Anmäl dig
- +
Select how to participate
Välj
Möjliga rabattkoder anges i kassan

Kuntasektorin tärkein paikkatietotapahtuma tarjoaa laajan tietopaketin rakennetun ympäristön digitalisaation lainsäädännön tilanteesta, kuntien digikehityksestä ja yritysten ratkaisuista.

Vuoden 2024 ohjelma on nyt julkaistu! Tutustu ja ilmoittaudu mukaan.

Ensi helmikuussa tapaamme Tampereella. Ainutlaatuinen Solo Sokos Hotel Torni sijaitsee loistavien kulkuyhteyksien varrella aivan rautatieaseman vieressä. Voit osallistua tapahtumaan tulemalla paikan päälle tai seuraamalla lähetystä etäyhteyden päässä.

Liity keskusteluun #kuntienpaikkatieto @FCG_Group @Kuntaliitto

Teman

 • Paikkatieto
 • Tiedon yhteentoimivuus
 • Valtakunnalliset digihankkeet
 • 3D ja tiedonkeruu
 • 3D-kaupunkimallien soveltaminen
 • Rakennetun ympäristön tiedonhallinta
 • Infratiedon hallinta
 • Kaavoituksen digitalisaatio

Program

14.2.2024 

TEEMA: KUNTIEN YHTENÄISET PROSESSIT, TURVALLINEN TIEDONHALLINTA JA TIEDON YHTEENTOIMIVUUS 

8.30 Nähdään aamukahveilla!
9.15 Etäyhteydet auki 

9.30 Tilaisuuden avaus

9.40 KEYNOTE: ÄLYKÄS RAKENNETUN YMPÄRISTÖN PAIKKATIETO SUOMEN SUPERVOIMAKSI
Älykäs paikkatieto kannustaa innovaatioihin, on ajantasaista, yhteentoimivaa ja saavutettavaa sekä samalla vastuullisesti tuotettua ja jaeltua. Visiointia siitä, miten älykäs rakennetun ympäristön paikkatieto voi toimia kuntien elinvoiman ja kestävän kehityksen tukijalkana ylimpänä tavoitteena tehdä paikkatiedosta Suomen supervoima, joka ohjaa maamme kestävään kasvuun.
Avainasiakaspäällikkö Jyrki Ahvonen, Spatineo Oy

10.00 Ajankohtaiskatsaus rakennetun ympäristön lainsäädäntöön ja kuntien digikehitykseen

 • Katsaus rakennetun ympäristön lainsäädännön, rahoituksen ja valtakunnallisten hankkeiden ajankohtaiseen tilanteeseen kuntien kannalta.  
 • Rakentamislain ja rakennetun ympäristön tietojärjestelmälain vaikutukset kuntien digikehittämiseen. Lain toimeenpanon tilannekatsaus.  
 • Kuntien tiivistyvä yhteistyö, paikkatietoihin liittyvät sopimukset, kuntien yhteiset ohjeet

Erityisasiantuntija Päivi Tiihonen, Kuntaliitto

11.10 Paikkatietojen turvallinen julkaisu - terveiset kansallisista työryhmistä
Projektipäällikkö Marja Uusivuori, Tampereen kaupunki ja kaupunkimittausinsinööri Ossi Örn, Vantaan kaupunki

11.40 Yhteistyökumppanin tietoisku: Ajankohtaista Maanmittauslaitokselta kunnille
Johtava asiantuntija Jaakko Uusitalo, Maanmittauslaitos

11.50 Yhteistyökumppanin tietoisku: Ajankohtaista rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä
Hankepäällikkö Päivi Malmi, Suomen ympäristökeskus 

12.00 Lounastauko

TEEMA: KUNNAN INFRAOMAISUUDEN HALLINNAN DIGITAALISET MENETELMÄT 

13.00 Kuntien strategisesti tärkeä omaisuuserä ilman seurantaa on riski – Kuinka hallita infraomaisuutta tehokkaasti?

 • Miten kuntien infraomaisuutta hallitaan ja miten infraomaisuustietoja hyödynnetään?
 • Miten ajantasaisen tilannekuvatiedon jakaminen hoituu tehokkaasti ja helposti? 

