Sisältölohkot

Image
Sote-koulutukset

Koulutuksia sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille

Tälle sivulle olemme koonneet koulutuksia sosiaali- ja terveydenhuollossa työskenteleville esihenkilöille, henkilöstölle ja hyvinvointialueiden hallinnossa työskenteleville. Tarjoamme ratkaisuja oman ammattitaidon ylläpitoon. Koulutuksissa sinä ja työyhteisösi voitte kehittää omaa asiantuntijuuttanne ja saada hyödyllisiä työvälineitä muutoksessa työskentelyyn.

Tutustu sosiaali- ja terveydenhuollon tuleviin koulutuksiin

Alta löydät hyvinvointialueilla työskenteleville sote-ammattilaisille suunniteltuja koulutuksia, jotka auttavat sinua kehittämään asiantuntijuuttasi, oppimaan uusista käytänteistä, lainsäädännöstä ja löytämään erilaisia näkökulmia työhösi.  

Löydät valikoimastamme webinaarit, ajankohtaispäivät ja tapahtumat osaamisen kehittämiseen ja verkostoitumiseen. Sote-henkilöstölle suunnatut verkkokurssit ovat kustannus- ja aikatehokas ratkaisu kiireisessä arjessa. 

Image
Hallinto- ja lakiasiat
Talous ja rahoitus
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Kulttuuri ja vapaa-aikatoimi
Kuntatekniikka
Ympäristönsuojelu ja jätehuolto
Kunnallinen päätöksenteko
Sosiaalihuolto
Terveydenhuolto
Etäkoulutus
Hyten edistäminen nyt ja tulevaisuudessa 2.
27.8.2024
-
27.8.2024
Koulutuksessa paneudumme syvällisesti ja konkreettisesti kunnassa ja yhdyspinnoilla tehtävään hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Kunnat ovat jatkossakin keskeisiä toimijoita hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Tehtävän toteutuksessa tarvitaan laaja-alaista yhteistyötä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Esihenkilökoulutukset
Terveydenhuolto
Talous ja rahoitus
Etäkoulutus
Taloustaitoa terveydenhuollon esihenkilöille
3.9.2024
-
3.9.2024
Hallitsemalla taloustiedot omasta vastuualueestasi voit parantaa myös omaa ja henkilöstösi työhyvinvointia ja tuottavuutta. Koulutuksessa saat käytännönläheisten esimerkkien avulla varmuutta talousosaamiseesi esihenkilötyössä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaalihuolto
Etäkoulutus
Uusi asiakastietolaki sosiaalihuollossa
5.9.2024
-
5.9.2024
Tässä koulutuksessa opit, millaisia muutoksia asiakastietolakiin tulee 1.1.2024 ja miten muutokset vaikuttavat sosiaalihuollon asiakastyöhön. Luvassa kattava paketti lainsäädäntöä sekä eduskunnan oikeusasiamiehen havaintoja ja ratkaisuja sosiaalihuollon asiakastietojen käsittelystä lakimies Tapio Rädyn johdolla.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaalihuolto
Terveydenhuolto
Lähikoulutus
Terveyssosiaalityön laatupäivät
10.9.2024
-
11.9.2024
Terveyssosiaalityön laatupäivät kokoaa jälleen yhteen terveydenhuollon sosiaalityöntekijät. Tule mukaan oppimaan uutta alan parhaiden asiantuntijoiden johdolla. Samalla verkostoidut kollegoiden kanssa ja saat uutta virtaa arjen työhön!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaalihuolto
Terveydenhuolto
Lähikoulutus
Sote-välinehuoltopäivät
10.9.2024
-
11.9.2024
Mitä uutta välinehuollossa juuri nyt? Välinehuollon koulutuspäivillä keskustellaan välinehuollon toimintaympäristön muutoksista, välinehuoltajan työstä sekä ajankohtaisista aiheista välinehuoltajan työn näkökulmasta.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaalihuolto
Lähikoulutus
Erityishuoltopäivät 2024
12.9.2024
-
13.9.2024
Tervetuloa kehitysvamma-alan huipputapahtumaan! Valtakunnalliset erityishuoltopäivät on vuoden merkittävin kehitysvamma-alan tapahtuma, joka tarjoaa tehokkaan syväluotauksen alan uusimpiin linjauksiin ja käytänteisiin. Tapahtuma kerää yhteen yli 200 alan johtajaa, esimiestä ja asiantuntijaa.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaalihuolto
Etäkoulutus
Palvelutarpeen arviointi ja palvelujen järjestäminen ikääntyneiden palveluissa
17.9.2024
-
17.9.2024
