Sisältölohkot

Image
Sote-koulutukset

Koulutuksia hyvinvointialueiden ammattilaisille

Hyvinvointialueiden uudet toimintatavat, uusi lainsäädäntö ja uudet organisaatiorakenteet saattavat vaatia totuttelua. Koulutuksissa sinä ja työyhteisösi voitte kehittää omaa asiantuntijuuttanne ja saada hyödyllisä työvälineitä muutoksessa työskentelyyn.  

 

 

 

Tutustu sosiaali- ja terveystoimen tuleviin koulutuksiin

Tästä alta löydät hyvinvointialueille suunniteltuja koulutuksia, jotka auttavat sinua kehittämään asiantuntijuuttasi, oppimaan uusista lainsäädännöistä ja löytämään erilaisia näkökulmia työhösi.  

Image
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Hoidon tarpeen arviointi
14.8.2023
-
31.12.2023
Hoidon tarpeen arviointi -verkkokurssi on suunnattu kaikille sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, jotka haluavat kehittää omaa osaamistaan hoidon tarpeen- ja kiireellisyyden arvioinnin alueella. Kurssilla syvennyt hoidon tarpeen arviointiin lainsäädännön näkökulmasta sekä käytännönläheisesti etänä ja kasvokkain tapahtuvaan hoidon tarpeen arviointiin.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Talous ja rahoitus
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Kulttuuri ja vapaa-aikatoimi
Sosiaali- ja terveystoimi
Kunnallinen päätöksenteko
Kuntatekniikka
Ympäristönsuojelu ja jätehuolto
Etäkoulutus
Hyten edistäminen nyt ja tulevaisuudessa
29.8.2023
-
29.8.2023
Koulutuksessa paneudumme kunnassa ja yhdyspinnoilla tehtävään hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Sote-uudistus ei poista kuntien vastuuta ja velvollisuutta edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä, vaan ne ovat jatkossakin keskeisiä toimijoita tässä työssä. Tehtävän toteutuksessa tarvitaan laaja-alaista yhteistyötä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaali- ja terveystoimi
Lähikoulutus
Sote välinehuolto
29.8.2023
-
30.8.2023
Mitä uutta välinehuollossa juuri nyt? Välinehuollon koulutuspäivillä keskustellaan välinehuollon toimintaympäristön muutoksista, välinehuoltajan työstä sekä ajankohtaisista aiheista välinehuoltajan työn näkökulmasta.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaali- ja terveystoimi
Lähikoulutus
Sote puhtauspalvelut hoito- ja hoivapalveluissa
5.9.2023
-
6.9.2023
Laitos- ja sairaalahuoltajat, kotisiivoojat ja alan asiantuntijat tekevät tärkeää työtä epidemioiden hillitsemiseksi pitämällä hygieniatasoa korkealla ja käyttämällä uusinta teknologiaa ammatillista aseptista työtapahygieniaa noudattaen. Hyvällä puhtaanapidolla ja hyvillä hygieniakäytännöillä ehkäistään epidemioiden leviämistä niin, että hoito- ja hoivapalveluiden käyttö on turvallista. Sote-puhtauspalvelut hoito- ja hoivapalveluissa -koulutuksessa pääset päivittämään tietojasi sekä verkostoitumaan kollegojen kanssa.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Yhdyspintatyön kehittäminen nepsy-lasten parissa työskenteleville
6.9.2023
-
6.9.2023
Yhdyspintatyön kehittäminen nepsy-lasten parissa työskenteleville -koulutuspäivän aikana kuulet asiantuntijoiden näkemyksiä yhdyspintatyöskentelystä terveydenhuollon, varhaiskasvatuksen ja sosiaalitoimen aloilta. Päivän aikana saat tuoreita näkemyksiä ja parhaita käytäntöjä yhdyspintatyöskentelystä ja sen kehittämisestä, mitä voit hyödyntää omassa työssäsi. Koulutuksen päätteeksi ymmärrät paremmin yhdyspintatyöskentelyn kannalta oleellisen lainsäädännön ja erilaisten asiakkaiden tarpeet ja palveluketjut.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Svenskspråkiga utbildningar
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Klientavgifter inom hälsovården
6.9.2023
-
6.9.2023
Har du utmaningar då det gäller klientavgifter inom hälsovården? Under förmiddagen behandlar vi frågor som: hur bestäms avgiften och vilka principer bör man följa? När ska den justeras och när kan den efterskänkas? Denna informativa halvdag är planerad för dig, som ansvarar för klientavgifterna inom hälsovården.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Kuntouttava työote iäkkäiden hoitotyössä
7.9.2023
-
7.9.2023
Kuntouttavan työotteen menetelmin voidaan parantaa ja ylläpitää asiakkaan toimintakykyä. Koulutuspäivän aikana perehdyt siihen, miten voidaan ylläpitää ja vahvistaa kuntouttavaa työotetta iäkkäiden hoitotyössä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaali- ja terveystoimi
