Anmäl dig
- +
Välj
Möjliga rabattkoder anges i kassan

Bestämmelserna om stöden inom småbarnspedagogiken är många. Denna utbildningshelhet med två utbildningar om småbarnspedagogiken och förskolan ger deltagarna möjligheter att fördjupa sig med de aktuella bestämmelserna inom ämnesområdet.

Kom med på dessa aktualitetsutbildningar för att lära dig om det senaste bestämmelserna och lagstiftningen inom småbarnspedagogiken.

Utbildningen är indelad i två olika delar, men utbildningarna kan även gås som skilda delar. 
 

18.4. del 1 - anmäl dig senast den 10 april.

10.5. del 2 - anmäl dig senast den  2 maj.

 

Program

Del 1: Småbarnspedagogik och förskola – Personalens olika roller inom stödnivåerna

8.50  Sändningen öppnas

9.00  Utbildningen börjar
Utbildningsansvarig Lasse Paukkonen, FCG Finnish Consulting Oy

Teman:

 • Vad säger lagstiftningen om stödnivåerna?
 • Hur uppfattar vi inklusion och finns det fastslagna definitioner på inklusion? 
 • Är inklusionen enbart kopplat till stödnivåerna? 
 • Hur kan vi använda juridiken för att argumentera för mera resurser inom småbarnspedagogiken för en småbarnspedagogik för alla? 
 • Kan olika angreppssätt förbättra välmående hos alla i gruppen inklusive personalen? 
 • Vilka roller kan de olika yrkesgrupperna inom småbarnspedagogiken ha inom en småbarnspedagogik för alla? 
 • Vad innebär det att finns skyldighet att informera och samarbeta inom småbarnspedagogiken?
 • Kan uppföljning och övervakning ha någon betydelse för resursering och genomförande av trestegsstödet inom småbarnspedagogiken? 
 • När måste skriftliga beslut fattas och vad behöver de innehålla? (inledning)

12.00 Utbildningen slutar

Föreläsarna specialiserad jurist, universitetslärare, VH, JM Ulrika Krook, Soc & Kom/ Helsingfors universitet, damgshemsföreståndare Linnea Uggeldahl, Helsingfors stad, projektkoordinatro Marika Melén, Esbo stad

Under utbildningen hålls 1-2 korta pauser.

10.5. Del 2: Småbarnspedagogik och förskola-  Stödnivåer i övergången från småbarnspedagogik till förskola

 • Hur skriftliga beslut fattas och vad de behöver innehålla. 
 • Finns det skillnader i processen för stödnivåerna och trestegsstödet? 
 • När behövs förlängd läroplikt?
 • Vilka elever kan få en plats i förskolan på Skilla Valteri eller stöd via dem? 
 • Hur kan personalen stödas? 

Vi går också igenom hur det går att samarbeta med social- och hälsovården gällande stödnivåerna och trestegsstödet med speciell inriktning på funktionshinderservice, specialomsorgen och familjeservice.

Föreläsarna specialiserad jurist, universitetslärare, VH, JM Ulrika Krook, Soc & Kom/ Helsingfors universitet, rektror Josefin Svedin, Valteri

Anmälningen sker enskilt till båda delarna.

Ändringar i programmet är möjliga.


 

Föreläsare

Krook, Ulrika
Helsingfors universitet
Specialiserad jurist, universitetslärare, VH, JM

Ulrika arbetar som universitetslärare i socialrätt och välfärdsrätt, Soc&Kom/Helsingfors universitet. Där ansvarar hon bl a för de obligatoriska juridiska kurserna för blivande svenskspråkiga socialarbetare. Till Ulrikas specialiseringsområden hör bl a funktionshindersektorn, social- och hälsovården inklusive strukturer, mångprofessionalism, tillgänglighet och grundläggande samt mänskliga rättigheter. Ulrika har lång erfarenhet som jurist och specialsakkunnig i olika social- och hälsovårdsorganisationer och har arbetat som sakkunnig inom beredningen av Västra Nylands välfärdsområde samt överinspektör vid diskrimineringsombudsmannens byrå. Hon har också samlat erfarenhet via olika förtroende- samt sakkunnighets uppdrag både nationellt och nordiskt. Hon är bl a medlem av THL:s juristgrupp och den svenska sakkunnighetsgruppen för den elektroniska handboken för funktionshinderservice vid THL.