Päivän aikana perehdyt sosiaalihuoltolakiin ja palvelutarpeen arviointiin sekä suunnitelmalliseen sosiaalityöhön ikääntyneiden palveluiden näkökulmasta. Koulutuksessa käydään läpi sosiaalihuoltolain ja erityislakien suhdetta iäkkäiden henkilöiden palvelutarpeen arviointiin, asiakassuunnitteluun ja palveluiden järjestämiseen. Koulutuksessa huomioidaan palveluprosessiin ja palveluvalikoimaan vaikuttavat uudet säännökset sosiaalihuoltolaissa ja vanhuspalvelulaissa. Lisäksi perehdyt monialaista työtä koskevaan sääntelyyn ja sen soveltamiseen ikääntyneiden palveluissa. Koulutuksessa käydään läpi asiakasprosessi aina yhteydenotosta sosiaalihuollon asiakkuuden alkamiseen, suunnitteluun ja päätöksentekoon.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaalihuolto
Etäkoulutus
Begränsningsåtgärder i vård utom hemmet
24.9.2024
-
24.9.2024
Utbildningen behandlar begränsningar i vård utom hemmet som regleras i Barnskyddslagens 11 kap. Målet är att klargöra förutsättningarna för när begränsningsåtgärder kan tillämpas och vilka begränsningsåtgärderna är.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaalihuolto
Lähikoulutus
Sosiaaliohjauksen koulutuspäivät
24.9.2024
-
25.9.2024
Sosiaaliohjauksen koulutuspäivät kokoaa yhteen sosiaaliohjauksen ammattilaiset. Tule mukaan oppimaan uutta alan parhaiden asiantuntijoiden johdolla. Samalla verkostoidut kollegoiden kanssa ja saat uutta virtaa arjen työhön!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaalihuolto
Etäkoulutus
Toimeentulotuki
1.10.2024
-
1.10.2024
Vuosittaisessa toimeentulotuen ajankohtaiskoulutuksessa syvennytään erilaisiin tapauksiin ja erityiskysymyksiin lainsäädännön näkökulmasta.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Viestintä, markkinointi ja asiakastyö
Terveydenhuolto
Hallinto- ja lakiasiat
Lähikoulutus
Osastonsihteerien koulutuspäivät
2.10.2024
-
3.10.2024
Osastonsihteeri toimii tiedon solmukohdassa ja tehtävässä vaaditaan esimerkiksi nopeutta, joustavuutta, organisointitaitoja sekä toisten kohtaamiskykyjä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaalihuolto
Etäkoulutus
Klientavgifter inom socialvården
8.10.2024
-
8.10.2024
Hur bestäms avgiften och vilka principer bör man följa? När ska den justeras och när kan den efterskän-kas? Klientavgifterna inom socialvården bestäms både i klientavgiftslagen och -förordningen. Kom med på vår utbildning för att få svar dessa är frågor i ledning av Annika Korpela, jurist vid Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab. Under förmiddagen går hon igenom hur avgiften bestäms inom olika sektorer.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaalihuolto
Terveydenhuolto
Etäkoulutus
Kotihoidon esihenkilöpäivä
10.10.2024
-
10.10.2024
Kotihoidon esihenkilöiden koulutuspäivässä kuulet ajankohtaisimmat asiat lainsäädännöstä, kokemuksia työelämän kehittämisestä sekä tukea työhyvinvointiin
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaalihuolto
Etäkoulutus
Itsemääräämisoikeus ja rajoitustoimenpiteet sosiaalihuollon asumispalvelussa
23.10.2024
-
23.10.2024
Mitä itsemääräämisoikeus tarkoittaa ja miten sen toteutumista voidaan edistää? Itsemääräämisoikeus ja rajoitustoimenpiteet sosiaalihuollon asumispalveluissa -koulutuspäivässä perehdyt mm. itsemääräämisoikeuteen ja rajoitustoimenpiteisiin liittyvään lainsäädäntöön ja säännösten vaikutuksiin erityisesti järjestettäessä sosiaalihuollon asumispalveluita.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Johtaminen ja strategiat
Terveydenhuolto
Hybridikoulutus
Suun terveydenhuollon ajankohtaispäivä
24.10.2024
-
24.10.2024
Mitä uutta suun terveydenhuollossa? Suun terveydenhuollon ajankohtaispäivä on vuosittain järjestettävä johtaville hammaslääkäreille ja suun terveydenhuollon esihenkilöille suunnattu tapahtuma, johon on koottu alan tuorein tieto ja parhaat asiantuntijat.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaalihuolto
Lähikoulutus
Aikuissosiaalityön koulutuspäivät
29.10.2024
-
30.10.2024