Lähikoulutus
Erityishuoltopäivät 2023
14.9.2023
-
15.9.2023
Tervetuloa kehitysvamma-alan huipputapahtumaan! Valtakunnalliset erityishuoltopäivät on vuoden merkittävin kehitysvamma-alan tapahtuma, joka tarjoaa tehokkaan syväluotauksen alan uusimpiin linjauksiin ja käytänteisiin. Tapahtuma kerää yhteen yli 200 alan johtajaa, esimiestä ja asiantuntijaa.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Talous ja rahoitus
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Taloustaitoa terveydenhuollon vastuuhenkilöille
15.9.2023
-
15.9.2023
Hallitsemalla taloustiedot omasta vastuualueestasi voit parantaa myös omaa ja henkilöstösi työhyvinvointia ja tuottavuutta. Koulutuksessa saat käytännönläheisten esimerkkien avulla varmuutta talousosaamiseesi esihenkilötyössä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaali- ja terveystoimi
Svenskspråkiga utbildningar
Etäkoulutus
Begränsningsåtgärder i vård utom hemmet
19.9.2023
-
19.9.2023
Utbildningen behandlar begränsningar i vård utom hemmet som regleras i Barnskyddslagens 11 kap. Målet är att klargöra förutsättningarna för när begränsningsåtgärder kan tillämpas och vilka begränsningsåtgärderna är.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Palvelutarpeen arviointi ja palvelujen järjestäminen vanhuspalveluissa
26.9.2023
-
26.9.2023
Päivän aikana perehdytään sosiaalihuoltolakiin ja palvelutarpeen arviointiin sekä suunnitelmalliseen sosiaalityöhön ikääntyneiden palveluiden näkökulmasta. Koulutuksessa käydään läpi sosiaalihuoltolain ja erityislakien suhdetta iäkkäiden henkilöiden palvelutarpeen arviointiin, asiakassuunnitteluun ja palveluiden järjestämiseen. Koulutuksessa huomioidaan palveluprosessiin ja palveluvalikoimaan vaikuttavat uudet säännökset sosiaalihuoltolaissa ja vanhuspalvelulaissa. Lisäksi perehdymme monialaista työtä koskevaan sääntelyyn ja sen soveltamiseen ikääntyneiden palveluissa. Koulutuksessa käydään läpi asiakasprosessi aina yhteydenotosta sosiaalihuollon asiakkuuden alkamiseen, suunnitteluun ja päätöksentekoon.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Itsemääräämisoikeus psykiatrisen hoidon palveluissa
27.9.2023
-
27.9.2023
Koulutus tarjoaa vastauksia itsemääräämisoikeuden kannalta keskeisiin kysymyksiin erityisesti psykiatrisen hoidon näkökulmasta. Psykiatrinen hoito on muuhun terveydenhuoltoon verrattuna poikkeuksellista, koska siinä voidaan myös erityisissä tilanteissa rajoittaa potilaan itsemääräämisoikeutta.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaali- ja terveystoimi
Lähikoulutus
Kotihoidon esihenkilöpäivät
3.10.2023
-
4.10.2023
Tervetuloa kotihoidon esihenkilöpäiville, jossa pääset päivittämään tietosi muun muassa hyvinvointialueuudistuksesta, vanhuspalvelulain uudistamisesta sekä tiedolla johtamisesta.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaali- ja terveystoimi
Svenskspråkiga utbildningar
Etäkoulutus
Klientavgifter inom socialvården
4.10.2023
-
4.10.2023
Har du utmaningar då det gäller klientavgifter inom socialvården, familjevården, äldreomsorgen eller handikappservicen? Denna informativa halvdag online är planerad för socialservicechefer, socialarbetare, byråsekreterare, kanslister, ekonomichefer, administratörer och andra som arbetar med klientavgiftslagen och -förordningen. Välkommen med på denna utbildning.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Työllisyys ja elinvoima
Sosiaali- ja terveystoimi
Johtaminen ja strategiat
Lähikoulutus
Valtakunnallinen työllisyysfoorumi
5.10.2023
-
6.10.2023
Tule keskustelemaan työllisyydestä, työllisyyspolitiikasta, palvelujärjestelmän uudistuksesta, osaamisen kehittämisestä sekä kuntien työllisyyskokeiluista lokakuussa. Perinteinen työllisyysfoorumi kokoaa työllisyyden asiantuntijat, vaikuttajat ja päättäjät yhteen. Foorumi on tarkoitettu kuntien ja kuntayhtymien johdolle, luottamushenkilöille, työllisyys-, elinkeino- ja henkilöstöasioista vastaaville, TE-keskusten, työvoimatoimistojen ja maakuntien liittojen asiantuntijoille, työmarkkinajärjestöjen edustajille sekä muille työllisyysasioiden kanssa työskenteleville ja aiheesta kiinnostuneille.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaali- ja terveystoimi