Uggeldahl, Linnea
Helsingfors stad
Daghemsföreståndare

Föreståndare inom småbarnspedagogik, Socionom (HYH)

Linnea fungerar som föreståndare inom småbarnspedagogik för tre olika verksamhetsställen. Tidigare erfarenhet har hon som projektkoordinator inom UKM:s projekt ”Utbildning för alla”, och som lärare och vice föreståndare inom småbarnspedagogik i Esbo.
 

Melén, Marika
Esbo stad
Projektkoordinator

Marika Melén är projektkoordinator inom stöd och inklusion för småbarnspedagogiken, för- och grundskola, barnträdgårdslärare och ledare inom småbarnspedagogik

Hon är utbildad barnträdgårdslärare som arbetat med barn i Esbo över 31 år. Senaste 25 åren har hon arbetat som ledare inom småbarnspedagogiken i Esbo. Hon har alltid varit mycket intresserad av att hjälpa barn och familjer med stöd när barnet behöver det. Det är väldigt viktigt för mig att vi som vuxna ska försöka fundera hur vi stöder barnet i gruppen på enheten genom olika pedagogiska åtgärder och att dom kan få stödet så snabbt som möjligt.

Marika har arbetat som projektkoordinator för Svenska Bildningstjänster över ett år. Från och augusti 2022 och så fick hon även chans att bekanta mig med stöd och inklusion inom för- och grundskolan för jobbar nu med båda projekten.

 

Priser

Deltagaravgift:
210 euro (+ moms 24%) per person.

4-10 deltagare från samma organisation: 840 euro (+ moms).
11-20 deltagare från samma organisation: 1400 euro (+ moms).
21-30 deltagare från samma organisation: 1850 euro (+moms).
31-40 deltagare från samma organisation: 2200 euro (+ moms).
41-50 deltagare från samma organisation: 2400 euro (+moms).
51-60 deltagare från samma organisation: 2600 euro (+moms).

Priset innefattar undervisningen, det elektroniska materialet. Till priset tillkommer faktureringstillägg (5€+moms).

Deltagaravgiften inkluderar även ett års avgiftsfri prenumeration (fyra nummer) av tidningen Kommuntorget Magasin, Finlands enda svenskspråkiga tidskrift specialiserad på kommunala frågor. 


Om du vill avboka ditt deltagande ber vi dig skicka e-post till: koulutusinfo@fcg.fi. Det är avgiftsfritt att avboka till och med den 3.4.2023. Efter detta datum debiterar vi 50% av deltagaravgiften. Ifall deltagandet inte avbokas alls, debiterar vi deltagaravgiften i sin helhet. Ifall du inte kan delta, kan du även anmäla en annan person från din organisation.
 

Plats

FCG Zoom

För vem

Utbildningen tillämpar sig personer som arbetar med följande arbetsuppgifter: lärare inom småbarnspedagogik, socionomer inom småbarnspedagogiken och annan personal inom småbarnspedagogiken samt personal inom ledande position inom småbarnspedagogiken. Sakkunniga och andra som planerar samt utvecklar småbarnspedagogiken och alla som är intresserade av ämnet.
 

Ytterligare information

Paukkonen, Lasse
Utbildningsansvarig
Lasse.Paukkonen@fcg.fi
+358 41 731 6998
Hallakoski, Ulla
Utbildningskoordinator
Ulla.Hallakoski@fcg.fi
+358 50 302 7712