Sisältölohkot

Image
Sote-koulutukset

Koulutuksia sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille

Tälle sivulle olemme koonneet koulutuksia sosiaali- ja terveydenhuollossa työskenteleville esihenkilöille, henkilöstölle ja hyvinvointialueiden hallinnossa työskenteleville. Tarjoamme ratkaisuja oman ammattitaidon ylläpitoon. Lisäksi hyvinvointialueiden uudet toimintatavat, uusi lainsäädäntö ja uudet organisaatiorakenteet tuovat mukanaan osaamisen kehittämiselle tarpeita, joita koulutuksemme ratkaisevat. Koulutuksissa sinä ja työyhteisösi voitte kehittää omaa asiantuntijuuttanne ja saada hyödyllisiä työvälineitä muutoksessa työskentelyyn.

Tutustu sosiaali- ja terveydenhuollon tuleviin koulutuksiin

Alta löydät hyvinvointialueilla työskenteleville sote-ammattilaisille suunniteltuja koulutuksia, jotka auttavat sinua kehittämään asiantuntijuuttasi, oppimaan uusista tuulista, lainsäädännöstä ja löytämään erilaisia näkökulmia työhösi.  

Löydät valikoimastamme webinaarit, ajankohtaispäivät ja tapahtumat osaamisen kehittämiseen ja verkostoitumiseen. Sote-henkilöstölle suunnatut verkkokurssit ovat kustannus- ja aikatehokas ratkaisu kiireisessä arjessa. 