Johtaminen ja strategiat
Lähikoulutus
Hyvinvointialueiden päättäjäfoorumi 2023
10.10.2023
-
11.10.2023
Uusi hyvinvointialueiden huipputapahtuma kokoaa luottamushenkilöt, johtavat viranhaltijat ja parhaimmat asiantuntijat yhteen. Ohjelma rakennetaan yhteistyössä Hyvinvointialueyhtiö Oy:n kanssa.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaali- ja terveystoimi
Hybridikoulutus
Suun terveydenhuollon ajankohtaispäivä
24.10.2023
-
24.10.2023
Päivä tarjoaa erinomaisen tilaisuuden kuulla ja keskustella ajankohtaisista suun terveydenhuollon asioista ja tulevista muutoksista. Lämpimästi tervetuloa verkostoitumaan ja kuulemaan ajankohtaisimmat suun terveydenhuollon asiat!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaali- ja terveystoimi
Hybridikoulutus
Valtakunnalliset potilasasiamiespäivät
1.11.2023
-
2.11.2023
Tämä jokavuotinen tapahtuma kokoaa tuttuun tapaan yhteen potilasasiamiehet ympäri Suomen. Tervetuloa verkostoitumaan, kuulemaan uusimmat tiedot työtäsi koskien ja osallistumaan ajankohtaiseen keskusteluun. Tapahtumassa keskitymme ajankohtaisiin potilasasiamiestoimintaan vaikuttaviin teemoihin sekä uusimpiin muutoksiin koskien sosiaali- ja terveysalaa potilasasiamiestyön näkökulmasta.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Johtaminen ja strategiat
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Strateginen tiedolla johtaminen hyvinvointialueilla
2.11.2023
-
2.11.2023
Uudessa sote-järjestämislaissa velvoitetaan johtamaan hyvinvointialueita tietoon perustuen. Tavoitteena on, että ajantasaiseen ja laadukkaaseen tietoon perustuvalla päätöksenteolla pystytään järjestämään nykyistä paremmat ja yhdenvertaiset sote-palvelut.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Työllisyys ja elinvoima
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Vammaisten henkilöiden työllisyys
8.11.2023
-
8.11.2023
Vammaispalvelulainsäädännön uudistamisen kanssa samaan aikaan valmistellaan esitystä vammaisen henkilön yksilöllisen tarpeen mukaisista ja riittävistä työtoimintaa ja työhönvalmennusta tukevista palveluista.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Talous ja rahoitus
Viestintä, markkinointi ja asiakastyö
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Terveydenhuollon asiakasmaksut
9.11.2023
-
9.11.2023
Tervetuloa syventymään sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksulainsäädäntöön ja sen uudistuksiin sekä laskutusperusteisiin!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Terveyssosiaalityön laatupäivä
9.11.2023
-
9.11.2023
Terveyssosiaalityön laatupäivä kokoaa jälleen yhteen terveydenhuollon sosiaalityöntekijät. Tule mukaan oppimaan uutta alan parhaiden asiantuntijoiden johdolla. Samalla verkostoidut kollegoiden kanssa ja saat uutta virtaa arjen työhön!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaali- ja terveystoimi
Lähikoulutus
Valtakunnalliset sote-tiedolla johtamisen päivät 2023
14.11.2023
-
15.11.2023
DRG-päivät on nyt Valtakunnalliset sote-tiedolla johtamisen päivät! Tapahtuma keskittyy jatkossakin asiakas- ja potilasluokittelujärjestelmien avulla jalostetun tiedon hyödyntämiseen ja yhdistelyyn, mui-den tietojen kanssa. Päivien aikana saat tuoreita ajatuksia ja käytännön ratkaisuja tiedolla johtamiseen ja sen kehittämiseen niin hyvinvointialueilla kuin kansallisellakin tasolla.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaali- ja terveystoimi
Lähikoulutus
Hoitotyön koulutuspäivät
15.11.2023
-
16.11.2023
Toivottu Hoitotyön koulutuspäivät ovat nyt täällä! Ennen koronaa viimeksi järjestetty lähitapahtuma hoitotyön ammattilaisille on vihdoin täällä taas. Hoitotyön koulutuspäivät kokoavat hoitotyön kovimmat moniosaajat saman katon alle. Luvassa on inspiroivia asiantuntijapuheenvuoroja sosiaali- ja terveydenhuollon ajankohtaisista aiheista. Koulutuksen aikana opit lisää vuorovaikutustaidoista potilastyössä ja saat työkaluja haasteellisten potilaiden kohtaamiseen. Konkreettisia vinkkejä tulet saamaan muun muassa oman hyvinvointisi tueksi. Koulutuksen aikana saat työkaluja muuttuvassa ympäristössä työskentelyyn ja siihen, miten voit itse olla osana edistämässä muutosta.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Hyte-seminaari
