Anmäl dig
- +
Välj
Möjliga rabattkoder anges i kassan

Ledarskapsutbildningen Ny som chef  är en kurshelhet som består av två olika delar. Den rekommenderas att gå som en helhet, MEN du kan även gå delarna som enskilda kurser. 

Anmälningen sker enskilt till båda delarna.

Genom att delta i utbildningshelheten får du information och praktiska exempel på hur man hanterar olika ledarskapssituationer.  Under utbildningen identifierar vi vad som kännetecknar en bra chef, och vilka saker som förutsätts för att framgångsrikt kunna leda ett team. Du får även en inblick i vilka färdigheter som behövs för att motivera och leda din arbetsgemenskap för att uppnå de resultat ni strävar efter. Även kommunikation och konfliktlösning kommer att behandlas som centrala teman under utbildningshelheten.

Del 1: Konkreta redskap för att leda andra i vardagen 11.5 klockan 9–12

Del 2: Utveckla ditt eget "mindset" när du tar större ansvar i organisationen 25.5 klockan 9–12

 

Anmäl dig senast den 3 maj.

Program

11.5. klockan 9 -12

8.50 Sändningen öppnas

Del 1: Konkreta redskap för att leda andra i vardagen 

Teman som behandlas under den första delen av utbildningen är följande:
• Kommunikation som fungerar
• Skapandet av spelregler
• Välja riktning, sätta mål och nå dem
• Ge respons som tas väl emot
• Konflikthantering
• Medarbetarsamtal
• Arbetsrätt: vem ska du be hjälp av

Under utbildningen hålls 1-2 korta pauser.

25.5. klockan 9 -12

Del 2: Utveckla ditt eget ”mindset” när du tar större ansvar i organisationen 

Teman som behandlas under den andra delen av utbildningen är följande:

• Nya rollen: leda tidigare kollegor och verka mellan ledning och medarbetare
• Gör rätt från början: "smekmånad", gränsdragningar, maktspel 
• Personlig utveckling och välmående: motivation och självledarskap
• Att se sig själv genom andras ögon: retoriska budskap, kroppsspråk
• Leda genom att coacha: fråga och lyssna

Under utbildningen hålls 1-2 korta pauser.

Utbildaren  Barbro Teir, som arbetat som chef inom mediebranschen i över 20 år. Teir är internationellt certifierad coach som utbildar i ledarskapsfrågor.

Se och anmäl dig även till den andra delen som ordnas den  25.5. klockan 9 -12 

Del 2: Utveckla ditt eget ”mindset” när du tar större ansvar i organisationen.

Föreläsare

Teir, Barbro
Barbro Teir är internationellt certifierad coach med existentiell filosofi som specialitet. Innan hon grundade sitt eget företag för ledarskapsutveckling 2017 jobbade hon som journalist, chefredaktör och VD inom medie- och förlagsbranschen under 30 år. Till sin utbildning är Teir sociolog från Helsingfors universitet. De senaste åren har hon i samarbete med Finlands kommunförbund planerat och genomfört utbildningar för tvåspråkiga och åländska kommuner, med fokus på ledarskap.

Priser

210 € (+ moms 24%) per person.

4-10 deltagare från samma kommun kostar 840 euro (+ moms).
11-20 deltagare från samma kommun kostar 1400 euro (+ moms).
21-30 deltagare från samma kommun kostar 1850 euro (+ moms).
31-40 deltagare från samma kommun kostar 2200 euro (+ moms).
41-50 deltagare från samma kommun kostar 2400 euro (+ moms).
51-60 deltagare från samma kommun kostar 2600 euro (+ moms).


Priset innefattar undervisningen, det elektroniska materialet. Till priset tillkommer faktureringstillägg (5€+moms).

Deltagaravgiften inkluderar även ett års avgiftsfri prenumeration (fyra nummer) av tidningen Kommuntorget Magasin, Finlands enda svenskspråkiga tidskrift specialiserad på kommunala frågor. 


Om du vill avboka ditt deltagande ber vi dig skicka e-post till: koulutusinfo@fcg.fi. Det är avgiftsfritt att avboka till och med den 26.4.2023. Efter detta datum debiterar vi 50% av deltagaravgiften. Ifall deltagandet inte avbokas alls, debiterar vi deltagaravgiften i sin helhet. Ifall du inte kan delta, kan du även anmäla en annan person från din organisation.

 

Plats

FCG Zoom

För vem

Utbildningen lämpar sig till dig som redan jobbar, eller kommer att jobba som ledare, chef eller har ansvar för ett team. 

Ytterligare information

Paukkonen, Lasse
Utbildningsansvarig
Lasse.Paukkonen@fcg.fi
+358 41 731 6998
Hallakoski, Ulla
Utbildningskordinator
Ulla.Hallakoski@fcg.fi
+358 50 302 7712