Työkyvyn heikentyessä – esihenkilön vastuut ja oikeudet -koulutuspäivässä käsittelemme esihenkilön roolia ja tehtäviä työntekijän työkyvyn heikentyessä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Ennakkoperintäpäivä on ajankohtaispäivä ennakkoperinnästä ja työeläkevakuuttamisesta palkanlaskennan esihenkilöille ja palkanlaskijoille. Koulutuspäivässä käsittelemme vuodenvaihteen ajankohtaisimmat verohallinnon ja työeläkevakuuttamisen asiat.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Webinaarissa kerrotaan, kuinka EU:n kertakäyttömuovidirektiivi on toimeenpantu Suomen lainsäädäntöön ja miten se vaikuttaa kuntien tehtäviin. Kuulet, mikä on kunnan rooli yleisten alueiden roskien keräyksessä ja siivouksessa sekä mitä velvoitteita kertakäyttömuovien tuottajien kustannusvastuu asettaa kunnille.
Lue lisää ja ilmoittaudu
”Här är ju alla välkomna? -   för mera inkludering i kommunens tjänster och verksamhet” Det är lätt att tänka att för att kommunen riktar sig till alla och har service för alla, så är den automatiskt inkluderande. Men forskning visar att denna upplevelse inte delas av många av våra minoriteter i kommunen. Under denna fortbildning kommer du att ge möjighet att reflektera över hur er kommun kunde bli mer inkluderande, utan att det alltid behöver kosta mera. Det kräver självreflektion och tydliga mål om vart vi är på väg. Fortbildningen kommer att handla om hur vi får syn på och aktivt förändrar attityder och föreställningar som ibland sitter i väggarna då vi planerar och genomför vår verksamhet. Det handlar om ett arbete där vi alla kommer att må bättre av i längden.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Kom med på utbildningen för att höra med om det aktuella om det aktuella inom inkomstbeskattningen och arbetsgivaravgifterna.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Tässä koulutuksessa saat tietoa maankäyttösopimuksen tekemisen sopimusprosessista, osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista ja sopimuksenteon rajoituksista.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Tästä koulutuksesta saat tukea sosiaalityön päätösten valmisteluun, sisältöön ja perustelemiseen.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Tässä koulutuksessa saat tietoa sopimusehdoista, sopimuksen hybridiluonteesta ja valtiontukisäännöistä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Tässä tehokkaassa webinaarissa syvennytään hallintosääntöön TE-uudistuksen näkökulmasta. Millaisia asioita kuntien ja kuntayhtymien tulee huomioida TE-uudistuksen puitteissa?
Lue lisää ja ilmoittaudu
Asumispalveluita järjestetään pääsääntöisesti sosiaalihuoltolain perusteella, mutta tietyissä tilanteissa asumispalveluita voidaan järjestää myös vammaispalvelulain tai kehitysvammaisten erityishuoltolain perusteella.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Viranhaltijoille, luottamushenkilöille sekä muille julkista valtaa käyttäville henkilölle on heidän erityisen asemansa vuoksi säädetty virkavastuu, joka poikkeaa tavanomaisesta oikeudellisesta vastuusta. Koulutuksessa käydään läpi virkavastuun järjestelmä kunnissa ja hyvinvointialueilla, virkavastuun kannalta keskeinen lainsäädäntö ja tuoreet oikeustapaukset, sekä tarkastellaan eri virkavastuun muotoja.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Hindrar rättsskyddet dig från att göra ett bra jobb inom socialservicen och/eller äldreomsorgen? Finns det genvägar eller tillvägagångssätt som kunde underlätta arbetet? Under utbildningen ger vi svar på bland annat dessa frågor både ur ett juridiskt och praktiskt perspektiv. Därtill diskuteras ämnet även inom ramen av ledarskap.
Lue lisää ja ilmoittaudu