Anmäl dig
- +
Välj
Möjliga rabattkoder anges i kassan

Kaipaatko perustietoa vai olisiko tarvetta tietojen päivityksestä ja ammatillisesta kehittymisestä?

SOTE-kanava sisältää sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja koulutuskokonaisuuksia, jotka sopivat niin uusien työntekijöiden perehdytykseen kuin kokeneempienkin tiedon päivittämiseen.

Kurssipaketit ovat käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta, joten ne mahdollistavat opiskelun työn ohessa ja silloin kun se itselle parhaiten sopii. Koulutusten luennoitsijoina toimivat alansa huippuasiantuntijat, jotka ovat olleet mukana suunnittelemassa koulutusten sisältöjä.

Palvelun hintaporrastus suosii isoja ryhmiä: mitä suurempi ryhmä, sitä edullisemmaksi osallistuminen tulee. Näin varmistetaan koko työyhteisölle yhtenäinen osaaminen ja yhdenmukaiset toimintatavat.

SOTE-kanava on yksi FCG Digikanavan moderneista jatkuvan oppimisen digitaalisista koulutuspalveluista. Digikanavan koulutuspalvelut on suunniteltu kiireiseen arkeen työn oheen. 

 


 

KURSSIPAKETIT

Valitse yksi tai useampi kurssipaketti

Tarkemmat tiedot sisällöstä alta kohdasta "Ohjelma"

 


 

YKSILÖINTI ASIAKKAAN TARPEESEEN

Palveluun on mahdollista räätälöidä omia "oppimispolkuja" ja mikrokursseja. 

 • Asiakkaan logojen ja grafiikan käyttö
 • Polkuja voidaan koota olemassa olevasta sisällöstä
 • Poluille voidaan lisätä asiakkaan omaa materiaalia eri tiedostomudoista
 • Poluille voidaan lisätä myös linkkejä, esimerkiksi organisaation tärkeisiin intrasivuihin

Lisäksi FCG Digikanavalle on mahdollista luoda asiakkaan omia "akatemia" alueita ja SSO-kirjautumisjärjestelmä. 

Kysy lisää räätälöinneistä Digikanava@fcg.fi

 


 

LISENSSI & KÄYTTÖÖNOTTO

Digikanavapalvelu perustuu jatkuvaan oppimiseen, eikä sille ole asetettu verkkokoulutuksen perinteisiä aikarajoitteita. Digikanavapalvelun lisenssimaksu kattaa koko vuoden ajasta ja paikasta riippumattoman palvelun käytön ja sopimukset laaditaan toistaiseksi voimassa oleviksi. Sopimus on helppo irtisanoa vuosittain ilmoituksella FCG:n nimetylle asiakasvastaavalle. 

 • Vuoden lisenssi - Hinta kattaa lisenssin valitulle määrälle käyttäjiä koko vuodeksi (12kk)
 • Toistaiseksi voimassa oleva sopimus - Sopimuksen voi irtisanoa helposti vuosittain
 • Ajasta ja paikasta riippumaton - Palvelua voi hyödyntää ajasta ja paikasta riippumatta rajattomasti
 • Käyttöönottoprosessi - FCG:n asiakasvastaava sopii tilaajan kanssa käyttöönoton aikataulun
 • Helppo laajentaminen - Digikanavan käyttäjille on helppoa laajentaa digikoulutustarjontaa  

 


 

ASIAKKUUS JA KÄYTTÄJÄTUKI

Digikanavapalveluiden asiakkaille nimetään FCG:ltä asiakasvastaava. Asiakkuusvastaavan kanssa koordinoidaan käyttöönotto, yksilöinnit, statuspalaverit ja muut palveluun liittyvät asiat.

Asiakkaan edustajalle myönnetään pääkäyttäjätunnukset, joiden avulla seurataan käyttäjätilastoja ja -aktiivisuutta reaaliajassa.

Käyttäjiä tuetaan jatkuvasti sähköpostitse ja tarvittaessa järjestetään tarkempia tukipuheluita. 