Image
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Asumispalvelut sosiaalihuollossa
13.12.2023
-
13.12.2023
Asumispalveluita järjestetään pääsääntöisesti sosiaalihuoltolain perusteella, mutta tietyissä tilanteissa asumispalveluita voidaan järjestää myös vammaispalvelulain tai kehitysvammaisten erityishuoltolain perusteella.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Vastaavien hammaslääkärien koulutusohjelma 2023-2024: 2. jakso
23.1.2024
-
24.1.2024
Vastaavien hammaslääkärien koulutusohjelma koostuu viidestä opetusjaksosta sekä itsenäisestä työskentelystä välitehtävien parissa: Osallistuessasi tähän vastaavan hammaslääkärin erityispätevyysvaatimuksia vastaavaan koulutukseen saat ajankohtaista tietoa ja valmiuksia, joista on hyötyä, kun työskentelet esihenkilö- tai kehittämistehtävissä suun terveydenhuollossa. Koulutusohjelma on Suomen Hammaslääkäriliiton erityispätevyystoimikunnan hyväksymä. Se kattaa pääosan vastaavan hammaslääkärin erityispätevyysvaatimuksia vastaavasta kurssimuotoisesta koulutuksesta, jonka laajuus on 12 opintopistettä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Omavalvonta ja ilmoitusvelvollisuus sosiaalihuollossa
24.1.2024
-
24.1.2024
Tiedätkö, milloin on tehtävä sosiaalihuoltolain 48 ja 49 § mukainen ilmoitus yksikössä havaitusta epäkohdasta? Tässä koulutuksessa käydään läpi sosiaalihuollon valvonnan yleistä kehikkoa ja yksikön omavalvontaa ja erityisesti omavalvontasuunnitelmaa sen osana. Asiakkaan oikeuksien ja niitä koskevan oikeuskäytännön kautta haetaan tarttumapintaa siitä, milloin kyseessä on sosiaalihuollon toteuttamisessa oleva epäkohta. Koulutus koskee pääasiassa aikuisten palveluita.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaali- ja terveystoimi
Lähikoulutus
Potilasasiavastaavatoiminnan perusteet
6.2.2024
-
7.2.2024
Potilasasiavastaavatoiminnan perusteet -koulutus on suunnattu erityisesti uran alussa oleville potilasasiavastaaville, mutta myös kokeneemmille asiantuntijoille, jotka kaipaavat ajankohtaista tietoa tulevista työhön vaikuttavista muutoksista.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Huoli-ilmoitukset ikääntyneiden palveluissa
8.2.2024
-
8.2.2024
Tässä koulutuksessa perehdytään palvelutarpeen arviointiin ja palveluiden järjestämiseen ikääntyneiden palveluissa. Koulutuksessa painotetaan iäkkäiden henkilöiden palvelutarpeen arviointia ja käydään asiakasprosessi läpi aina yhteydenotosta sosiaalihuollon asiakkuuden alkamiseen, suunnitteluun ja päätöksentekoon asti.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Asiakkaan ja potilaan oikeus omiin tietoihin
13.2.2024
-
13.2.2024
Koulutuspäivän sisältönä on asiakkaan ja potilaan sekä asianosaisen oikeus saada itseään koskevat asiakas- ja potilastiedot. Koulutuksessa huomioidaan tietojen käsittelyyn ja tietojen luovuttamiseen tulleet uudet asiakastietolain säännökset.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Talous ja rahoitus
Viestintä, markkinointi ja asiakastyö
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Terveydenhuollon asiakasmaksut
15.2.2024
-
15.2.2024
Tervetuloa syventymään sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksulainsäädäntöön ja sen uudistuksiin sekä laskutusperusteisiin!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Svenskspråkiga utbildningar
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Klientavgifter inom hälsovården
12.3.2024
-
12.3.2024
Hur bestäms avgifterna inom hälsovården och vilka principer bör man följa? När ska den justeras och när kan den efterskänkas? Klientavgifterna bestäms både i klientavgiftslagen och -förordningen. Denna informativa halvdag är planerad för dig, som ansvarar för klientavgifterna inom hälsovården på fastlandet.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Talous ja rahoitus
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Kulttuuri ja vapaa-aikatoimi
Sosiaali- ja terveystoimi
Kuntatekniikka
Ympäristönsuojelu ja jätehuolto
Kunnallinen päätöksenteko
Etäkoulutus
Hyten edistäminen nyt ja tulevaisuudessa 1.
19.3.2024
-
19.3.2024
Koulutuksessa paneudumme kunnassa ja yhdyspinnoilla tehtävään hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Sote-uudistus ei poista kuntien vastuuta ja velvollisuutta edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä, vaan ne ovat jatkossakin keskeisiä toimijoita tässä työssä. Tehtävän toteutuksessa tarvitaan laaja-alaista yhteistyötä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Palvelutarpeen arviointi vammaispalvelussa
21.3.2024
-
21.3.2024
Koulutuksessa keskitytään palvelutarpeen arviointiin vammaispalveluissa voimassa olevan lainsäädännön perusteella. Vahvista osaamistasi palvelutarpeen arvioinnista, vammaispalveluiden suunnittelusta, päätöksenteosta ja järjestämisestä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Vastaavien hammaslääkärien koulutusohjelma 2023-2024: 3. jakso