Aikuissosiaalityön laatupäivät kokoaa yhteen terveydenhuollon sosiaalityöntekijät. Tule mukaan oppimaan uutta ja syventymään ajankohtaisiin teemoihin alan parhaiden asiantuntijoiden johdolla. Samalla verkostoidut kollegoiden kanssa ja saat uutta virtaa arjen työhön!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Terveydenhuolto
Hybridikoulutus
Valtakunnalliset potilasasiavastaavapäivät
30.10.2024
-
31.10.2024
Tämä jokavuotinen tapahtuma kokoaa tuttuun tapaan yhteen potilasasiavastaavat ympäri Suomen. Tervetuloa verkostoitumaan, kuulemaan uusimmat tiedot työtäsi koskien ja osallistumaan ajankohtaiseen keskusteluun. Tapahtumassa keskitymme ajankohtaisiin potilasasiavastaavien vaikuttaviin teemoihin sekä uusimpiin muutoksiin koskien sosiaali- ja terveysalaa potilasasiavastaavien näkökulmasta.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaalihuolto
Etäkoulutus
Palvelutarpeen arviointi ja uudet vammaispalvelut
6.11.2024
-
6.11.2024
Uuden vammaispalvelulain voimaantulo siirtyi 1.1.2025. Siirtymäaikana sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan hyväksytyn lain soveltamisalan muutosta. Tässä koulutuksessa keskitytään erityisesti palvelutarpeen arviointiin ja sen merkitykseen järjestettäessä palveluita. Koulutuksessa käydään läpi uuden lain soveltamisalaa ja uuden lain mukaisia vammaispalveluita. Koulutuksessa opit soveltamaan lakien etusijajärjestystä ja koulutuksessa käydään läpi sitä, milloin palvelut järjestetään vammaispalvelulain perusteella, milloin sosiaalihuoltolain tai muun lain perusteella. Perehdyt siihen, mikä vaikutus muilla palveluilla on arvioitaessa vammaispalveluita ja miten eri lakien mukaiset palvelut otetaan huomioon palveluita järjestettäessä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Viestintä, markkinointi ja asiakastyö
Talous ja rahoitus
Sosiaalihuolto
Etäkoulutus
Terveydenhuollon asiakasmaksut
7.11.2024
-
7.11.2024
Tervetuloa syventymään sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksulainsäädäntöön ja sen uudistuksiin sekä laskutusperusteisiin!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Työllisyys ja elinvoima
Sosiaalihuolto
Etäkoulutus
Vammaisten henkilöiden työllisyys
7.11.2024
-
7.11.2024
Vammaispalvelulainsäädännön uudistamisen kanssa samaan aikaan valmistellaan esitystä vammaisen henkilön yksilöllisen tarpeen mukaisista ja riittävistä työtoimintaa ja työhönvalmennusta tukevista palveluista.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaalihuolto
Työllisyys ja elinvoima
Johtaminen ja strategiat
Lähikoulutus
Valtakunnallinen työllisyysfoorumi 2024
13.11.2024
-
14.11.2024
Perinteinen työllisyysfoorumi kokoaa työllisyyden asiantuntijat, vaikuttajat ja päättäjät yhteen. Foorumi on tarkoitettu kuntien ja kuntayhtymien johdolle, luottamushenkilöille, työllisyys-, elinkeino- ja henkilöstöasioista vastaaville, TE-keskusten, työvoimatoimistojen ja maakuntien liittojen asiantuntijoille, työmarkkinajärjestöjen edustajille sekä muille työllisyysasioiden kanssa työskenteleville ja aiheesta kiinnostuneille.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaalihuolto
Terveydenhuolto
Etäkoulutus
Salassapito ja tiedonvaihto sosiaali- ja terveydenhuollossa
14.11.2024
-
14.11.2024
Salassapito ja tiedonvaihto sosiaali- ja terveydenhuollossa -koulutuksessa pääset käymään läpi asiakasasiakirjojen ja potilasasiakirjojen luovuttamiseen liittyvää lainsäädäntö käytännönläheisesti ja case-esimerkkien kautta. Opit, miten julkisuuslaki säätelee tietojen luovuttamista ja siihen liittyvää menettelyä sekä miten niistä säädellään potilaslaissa ja asiakaslaissa.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaalihuolto
Etäkoulutus
Sosiaalihuollon asiakasmaksut
19.11.2024
-
19.11.2024
Koulutuspäivässä perehdytään sosiaalihuollon asiakasmaksujen periaatteisiin ja määräytymiseen. Tule kuulemaan ajankohtaisimmista muutoksista ja varmista samalla, että organisaatiosi toimii ajankohtaisimman tiedon pohjalta!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Terveydenhuolto
