Anmäl dig
- +
Välj
Möjliga rabattkoder anges i kassan

Yttrandefriheten är en grundläggande och mänsklig rättighet som tryggas i Finlands grundlag och i olika internationella dokument som Finland förbundit sig till, särskilt den s.k. Europakonventionen. I princip gäller yttrandefriheten också offentligt anställda – den som till exempel är anställd vid en kommun har inte avsagt sig sin yttrandefrihet. Helt obegränsad är dock inte yttrandefriheten när det gäller olika former av information som ansluter sig till arbetsplatsen.

Denna utbildning ger dig en djupare förståelse för rättsliga bestämmelser, begränsningar och konsekvenser kopplade till yttrandefrihet. Den rustar dig med kunskap och kompetens för att fatta informerade beslut och agera på ett sätt som balanserar dina rättigheter med ditt ansvar som offentligt anställd.

 

Anmäl dig senast den 21 oktober.

 

Program


8.50 Sändningen öppnas

9.00 Utbildningen börjar

Utbildningsansvarig Lasse Paukkonen, FCG Finnish Consulting Group Oy

Under utbildningen lär du dig om följande teman:

  • Yttrandefrihetens omfattning och begränsningar för offentligt anställda
  • De kriterier som tillämpas vid bedömningar av yttrandefrihetens gränser
  • Rättigheter för kommunalt anställda 
  • Lagstiftning och policyer för kommunanställdas uttalanden och åsikter
  • Balansen mellan yttrandefrihet och arbetsplikter för offentligt anställda inom kommunen
  • Sanktioner som kan vidtas mot en offentligt anställd som överskridit gränserna för sin yttrandefrihet

12.00 Utbildningen slutar

Utbildare: Professor (h.c) Henrik Hägglund

Under utbildningen hålls 1-2 korta pauser.

Priser

Deltagaravgift:

210 euro (+ moms 24%) per person.

4-10 deltagare från samma organisation: 840 euro (+ moms).
11-20 deltagare från samma organisation: 1400 euro (+ moms).
21-30 deltagare från samma organisation: 1850 euro (+moms).
31-40 deltagare från samma organisation: 2200 euro (+ moms).
41-50 deltagare från samma organisation: 2400 euro (+moms).
51-60 deltagare från samma organisation: 2600 euro (+moms).

Priset innefattar undervisningen, det elektroniska materialet. Till priset tillkommer faktureringstillägg (5€+moms).

Deltagaravgiften inkluderar även ett års avgiftsfri prenumeration (fyra nummer) av tidningen Kommuntorget Magasin, Finlands enda svenskspråkiga tidskrift, specialiserad på kommunala frågor. Var god och lämna dina adressuppgifter för att få Kommuntorget tidningen via denna länk: https://ecv.microsoft.com/vSS96vmP0L&lang=sv

Om du vill avboka ditt deltagande ber vi dig skicka e-post till: koulutusinfo@fcg.fi. Det är avgiftsfritt att avboka till och med den 14.11.2023. Efter detta datum debiterar vi 50% av deltagaravgiften. Ifall deltagandet inte avbokas alls, debiterar vi deltagaravgiften i sin helhet. Ifall du inte kan delta, kan du även anmäla en annan person från din organisation.

Plats

FCG Zoom

För vem

Utbildningen riktar sig till alla offentligt anställda som är intresserade av frågor gällande yttrandefrihet och som i sitt jobb kan komma att konfronteras med dessa frågor antingen som chef eller som annan anställd.

Ytterligare information

Paukkonen, Lasse
Utbildningsansvarig
Lasse.Paukkonen@fcg.fi
+358 41 731 6998
Hallakoski, Ulla
Utbildningskoordinator
Ulla.Hallakoski@fcg.fi
+358 50 302 7712