9.4.2024
-
10.4.2024
Vastaavien hammaslääkärien koulutusohjelma koostuu viidestä opetusjaksosta sekä itsenäisestä työskentelystä välitehtävien parissa: Osallistuessasi tähän vastaavan hammaslääkärin erityispätevyysvaatimuksia vastaavaan koulutukseen saat ajankohtaista tietoa ja valmiuksia, joista on hyötyä, kun työskentelet esihenkilö- tai kehittämistehtävissä suun terveydenhuollossa. Koulutusohjelma on Suomen Hammaslääkäriliiton erityispätevyystoimikunnan hyväksymä. Se kattaa pääosan vastaavan hammaslääkärin erityispätevyysvaatimuksia vastaavasta kurssimuotoisesta koulutuksesta, jonka laajuus on 12 opintopistettä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Svenskspråkiga utbildningar
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Bättre ork i arbetet – hitta vägen till hållbart och framgångsrikt arbete under de sista arbetsåren
23.4.2024
-
23.4.2024
Du som varit i arbetslivet en längre tid har tendens att trivas i din anställning och uppnå positiva resultat. Du har skaffat dig en unik kompetens och erfarenhet som du önskar fortsätta bidra med fram till pensionsåldern. Samtidigt märker du kanske att du inte kan upprätthålla samma energinivå som under dina yngre dagar. Även om du inser att detta är en naturlig process, kan du emellanåt uppleva oro gällande huruvida du kommer att kunna upprätthålla samma tempo, samt hur du ska kunna utveckla dig inom ditt expertisområde.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Puhtauspalvelut hoito- ja hoivapalveluissa
22.5.2024
-
23.5.2024
Laitos- ja sairaalahuoltajat, kotisiivoojat ja alan asiantuntijat tekevät tärkeää työtä epidemioiden hillitsemiseksi pitämällä hygieniatasoa korkealla ja käyttämällä uusinta teknologiaa ammatillista aseptista työtapahygieniaa noudattaen. Hyvällä puhtaanapidolla ja hyvillä hygieniakäytännöillä ehkäistään epidemioiden leviämistä niin, että hoito- ja hoivapalveluiden käyttö on turvallista. Sote-puhtauspalvelut hoito- ja hoivapalveluissa -koulutuksessa pääset päivittämään tietojasi sekä verkostoitumaan kollegojen kanssa.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Talous ja rahoitus
Sosiaali- ja terveystoimi
Kuntatekniikka
Etäkoulutus
Investointien hallinta, talous ja valvonta
28.5.2024
-
28.5.2024
Tervetuloa koulutuspäivään, jossa käsitellään oikean kokoisen hankkeen suunnittelua ja investointien hallintaa hankintalain näkökulmasta. Päivä sisältää aiheita hankkeen laajuudesta ja keinoista vaikuttaa siihen, investointivaihtoehdoista ja kilpailuttamisprosessista talousarvion käsittelyyn ja arvonlisäverotukseen. Osallistu oppimaan, miten varmistat hankkeesi optimoinnin ja investointien asianmukaisen hoidon.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaali- ja terveystoimi
Lähikoulutus
Terveyssosiaalityön laatupäivät
5.6.2024
-
6.6.2024
Terveyssosiaalityön laatupäivät kokoaa jälleen yhteen terveydenhuollon sosiaalityöntekijät. Tule mukaan oppimaan uutta alan parhaiden asiantuntijoiden johdolla. Samalla verkostoidut kollegoiden kanssa ja saat uutta virtaa arjen työhön!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Talous ja rahoitus
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Kulttuuri ja vapaa-aikatoimi
Sosiaali- ja terveystoimi
Kuntatekniikka
Ympäristönsuojelu ja jätehuolto
Kunnallinen päätöksenteko
Etäkoulutus
Hyten edistäminen nyt ja tulevaisuudessa 2.
27.8.2024
-
27.8.2024
Koulutuksessa paneudumme syvällisesti ja konkreettisesti kunnassa ja yhdyspinnoilla tehtävään hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Kunnat ovat jatkossakin keskeisiä toimijoita hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Tehtävän toteutuksessa tarvitaan laaja-alaista yhteistyötä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaali- ja terveystoimi
Lähikoulutus
Sote-välinehuoltopäivät
10.9.2024
-
11.9.2024
Mitä uutta välinehuollossa juuri nyt? Välinehuollon koulutuspäivillä keskustellaan välinehuollon toimintaympäristön muutoksista, välinehuoltajan työstä sekä ajankohtaisista aiheista välinehuoltajan työn näkökulmasta.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaali- ja terveystoimi
Lähikoulutus
Erityishuoltopäivät 2024
12.9.2024
-
13.9.2024
Tervetuloa kehitysvamma-alan huipputapahtumaan! Valtakunnalliset erityishuoltopäivät on vuoden merkittävin kehitysvamma-alan tapahtuma, joka tarjoaa tehokkaan syväluotauksen alan uusimpiin linjauksiin ja käytänteisiin. Tapahtuma kerää yhteen yli 200 alan johtajaa, esimiestä ja asiantuntijaa.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Palvelutarpeen arviointi ja palvelujen järjestäminen ikääntyneiden palveluissa