Sosiaalihuolto
Johtaminen ja strategiat
Lähikoulutus
Valtakunnalliset sote-tiedolla johtamisen päivät 2024
20.11.2024
-
21.11.2024
DRG-päivät on nyt Valtakunnalliset sote-tiedolla johtamisen päivät! Tapahtuma keskittyy jatkossakin asiakas- ja potilasluokittelujärjestelmien avulla jalostetun tiedon hyödyntämiseen ja yhdistelyyn, muiden tietojen kanssa. Päivien aikana saat tuoreita ajatuksia ja käytännön ratkaisuja tiedolla johtamiseen ja sen kehittämiseen niin hyvinvointialueilla kuin kansallisellakin tasolla.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaalihuolto
Terveydenhuolto
Etäkoulutus
Bättre ork i arbetet – hitta vägen till hållbart och framgångsrikt arbete under de första arbetsåren
21.11.2024
-
21.11.2024
De första åren i arbetslivet kan vara utmanande på många sätt. Den nya arbetsmiljön och -uppgifterna ställer nya krav på dig som anställd och det kan vara svårt att anpassa sig till den nya rollen. Det är inte heller ovanligt att kämpa med det så kallade bluffsyndromet. I denna utbildning ger vi dig verktyg att han-tera dessa utmaningar, stärka ditt självförtroende och kartlägga dina styrkor som arbetstagare.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Terveydenhuolto
Lähikoulutus
Vastaavien hammaslääkärien koulutusohjelma 2023-2024: 5. jakso
26.11.2024
-
27.11.2024
Vastaavien hammaslääkärien koulutusohjelma koostuu viidestä opetusjaksosta sekä itsenäisestä työskentelystä välitehtävien parissa: Osallistuessasi tähän vastaavan hammaslääkärin erityispätevyysvaatimuksia vastaavaan koulutukseen saat ajankohtaista tietoa ja valmiuksia, joista on hyötyä, kun työskentelet esihenkilö- tai kehittämistehtävissä suun terveydenhuollossa. Koulutusohjelma on Suomen Hammaslääkäriliiton erityispätevyystoimikunnan hyväksymä. Se kattaa pääosan vastaavan hammaslääkärin erityispätevyysvaatimuksia vastaavasta kurssimuotoisesta koulutuksesta, jonka laajuus on 12 opintopistettä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaalihuolto
Etäkoulutus
Rajoitustoimet ja asiantuntijatiimit erityishuollossa
27.11.2024
-
27.11.2024
Vammaislainsäädäntö uudistuu ja uudet säännökset tulevat voimaan 1.10.2025. Erityishuollon järjestäminen ja erityishuollon sisältö muuttuu uudessa laissa. Vammaispalvelulakiin tulee palveluna vaativa moniammatillinen tuki, jota toteuttaa vaativan moniammatillisen tuen asiantuntijaryhmä. Kehitysvammaisissa on myös säännöksiä eri asiantuntijaryhmistä. Kehitysvammalakiin jää säännökset rajoitustoimenpiteiden käyttämisestä sekä tahdosta riippumattomasta erityishuollosta.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Terveydenhuolto
Lähikoulutus
Potilasasiavastaavien koulutuspäivät
5.2.2025
-
6.2.2025
Potilasasiavastaavatoiminnan perusteet -koulutus on suunnattu erityisesti uran alussa oleville potilasasiavastaaville, mutta myös kokeneemmille asiantuntijoille, jotka kaipaavat ajankohtaista tietoa tulevista työhön vaikuttavista muutoksista.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Terveydenhuolto
Sosiaalihuolto
Etäkoulutus
Asiakkaan ja potilaan oikeus omiin tietoihin
13.2.2025
-
13.2.2025
Koulutuspäivän sisältönä on asiakkaan ja potilaan sekä asianosaisen oikeus saada itseään koskevat asiakas- ja potilastiedot. Koulutuksessa huomioidaan tietojen käsittelyyn ja tietojen luovuttamiseen tulleet uudet asiakastietolain säännökset.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Terveydenhuolto
Sosiaalihuolto
Etäkoulutus
Rättssäkerhet i social- och äldreservicen - Att kombinera bemötande och professionell bedömning med lagens krav
11.3.2025
-
11.3.2025
Hindrar rättsskyddet dig från att göra ett bra jobb inom socialservicen och/eller äldreomsorgen? Finns det genvägar eller tillvägagångssätt som kunde underlätta arbetet? Under utbildningen ger vi svar på bland annat dessa frågor både ur ett juridiskt och praktiskt perspektiv. Därtill diskuteras ämnet även inom ramen av ledarskap.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Terveydenhuolto
