
• Ansvarsfördelningen i beredningen 
• Vad är tillräcklig beredning 

Beslutsfattande 
• Hur behandlas och avgörs ärenden av tjänsteinnehavare 
• Principerna för behandling och avgörande av ärenden i kommunala organ 

13.00   Utbildningen slutar

Ändringar i programmet är möjliga.

 

 

Föreläsare

Eriksson, Alexander
Suomen Kuntaliitto ry;Finlands Kommunförbund rf
Jurist

Alexander arbetar som jurist på Finlands Kommunförbund rf. Alexander har i sina studier riktat in sig på den offentliga rätten och har under sin tid på Kommunförbundets juridiska avdelning aktivt hjälpt kommunerna med kommunalförvaltningens mest vanliga frågor.

Priser

230 euro (+ moms 24%) per person.

Grupprabatt från samma organisation:

4-10 deltagare från samma kommun kostar 920 euro (+ moms).
11-20 deltagare från samma kommun kostar 1500 euro (+ moms).
21-30 deltagare från samma kommun kostar 1900 euro (+ moms).
31-40 deltagare från samma kommun kostar 2300 euro (+ moms).
41-50 deltagare från samma kommun kostar 2500 euro (+ moms).


Priset innefattar undervisningen, det elektroniska materialet. Till priset tillkommer faktureringstillägg (5€+moms).

Deltagaravgiften inkluderar även ett års avgiftsfri prenumeration (fyra nummer) av tidningen Kommuntorget Magasin, Finlands enda svenskspråkiga tidskrift specialiserad på kommunala frågor. 

Om du vill avboka ditt deltagande ber vi dig skicka e-post till: koulutusinfo@fcg.fi. Det är avgiftsfritt att avboka till och med den 23.5.2023. Efter detta datum debiterar vi 50% av deltagaravgiften. Ifall deltagandet inte avbokas alls, debiterar vi deltagaravgiften i sin helhet. Ifall du inte kan delta, kan du även anmäla en annan person från din organisation.

Plats

FCG Zoom

För vem

Utbildningen i kommunalt förvaltningsförfarande riktar sig till de åländska kommunala tjänsteinnehavarna och övriga intresserade.
 

Ytterligare information

Paukkonen, Lasse
Koulutusvastaava
Lasse.Paukkonen@fcg.fi
+358 41 731 6998
Hallakoski, Ulla
Utbildningskoordinator
Ulla.Hallakoski@fcg.fi
+358 50 302 7712