17.9.2024
-
17.9.2024
Päivän aikana perehdyt sosiaalihuoltolakiin ja palvelutarpeen arviointiin sekä suunnitelmalliseen sosiaalityöhön ikääntyneiden palveluiden näkökulmasta. Koulutuksessa käydään läpi sosiaalihuoltolain ja erityislakien suhdetta iäkkäiden henkilöiden palvelutarpeen arviointiin, asiakassuunnitteluun ja palveluiden järjestämiseen. Koulutuksessa huomioidaan palveluprosessiin ja palveluvalikoimaan vaikuttavat uudet säännökset sosiaalihuoltolaissa ja vanhuspalvelulaissa. Lisäksi perehdyt monialaista työtä koskevaan sääntelyyn ja sen soveltamiseen ikääntyneiden palveluissa. Koulutuksessa käydään läpi asiakasprosessi aina yhteydenotosta sosiaalihuollon asiakkuuden alkamiseen, suunnitteluun ja päätöksentekoon.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaali- ja terveystoimi
Esihenkilökoulutukset
Etäkoulutus
Vastaavien hammaslääkärien koulutusohjelma 2023 -2024: 4. jakso
24.9.2024
-
25.9.2024
Vastaavien hammaslääkärien koulutusohjelma koostuu viidestä opetusjaksosta sekä itsenäisestä työskentelystä välitehtävien parissa: Osallistuessasi tähän vastaavan hammaslääkärin erityispätevyysvaatimuksia vastaavaan koulutukseen saat ajankohtaista tietoa ja valmiuksia, joista on hyötyä, kun työskentelet esihenkilö- tai kehittämistehtävissä suun terveydenhuollossa. Koulutusohjelma on Suomen Hammaslääkäriliiton erityispätevyystoimikunnan hyväksymä. Se kattaa pääosan vastaavan hammaslääkärin erityispätevyysvaatimuksia vastaavasta kurssimuotoisesta koulutuksesta, jonka laajuus on 12 opintopistettä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Svenskspråkiga utbildningar
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Begränsningsåtgärder i vård utom hemmet
24.9.2024
-
24.9.2024
Utbildningen behandlar begränsningar i vård utom hemmet som regleras i Barnskyddslagens 11 kap. Målet är att klargöra förutsättningarna för när begränsningsåtgärder kan tillämpas och vilka begränsningsåtgärderna är.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Toimeentulotuki
1.10.2024
-
1.10.2024
Vuosittaisessa toimeentulotuen ajankohtaiskoulutuksessa syvennytään erilaisiin tapauksiin ja erityiskysymyksiin lainsäädännön näkökulmasta.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaali- ja terveystoimi
Svenskspråkiga utbildningar
Etäkoulutus
Klientavgifter inom socialvården
8.10.2024
-
8.10.2024
Hur bestäms avgiften och vilka principer bör man följa? När ska den justeras och när kan den efterskän-kas? Klientavgifterna inom socialvården bestäms både i klientavgiftslagen och -förordningen. Kom med på vår utbildning för att få svar dessa är frågor i ledning av Annika Korpela, jurist vid Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab. Under förmiddagen går hon igenom hur avgiften bestäms inom olika sektorer.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Kotihoidon esihenkilöpäivä
10.10.2024
-
10.10.2024
Kotihoidon esihenkilöiden koulutuspäivässä kuulet ajankohtaisimmat asiat lainsäädännöstä, kokemuksia työelämän kehittämisestä sekä tukea työhyvinvointiin
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Johtaminen ja strategiat
Sosiaali- ja terveystoimi
Hybridikoulutus
Suun terveydenhuollon ajankohtaispäivä
24.10.2024
-
24.10.2024
Päivä tarjoaa erinomaisen tilaisuuden kuulla ja keskustella ajankohtaisista suun terveydenhuollon asioista ja tulevista muutoksista. Lämpimästi tervetuloa verkostoitumaan ja kuulemaan ajankohtaisimmat suun terveydenhuollon asiat!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaali- ja terveystoimi
Hybridikoulutus
Valtakunnalliset potilasasiavastaavapäivät
30.10.2024
-
31.10.2024
Tämä jokavuotinen tapahtuma kokoaa tuttuun tapaan yhteen potilasasiavastaavat ympäri Suomen. Tervetuloa verkostoitumaan, kuulemaan uusimmat tiedot työtäsi koskien ja osallistumaan ajankohtaiseen keskusteluun. Tapahtumassa keskitymme ajankohtaisiin potilasasiavastaavien vaikuttaviin teemoihin sekä uusimpiin muutoksiin koskien sosiaali- ja terveysalaa potilasasiavastaavien näkökulmasta.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Palvelutarpeen arviointi ja uudet vammaispalvelut
6.11.2024
-
6.11.2024
Uuden vammaispalvelulain voimaantuloa siirtyi ja lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2025. Tässä koulutuksessa perehdyt palvelutarpeen arviointiin ja uusiin vammaispalveluihin. Koulutuksessa opit lakien etusijajärjestystä ja milloin palvelut järjestetään vammaispalvelulain perusteella. Perehdyt siihen, mikä vaikutus muilla palveluilla on arvioitaessa vammaispalveluita ja miten eri lakien mukaiset palvelut otetaan huomioon palveluita järjestettäessä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Viestintä, markkinointi ja asiakastyö
Talous ja rahoitus