Sosiaalihuolto
Etäkoulutus
Hyten edistäminen nyt ja tulevaisuudessa 1.
18.3.2025
-
18.3.2025
Koulutuksessa paneudumme kunnassa ja yhdyspinnoilla tehtävään hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Sote-uudistus ei poista kuntien vastuuta ja velvollisuutta edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä, vaan ne ovat jatkossakin keskeisiä toimijoita tässä työssä. Tehtävän toteutuksessa tarvitaan laaja-alaista yhteistyötä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaalihuolto
Etäkoulutus
Palvelutarpeen arviointi vammaispalvelussa
19.3.2025
-
19.3.2025
Koulutuksessa keskitytään palvelutarpeen arviointiin vammaispalveluissa voimassa olevan lainsäädännön perusteella. Vahvista osaamistasi palvelutarpeen arvioinnista, vammaispalveluiden suunnittelusta, päätöksenteosta ja järjestämisestä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaalihuolto
Etäkoulutus
Asumispalvelut sosiaalihuollossa
20.3.2025
-
20.3.2025
Asumispalveluita järjestetään pääsääntöisesti sosiaalihuoltolain perusteella, mutta tietyissä tilanteissa asumispalveluita voidaan järjestää myös vammaispalvelulain tai kehitysvammaisten erityishuoltolain perusteella.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Terveydenhuolto
Etäkoulutus
Klientavgifter inom hälsovården
24.4.2025
-
24.4.2025
Hur bestäms avgifterna inom hälsovården och vilka principer bör man följa? När ska den justeras och när kan den efterskänkas? Klientavgifterna bestäms både i klientavgiftslagen och -förordningen. Denna informativa halvdag är planerad för dig, som ansvarar för klientavgifterna inom hälsovården på fastlandet.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Johtaminen ja strategiat
Terveydenhuolto
Sosiaalihuolto
Lähikoulutus
Hyvinvointialueiden päättäjäfoorumi 2025
27.8.2025
-
28.8.2025
Hyvinvointialueiden päättäjäfoorumi on laadukas verkostoitumisfoorumi hyvinvointialueiden valtuutetuille ja ylimmälle johdolle. Foorumi tarjoaa ajankohtaisien ja tulevaisuuteen suuntaavien alustusten lisäksi myös erinomaisen mahdollisuuden koko kentän yhteisille keskusteluille ja verkostoitumiselle. Vuoden tärkein kohtaamispaikka - tule mukaan ja tapaa kollegoja läheltä ja kaukaa!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaalihuolto
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Etäkoulutus
Kurssipaketti: Sosiaalihuollon tietojen käsittely ja tietosuoja
Sosiaalihuollon tietojen käsittely ja tietosuoja -kurssipaketti toimii peruskurssina, jossa käsitellään tietosuojaa ja sosiaalihuollon asiakastietojen käsittelyä käytännönläheisesti. Aiempaa lainsäädännön koulutusta ei tarvita. Kurssi on suunnattu sosiaalialan esihenkilöille, työntekijöille ja muille aiheesta kiinnostuneille.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaalihuolto
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Lastensuojelun sijaishuolto
Verkossa suoritettavalla Lastensuojelun sijaishuolto- mikrokurssilla opit muun muassa perusteet lastensuojelun sijaishuollosta ja sen järjestämisestä. Ymmärrät, millä tavoin sijaishuolto voidaan järjestää sekä tiedät, millainen rooli lapsen sosiaalityöntekijällä on sijaishuollossa. Tiedät myös, mitä sijaishuollon valvonnalla tarkoitetaan ja ketkä tahot valvonnasta vastaavat. 
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaalihuolto
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Rajoitustoimenpiteet sijaishuollossa
Verkossa suoritettavalla Rajoitustoimenpiteet sijaishuollossa - mikrokurssilla opit sijaishuollon eri rajoitustoimenpiteistä. Kurssin käytyäsi olet oppinut, millä edellytyksin rajoitustoimenpiteitä on lain mukaan mahdollista käyttää. Lisäksi olet oppinut rajoitustoimenpiteiden oikeaoppimisesta kirjaamisesta, päätöksenteosta ja jälkiselvittelystä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaalihuolto
