Anmäl dig
- +
Välj
Möjliga rabattkoder anges i kassan

Reformer, kriser och snabba svängningar har gjort sitt. En viss trötthet i dess kölvatten kräver i sig att man jobbar strategiskt med intern kommunikation inom den offentliga sektorn.

Mycket handlar om att kunna förstå varandra och lyssna. Om man lyssnar in omvärlden är det lättare att komma vidare. Arbetsmiljöer behöver framsyn och en ny syn på intern kommunikation och samspel. Att ha markkänning i en värld som söker sin plats är oerhört viktigt - också för orken i vardagen. Att se framåt, granska egna strukturer och planer i kombination med att möta upp det som händer - och inte händer - framåt.
 

Anmäla dig senast den 18 september.

Program

8.50 Sändningen öppnas!

9.00  Utbildningen börjar
Utbildningsplanerare Ellen Eskelin, FCG Finnish Consulting Group Oy

I utbildningen behandlas bl.a. följande teman:

•    Omvärldsanalys
•    Struktur & effektivitet i den interna kommunikationen
•    Matcha omvärlden i din bransch

12.00 Utbildningen slutar

Föreläsare statsvetare och doktorand i statskunskap, CO-founder och partner Anna Bertils, Bertills & Jung Ab 

Under utbildningen hålls 1–2 korta pauser.

Ändringar i programmet är möjliga.

Föreläsare

Bertills, Anna
Bertills & Jung Ab
Statsvetare och doktorand i statskunskap, CO-founder och partner
Anna är statsvetare och doktorand i statskunskap (strategisk kommunikation) men har under de senaste 15 åren arbetat med intressebevakning på nationell nivå. Statsförvaltning, politik, samhällsrelationer och lagstiftningsarbete tillhör Annas paradgrenar. Hennes expertområden är samhällsrelationer, text- och medieproduktion, konsultering inom intern och extern kommunikation, strategisk kommunikation och föreläsningar. Anna är en av grundarna för Bertills & Jung, som är en kommunikations- och produktionsbyrå med bas i Vasa. B&J består av 10 kommunikatörer med olika spetskompetenser inom social selling, opinionsbildning, grafisk design, utbildningshelheter och strategisk marknadsföring. B&J:s spjutspets har blivit ett starkt samhällsintresse och en fokusering på opinionsbildning vilket skapar ett tydligt strategiarbete och målgruppsanalys för att kunna nå det resultat som eftersträvas.

Priser

Deltagaravgift: 230 € + moms 24 %  per person

Grupprabatt från samma organisation:

4-10 deltagare från samma organisation: 920 euro (+ moms).
11-20 deltagare från samma organisation: 1500 euro (+ moms).
21-30 deltagare från samma organisation: 1900 euro (+moms).
31-40 deltagare från samma organisation: 2300 euro (+ moms).
41-50 deltagare från samma organisation: 2500 euro (+moms).
51 - 60 deltagare från samma organisation: 2700 euro (+ moms).

Priset innefattar undervisningen, det elektroniska materialet. Till priset tillkommer faktureringstillägg (5 €+moms).

Deltagaravgiften inkluderar även ett års avgiftsfri prenumeration (fyra nummer) av tidningen Kommuntorget Magasin, Finlands enda svenskspråkiga tidskrift, specialiserad på kommunala frågor. Var god och lämna dina adressuppgifter för att få Kommuntorget tidningen via denna länk: https://ecv.microsoft.com/vSS96vmP0L&lang=sv

Om du vill avboka ditt deltagande utan extra kostnader ber vi dig senast 11.9.2924 skicka e-post till koulutusinfo@fcg.fi. Efter detta datum debiterar vi 50 % vid avbokning. Ifall du uteblir utan att avboka, debiteras  deltagaravgiften i sin helhet. Ifall du inte själv kan delta, kan även en annan person från din organisation delta.

Plats

FCG Zoom

För vem

Utbildningen är avsedd för ledare eller chefer inom den offentliga sektorn eller andra organisationer som genomgår reformer och behöver utveckla ett internt ledarskap för att förebygga och hantera kriser. Utbildningen är också relevant för personer som jobbar inom kommunikation och vill förbättra sitt ledarskap genom att lära sig att skapa hållbara relationer och ett tryggt arbetsklimat för medarbetare.

Ytterligare information

Eskelin, Ellen
Utbildningsplanerare
Ellen.Eskelin@fcg.fi
+358440383181
Söderlund, Linn
Utbildningsplanerare
Linn.Soderlund@fcg.fi
+358444811635