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Terveydenhuollon asiakasmaksut
7.11.2024
-
7.11.2024
Tervetuloa syventymään sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksulainsäädäntöön ja sen uudistuksiin sekä laskutusperusteisiin!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Työllisyys ja elinvoima
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Vammaisten henkilöiden työllisyys
7.11.2024
-
7.11.2024
Vammaispalvelulainsäädännön uudistamisen kanssa samaan aikaan valmistellaan esitystä vammaisen henkilön yksilöllisen tarpeen mukaisista ja riittävistä työtoimintaa ja työhönvalmennusta tukevista palveluista.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaali- ja terveystoimi
Työllisyys ja elinvoima
Johtaminen ja strategiat
Lähikoulutus
Valtakunnallinen työllisyysfoorumi 2024
13.11.2024
-
14.11.2024
Perinteinen työllisyysfoorumi kokoaa työllisyyden asiantuntijat, vaikuttajat ja päättäjät yhteen. Foorumi on tarkoitettu kuntien ja kuntayhtymien johdolle, luottamushenkilöille, työllisyys-, elinkeino- ja henkilöstöasioista vastaaville, TE-keskusten, työvoimatoimistojen ja maakuntien liittojen asiantuntijoille, työmarkkinajärjestöjen edustajille sekä muille työllisyysasioiden kanssa työskenteleville ja aiheesta kiinnostuneille.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaali- ja terveystoimi
Hallinto- ja lakiasiat
Etäkoulutus
Tietopyynnöt ja henkilötietojen tarkastusoikeus
14.11.2024
-
14.11.2024
Tietopyynnöt ja henkilötietojen tarkastusoikeus -koulutuksessa pääset perehtymään julkisuuslain pohjalta tehtyihin tietopyyntöihin sekä tietosuojalainsäädännön perusteella tehtyihin omien tietojen tarkastuspyyntöihin.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Hyvinvoinnin neuvottelupäivä
19.11.2024
-
19.11.2024
Hyvinvoinnin neuvottelupäivässä paneudumme monipuolisesti kuntien tehtävään hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sekä kuntien ja hyvinvointialueiden yhdyspinnoilla tehtävään yhteistyöhön.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Salassapito ja tiedonvaihto sosiaali- ja terveydenhuollossa
20.11.2024
-
20.11.2024
Salassapito ja tiedonvaihto sosiaali- ja terveydenhuollossa -koulutuksessa pääset käymään läpi asiakasasiakirjojen ja potilasasiakirjojen luovuttamiseen liittyvää lainsäädäntö käytännönläheisesti ja case-esimerkkien kautta. Opit, miten julkisuuslaki säätelee tietojen luovuttamista ja siihen liittyvää menettelyä sekä miten niistä säädellään potilaslaissa ja asiakaslaissa.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Sosiaalihuollon asiakasmaksut
20.11.2024
-
20.11.2024
Koulutuspäivässä perehdytään sosiaalihuollon asiakasmaksujen periaatteisiin ja määräytymiseen. Tule kuulemaan ajankohtaisimmista muutoksista ja varmista samalla, että organisaatiosi toimii ajankohtaisimman tiedon pohjalta!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaali- ja terveystoimi
Lähikoulutus
Valtakunnalliset sote-tiedolla johtamisen päivät 2024
20.11.2024
-
21.11.2024
DRG-päivät on nyt Valtakunnalliset sote-tiedolla johtamisen päivät! Tapahtuma keskittyy jatkossakin asiakas- ja potilasluokittelujärjestelmien avulla jalostetun tiedon hyödyntämiseen ja yhdistelyyn, muiden tietojen kanssa. Päivien aikana saat tuoreita ajatuksia ja käytännön ratkaisuja tiedolla johtamiseen ja sen kehittämiseen niin hyvinvointialueilla kuin kansallisellakin tasolla.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Svenskspråkiga utbildningar
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Bättre ork i arbetet – hitta vägen till hållbart och framgångsrikt arbete under de första arbetsåren
21.11.2024
-
21.11.2024
De första åren i arbetslivet kan vara utmanande på många sätt. Den nya arbetsmiljön och -uppgifterna ställer nya krav på dig som anställd och det kan vara svårt att anpassa sig till den nya rollen. Det är inte heller ovanligt att kämpa med det så kallade bluffsyndromet. I denna utbildning ger vi dig verktyg att han-tera dessa utmaningar, stärka ditt självförtroende och kartlägga dina styrkor som arbetstagare.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaali- ja terveystoimi
Lähikoulutus
Vastaavien hammaslääkärien koulutusohjelma 2023-2024: 5. jakso
26.11.2024
-
27.11.2024
Vastaavien hammaslääkärien koulutusohjelma koostuu viidestä opetusjaksosta sekä itsenäisestä työskentelystä välitehtävien parissa: Osallistuessasi tähän vastaavan hammaslääkärin erityispätevyysvaatimuksia vastaavaan koulutukseen saat ajankohtaista tietoa ja valmiuksia, joista on hyötyä, kun työskentelet esihenkilö- tai kehittämistehtävissä suun terveydenhuollossa. Koulutusohjelma on Suomen Hammaslääkäriliiton erityispätevyystoimikunnan hyväksymä. Se kattaa pääosan vastaavan hammaslääkärin erityispätevyysvaatimuksia vastaavasta kurssimuotoisesta koulutuksesta, jonka laajuus on 12 opintopistettä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Digikanava: Hyvinvointialuepäättäjä-palvelu