15.11.2023
-
15.11.2023
Hyte-webinaarissa paneudumme monipuolisesti kuntien tehtävään hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sekä kuntien ja hyvinvointialueiden yhdyspinnoilla tehtävään yhteistyöhön.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Sosiaalihuollon asiakasmaksut
16.11.2023
-
16.11.2023
Koulutuspäivässä perehdytään sosiaalihuollon asiakasmaksujen periaatteisiin ja määräytymiseen. Tule kuulemaan ajankohtaisimmista muutoksista ja varmista samalla, että organisaatiosi toimii ajankohtaisimman tiedon pohjalta!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Salassapito ja tiedonvaihto sosiaali- ja terveydenhuollossa
16.11.2023
-
16.11.2023
Salassapito ja tiedonvaihto sosiaali- ja terveydenhuollossa -koulutuksessa käymme läpi asiakasasiakirjojen ja potilasasiakirjojen luovuttamiseen liittyvää lainsäädäntö käytännönläheisesti ja case-esimerkkien kautta. Käymme läpi, miten julkisuuslaki säätelee tietojen luovuttamista ja siihen liittyvää menettelyä sekä miten niistä säädellään potilaslaissa ja asiakaslaissa.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Talous ja rahoitus
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Sosiaali- ja terveystoimen tilinpäätöspäivä
28.11.2023
-
28.11.2023
Sosiaali- ja terveystoimen tilinpäätöspäivä on vuosittainen ajankohtaispäivä sosiaalihuollon ja terveydenhoidon alueella toimiville taloushallinnon osaajille. Koulutuspäivä valmistaa osallistujia tilinpäätöskauteen ja tarjoaa ajankohtaista tietoa kirjanpidon ja tilinpäätökseen liittyvistä ohjeistuksista.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
HR- ja palvelussuhdeasiat
Johtaminen ja strategiat
Sosiaali- ja terveystoimi
Lähikoulutus
Vastaavien hammaslääkärien koulutusohjelma 2023 - 2024: 1. jakso
29.11.2023
-
30.11.2023
Vastaavien hammaslääkärien koulutusohjelma koostuu viidestä opetusjaksosta sekä itsenäisestä työskentelystä välitehtävien parissa: Osallistuessasi tähän vastaavan hammaslääkärin erityispätevyysvaatimuksia vastaavaan koulutukseen saat ajankohtaista tietoa ja valmiuksia, joista on hyötyä, kun työskentelet esihenkilö- tai kehittämistehtävissä suun terveydenhuollossa. Koulutusohjelma on Suomen Hammaslääkäriliiton erityispätevyystoimikunnan hyväksymä. Se kattaa pääosan vastaavan hammaslääkärin erityispätevyysvaatimuksia vastaavasta kurssimuotoisesta koulutuksesta, jonka laajuus on 12 opintopistettä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Vammaisen henkilön erityinen tuki
12.12.2023
-
12.12.2023
Vammaispalvelulainsäädännön uudistamisen kanssa samaan aikaan valmistellaan esitystä vammaisen henkilön yksilöllisen tarpeen mukaisista ja riittävistä työtoimintaa ja työhönvalmennusta tukevista palveluista.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Monialaisen opiskeluhuollon ajankohtaiset
12.12.2023
-
12.12.2023
Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus vaatii monialaista yhteistyötä. Vuoden 2023 alusta vastuuta oppilas- ja opiskelijahuollosta on siirtynyt myös hyvinvointialueille. Tämän koulutuksen avulla otat haltuun lainsäädännölliset raamit ja parhaat yhdyspintatyön käytännöt.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Vastaavien hammaslääkärien koulutusohjelma 2023-2024: 2. jakso
23.1.2024
-
24.1.2024
Vastaavien hammaslääkärien koulutusohjelma koostuu viidestä opetusjaksosta sekä itsenäisestä työskentelystä välitehtävien parissa: Osallistuessasi tähän vastaavan hammaslääkärin erityispätevyysvaatimuksia vastaavaan koulutukseen saat ajankohtaista tietoa ja valmiuksia, joista on hyötyä, kun työskentelet esihenkilö- tai kehittämistehtävissä suun terveydenhuollossa. Koulutusohjelma on Suomen Hammaslääkäriliiton erityispätevyystoimikunnan hyväksymä. Se kattaa pääosan vastaavan hammaslääkärin erityispätevyysvaatimuksia vastaavasta kurssimuotoisesta koulutuksesta, jonka laajuus on 12 opintopistettä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Sosiaalihuoltolain mukainen ilmoitusvelvollisuus
24.1.2024
-
24.1.2024