Hallinto- ja lakiasiat
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Asiakastietojen käsittely lastensuojelussa
Asiakastietojen käsittelyllä tarkoitetaan arkaluonteisten asiakastietojen säilytystä ja suojausta, sekä käsittelyä. Lastensuojelun kentällä on ensiarvoisen tärkeää, että arkaluonteiset ja salassapidettävät tiedot käsitellään ja säilytetään tietoturvallisesti, ja noudatetaan tähän liittyvää lainsäädäntöä. Tällä verkkokurssilla otat nopeasti haltuun lastensuojeluun liittyvän asiakastietojen käsittelyn lainsäädäntö ja tietosuojapohjan.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaalihuolto
Terveydenhuolto
Etäkoulutus
Kurssipaketti: Moniammatillinen yhteistyö lastensuojelussa
Verkossa suoritettava Lastensuojelun moniammatillinen yhteistyö -kurssipaketti tarjoaa väylän perehtyä ja kehittää osaamista muun muassa lastensuojelun yhteistyöstä varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja terveydenhuollon kanssa. Lisäksi kurssipaketti tarjoaa koulutusta lastenvalvojan tehtäviin ja lasten väkivaltaepäilyn selvittämiseen liittyen. Pääset myös testaamaan opittua erilaisten tehtävien ja case-esimerkkien avulla.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaalihuolto
Etäkoulutus
Kurssipaketti: Lastensuojelutyö
Lastensuojelutyöllä tarkoitetaan lastensuojelun eri prosesseja. Näitä työprosesseja ovat muun muassa lastensuojeluasian vireilletulo, kiireellinen sijoitus, huostaanotto, lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuolto. Verkossa suoritettava Lastensuojelutyö -kurssipaketti on suunnattu lastensuojelun parissa työskenteleville sekä lastensuojelun prosesseista lisätietoa kaipaaville työntekijöille.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaalihuolto
Etäkoulutus
Kurssipaketti: Lastensuojelun sijaishuolto
Lastensuojelun Sijaishuollon kurssipaketti tarjoaa väylän perehtyä keskeisiin sijaishuollon teemoihin, kuten sijaishuollon lainsäädäntöön, huostaanottoon, rajoitustoimenpiteisiin ja lapsen oikeuksiin. Lisäksi pääset testaamaan opittua erilaisten tehtävien ja case-esimerkkien avulla.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaalihuolto
Hallinto- ja lakiasiat
Etäkoulutus
Kurssipaketti: Lainsäädäntö ja asiakastiedot lastensuojelussa
Lastensuojelun lainsäädännöllä tarkoitetaan lastensuojelua määrittäviä lakeja. Lastensuojelulaki säätelee lasten ja nuorten suojelua ja hyvinvointia. Laki pyrkii varmistamaan lasten oikeudet ja turvallisuuden sekä edistämään heidän suotuista kasvuaan ja kehitystään. Asiakastietojen käsittelyllä taas tarkoitetaan arkaluonteisten asiakastietojen säilytystä ja suojausta, sekä käsittelyä. Täysin verkossa suoritettava Lainsäädäntö ja asiakastiedot lastensuojelussa -kurssipaketti on suunnattu lastensuojelun parissa työskenteleville sekä työntekijöille, jotka haluavat kehittää ja vahvistaa osaamistaan lastensuojelussa tarvittavasta lainsäädännöstä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaalihuolto
Etäkoulutus
Kurssipaketti: Hoidon tarpeen arviointi
Verkossa suoritettava Hoidon tarpeen arviointi -kurssipaketti on suunnattu kaikille sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, jotka haluavat kehittää omaa osaamistaan hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvioinnin alueella. Kurssilla syvennyt hoidon tarpeen arviointiin lainsäädännön näkökulmasta sekä käytännönläheisesti etänä ja kasvokkain tapahtuvaan hoidon tarpeen arviointiin.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaalihuolto
Hallinto- ja lakiasiat
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Lastensuojelulaki pähkinänkuoressa
Verkossa suoritettavalla Lastensuojelulaki pähkinänkuoressa-mikrokurssilla opit lastensuojelulain keskeisistä sisällöistä, periaatteista ja säännöksistä. Mikrokurssille on koottu kattavasti sisältöjä lastensuojelulain keskeisimmistä teemoista, jonka vuoksi kurssi soveltuu hyvin kaikille työntekijöille, jotka haluavat vahvistaa lastensuojelulain tuntemustaan. 
