Koulutuksessa tutustutaan lainsäädännön velvoitteisiin ja käytännön toimenpiteisiin digituen järjestämiseksi kunnassa.        
Lue lisää ja ilmoittaudu
Robotiikka ja tekoäly kuntien taloushallinnossa -webinaarissa avaamme case-esimerkkien, kokemusten ja oppien kautta robotiikan ja tekoälyn käyttökohteita kuntien, kuntayhtymien, hyvinvointialueiden ja seurakuntien taloushallinnossa. Saat käytännönläheisiä vinkkejä ohjelmistorobotiikan ja tekoälyn käyttöönottoon sekä automaatiokehityksen johtamiseen.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Tarkastuslautakuntien koulutuspäivä -webinaari on tiivis ja käytännönläheinen ajankohtaiskatsaus kuntien, kuntayhtymien ja hyvinvointialueiden tarkas-tuslautakuntien jäsenille, varajäsenille sekä tarkastuslautakuntia avustaville viranhaltijoille.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Suun terveydenhuollon vuoden tärkein tapahtuma! Tilaisuus on johtamiseen, suun terveydenhuollon kehittämishankkeisiin ja työsuhdeasioihin paneutuva tapahtuma.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Avaa ovet talouden maailmaan: Osallistu kunta-alan taloushallinnon perusteet -koulutusohjelmaan ja hanki vahva pohja kunnan ja kuntayhtymän talousosaamiseen! Webinaareissa, tallenteissa ja harjoitustehtävissä pureudumme perusteellisesti talouden kokonaiskuvaan, kirjanpitoon, tilinpäätökseen ja talousarvioon. Koulutusohjelma tarjoaa käytännönläheisiä oppeja ja vankan tiedon perustan, joka valmistaa sinut menestyksekkäästi kohtaamaan kunnan talouden haasteet.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Palvelussuhdepäivä esihenkilöille -koulutuksessa käsittelemme esihenkilötyön kannalta keskeisimmät palvelussuhdekysymykset päivän tehopaketissa. Koulutuspäivän aikana opit tehokkaasti koko palvelussuhteen elinkaareen liittyvät keskeiset kysymykset aina palvelussuhteen alkamisesta päättymiseen.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Tehokkaassa koulutuksessa otat kerralla haltuun varhaiskasvatuksen ajankohtaisimmat lakimuutokset ja uudistukset sekä niiden vaikutukset käytännön toimintaan.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Opi sosiaalihuollon juridikkaa. Tässä koulutuksessa syvennät osaamistasi sosiaalihuoltolaista ja asiakaslaista (laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista).
Lue lisää ja ilmoittaudu
Koulutuksessa pureudutaan sopimuksen elinkaareen eli sopimuksen voimassaolon aikaiseen sopimusten hallintaan, sopimustenhallinnan hyötyihin ja tarpeisiin. Koulutus on suunnattu sopimuksia neuvotteleville henkilöille, sopimustenhallinnan seurannasta vastaaville vastuuhenkilöille ja asiantuntijoille, jotka tarvitsevat työssään osaamista sopimustenhallinnasta.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Hindrar rättsskyddet dig från att göra ett bra jobb inom socialservicen och/eller äldreomsorgen? Finns det genvägar eller tillvägagångssätt som kunde underlätta arbetet? Under utbildningen ger vi svar på bland annat dessa frågor både ur ett juridiskt och praktiskt perspektiv. Därtill diskuteras ämnet även inom ramen av ledarskap.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Muutoksenhakusäännösviidakko on hallittava, jotta pöytäkirjoihin liitetään oikeat ja asianmukaiset muutoksenhakuohjeet. Oikaisuvaatimuksen käsittelyn ja päätöksenteon menettelysäännökset ovat tärkeä osa hyvän hallinnon varmistamista.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Webinaarissa saat hyvän käsityksen siitä, mitä seikkoja hankinnoissa ja sopimuksissa tulee huomioida, jotta henkilötiedot ja muut organisaation käsittelemät tiedot suojataan palveluita ostettaessa.
Lue lisää ja ilmoittaudu