Kiinnostuitko? Lisätietoa:

Pantsu, Leena-Kaisa
Asiakkuuspäällikkö
Leena-Kaisa.Pantsu@fcg.fi
+358 50 466 2905

Program

SOTE-kanava sisältää neljä eri teemoja käsittelevää kurssipakettia. Jokainen kurssipaketti muodostuu mikrokursseista. Käyttäjät voivat käydä sisältöä läpi vapaavalintaisessa järjestyksessä tai heille voidaan luoda organisaation tarpeisiin perustuvat oppimistavoitteet. Mikrosisällöt koostuvat teksteistä, videoista, kuvista, taulukoista sekä testeistä.

Tarkemmat tiedot klikkaamalla kurssipaketin tai mikrokurssin nimeä.

Sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin perusteet -kurssipaketti (3,5h)

 • Palvelutarpeen arvioinnin perusteet - lainsäädännön näkökulma - mikrokurssi (1h 15min)
 • Palvelutarpeen arvioinnin toimeenpano ja soveltaminen käytännössä - mikrokurssi(2h 15min)

Hoidon tarpeen arviointi -kurssipaketti (5h)

 • Hoitotakuu - mikrokurssi (1,5h)
 • Kasvokkain tapahtuva hoidon tarpeen arviointi - mikrokurssi (1,5h)
 • Etänä tapahtuva hoidon tarpeen arviointi - mikrokurssi (2h)

Lastenvalvojien peruskurssi -kurssipaketti (4,5h)

 • Lastenvalvojan tehtävän lähtökohdat - mikrokurssi (1h)
 • Lapsen huolto, asuminen ja tapaamisoikeus - mikrokurssi (2h)
 • Vanhemmuus - mikrokurssi (1,5h)

Sosiaalihuollon tietojen käsittely ja tietosuoja -kurssipaketti (12h)

 • Tietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvä lainsäädäntö ja käsitteistö yleisesti - mikrokurssi (2h)
 • Rekisterinpitäjän velvollisuudet ja rekisteröidyn oikeudet - mikrokurssi (3h)
 • Asiakastietojen kirjaaminen ja käsitteleminen sosiaalihuollossa - mikrokurssi (3h)
 • Sosiaalihuollon tiedonsaanti, tietojen luovuttaminen ja tietopyynnöt - mikrokurssi (3,5h)

Föreläsare

Ahokas, Outi
FCG Finnish Consulting Group Oy
johtava asiantuntija

Outi Ahokkaalla on vahva kokemus julkisen sektorin sosiaali- ja terveydenhuollon toimintakentästä esihenkilönä, kehittäjänä ja asiantuntijana. FCG:llä Outi työskentelee sote-konsultointiprojekteissa ja kehittää lastensuojelun ARVOA-menetelmää. Outi on työskennellyt Helsingin kaupungilla Tulevaisuuden sote-keskuksen digipalveluiden projektikoordinaattorina sote-toimialatasoisesti kehittäen perhekeskusten, terveys- ja hyvinvointikeskusten sekä senioripalveluiden digikehittämisrakenteita ja verkostomaisia toimintatapoja. Outi on johtanut useita vuosia monialaista asiantuntijatyötä lastensuojelussa vieden läpi muutosprosesseja, kuten monialaiseen asiantuntijuuteen perustuvan tiimi- ja toimintamallin. Outilla on myös pitkäaikainen kokemus lastensuojelun sosiaalityöntekijänä toimimisesta. Outin erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat digitaalisten sote-palvelujen kehittäminen, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden ja toimintamallien integroinnin kehittäminen sekä sosiaalityön tekemisen tapojen kehittäminen sujuvammiksi ja asiakaslähtöisemmiksi.
 

Kimmel, Kaisa-Maria
Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy
juristi
Lindström, Amanda
Lehti ja kumppanit Oy
Asiantuntija, OTM