Hyvinvointialueen päättäjät -palvelu tarjoaa hyvinvointialueen luottamushenkilöille tietoa ja oppia päätöksenteon tueksi. Oppimisympäristön materiaali on tuotettu yhteistyössä mm. Kuntaliiton ja Kunta- ja hyvinvointialueiden työantajat KT:n asiantuntijoiden kanssa. Tieto on helposti saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
HR- ja palvelussuhdeasiat
Johtaminen ja strategiat
Esihenkilökoulutukset
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Työhyvinvoinnin tilauskoulutus
Työhyvinvoinnin tilauskoulutuksessa saatte vinkkejä ja työkaluja oman työyhteisönne hyvinvoinnin tukemiseen räätälöidysti juuri teidän tarpeisiinne. Koulutus soveltuu pidettäväksi haluamananne ajankohtana esimerkiksi työpajana osaksi TyHy-päivää tai koko organisaatiolle pidettäväksi luennoksi.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Sosiaalihuollon tietojen käsittely ja tietosuoja -verkkokurssi
Sosiaalihuollon tietojen käsittely ja tietosuoja on peruskurssi, jossa käsitellään tietosuojaa ja sosiaalihuollon asiakastietojen käsittelyä käytännönläheisesti. Aiempaa lainsäädännön koulutusta ei tarvita. Kurssi on suunnattu sosiaalialan esimiehille, työntekijöille ja muille aiheesta kiinnostuneille.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Lastensuojelun jälkihuolto
Lastensuojelun jälkihuolto- mikrokurssilla opit muun muassa perusteet lastensuojelun jälkihuollosta ja sen järjestämisestä. Ymmärrät, millä tavoin jälkihuolto voidaan järjestää sekä tiedät, millainen rooli lapsen ja nuoren sosiaalityöntekijällä on jälkihuollossa.  Opit myös, miten jälkihuoltopalveluiden järjestämis- ja kustannusvastuut jakautuvat hyvinvointialueilla. 
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Lastensuojelun sijaishuolto
Lastensuojelun sijaishuolto- mikrokurssilla opit muun muassa perusteet lastensuojelun sijaishuollosta ja sen järjestämisestä. Ymmärrät, millä tavoin sijaishuolto voidaan järjestää sekä tiedät, millainen rooli lapsen sosiaalityöntekijällä on sijaishuollossa. Tiedät myös, mitä sijaishuollon valvonnalla tarkoitetaan ja ketkä tahot valvonnasta vastaavat. 
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Kiireellinen sijoitus ja huostaanotto
Kiireellinen sijoitus ja huostaanotto -mikrokurssilla opit kiireellisen sijoituksen ja huostaanoton prosesseista ja niiden taustalla olevasta lainsäädännöstä. Ymmärrät, millaisia edellyksiä lainsäädäntö on asettanut kiirellisen sijoituksen ja huostaanoton toteuttamiselle.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Lastensuojeluasiakkuuden alkaminen
Lastensuojeluasiakkuuden alkaminen -mikrokurssilla opit lastensuojelun asiakkuuden alkamiseen liittyvästä prosessista. Mikrokurssin käytyäsi ymmärrät  muun muassa, kuinka palvelutarpeen arviointi etenee sekä, mitä asioita lastensuojeluilmoitusta tehdessä tai vastaanottaessa tulisi lain mukaan huomioida. 
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Kurssipaketti: Lainsäädäntö ja asiakastiedot lastensuojelussa
Lastensuojelun lainsäädännöllä tarkoitetaan lastensuojelua määrittäviä lakeja. Lastensuojelulaki säätelee lasten ja nuorten suojelua ja hyvinvointia. Laki pyrkii varmistamaan lasten oikeudet ja turvallisuuden sekä edistämään heidän suotuista kasvuaan ja kehitystään. Asiakastietojen käsittelyllä taas tarkoitetaan arkaluonteisten asiakastietojen säilytystä ja suojausta, sekä käsittelyä. Lainsäädäntö ja asiakastiedot lastensuojelussa -kurssipaketti on suunnattu lastensuojelun parissa työskenteleville sekä työntekijöille, jotka haluavat kehittää ja vahvistaa osaamistaan lastensuojelussa tarvittavasta lainsäädännöstä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Kurssipaketti: Lastensuojelutyö
Lastensuojelutyöllä tarkoitetaan lastensuojelun eri prosesseja. Näitä työprosesseja ovat muun muassa lastensuojeluasian vireilletulo, kiireellinen sijoitus, huostaanotto, lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuolto. Lastensuojelutyön-kurssipaketti on suunnattu lastensuojelun parissa työskenteleville sekä lastensuojelun prosesseista lisätietoa kaipaaville työntekijöille.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Lapsen oikeudet sijaishuollossa
Lastensuojelun parissa työskentelevän henkilön on tärkeä ymmärtää, kuinka taataan lapsen etu sijaishuollossa, miten sijaishuoltoprosessi etenee, ja millaisia vaikutuksia sijaishuollolla on lapselle. Tässä mikrokurssissa käsitellään esimerkiksi lapsen oikeuksia opetukseen, sijaishuollon valvontaa ja sääntöjä, sekä kielellisiä oikeuksia.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Sosiaali- ja terveystoimi