Tiedätkö, milloin on tehtävä sosiaalihuoltolain 48 ja 49 § mukainen ilmoitus yksikössä havaitusta epäkohdasta? Tässä koulutuksessa käydään läpi sosiaalihuollon valvonnan yleistä kehikkoa ja yksikön omavalvontaa ja erityisesti omavalvontasuunnitelmaa sen osana. Asiakkaan oikeuksien ja niitä koskevan oikeuskäytännön kautta haetaan tarttumapintaa siitä, milloin kyseessä on sosiaalihuollon toteuttamisessa oleva epäkohta. Koulutus koskee pääasiassa aikuisten palveluita.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaali- ja terveystoimi
Lähikoulutus
Potilasasiamiestoiminnan perusteet
6.2.2024
-
7.2.2024
Potilasasiamiestoiminnan perusteet -koulutus on suunnattu erityisesti potilasasiamiesuran alussa oleville potilasasiamiehille, mutta myös kokeneemmille asiantuntijoille, jotka kaipaavat ajankohtaista tietoa tulevista työhön vaikuttavista muutoksista.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Huoli-ilmoitukset ikääntyneiden palveluissa
8.2.2024
-
8.2.2024
Tässä koulutuksessa perehdytään palvelutarpeen arviointiin ja palveluiden järjestämiseen ikääntyneiden palveluissa. Koulutuksessa painotetaan iäkkäiden henkilöiden palvelutarpeen arviointia ja käydään asiakasprosessi läpi aina yhteydenotosta sosiaalihuollon asiakkuuden alkamiseen, suunnitteluun ja päätöksentekoon asti.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Asiakas- ja potilasasiakirjojen luovuttaminen
13.2.2024
-
13.2.2024
Koulutuspäivän aikana syvennyt asiakas- ja potilasasiakirjoja koskevaan lainsäädäntöön käytännönläheisesti. Koulutuksessa perehdyt sosiaali- ja terveydenhuollon salassapitoon peruskäsitteineen julkisuuslain sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevan sääntelyn kautta. Koulutuksessa huomioidaan tietojen käsittelyyn ja tietojen luovuttamiseen tulleet uudet asiakastietolain säännökset.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Talous ja rahoitus
Viestintä, markkinointi ja asiakastyö
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Terveydenhuollon asiakasmaksut
15.2.2024
-
15.2.2024
Tervetuloa syventymään sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksulainsäädäntöön ja sen uudistuksiin sekä laskutusperusteisiin!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaali- ja terveystoimi
Svenskspråkiga utbildningar
Etäkoulutus
Aktuellt inom äldrevården
7.3.2024
-
7.3.2024
Mycket har hänt inom äldreservicen de senaste åren. Den rättsliga regleringen och betydelsen av kompetens inom socialt arbete, grundläggande rättigheter och mänskliga rättigheter har förstärkts. Utbildningen ger deltagarna en bred och aktuell genomgång av den aktuella lagstiftningen inom äldreservicen.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Svenskspråkiga utbildningar
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Klientavgifter inom hälsovården
12.3.2024
-
12.3.2024
Har du utmaningar då det gäller klientavgifter inom hälsovården? Under webbinarium behandlar vi frågor som: hur bestäms avgiften och vilka principer bör man följa? När ska den justeras och när kan den efterskänkas? Denna informativa halvdag är planerad för dig, som ansvarar för klientavgifterna inom hälsovården.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
HR- ja palvelussuhdeasiat
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Sosiaalivakuutusasiat palkka- ja henkilöstöhallinnossa
21.3.2024
-
21.3.2024
Sosiaalivakuutusasiat palkka- ja henkilöstöhallinnossa -koulutus tarjoaa henkilöstö- ja palkanlaskentatehtävissä toimiville tietopaketin mm. eläke- ja tapaturmavakuutusten korvauksista ja niiden hakemisesta sekä työnantajan palkanmaksuvelvollisuudesta sairausloman ja erilaisten vapaiden ajalta.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Vastaavien hammaslääkärien koulutusohjelma 2023-2024: 3. jakso
9.4.2024
-
10.4.2024
Vastaavien hammaslääkärien koulutusohjelma koostuu viidestä opetusjaksosta sekä itsenäisestä työskentelystä välitehtävien parissa: Osallistuessasi tähän vastaavan hammaslääkärin erityispätevyysvaatimuksia vastaavaan koulutukseen saat ajankohtaista tietoa ja valmiuksia, joista on hyötyä, kun työskentelet esihenkilö- tai kehittämistehtävissä suun terveydenhuollossa. Koulutusohjelma on Suomen Hammaslääkäriliiton erityispätevyystoimikunnan hyväksymä. Se kattaa pääosan vastaavan hammaslääkärin erityispätevyysvaatimuksia vastaavasta kurssimuotoisesta koulutuksesta, jonka laajuus on 12 opintopistettä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaali- ja terveystoimi
