Anmäl dig
- +
Välj
Möjliga rabattkoder anges i kassan

I ett lågkorrupt land som Finland hittas den största korruptionsrisken  i kommunerna.

Vad grundar sig dessa observationer på och vad kan man göra för att minska denna risk så kostnadseffektivt som möjligt? Hur ser experterna, medborgarna och de kommunala beslutsfattarna på förekomsten av korruption och oegentligheter i kommunerna?

Detta utbildningstillfälle behandlar korruptionsriskerna på den kommunala nivån i Finland med särskilt fokus på ett aktivt förebyggande av risker.

Deltagarna på utbildningen får en ökad förståelse om vad korruption i kommunerna är, och vilka åtgärder som kan göras för att minska oegentligheter och korruption i kommunerna.


Anmäl dig senast den 14 januari.

Priser

Deltagaravgift: 230 € + moms 24 %  per person

Grupprabatt från samma organisation:

4-10 deltagare från samma organisation: 920 euro (+ moms).
11-20 deltagare från samma organisation: 1500 euro (+ moms).
21-30 deltagare från samma organisation: 1900 euro (+moms).
31-40 deltagare från samma organisation: 2300 euro (+ moms).
41-50 deltagare från samma organisation: 2500 euro (+moms).
51 - 60 deltagare från samma organisation: 2700 euro (+ moms).

Priset innefattar undervisningen, det elektroniska materialet. Till priset tillkommer faktureringstillägg (5€+moms).

Deltagaravgiften inkluderar även ett års avgiftsfri prenumeration (fyra nummer) av tidningen Kommuntorget Magasin, Finlands enda svenskspråkiga tidskrift, specialiserad på kommunala frågor. Var god och lämna dina adressuppgifter för att få Kommuntorget tidningen via denna länk: https://ecv.microsoft.com/vSS96vmP0L&lang=sv

Om du vill avboka ditt deltagande ber vi dig skicka e-post till: koulutusinfo@fcg.fi. Det är avgiftsfritt att avboka till och med den 10.1.2024. Efter detta datum debiterar vi 50% av deltagaravgiften. Ifall deltagandet inte avbokas alls, debiterar vi deltagaravgiften i sin helhet. Ifall du inte kan delta, kan du även anmäla en annan person från din organisation.
 

Plats

FCG Zoom

För vem

Utbildningen lämpar sig till alla kommunalt anställda och förtroendevalda I kommuner.
 

Ytterligare information

Paukkonen, Lasse
Utbildningsansvarig
Lasse.Paukkonen@fcg.fi
+358 41 731 6998
Hallakoski, Ulla
Utbildningskoordinator
Ulla.Hallakoski@fcg.fi
+358 50 302 7712