Tuula Purhonen ja Timo Salminen, Sitowise Oy

13.20 Paikkatietojen hyödyntäminen Tampereen kaupungin infraomaisuuden hallinnassa
Tampereen kaupunki ja Trimble Oy

13.40 Avoimen lähdekoodin pilvialusta Helsingin kaupungin infraomaisuustiedon ytimenä
Esityksessä käydään läpi Helsingin kaupungin pilvipohjaista toimittajariippumatonta Cityinfra-alustaa liikenteenohjauslaitteille sekä tulevaisuudessa mahdollisesti myös muulle katu- ja puisto-omaisuudelle. Alustan tarkoituksena on tarjota omaisuustietovarasto, joka ei ole riippuvainen suunnittelussa, rakentamisessa tai kunnossapidossa käytössä olevista ohjelmistoista, vaan johon ohjelmistot voidaan helposti integroida vakioituihin tietomalleihin, sanastoihin ja rajapintoihin perustuen.
Kehityspäällikkö Esko Laiho, Helsingin kaupunki
 
14.00 Yhteistyökumppanin tietoisku: Tietomallit ja tietovirrat Factan paikkatietokokonaisuudessa
Asiantuntija Riikka Lehti, CGI Oy

14.10 Yhteistyökumppanin tietoisku: Spatineon kokemuksia ja näkemyksiä paikkatietovirtojen monitoroinnista ja toiminnan kehittämisestä kunnissa
Avainasiakaspäällikkö Jyrki Ahvonen, Spatineo Oy

14.20 Yhteistyökumppanin tietoisku: Paikkatiedon keruun tarkkuus paremmaksi Topnet LIVE -palvelulla
Esa Wikman, TopGeo Oy

14.30 Kahvitauko     

TEEMA: DIGIKYVYKÄS KUNTA JA YHTEISET PROSESSIT

15.00 Kunnan prosessien automatisointi FME:llä
Laaja kattaus esimerkkejä kunnissa toteutetuista automaattisista tiedonkulun prosesseista.
Toimitusjohtaja Hannu-Pekka Rantaniemi, Spatialworld Oy  

15.20 Mitä tulee huomioida vanhojen kaavojen tulkinnassa ja digitalisoinnissa?
Tietomallit tulevat mutta mikä on vanhojen, edelleen voimassa olevien kaavojen tilanne ja tulevaisuus? Miten niitä voi muuntaa älykkääseen, kuntien ja asiakkaiden työtä edistävään tietomuotoon ja mitä haasteita ja mahdollisuuksia tässä työssä on tullut esille?
Asiantuntija Aija Holopainen

15.50 Miten kaavan pohjakartta tuotetaan laadukkaasti?
Viimeinen pohjakarttaa koskeva JHS-suositus (JHS185) on vuodelta 2014, mutta edelleen hyvä perusohje kunnan pohjakartoitukseen. Esityksessä tuodaan esille tärkeimmät pohjakarttaprosessissa huomioitavat asiat sekä pohditaan prosessin ja ohjeen edelleen kehittämistä.
Johtava konsultti Pasi Lappalainen, NostoConsulting Oy

16.10 Kuohuviinitarjoilu näyttelyalueella 

19.00 Illallinen

15.2.2024
 
TEEMA: 3D-KAUPUNKIMALLI RAKENNETUN YMPÄRISTÖN PALVELUJEN TOIMINTA-ALUSTANA 

9.00 Päivän aloitus 

9.10 KEYNOTE: KOHTI YHTEISIÄ 3D-PROSESSEJA JA KANSAINVÄLISIÄ STANDARDEJA
Suomi on ollut pitkään kehityksen kärjessä standardimuotoisiin rakennuksen tietomalleihin (BIM) perustuvassa rakentamisessa. Tietomallinnus osana suunnittelua, kaupunkikehitysprosesseja ja päätöksentekoa sekä kehittyneet mittausteknologiat ja alati nopeutuva internet mahdollistavat kaupungin "digitaalisen kaksosen" kehittymisen. Keskeisiä edellytyksiä muutoksessa ovat myös rajapintateknologia sekä kaikille yhteiset standardimuotoiset tietomalliformaatit. Esityksessä käydään läpi käytettyjä formaatteja ja niiden hyötyjä ja haasteita.
Toimitusjohtaja Petri Kokko, Sova3D Oy

TEEMA: TIEDONKERUUMENETELMÄT JA 3D-KAUPUNKIMALLIN YLLÄPITOPROSESSIT

9.30 Uutta 3D-kaupunkiympäristön tiedonkeruussa
Mikä on ilmakeilauksen kasvaneen pistetiheyden tuoma lisäarvo? Miten ilmakuva-aineistoa hyödynnetään pistepilvien visualisoinnissa? Millaisia mahdollisuuksia drone-laserkeilaus tuo aineiston täydennykseen? Esitys sisältää kehitykseen liittyviä case-esimerkkejä kunnista.
Ratkaisuarkkitehti Kimmo Soukki, Terrasolid Oy