Esihenkilökoulutukset
Etäkoulutus
Vastaavien hammaslääkärien koulutusohjelma 2023 -2024: 4. jakso
24.9.2024
-
25.9.2024
Vastaavien hammaslääkärien koulutusohjelma koostuu viidestä opetusjaksosta sekä itsenäisestä työskentelystä välitehtävien parissa: Osallistuessasi tähän vastaavan hammaslääkärin erityispätevyysvaatimuksia vastaavaan koulutukseen saat ajankohtaista tietoa ja valmiuksia, joista on hyötyä, kun työskentelet esihenkilö- tai kehittämistehtävissä suun terveydenhuollossa. Koulutusohjelma on Suomen Hammaslääkäriliiton erityispätevyystoimikunnan hyväksymä. Se kattaa pääosan vastaavan hammaslääkärin erityispätevyysvaatimuksia vastaavasta kurssimuotoisesta koulutuksesta, jonka laajuus on 12 opintopistettä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaali- ja terveystoimi
Lähikoulutus
Vastaavien hammaslääkärien koulutusohjelma 2023-2024: 5. jakso
26.11.2024
-
27.11.2024
Vastaavien hammaslääkärien koulutusohjelma koostuu viidestä opetusjaksosta sekä itsenäisestä työskentelystä välitehtävien parissa: Osallistuessasi tähän vastaavan hammaslääkärin erityispätevyysvaatimuksia vastaavaan koulutukseen saat ajankohtaista tietoa ja valmiuksia, joista on hyötyä, kun työskentelet esihenkilö- tai kehittämistehtävissä suun terveydenhuollossa. Koulutusohjelma on Suomen Hammaslääkäriliiton erityispätevyystoimikunnan hyväksymä. Se kattaa pääosan vastaavan hammaslääkärin erityispätevyysvaatimuksia vastaavasta kurssimuotoisesta koulutuksesta, jonka laajuus on 12 opintopistettä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Digikanava: Hyvinvointialuepäättäjä-palvelu
Hyvinvointialueen päättäjät -palvelu tarjoaa hyvinvointialueen luottamushenkilöille tietoa ja oppia päätöksenteon tueksi. Oppimisympäristön materiaali on tuotettu yhteistyössä mm. Kuntaliiton ja Kunta- ja hyvinvointialueiden työantajat KT:n asiantuntijoiden kanssa. Tieto on helposti saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaali- ja terveystoimi
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Etäkoulutus
Digikanava: Lastensuojelun huippuosaaja
Lastensuojelun huippuosaaja on lasten kanssa työskentelevän ammattilaisen uusi ”netflix”-tyylinen oppimispalvelu, josta tieto on helposti saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
HR- ja palvelussuhdeasiat
Johtaminen ja strategiat
Esihenkilökoulutukset
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Työhyvinvoinnin tilauskoulutus
Työhyvinvoinnin tilauskoulutuksessa saatte vinkkejä ja työkaluja oman työyhteisönne hyvinvoinnin tukemiseen räätälöidysti juuri teidän tarpeisiinne. Koulutus soveltuu pidettäväksi haluamananne ajankohtana esimerkiksi työpajana osaksi TyHy-päivää tai koko organisaatiolle pidettäväksi luennoksi.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Sosiaalihuollon tietojen käsittely ja tietosuoja -verkkokurssi
Sosiaalihuollon tietojen käsittely ja tietosuoja on peruskurssi, jossa käsitellään tietosuojaa ja sosiaalihuollon asiakastietojen käsittelyä käytännönläheisesti. Aiempaa lainsäädännön koulutusta ei tarvita. Kurssi on suunnattu sosiaalialan esimiehille, työntekijöille ja muille aiheesta kiinnostuneille.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Digikanava: Lastensuojelun jälkihuolto
Lastensuojelun jälkihuolto- mikrokurssilla opit muun muassa perusteet lastensuojelun jälkihuollosta ja sen järjestämisestä. Ymmärrät, millä tavoin jälkihuolto voidaan järjestää sekä tiedät, millainen rooli lapsen ja nuoren sosiaalityöntekijällä on jälkihuollossa.  Opit myös, miten jälkihuoltopalveluiden järjestämis- ja kustannusvastuut jakautuvat hyvinvointialueilla. 
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Digikanava: Lastensuojelun sijaishuolto
Lastensuojelun sijaishuolto- mikrokurssilla opit muun muassa perusteet lastensuojelun sijaishuollosta ja sen järjestämisestä. Ymmärrät, millä tavoin sijaishuolto voidaan järjestää sekä tiedät, millainen rooli lapsen sosiaalityöntekijällä on sijaishuollossa. Tiedät myös, mitä sijaishuollon valvonnalla tarkoitetaan ja ketkä tahot valvonnasta vastaavat. 