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaalihuolto
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Lastensuojeluasiakkuuden alkaminen
Verkossa suoritettavalla Lastensuojeluasiakkuuden alkaminen -mikrokurssilla opit lastensuojelun asiakkuuden alkamiseen liittyvästä prosessista. Mikrokurssin käytyäsi ymmärrät  muun muassa, kuinka palvelutarpeen arviointi etenee sekä, mitä asioita lastensuojeluilmoitusta tehdessä tai vastaanottaessa tulisi lain mukaan huomioida. 
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaalihuolto
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Lapsen oikeudet sijaishuollossa
Lastensuojelun parissa työskentelevän henkilön on tärkeä ymmärtää, kuinka taataan lapsen etu sijaishuollossa, miten sijaishuoltoprosessi etenee, ja millaisia vaikutuksia sijaishuollolla on lapselle. Tässä verkossa suoritettavassa mikrokurssissa käsitellään esimerkiksi lapsen oikeuksia opetukseen, sijaishuollon valvontaa ja sääntöjä, sekä kielellisiä oikeuksia.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaalihuolto
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Lapsen mielipide ja kuuleminen
Verkossa suoritettavalla Lapsen mielipide ja kuuleminen- mikrokurssilla opit muun muassa lapsen mielipiteen selvittämisen ja kuulemisen tärkeydestä. Tiedät, miten lapsen kanssa tulee toimia, jos lapsi kertoo väkivaltakokemukseen tai rikokseen viittaavaa tietoa. Lisäksi olet oppinut, mitä lapsen johdattelulla tarkoitetaan ja, kuinka omalla kysymyksen asettelulla voi välttää lapsen johdattelun. 
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaalihuolto
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Lastensuojelun jälkihuolto
Verkossa suoritettavalla Lastensuojelun jälkihuolto- mikrokurssilla opit muun muassa perusteet lastensuojelun jälkihuollosta ja sen järjestämisestä. Ymmärrät, millä tavoin jälkihuolto voidaan järjestää sekä tiedät, millainen rooli lapsen ja nuoren sosiaalityöntekijällä on jälkihuollossa.  Opit myös, miten jälkihuoltopalveluiden järjestämis- ja kustannusvastuut jakautuvat hyvinvointialueilla. 
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaalihuolto
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Kiireellinen sijoitus ja huostaanotto
Verkossa suoritettavalla Kiireellinen sijoitus ja huostaanotto -mikrokurssilla opit kiireellisen sijoituksen ja huostaanoton prosesseista ja niiden taustalla olevasta lainsäädännöstä. Ymmärrät, millaisia edellyksiä lainsäädäntö on asettanut kiirellisen sijoituksen ja huostaanoton toteuttamiselle.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaalihuolto
Hallinto- ja lakiasiat
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Hallintolaki
Hallintolaki-mikrokurssilla opit hallintolain merkityksestä lastensuojelussa ja hyvän hallinnon perusteista, puhevallan käyttämisestä sekä asiamiehen ja avustajan käytöstä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaalihuolto
Etäkoulutus
Digikanava: SOTE-kanava
SOTE-kanava sisältää sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja koulutuskokonaisuuksia, jotka sopivat niin uusien työntekijöiden perehdytykseen kuin kokeneempien tiedon päivittämiseen. Kurssipaketin voi aloittaa haluamanaan ajankohtana ja opiskelu on ajasta ja paikasta riippumatonta.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaalihuolto
Etäkoulutus
Digikanava: Hyvinvointialuepäättäjä-palvelu
Hyvinvointialuepäättäjät -palvelu tarjoaa hyvinvointialueen luottamushenkilöille tietoa ja oppia päätöksenteon tueksi. Oppimisympäristön materiaali on tuotettu yhteistyössä mm. Kuntaliiton ja Kunta- ja hyvinvointialueiden työantajat KT:n asiantuntijoiden kanssa. Tieto on helposti saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta!
Lue lisää ja ilmoittaudu