10.00 Yhteistyökumppanin tietoisku: Field Finland Oy 

10.10 Yhteistyökumppanin tietoisku: Arkance Systems Finland Oy

10.20 Yhteistyökumppanin tietoisku: 3D-kaupunkimallin rakentaminen ArcGIS-alustalla
ESRI Finland Oy
 
10.30 Taukojumppa ja jaloittelua

11.00 Naantalin vanhan kaupungin nykytilakartoitus ja 3D-inventointi
Kaupunginarkkitehti Kaisa Äijö, Naantalin kaupunki ja tuoteryhmäpäällikkö Sakari Mäenpää, Geotrim Oy

11.20  U-Space ja tulevaisuuden 3D-kaupunkisuunnittelu
Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Business Tampere Oy:n tilaamassa hankkeessa tutkittiin 3D-kaupunkimallin avulla, miten 0-120 m maan pinnan yläpuolella oleva ilmatila ’kaavoitettaisiin’ etäohjattavan ja tulevaisuudessa jopa autonomisen droonitoiminnan käyttöön. Droonien toimintaa varten tehdyillä ilmatilavarauksilla olisi monenlaisia vaikutuksia myös perinteiseen kaavoitukseen. U-space-ilmatilat luovat pohjan myös droonien hallitulle operoinnille.
TkT Mika Hyytiäinen ja palvelupäällikkö Jarkko Männistö, Sitowise Oy

TEEMA: 3D-KAUPUNKIMALLIN HYÖDYNTÄMINEN 

11.40 Yhteistyökumppanin tietoisku: 3D-Kaupunkimallin hyödyntäminen kaupungin prosesseissa
Asiakkuuspäällikkö Erno Puupponen, Trimble Oy

11.50 Yhteistyökumppanin tietoisku: 3D-kaupunkimalli kunnan maankäytön prosessien alustana
Toimitusjohtaja Petri Kokko, Sova3D Oy

12.00 Lounas 

13.00 Yhteistyökumppanin tietoisku: Konsultin rooli tietomallipohjaisessa kaavoituksessa
Liiketoimintajohtaja Jan Tvrdy, FCG Finnish Consulting Group

13.10 Yhteistyökumppanin tietoisku: Tietomallipohjainen kaavoitus Louhessa ja integraatio RYHTI-järjestelmään näpsäkästi
Myyntipäällikkö Luukas Raatikainen, Sitowise Oy

13.20 Yhteistyökumppanin tietoisku: 3D kaupunkimalli tehostaa avoimen yhteiskäyttöalustan toimintaa
Maajohtaja Janne Paitsola, Infrakit Group Oy

13.30 Kolmiulotteiset korttelit - 3D-paikkatiedon hyödyntämisesimerkkejä taloyhtiöissä
Tuloksia ja kokemuksia korttelitason 3D-paikkatiedon hyödyntämismahdollisuuksista, joita on kehitetty Aalto-yliopiston tutkijoiden toimesta ’Circular Green Blocks’ -hankkeessa (http://www.hsy.fi/circulargreenblocks). Demonstraatiot ja analyysit liittyvät hulevesien hallintaan, muutostulkintaan ja valaisusimulaatioihin. Tulosten pohjalta on kirjoitettu myös opas taloyhtiöille kiinteistökohtaisen 3D-paikkatiedon hyödyntämiseen.
Professori Matti Vaaja, Aalto-yliopisto ja väitöskirjatutkija Heikki Kauhanen, Aalto-yliopisto

13.50 3D-kaupunkimalli Tampereen kaupungin rakennetun ympäristön kehittämisessä
3D-kaupunkitietomallin ja digikaksoshankkeiden ajankohtaisia kehitysnäkymiä Tampereen kaupungissa
Paikkatietopäällikkö Heikki Karttunen ja suunnittelija Rodrigo Coloma, Tampereen kaupunki 

14.10 Infratyömaiden toteumamallien integrointi osaksi Vantaan kaupungin älykästä 3D-kaupunkimallia
Vantaan kaupungilla on kehitetty älykäs 3D-kaupunkimalli sekä metodit, joilla infratyömaiden toteumamallit (ifc- ja inframodel) saadaan luettua sen osaksi - ja siten kaupungin kunnossapidon ja omaisuudenhallinnan piiriin. Mallit sisältävät olemassa olevan kaupunkirakenteen, myös maanalaiset rakennekerrokset, putket, johdot yms.
Paikkatietoasiantuntija Iris Nurminen, Vantaan kaupunki  

