Hallinto- ja lakiasiat
Muutoksenhaun osaaja
Etäkoulutus
1.1.2022
-
31.12.2022
Verkkokurssi - Opiskele etänä!
Info
Kurssi Muutoksenhaun osaaja on peruskurssi, jossa käsitellään muutoksenhaun perusteita. Koulutuksessa käsitellään kuntalain oikaisuvaatimusta ja kunnallisvalitusta sekä hallintovalitusta ja sitä edeltävää oikaisuvaatimusta eri toimialoilla.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Lääkäreiden palvelussuhdeasioiden osaaja -verkkokurssilla saat kattavat perustiedot lääkäreiden palvelussuhdeasioista. Itsenäisen opiskelun voit aloittaa vaikka heti!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Esihenkilökoulutukset
Esimiespassi
Etäkoulutus
1.1.2022
-
31.12.2022
Verkkokurssi - Opiskele etänä!
Info
Esimiespassi-verkkokurssilla opit tehtävien avulla ratkomaan tavallisimpia työssä kohtaamiasi tilanteita. Esimiespassi on KT Kunta- ja hyvinvointityönantajien suunnittelema ja toteuttama verkkokoulutus, jonka hyväksytysti suorittaneille myönnetään Esimiespassi.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Aloita opiskelu verkossa heti! Mikä lupa verkkokoulutussarja tarjoaa perustiedot maa-ainesluvasta ja sen käsittelystä. Verkkokurssin suoritat itsenäisesti milloin sinulle sopii muutamassa tunnissa.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Tietoisku tarjoaa tiiviin katsauksen kunnan ja kaupungin taloushallinnossa ja talousjohtamisessa helposti hyödynnettävistä ulkopuolisista tietolähteistä. Tietoiskussa opit toimiviksi todettuja käytäntöjä vertailutietojen lisäarvoa tuottavasta käytöstä toiminnan ja talouden suunnittelussa ja seurannassa. Tietoisku on suunniteltu etenkin pienen ja keskisuuren kunnan toimintaympäristöön sopivaksi.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Kustannuslaskennan peruskurssi on verkkokoulutus, jossa käydään läpi kustannuslaskennan periaatteet ja esitellään pääpiirteiltään yleisimmät kustannuslaskentamenetelmät. Koulutus auttaa ymmärtämään yleisimpien kustannuslaskentamenetelmien pääpiirteet ja millaisissa tilanteissa eri menetelmiä voidaan soveltaa.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Koulutus on jatkokurssi Valmistelun ja esittelyn osaaja -verkkokurssin käyneille. Verkkokoulutus tarjoaa lisätyökaluja valmistelijan ja esittelijän työhön käytännönläheisestä näkökulmasta.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Asiakaspalvelu-verkkokurssi antaa sinulle kattavat tiedot ja taidot luodaksesi hyvän asiakaspalvelukokemuksen sekä sisäisille että ulkoisille asiakkaille. Hyvä asiakaskokemus on avainasemassa menestykseen!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Kurssi antaa hyvän perehdytyksen kuntaan toimintaympäristönä, hyvään hallintoon sekä viranhaltijan asemaan ja vastuuseen. Koulutuksesta on hyötyä erityisesti silloin, kun kunnallinen toimintaympäristö ei ole vielä täysin tuttu tai jos kaipaa muistinvirkistämistä. Perustietojen ja -taitojen lisäksi kurssi ohjaa keskeisimpien tietolähteiden luo.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Arvostettu Kunnallisen osakeyhtiön HallitusOsaaja – sertifioitu opintokokonaisuus (KHO) tarjoaa tietoa, taitoa ja näkemystä yhteiskunnallisesti merkittävän ja vastuullisen luottamustehtävän hoitoon.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Kunta-alan taloushallinnon perusteet -koulutukseen osallistumalla saat hyvät perustiedot kunnan ja kuntayhtymän talouden kokonaisuudesta, kirjanpidosta, tilinpäätöksestä sekä talousarviosta.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Tämän kurssin käytyäsi hallitset toimeentulotuen perusasiat ja voit osallistua vuosittaisille toimeentulotuen ajankohtaispäiville, jossa toimeentulotukeen liittyviin ajankohtaisiin asioihin syvennytään mm. oikeusasiamiehen ratkaisujen perusteella.
Lue lisää ja ilmoittaudu