Ammattikorkeakoulujen arvonlisäverotuksen erityiskysymyksiä -webinaarissa käymme perusteellisesti läpi ammattikorkeakoulujen arvonlisäverotukseen vaikuttavia ohjeita ja periaatteita. Koulutustoiminnan ohella tarkastelun kohteena ovat myös hankintojen ja kiinteistöjen arvonlisäverotukseen liittyvät kysymykset.
Lue lisää ja ilmoittaudu
FCG:n virtuaaliset aamukahvit on maksuton webinaarisarja, jonka vaihtuvat teemat tarjoavat ajankohtaista tietoa eri toimialojen johdolle ja asiantuntijoille. Tilaisuuden tallenne lähetetään ilmoittautuneille jälkikäteen.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Työskenteletkö esimerkiksi liikenteen, terveydenhuollon tai julkishallinnon parissa tai muulla yhteiskunnallisesti kriittisellä alalla julkisen tai yksityisen sektorin palveluksessa? Uusi kyberturvallisuusdirektiivi (NIS2) vaikuttaa monen yhteiskunnan kannalta kriittisen toimialan kyberturvallisuusvaatimuksiin. Tiedätkö mikä muuttuu, kun direktiivi saatetaan osaksi kansallista sääntelyä? Miten direktiivi vaikuttaa omaan toimialaasi ja organisaatioosi? Tule kuulemaan direktiivin keskeisimmistä muutoksista ja sen vaikutuksista suomalaisille kriittisille toimijoille kyberturvallisuuteen erikoistuneelta juristiltamme.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Under utbildningen går vi både ur ett juridiskt och praktiskt perspektiv igenom vad självbestämmanderätt är och dess betydelse i olika situationer inom social- och hälsovården. Vi går också igenom vilken betydelse den kan ha för samarbete och integrationen.
Lue lisää ja ilmoittaudu
FCG:n virtuaaliset aamukahvit on maksuton webinaarisarja, jonka vaihtuvat teemat tarjoavat ajankohtaista tietoa eri toimialojen johdolle ja asiantuntijoille. Tilaisuuden tallenne lähetetään ilmoittautuneille jälkikäteen.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Denna utbildningen ger tjänsteinnehavarna en bra grund att föregripa de olika rättsmedel som anbudsgivarna har till sitt förfogande och att koordinera marknadsdomstolsprocessen. Därtill behandlas Konkurrens- och Konsumentverkets tillsyn av olagliga direktupphandlingar.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Oikeus saada tietoja viranomaisten toiminnasta on kansalaisen ja kuntalaisen perusoikeus. Julkisuus ja salassapito -koulutuksessa paneudumme julkisuusperiaatteen toteuttamiseen erityisesti kunnallisen organisaation ja hyvinvointialueiden toiminnassa. Webinaarissa käymme läpi lainsäädännön velvoitteet sekä tarkastelemme sitä, miten organisaatio voi käytännössä huolehtia tietojen julkisuudelle, henkilötietojen suojalle ja verkkoviestinnälle annettujen velvoitteiden toteutumisesta.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Salassapito ja tiedonvaihto sosiaali- ja terveydenhuollossa -koulutuksessa käymme läpi asiakasasiakirjojen ja potilasasiakirjojen luovuttamiseen liittyvää lainsäädäntö käytännönläheisesti ja case-esimerkkien kautta. Käymme läpi, miten julkisuuslaki säätelee tietojen luovuttamista ja siihen liittyvää menettelyä sekä miten niistä säädellään potilaslaissa ja asiakaslaissa.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Tässä kattavassa webinaarissa otat haltuusi keskeiset opit ja keinot monisuuntaisen palautekulttuurin rakentamiseen työyhteisössäsi! Tervetuloa mukaan!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Kriisi on aina yllätys! Tiedätkö, kuinka voitte viestinnän keinoin varautua ja vastata yllättäviin kriisitilanteisiin organisaatiossanne? Tässä webinaarissa otat haltuun kriisiviestinnän ja maineenhallinnan keskeisimmät opit haastavia viestintätilanteita varten. Tule mukaan kuulemaan ja keskustelemaan siitä, kuinka kriisitilanteissa tiedotetaan, toimitaan median kanssa ja miten menetellä somekohun yllättäessä!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Kom med och stanna upp en stund. Du får bekanta dig med en forskningsbaserad stresshanteringsmetod kallad MindBody-Bridging™, med ditt interna kommunikationssystem och olika verktyg för att slappna av under arbetsdagen.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Webinaarin aikana opit, mitkä ovat hyvinvoivan työyhteisön elementtejä ja miten jokainen omalla vastuullisella työkäyttäytymisellään voi vaikuttaa työyhteisön hyvinvointiin. Tärkeä osa työyhteisötaitoja on myös kyky käsitellä haastaviakin tilanteita ja keskustelemmekin puheeksi ottamisen taidosta ja haastavista työyhteisötilanteista.
Lue lisää ja ilmoittaudu