Anmäl dig
- +
Välj
Möjliga rabattkoder anges i kassan

Kommunernas skattesatser och statsandelar är centrala frågor för kommunernas ekonomi. Då social- och hälsovårdsreformen träder i kraft kommer det även att innebära stora förändringar för finansieringen av den kommunala verksamheten. 

För att öka och fördjupa kunskapen i kommunernas ändrade finansiering ordnas webbinariet ”kommuners skattesatser och statsandelar”.  Detta heldagswebbinarium innefattar bland annat en genomgång av ändringarna för skattesatserna- och statsandelarna efter social- och hälsovårdsreformen. Deltagarna på utbildningen har möjligheter att ställa förhandsfrågor till föreläsarna.

Denna utbildning riktar sig främst till kommuner på fastlandet.


Som utbildare på kursen fungerar Benjamin Strandberg, Kommunförbundets sakkunnig på enheten för livskraft och ekonomi och Unna Heimberg, Finansministeriets Finanssakkunnig.

Program

Program:


8.45   Vi testar tekniken

9.00    Utbildningen börjar – välkommen med!
Utbildningsansvarig Lasse Paukkonen, FCG Finnish Consulting Group Oy

9.05    Kommunalskatten:

 • Hur bildas den debiterade kommunalskatten?
 • Hur redovisas den debiterade kommunalskatten?
 • Kommunalskatten i samband med vårdreformen 2023.

Samfundsskatten:

 • Hur bildas den debiterade samfundsskatten?
 • Hur redovisas den debiterade samfundsskatten?
 • Samfundsskatten i samband med vårdreformen 2023.

Fastighetsskatten: 

 • Hur bildas den debiterade fastighetsskatten?
 • Fastighetsskattens flexibla verkställande och redovisad fastighetsskatt
 • Fastighetsskattereformen 2024  

Utjämning av statsandelar på basis av kalkylerade skatteinkomster:

 • Vad beaktas i utjämningen från och med nästa år?

Benjamin Strandberg, Sakkunnig, Enheten för livskraft och ekonomi, Kommunförbundet 

12.00    Lunchpaus 

13.00    Statsandelarna:

 • Statsandelssystemets uppbyggnad 
 • Förändringarna i statsandelssystemet från och med 2023 

Sote-reformen: 

 • Överföringskalkylerna
 • Kommunspecifika balanskalkylerna 
 • Utjämningselementen 
 • Kommande uppdateringarna

Annat aktuellt:

 • TE-reformen och dess inverkan på statsandelarna 
 • Kommunekonomin i statens budgetproposition 2023 
 • Utvecklingsprognosen för kommunekonomin
 • Kommunspecifika tryckkalkylerna 

Unna Heimberg, Finanssakkunnig, Kommun- och regionförvaltningsavdelningen, Finansministeriet 

16.00 Utbildningen slutar

Några korta pauser under för- och eftermiddagen.
 

Föreläsare

Strandberg, Benjamin
Suomen Kuntaliitto ry;Finlands Kommunförbund rf
Asiantuntija
Heimberg, Unna
Valtiovarainministeriö
Finanssiasiantuntija

Priser

Deltagaravgift:

290€ (+ moms 24 %)
4-10 deltagare från samma kommun kostar 1160 euro (+ moms)
11-20 deltagare från samma kommun kostar 1800 euro (+ moms)
21-30 deltagare från samma kommun kostar 2200 euro (+ moms)

Priset innefattar undervisningen, det elektroniska materialet. Till priset tillkommer faktureringstillägg (5€+moms).


Deltagaravgiften inkluderar även ett års avgiftsfri prenumeration (fyra nummer) av tidningen Kommuntorget Magasin, Finlands enda svenskspråkiga tidskrift specialiserad på kommunala frågor. Klicka på denna länk för att prenumerera: https://kommuntorget.fi/bekrafta-din-arsprenumeration-pa-kommuntorget-magasin/

Om du vill avboka ditt deltagande ber vi dig skicka e-post till: koulutusinfo@fcg.fi. Det är avgiftsfritt att avboka till och med 129.11.2022. Efter detta datum debiterar vi 50% av deltagaravgiften. Ifall deltagandet inte avbokas alls, debiterar vi deltagaravgiften i sin helhet. Ifall du inte kan delta, kan du även anmäla en annan person från din organisation.

Plats

FCG Zoom

För vem

Utbildningen riktar sig till personer som ansvarar över kommunekonomin.

Ytterligare information

Paukkonen, Lasse
Utbildningsansvarig
Lasse.Paukkonen@fcg.fi
+358 41 731 6998
Hallakoski, Ulla
Koulutussuunnittelija
Ulla.Hallakoski@fcg.fi
+358 50 302 7712