Anmäl dig
Tilläggsinformation via koulutusinfo@fcg.fi

Kom med på FCG:s förvaltningsutbildning om kommunalt förvaltningsförfarande, för att få en grundutbildning i kommunalförvaltningens grunder. Som utbildare på del 1 är ledande jurist Ida Sulin och del 2 jurist Alexander Eriksson från Kommunförbundets. De  svarar på dina frågor om föreläsningsämnet. Genom att delta på utbildningen får du ett heltäckande informationspaket om de förvaltningsrelaterade frågorna gällande förvaltningsförfarandet på fastlandet. 

Under utbildningen gås det igenom hur ärenden inom förvaltningen uppstår. Här behandlas exempelvis regler och ansvarsfördelningen inom beredningen; behandlingen av såväl enkla som komplicerade ärenden både på tjänsteinnehavarnivå och i organ, och de olika sätten för kungörelse och ändringssökande i kommunala beslut.
 

Program

Den andra modulen i del 1, handlar om beslutsfattandet och besluten som fattas av både tjänsteinnehavare och politiker i de kommunala organen. Föredragandes och ordförandes roll under möten behandlas. Därefter läggs fokus på offentlighets- och dataskyddsfrågor och hur dessa frågor ska beaktas i beslutsfattandet. Under modulens gång ges bland annat svar på frågor som, ”kan en förtroendevald berätta öppet om diskussionerna i ett slutet sammanträde, och hur bör kommunen förhålla sig till personuppgifter”.  

I den andra delen av utbildningen diskuteras olika sätt för kungörelser och olika former av ändringssökande. Under utbildningen fås bland annat svaret på frågan, ”när används kommunallagens förfarande och när krävs förvaltningsbesvär i enlighet med speciallagstiftningen”. Utbildningen avslutas med en modul som utgörs av en fördjupningsstund. Deltagarna får på förhand skicka in frågor som de vill få svar på.
Undrar du exempelvis över hur övertagningsrättens inverkan på beslutsfattandet, eller vill du kanske veta mera om skillnaden mellan de förtroendevaldas och tjänsteinnehavarnas befogenheter?


Del 2 27.9 kl. 9 - 16, lunchpaus ca. kl. 12 - 13
 
Delgivning och ändringsökande 
• Hur kungörs ärenden och vilka olika sätt för kungörelse finns det 
• Grunderna i ändringssökande - omprövning och kommunalbesvär 
• När används andra former av ändringssökande, som förvaltningsbesvär 

Fördjupningsmodul enligt deltagarnas önskemål

Utbildare: Alexander Eriksson, jurist, Kommunförbundet

 

 

Föreläsare

Eriksson, Alexander
Finlands Kommunförbund rf
Alexander arbetar som biträdande jurist på Finlands Kommunförbund rf. Alexander har i sina studier riktat in sig på den offentliga rätten och har under sin tid på Kommunförbundets juridiska avdelning aktivt hjälpt kommunerna med kommunalförvaltningens mest vanliga frågor.

Priser

290 euro (+ moms 24%) per person.

Grupprabatt från samma organisation:

4-10 deltagare från samma kommun kostar 1160 euro (+ moms).
11-20 deltagare från samma kommun kostar 1800 euro (+ moms).
21-30 deltagare från samma kommun kostar 2200 euro (+ moms).

Deltagaravgiften inkluderar ett års avgiftsfri prenumeration (fyra nummer) av tidningen Kommuntorget Magasin, Finlands enda svenskspråkiga tidskrift specialiserad på kommunala frågor. Klicka på denna länk för att prenumerera: https://kommuntorget.fi/bekrafta-din-arsprenumeration-pa-kommuntorget-magasin/

Om du vill avboka ditt deltagande ber vi dig skicka e-post till: koulutusinfo@fcg.fi. Det är avgiftsfritt att avboka till och med den 12.9.2022. Efter detta datum debiterar vi 50% av deltagaravgiften. Ifall deltagandet inte avbokas alls, debiterar vi deltagaravgiften i sin helhet. Ifall du inte kan delta, kan du även anmäla en annan person från din organisation.

Plats

FCG Zoom

För vem

Kom med på denna förvaltningsutbildning och lär dig mera om förvaltningsförfarandet på fastlandet.  Utbildningen i kommunalt förvaltningsförfarande riktar sig till kommunala tjänsteinnehavare och övriga intresserade. 

 

Ytterligare information

Paukkonen, Lasse
Koulutusvastaava
Lasse.Paukkonen@fcg.fi
+358 41 731 6998
Hallakoski, Ulla
Koulutussuunnittelija
Ulla.Hallakoski@fcg.fi
+358 50 302 7712