14.30 Aluetietomallit rakennetun ympäristön kehittämisen kiihdyttäjinä
CEO Jarkko Sireeni, xD Visuals Oy

14.40 Tietomallintamisen kehittäminen Suomessa kuntien näkökulmasta
Puheenjohtaja Jarkko Sireeni, Kaupunki -toimiala, BuildingSMART Finland

14.50 Päätöskahvit. Hyvää kotimatkaa! 

Föreläsare

Ahvonen, Jyrki
Spatineo Oy
Asiakkuuspäällikkö

Jo 80-luvulla Fortran-koodin syövereissä Fingis-paikkatietojärjestelmän parissa käsikynkkää dataa tanssittanut, ja vuosikymmenten saatossa paikkatietoratkaisujen parissa niin myynnissä kuin toimituksissakin vaikuttanut Jyrki Ahvonen, syventyy esityksessään sekä kuntien haasteisiin että mahdollisuuksiin visioiden
turvallisen ja älykkään paikkatiedon kehittymistä kuntien elinvoiman moottoriksi ja Suomen supervoimaksi. Nykyisin Jyrkin intohimo Spatineo Oy:ssä leimahtaa paikkatietoalan moninaisuudesta, asiakkaiden ohjaamisesta digitaalisessa murroksessa, ja yhtä lailla luonnollisen kielen AI:n ja kuvageneraattoreiden maagisessa maailmassa. 

Coloma, Rodrigo
Tampereen kaupunki
Suunnittelija
Holopainen, Aija
Tmi Aija Holopainen
asiantuntija
Hyytiäinen, Mika
Hydetek Oy
TkT
Karttunen, Heikki
Tampereen kaupunki
paikkatietopäällikkö
Kauhanen, Heikki
Aalto-korkeakoulusäätiö sr
väitöskirjatutkija
Kokko, Petri
Sova3D Studio Of Virtual Architecture Oy
Toimitusjohtaja
Laiho, Esko
Helsingin kaupunki
kehityspäällikkö
Lappalainen, Pasi
Nosto Consulting Oy
Johtava konsultti
Lehti, Riikka
CGI Suomi Oy
Asiantuntija
Malmi, Päivi
Suomen ympäristökeskus
Hankepäällikkö
Mäenpää, Sakari
Geotrim Oy
tuoteryhmäpäällikkö
Männistö, Jarkko
Sitowise Oy
Palvelupäällikkö
Nurminen, Iris
Vantaan kaupunki
paikkatietoasiantuntija
Purhonen, Tuula
Sitowise Oy
Rantaniemi, Hannu-Pekka
Spatialworld Oy
Toimitusjohtaja
Salminen, Timo
Sitowise Oy
Sireeni, Jarkko
XD Visuals Oy
CEO
Soukki, Kimmo
Terrasolid Oy
Ratkaisuarkkitehti
Tiihonen, Päivi
Suomen Kuntaliitto ry;Finlands Kommunförbund rf
Erityisasiantuntija
Uusitalo, Jaakko
Maanmittauslaitos
johtava asiantuntija
Uusivuori, Marja
Projektipäällikkö
Vaaja, Matti
Aalto-korkeakoulusäätiö sr
professori
Äijö, Kaisa
Naantalin kaupunki
Kaupunginarkkitehti
Örn, Ossi
Vantaan kaupunki
Kaupunkimittausinsinööri

Partners

Arkance Systems Finland Oy
Esri Finland Oy
FCG Finnish Consulting Group Oy
Field Finland Oy
Infrakit Group Oy
Liikenne- ja viestintävirasto
Ryhti - Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä
Sova3D Studio Of Virtual Architecture Oy

Priser

Mitä aikaisemmin ilmoittaudut tapahtumaan, sen edullisempaa on osallistuminen. 

Kunnat, kuntayhtymät ja hyvinvointialueet
Kuntien, kuntayhtymien ja hyvinvointialueiden asiakkaat:
15.1.2024 mennessä 450€ + alv 24% 
13.2.2024 mennessä 550€ + alv 24%
 
Ryhmähinta kunnille, kuntayhtymille ja hyvinvointialueille, kun 4 tai useampi osallistuja (per hlö): 

Ryhmähinta kunnille, kuntayhtymille ja hyvinvointialueille, kun organisaatiosta osallistuu 4 tai useampi henkilö. Huom. Ryhmähinnan edellytyksenä on, että kaikille ryhmään kuuluville henkilöille on ilmoitettu yhtenäiset laskutustiedot, jolloin ryhmä voidaan kokonaisuudessaan laskuttaa yhdellä koontilaskulla. Mikäli ryhmän jäseniä laskutetaan erikseen, oikeus ryhmähintaan raukeaa.   

