Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Hallinto- ja lakiasiat
Datatalouden perusteet
27.8.2024
-
27.8.2024
Etäkoulutus
Info
Webinaarissa käsitellään datatalouden periaatteita, datan keräämistä, jakaamista ja käytettävyyttä sekä datan arvonmuodostusta sekä eri toimijoiden rooleja datataloudessa.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Koulutus antaa osallistujille hyvät perustiedot julkisia hankintoja koskevasta sääntelystä. Hankintayksikön tulee varmistaa, että se toteuttaa hankintoja laissa säädettyjen menettelyjen mukaisesti.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Tarvitsetko työssäsi perustietoja julkisista hankinnoista, niiden suunnittelusta ja toteuttamisesta? Julkisten hankintojen peruskurssi tarjoaa kattavan perehdytyspaketin julkisten hankintojen pariin siirtyville työntekijöille sekä hankintojen parissa jo hetken aikaa työskennelleille.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Tehokkaassa webinaarissa päivität tietojasi ja kehität osaamistasi! Paneudumme varhaiskasvatuksen ajankohtaiseen tilanteeseen, tuoreimpiin uudistuksiin ja niiden vaikutuksiin käytännön toimintaan, toimintaympäristön kokonaiskuvan hahmottamiseen sekä tulevaisuuden näkymiin.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Hallinto- ja lakiasiat
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Tietoturva kunnassa
29.8.2024
-
29.8.2024
Etäkoulutus
Info
Koulutuksessa pureudutaan ajankohtaisiin tietoturvaa koskeviin aiheisiin erityisesti hyvinvointialueiden ja kunnallisten organisaatioiden näkökulmasta.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Detta webbinarium ger en bra grund för uppgörandet av ramen och budgeten för år 2025. Under utbildningen får deltagarna en bra grund för uppgörandet av ramen och budgeten för år 2025.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Hallinto-, henkilöstö-, ja talousjohtamisen seminaari tarjoaa kuntien ja hyvinvointialueiden johdolle ja keskeisille asiantuntijoille ajankohtaisen tilannekuvan kuntien ja hyvinvointialueiden talouteen, hallintoon, ja henkilöstöasioihin vaikuttavista muutoksista. Seminaari koostuu kaikille yhteisestä osiosta ja rinnakkaisista ohjelmalinjoista. Ilmoittaudu mukaan keskustelemaan ajankohtaisista aiheista ja kohtaamaan johtajakollegoita!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Hyvän idean lisäksi kehittämistoiminnan organisoiminen hankkeiksi edellyttää huolellista suunnittelua, hallinnointia ja seurantaa. Seurakunnat ja hankerahoitus webinaarissa käymme läpi erilaisia hankerahoituksen vaihtoehtoja sekä hankeprosessia käytännönläheisesti ja osana seurakuntatyön kehittämistoimintaa.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Vuorovaikutteinen ja käytännönläheinen webinaari jokaiselle kuntayhtiön toimitusjohtajalle!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Koulutuksessa syvennytään henkilöstöhallinnon muutoksenhakumenettelyyn ja lainsäädäntöön. Koulutuksessa käsitellään muun muassa viranhaltijan sekä työntekijän muutoksenhakukeinoja, virantäyttöpäätöksiä sekä päätösten tiedoksiantoon liittyviä menettelytapoja.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Att ha grundläggande ekonomiskt kunnande är allt viktigare för kommunala tjänsteinnehavare. För att klara av de uppgifter som budgetansvaret innefattar krävs det kunnande om ekonomi inom den offentliga sektorn. Denna utbildning erbjuder möjligheten att lära sig de vanligaste budgetprocesserna som tjänsteinnehavarna kan behöva i sitt arbete.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Hallitsemalla taloustiedot omasta vastuualueestasi voit parantaa myös omaa ja henkilöstösi työhyvinvointia ja tuottavuutta. Koulutuksessa saat käytännönläheisten esimerkkien avulla varmuutta talousosaamiseesi esihenkilötyössä.
Lue lisää ja ilmoittaudu