Amanda Lindström, asiantuntija, OTM. Amanda on laajasti sote-juridiikkaan ja hyvään hallintoon perehtynyt juristi sekä kokenut ja kehuttu kouluttaja. Amandan osaamisalueita ovat erityisesti sosiaalihuollon ja lastensuojelun juridiikka, julkinen hallinto ja päätöksenteko, salassapito ja tiedonvaihto sekä edunvalvonta-asiat sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Murto, Liisa
Lehti ja kumppanit Oy
Asiantuntija, OTM
Liisa Murto on kokenut sosiaali- ja terveyspalveluiden lainsäädäntöön ja sote-palveluiden järjestämiseen perehtynyt lakimies. Hän on tehnyt pitkän uran järjestökentällä ja hänellä on monipuolinen kokemus lainvalmistelusta ja edunvalvontatyöstä. Liisan osaamista ovat erityisesti vammaislainsäädäntöön, itsemääräämisoikeuteen ja tietosuojaan liittyvät kysymykset. Hän on THL:n vammaispalvelun käsikirjan lakiryhmän ja yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunnan jäsen. Lisäksi Liisa on kokenut ja pidetty kouluttaja.
Stenman, Tiina
Sh YAMK, AmO
Uotinen, Sami
Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy
Johtava lakimies

Varatuomari Sami Uotinen on työskennellyt sosiaali- ja terveydenhuollon juridiikan parissa yli 20 vuotta. Hän on ollut mm. nykyistä lastensuojelulakia valmistelleen työryhmän jäsenenä. Hän on ollut myös THL:n lastensuojelun käsikirjan lakiryhmän jäsenenä useita vuosia. Hän on julkaissut kaksi kirjaa Palveluseteli (2009) ja Uudistunut asiakasmaksulaki (2021). 
Sami Uotinen työskentelee tällä hetkellä johtavana juristina Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:ssä. Hän on työskennellyt aiemmin pitkään Suomen Kuntaliitossa johtavana lakimiehenä, yksikön päällikkönä sekä neuvottelevana lakimiehenä. Samilla on työkokemusta myös STM:n hallinnonalalta ja kunnan hallintojohtajan tehtävistä. 

Uuskallio, Assi
Lehti ja kumppanit Oy
Asiantuntija, OTM
Assi on oikeustieteen maisteri ja toimii lakimiehenä. Hän on perehtynyt sote-juridiikkaan, kuten lastensuojeluun ja vammaispalveluihin. Hän on aiemmin ollut julkisen sektorin ja järjestöjen palveluksessa. Assia kiinnostavat myös perus- ja ihmisoikeuksiin sekä tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvät kysymykset, ja hän suorittaa kansainvälisten ihmisoikeuksien maisteritutkintoa Lundin yliopistossa.

Priser

Hinta on 750 € + voimassa oleva alv per käyttäjä

Jos organisaatiostanne osallistuu 4 henkilöä tai enemmän, hinnoittelu on seuraavan portaikon mukainen:

4–10 käyttäjää, hinta yhteensä 2 490 € + alv
11–20 käyttäjää, hinta yhteensä 3 290€ + alv
21–30 käyttäjää, hinta yhteensä 3 990 € + alv
31–40 käyttäjää, hinta yhteensä 4 990 € + alv
41–50 käyttäjää, hinta yhteensä 5 990 € + alv
51–70 käyttäjää, hinta yhteensä 7 490 € + alv
71-100 käyttäjää, hinta yhteensä 9 990 € + alv
101-150 käyttäjää, hinta yhteensä 12 990 € + alv

Hintaan lisätään laskutuslisä (5 € + alv).


FCG Digikanavaa tarjotaan myös "avaimet käteen" -ratkaisuna, jossa asiakas saa koko Digikanavan sisällön organisaationsa käyttöön edistämään strategista jatkuvaa oppimista. Ota yhteyttä, niin kerromme mielellämme hinnoittelusta ja käytännön järjestelyistä suuremmille ryhmille ja suuremmille palvelun laajuustasoille. 

Pantsu, Leena-Kaisa
Asiakkuuspäällikkö
Leena-Kaisa.Pantsu@fcg.fi
+358 50 466 2905

Plats

FCG Digikanava

För vem

Voit olla esimerkiksi terveydenhoitaja, sairaanhoitaja, ensihoitaja, lääkäri, sosiaali- ja terveydenhuollon yksikön johtaja, osastonhoitaja, esihenkilö, tiimivastaava, työterveyshoitaja, kätilö, perushoitaja, lähihoitaja, geronomi, ohjaaja, toimintaterapeutti, fysioterapeutti, hammashoitaja tai muu terveydenhuollon ammattilainen.

Ytterligare information

Pantsu, Leena-Kaisa
Asiakkuuspäällikkö
Leena-Kaisa.Pantsu@fcg.fi
+358 50 466 2905