Tervetuloa AVAINTA:n jäsenyhteisöjen esihenkilötehtävissä toimiville sekä henkilöstöhallinnon asiantuntijoille suunnattuun koulutukseen! Pohdimme koulutuksen aikana työaikamuodon valintaan, työaikojen määräytymiseen ja työaikakorvauksiin liittyviä kysymyksiä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Koetko työssäsi häirintää tai uhkaavaa toimintaa asiakastilanteissa? Haastavat asiakastilanteet vaativat ammatillista erityisosaamista. Koulutus on kohdennettu kaikille työssään asiakkaita kohtaaville: asiakaspalvelussa ja toimistotyössä toimiville, asiantuntijatehtävissä työskenteleville, hankkeissa ja projekteissa toimiville, esimiehille, asiantuntijoille ja työntekijöille toimialasta ja sektorista riippumatta.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Hallitustyöskentely kunnan tai kuntayhtymän määräysvallassa toimivassa osakeyhtiössä vaatii laaja-alaista asiantuntemusta yhtiön liiketoiminnasta, taloudesta ja juridisista kysymyksistä. Tässä webinaarissa keskitytään hallitustyöskentelyn oikeudellisten näkökulmien vuorovaikutteiseen läpikäyntiin.
Lue lisää ja ilmoittaudu
En osäker värld kräver mycket av den kommunikation vi för. Förändring och omställning är vardag som varje organisation måste handskas med. Att hitta vägarna till ett arbetsklimat där omställningar är möjliga, är nyckeln för att vara en framgångsrik organisation i framtiden. De snabba förändringarna som sker i dagens värld har gjort oss lite förvirrade. Att leda i en förändring är naturligt, men är vi rustade och mottagliga för det i vår organisation eller kommun? Alla team behöver förstå förändring och vara öppna för snabb omställning, men hur gör vi för att uppnå de bästa resultaten?
Lue lisää ja ilmoittaudu
Koulutuksessa syvennytään henkilöstöhallinnon muutoksenhakumenettelyyn ja lainsäädäntöön. Koulutuksessa käsitellään muun muassa viranhaltijan sekä työntekijän muutoksenhakukeinoja, virantäyttöpäätöksiä sekä päätösten tiedoksiantoon liittyviä menettelytapoja.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Tervetuloa koulutukseen saamaan varmuutta etäkokouksen vetämiseen ja kokouksessa toimimiseen!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Tietosuoja koskettaa kaikkia. Henkilöstöhallinnossa työskentelevien hyvä tietosuojaosaaminen on hyväksi koko organisaatiolle. Neljän tunnin mittaisen webinaarin aikana käsitellään keskeiset henkilötietojen käsittelyyn henkilöstöhallinnossa liittyvät käytännön kysymykset.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Varautumisen perusteet -verkkokurssi tarjoaa kunnallesi tarvittavat tiedot varautumista varten käytännönläheisellä tavalla.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Esihenkilökoulutukset
Esimiespassi
Etäkoulutus
1.9.2022
-
31.12.2022
Verkkokurssi - Opiskele etänä!
Info
Esimiespassi-verkkokurssilla opit tehtävien avulla ratkomaan tavallisimpia työssä kohtaamiasi tilanteita. Kurssia päivitetään parhaillaan ja voit aloittaa sen suorittamisen 1.9.2022 lähtien. Mukaan voit ilmoittautua vaikka heti!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Webinaarissa käsittelemme varhaiskasvatuslain 1.8.2022 voimaan tulevaa lapsen tuen järjestämistä koskevaa lakimuutosta. Tehokkaassa koulutuspäivässä syvennymme lakimuutoksen keskeisiin sisältöihin, tuen arviointiin ja siitä tehtäviin päätöksiin sekä tuen järjestämisen käytäntöihin kunnissa.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Johtamiskoulutus on tarkoitettu kuntien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajille, varapuheenjohtajille ja osa-aikaisille puheenjohtajille. Valmennusohjelma tarjoa uutta osaamista mm. kuntayhteisön ja -konsernin sekä poliittisten prosessien johtamiseen, tulevaisuuden kunta globaalissa ja kansallisessa toimintaympäristössä sekä strategiseen johtamiseen.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Koulutus on suunnattu kaikille sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, jotka haluavat kehittää omaa osaamistaan hoidon tarpeen- ja kiireellisyyden arvioinnin alueella.
Lue lisää ja ilmoittaudu