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Digikanava: Kiireellinen sijoitus ja huostaanotto
Kiireellinen sijoitus ja huostaanotto -mikrokurssilla opit kiireellisen sijoituksen ja huostaanoton prosesseista ja niiden taustalla olevasta lainsäädännöstä. Ymmärrät, millaisia edellyksiä lainsäädäntö on asettanut kiirellisen sijoituksen ja huostaanoton toteuttamiselle.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Digikanava: Lastensuojeluasiakkuuden alkaminen
Lastensuojeluasiakkuuden alkaminen -mikrokurssilla opit lastensuojelun asiakkuuden alkamiseen liittyvästä prosessista. Mikrokurssin käytyäsi ymmärrät  muun muassa, kuinka palvelutarpeen arviointi etenee sekä, mitä asioita lastensuojeluilmoitusta tehdessä tai vastaanottaessa tulisi lain mukaan huomioida. 
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Digikanava: Lainsäädäntö ja asiakastiedot lastensuojelussa
Lastensuojelun lainsäädännöllä tarkoitetaan lastensuojelua määrittäviä lakeja. Lastensuojelulaki säätelee lasten ja nuorten suojelua ja hyvinvointia. Laki pyrkii varmistamaan lasten oikeudet ja turvallisuuden sekä edistämään heidän suotuista kasvuaan ja kehitystään. Asiakastietojen käsittelyllä taas tarkoitetaan arkaluonteisten asiakastietojen säilytystä ja suojausta, sekä käsittelyä. Lainsäädäntö ja asiakastiedot lastensuojelussa -kurssipaketti on suunnattu lastensuojelun parissa työskenteleville sekä työntekijöille, jotka haluavat kehittää ja vahvistaa osaamistaan lastensuojelussa tarvittavasta lainsäädännöstä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Digikanava: Lastensuojelutyö
Lastensuojelutyöllä tarkoitetaan lastensuojelun eri prosesseja. Näitä työprosesseja ovat muun muassa lastensuojeluasian vireilletulo, kiireellinen sijoitus, huostaanotto, lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuolto. Lastensuojelutyön-kurssipaketti on suunnattu lastensuojelun parissa työskenteleville sekä lastensuojelun prosesseista lisätietoa kaipaaville työntekijöille.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Digikanava: Moniammatillinen yhteistyö lastensuojelussa
Lastensuojelun moniammatillinen yhteistyö -kurssipaketti tarjoaa väylän perehtyä ja kehittää osaamista muun muassa lastensuojelun yhteistyöstä varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja terveydenhuollon kanssa. Lisäksi kurssipaketti tarjoaa koulutusta lastenvalvojan tehtäviin ja lasten väkivaltaepäilyn selvittämiseen liittyen. Pääset myös testaamaan opittua erilaisten tehtävien ja case-esimerkkien avulla.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Digikanava: Lastensuojelun sijaishuolto
Lastensuojelun Sijaishuollon kurssipaketti tarjoaa väylän perehtyä keskeisiin sijaishuollon teemoihin, kuten sijaishuollon lainsäädäntöön, huostaanottoon, rajoitustoimenpiteisiin ja lapsen oikeuksiin. Lisäksi pääset testaamaan opittua erilaisten tehtävien ja case-esimerkkien avulla.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Digikanava: Lapsen mielipide ja kuuleminen
Lapsen mielipide ja kuuleminen- mikrokurssilla opit muun muassa lapsen mielipiteen selvittämisen ja kuulemisen tärkeydestä. Tiedät, miten lapsen kanssa tulee toimia, jos lapsi kertoo väkivaltakokemukseen tai rikokseen viittaavaa tietoa. Lisäksi olet oppinut, mitä lapsen johdattelulla tarkoitetaan ja, kuinka omalla kysymyksen asettelulla voi välttää lapsen johdattelun. 
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Digikanava: Rajoitustoimenpiteet sijaishuollossa
Rajoitustoimenpiteet sijaishuollossa - mikrokurssilla opit sijaishuollon eri rajoitustoimenpiteistä. Kurssin käytyäsi olet oppinut, millä edellytyksin rajoitustoimenpiteitä on lain mukaan mahdollista käyttää. Lisäksi olet oppinut rajoitustoimenpiteiden oikeaoppimisesta kirjaamisesta, päätöksenteosta ja jälkiselvittelystä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Digikanava: Lastensuojelulaki pähkinänkuoressa
Lastensuojelulaki pähkinänkuoressa-mikrokurssilla opit lastensuojelulain keskeisistä sisällöistä, periaatteista ja säännöksistä. Mikrokurssille on koottu kattavasti sisältöjä lastensuojelulain keskeisimmistä teemoista, jonka vuoksi kurssi soveltuu hyvin kaikille työntekijöille, jotka haluavat vahvistaa lastensuojelulain tuntemustaan. 
Lue lisää ja ilmoittaudu