Hallinto- ja lakiasiat
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Asiakastietojen käsittely lastensuojelussa
Asiakastietojen käsittelyllä tarkoitetaan arkaluonteisten asiakastietojen säilytystä ja suojausta, sekä käsittelyä. Lastensuojelun kentällä on ensiarvoisen tärkeää, että arkaluonteiset ja salassapidettävät tiedot käsitellään ja säilytetään tietoturvallisesti, ja noudatetaan tähän liittyvää lainsäädäntöä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Hallintolaki
Hallintolaki-mikrokurssilla opit hallintolain merkityksestä lastensuojelussa ja hyvän hallinnon perusteista, puhevallan käyttämisestä sekä asiamiehen ja avustajan käytöstä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Kurssipaketti: Moniammatillinen yhteistyö lastensuojelussa
Lastensuojelun moniammatillinen yhteistyö -kurssipaketti tarjoaa väylän perehtyä ja kehittää osaamista muun muassa lastensuojelun yhteistyöstä varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja terveydenhuollon kanssa. Lisäksi kurssipaketti tarjoaa koulutusta lastenvalvojan tehtäviin ja lasten väkivaltaepäilyn selvittämiseen liittyen. Pääset myös testaamaan opittua erilaisten tehtävien ja case-esimerkkien avulla.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Kurssipaketti: Lastensuojelun sijaishuolto
Lastensuojelun Sijaishuollon kurssipaketti tarjoaa väylän perehtyä keskeisiin sijaishuollon teemoihin, kuten sijaishuollon lainsäädäntöön, huostaanottoon, rajoitustoimenpiteisiin ja lapsen oikeuksiin. Lisäksi pääset testaamaan opittua erilaisten tehtävien ja case-esimerkkien avulla.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Lapsen mielipide ja kuuleminen
Lapsen mielipide ja kuuleminen- mikrokurssilla opit muun muassa lapsen mielipiteen selvittämisen ja kuulemisen tärkeydestä. Tiedät, miten lapsen kanssa tulee toimia, jos lapsi kertoo väkivaltakokemukseen tai rikokseen viittaavaa tietoa. Lisäksi olet oppinut, mitä lapsen johdattelulla tarkoitetaan ja, kuinka omalla kysymyksen asettelulla voi välttää lapsen johdattelun. 
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Rajoitustoimenpiteet sijaishuollossa
Rajoitustoimenpiteet sijaishuollossa - mikrokurssilla opit sijaishuollon eri rajoitustoimenpiteistä. Kurssin käytyäsi olet oppinut, millä edellytyksin rajoitustoimenpiteitä on lain mukaan mahdollista käyttää. Lisäksi olet oppinut rajoitustoimenpiteiden oikeaoppimisesta kirjaamisesta, päätöksenteosta ja jälkiselvittelystä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Lastensuojelulaki pähkinänkuoressa
Lastensuojelulaki pähkinänkuoressa-mikrokurssilla opit lastensuojelulain keskeisistä sisällöistä, periaatteista ja säännöksistä. Mikrokurssille on koottu kattavasti sisältöjä lastensuojelulain keskeisimmistä teemoista, jonka vuoksi kurssi soveltuu hyvin kaikille työntekijöille, jotka haluavat vahvistaa lastensuojelulain tuntemustaan. 
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Hoitotakuu
Hoitotakuu -mikrokurssilla pääset kehittämään osaamistasi hoitotakuusta terveydenhuollon eri tasoilla. Kurssilla käsitellään esimerkiksi potilaan oikeuksia ja hoitoon pääsyä perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa sekä suun terveydenhuollossa. Lisäksi pääset syventymään esimerkiksi opiskeluterveydenhuoltoon ja mielenterveyspalveluihin.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Kasvokkain tapahtuva hoidon tarpeen arviointi
Kasvokkain tapahtuva hoidon tarpeen arviointi -mikrokurssilla pääset kehittämään osaamistasi kasvokkain tapahtuvasta hoidon tarpeen arvioinnista. Kurssilla käydään läpi esimerkiksi vuorovaikutusta ja ammatillista osaamista, sekä riskioireiden tunnistamista. Lisäksi käsitellään sosiaalisen tilan arviointia sekä mielenterveys- ja päihdepotilaita.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Etänä tapahtuva hoidon tarpeen arviointi
Etänä tapahtuva hoidon tarpeen arviointi -mikrokurssilla pääset kehittämään osaamistasi puhelimen, chatin tai videoyhteyden kautta tapahtuvasta hoidon tarpeen arvioinnista. Kurssilla käydään läpi esimerkiksi vuorovaikutusta ja ammatillista osaamista, sekä riskioireiden tunnistamista.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Kurssipaketti: Hoidon tarpeen arviointi
Hoidon tarpeen arviointi -kurssipaketti on suunnattu kaikille sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, jotka haluavat kehittää omaa osaamistaan hoidon tarpeen- ja kiireellisyyden arvioinnin alueella. Kurssilla syvennyt hoidon tarpeen arviointiin lainsäädännön näkökulmasta sekä käytännönläheisesti etänä ja kasvokkain tapahtuvaan hoidon tarpeen arviointiin. Kurssipaketti sisältää kolme mikrokurssia.
Lue lisää ja ilmoittaudu