13.2.2024 mennessä 390€ € +alv 24% / hlö 

Muut organisaatiot (yksityiset ja julkiset yhtiöt, säätiöt)
Muiden organisaatioiden asiakkaat: 
15.1.2024 mennessä 550€ + alv 24 % 
13.2.2024 mennessä 650€ + alv 24 % 

Hinta sisältää opetuksen ja sähköisen materiaalin sekä ohjelmassa mainitut ateriat ja etäosallistuville teknisen toteutuksen Lippu voidaan siirtää toiselle henkilölle ja lipun maksuton peruminen on mahdollista 30 pv ennen tapahtumaa. Lisäämme  laskutuslisän 5 € (+ alv 24 %). 

 

Tapahtuman toteutusmuoto saattaa muuttua riippuen etä- ja lähiosallistujien määrästä. Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumismuodon voi vaihtaa kuluitta 8 vrk. ennen tapahtumaa tai sairastapauksessa. 

Plats

Solo Sokos Hotel Torni Tampere

För vem

Kuntien paikkatietoasiantuntijoille sekä kaikille kuntien rakennetun ympäristön toimialan ammattilaisille, jotka tuottavat ja hallinnoivat tehtävissään paikkatietoja, kuten kaupunkimalleja, pistepilviaineistoja, pohjakarttoja, kaavoja, rakennustietoja tai infratietoja sekä kehittävät kunnan teknisen toimialan digitaalisia prosesseja. Seminaari soveltuu myös maakuntien liittojen sekä valtion hallinnon paikkatietoasiantuntijoille, jotka hyödyntävät tehtävissään kuntien tuottamia tietoja.

Inkvartering

Scandic

Scandic-hotellit tarjoavat Kuntien paikkatietoseminaarin osallistujille alennusta päivän hinnasta. Varaukset tehdään osoitteessa www.scandichotels.fi käyttämällä varauskoodia FIARB.
 
Voit valita mieleisensä huonetyypin ja saada lisäalennusta maksaessasi varauksen heti varauksen yhteydessä. Yksittäisen majoitusvarauksen peruutusehto riippuu valitsemastasi varaustyypistä. Varauksen vahvistamiseksi sinun tulee antaa hotellille voimassa olevat luottokorttitiedot
Huoneet ovat varattavissa hotellin varaustilanteen mukaan.
 
Suora linkki varauksen tekoon: https://www.scandichotels.fi/?bookingcode=FIARB
 
Scandic Friends-jäsen: tarkista myös saatavilla olevat kanta-asiakastarjoukset!

Solo Sokos Hotel Torni Tampere

Solo yhden hengen huone 140 €/ huone / yö
Solo kahden hengen huone 160 €/ huone / yö

Huonehintaan sisältyy runsas hotelliaamiainen, hotelliasukkaiden saunavuoro,
langaton internetyhteys (Wi-Fi) ja alv.  Kiintiöstä tehdyt huonevaraukset tulee vahvistaa luottokortilla varauksen yhteydessä. Huomioittehan ystävällisesti, että tietosuojasyistä luottokorttitietoja
ei saa lähettää sähköpostilla.

Maksutapa: Jokainen majoittuja vastaa itse omista majoituskuluistaan.
Maksutapana hyväksymme käteisen, pankkikortin tai luottokortin.

Varaukset: Sokos Hotels Myyntipalvelu
Puhelin: +358 300 870 000 / yksittäiset huonevaraukset
Sähköposti: sokos.hotels@sok.fi
Mainitkaa ystävällisesti kiintiötunnus ”Kuntien paikkatieto” varausta tehdessä.
www.sokoshotels.fi – varauskoodi netissä BKuntien paikkatieto

Kiintiöhintaiset huoneet varattavissa 17.1.2024 klo 18:00 mennessä.

Ytterligare information

Toivonen, Milla
Koulutuspäällikkö
Milla.Toivonen@fcg.fi
+358 400 86 7703
Haapakoski, Vilma
Tapahtumatuottaja
Vilma.Haapakoski@fcg.fi
+358 41 731 6336
Solaste, Laura
Näyttelymyynti
Laura.Solaste@fcg.fi
+358 40 515 4606