Anmäl dig
- +
Välj
Möjliga rabattkoder anges i kassan

Är rättskyddet ett hinder för bra arbete?

Både som anställd och användare av socialservice och äldreomsorg är man beroende av rättskyddets lagenliga förverkligande. Det är viktigt att ni som leder och ni som arbetar inom sektorn känner till rättskyddets innebörd för såväl för egen del som för användarna.

Att välja ”det säkraste alternativet” kan i vissa situationer leda till äventyrande av bådas rättigheter. Genom att känna till vad rättsskyddet består av, vad lagstiftningen kräver gällande arbetsprocesser, ledning och resursering blir vardagen tryggare för alla delaktiga.

Anmäl dig senast den 3 mars.

 

Program

8.50    Sändningen öppnas!

9.00    Utbildningen börjar – välkommen!
Utbildningsplanerare Ellen Eskelin, FCG Finnish Consulting Group Oy

Utbildningens teman:

 • Rättsliga aspekter på rättsskyddet
  • Vad är rättsskydd och vad består det av?
  • Vad säger lagstiftningen?
  • Hur går det att kombinera den professionella bedömningen med bindande lagstiftning?
  • Vad händer om det sker brott mot rättsskyddet?
  • Är det möjligt att samarbete och diskutera med andra enheter och sektorer?
 • Praktiska aspekter
 • Behandling av rättsskyddet i grupper genom fall
 • Genomgång av fallen

Både före och under utbildningen ger vi utrymme för diskussion och frågor.

12.00    Utbildningen slutar

Föreläsarna specialiserad jurist, universitetslärare, VH, JM Ulrika Krook, Soc & Kom/ Helsingfors universitet och HVL, hälsovårdare, vårdlärare Elisabeth Kajander, Västra Nylands välfärdsområde.

Under utbildningen hålls 1-2 korta pauser.

Priser

Deltagaravgift: 240 € + moms 24 %  per person

Grupprabatt från samma organisation:

4-10 deltagare från samma organisation: 960 euro (+ moms).
11-20 deltagare från samma organisation: 1600 euro (+ moms).
21-30 deltagare från samma organisation: 2000 euro (+moms).
31-40 deltagare från samma organisation: 2400 euro (+ moms).
41-50 deltagare från samma organisation: 2600 euro (+moms).
51 - 60 deltagare från samma organisation: 2800 euro (+ moms).

Priset innefattar undervisningen och det elektroniska materialet. Till priset tillkommer faktureringstillägg (5 €+moms).

Deltagaravgiften inkluderar även ett års avgiftsfri prenumeration (fyra nummer) av tidningen Kommuntorget Magasin, Finlands enda svenskspråkiga tidskrift, specialiserad på kommunala frågor. Var god och lämna dina adressuppgifter för att få Kommuntorget tidningen via denna länk: https://ecv.microsoft.com/vSS96vmP0L&lang=sv


Om du vill avboka ditt deltagande utan extra kostnader ber vi dig senast 24.2.2024 skicka e-post till koulutusinfo@fcg.fi. Efter detta datum debiterar vi 50 % vid avbokning. Ifall du uteblir utan att avboka, debiteras  deltagaravgiften i sin helhet. Ifall du inte själv kan delta, kan även en annan person från din organisation delta.
 

Plats

FCG Zoom

För vem

Chefer, ledare, socialarbetare, socialhandledare och övriga som arbetar inom socialservicen och äldreomsorgen. Utbildningen passar för alla sektorer och enheter inom socialservicen och äldreservicen och är därmed inte inriktad på någon specialgrupp som exempelvis barnskydd eller specialomsorgen.

Ytterligare information

Eskelin, Ellen
Koulutussuunnittelija
Ellen.Eskelin@fcg.fi
+358440383181