Siirry tästä verkkokauppaan

Etkö löytänyt etsimääsi? Ota yhteyttä asiakkuuspäällikkö Leena-Kaisa Pantsuun: etunimi.sukunimi@fcg.fi, puh. 050 466 2905

Kysy myös tilauskoulutuksista, jotka toteutamme asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Tutustu myös näihin

Image
Työkykyjohtaminen

Sote kaipaa hyvää työkykyjohtamista

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa vaivaa merkittävä resurssipula. Samalla kun henkilöstön kuormitusta ja työn määrää ovat lisänneet koronaepidemiaan liittyvät uudet tehtävät ja hoitojonojen kasvu, sote-uudistuksen muutostilanne tuo paljon uutta kuormitusta työhön. Riskinä on, että työssä uuvutaan, työkyky heikkenee ja resurssit vähenevät.

Lue lisää

 

Image
Sote-palveluiden uudistaminen

Sote-palveluiden uudistamiseen kansainvälisiä oppeja – FCG kumppanoituu Sitrasta tuttujen huippuasiantuntijoiden kanssa

Sote-palveluiden uudistaminen on rakenteiden uudistamisen jälkeinen suuri tehtävä jokaisella hyvinvointialueella. Voidakseen auttaa hyvinvointialueita tässä työssä entistäkin paremmin, FCG on kumppanoitunut entisten ministereiden ja Sitran asiantuntijoiden kanssa.

Lue lisää