Siirry tästä verkkokauppaan

Etkö löytänyt etsimääsi? Ota yhteyttä asiakkuuspäällikkö Leena-Kaisa Pantsuun: etunimi.sukunimi@fcg.fi, puh. 050 466 2905

Kysy myös tilauskoulutuksista, jotka toteutamme asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Tutustu myös näihin

Image
Työkykyjohtaminen

Sote kaipaa hyvää työkykyjohtamista

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa vaivaa merkittävä resurssipula. Samalla kun henkilöstön kuormitusta ja työn määrää ovat lisänneet koronaepidemiaan liittyvät uudet tehtävät ja hoitojonojen kasvu, sote-uudistuksen muutostilanne tuo paljon uutta kuormitusta työhön. Riskinä on, että työssä uuvutaan, työkyky heikkenee ja resurssit vähenevät.

Lue lisää

 

Image
Sote-palveluiden uudistaminen

Sote-palveluiden uudistamiseen kansainvälisiä oppeja – FCG kumppanoituu Sitrasta tuttujen huippuasiantuntijoiden kanssa

Sote-palveluiden uudistaminen on rakenteiden uudistamisen jälkeinen suuri tehtävä jokaisella hyvinvointialueella. Voidakseen auttaa hyvinvointialueita tässä työssä entistäkin paremmin, FCG on kumppanoitunut entisten ministereiden ja Sitran asiantuntijoiden kanssa.

Lue lisää