Siirry tästä verkkokauppaan

Etkö löytänyt etsimääsi? Ota yhteyttä asiakkuuspäällikkö Leena-Kaisa Pantsuun: etunimi.sukunimi@fcg.fi, puh. 050 466 2905

Kysy myös tilauskoulutuksista, jotka toteutamme asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Tutustu myös näihin

Image
Työkykyjohtaminen

Sote kaipaa hyvää työkykyjohtamista

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa vaivaa merkittävä resurssipula. Samalla kun henkilöstön kuormitusta ja työn määrää ovat lisänneet koronaepidemiaan liittyvät uudet tehtävät ja hoitojonojen kasvu, sote-uudistuksen muutostilanne tuo paljon uutta kuormitusta työhön. Riskinä on, että työssä uuvutaan, työkyky heikkenee ja resurssit vähenevät.

Lue lisää

 

Image
Sote-palveluiden uudistaminen

Sote-palveluiden uudistamiseen kansainvälisiä oppeja – FCG kumppanoituu Sitrasta tuttujen huippuasiantuntijoiden kanssa

Sote-palveluiden uudistaminen on rakenteiden uudistamisen jälkeinen suuri tehtävä jokaisella hyvinvointialueella. Voidakseen auttaa hyvinvointialueita tässä työssä entistäkin paremmin, FCG on kumppanoitunut entisten ministereiden ja Sitran asiantuntijoiden kanssa.

Lue lisää