Har du utmaningar då det gäller klientavgifter inom socialvården, familjevården, äldreomsorgen eller handikappservicen? Denna informativa halvdag online är planerad för socialservicechefer, socialarbetare, byråsekreterare, kanslister, ekonomichefer, administratörer och andra som arbetar med klientavgiftslagen och -förordningen. Välkommen med på denna utbildning.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Koulutus on suunniteltu tukemaan perhepäivähoidon esihenkilön ja perhepäivähoidonohjaajan työtä. Perhepäivähoidon esihenkilön ajankohtais- ja palvelussuhdepäivässä kuulet johtamisen, lainsäädännön ja sääntelyn ajankohtaisaiheista sekä otat tehokkaasti keskeisimmät palvelussuhdekysymykset haltuun.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Avaintan neuvottelut on aloitettu ja neuvottelujen etenemisestä tiedotetaan tilanteen mukaisesti. Useilla sopimusaloilla on neuvoteltu tai soviteltu lakonuhkien vallitessa. Työehtosopimusjärjestelmään kuuluu mahdollisuus käyttää erilaisia ja sinänsä laillisia työtaistelutoimenpiteitä ns. sopimuksettomassa tilassa. Tietoiskun tarkoituksena on käydä läpi keskeiset työnantajan oikeudet ja velvollisuudet tilanteessa, jossa työnantaja joutuu erilaisten työtaistelutoimenpiteiden (ylityö- ja vuoronvaihtokielto, lakko) kohteeksi. Infon tarkoituksena on selvittää konkreettisesti asioita, kuinka työnantajan tulisi varautua työtaisteluun ja toimia mahdollisen työtaistelun aikana.
Lue lisää ja ilmoittaudu
esim: Paikallisesta sopimisesta ja sen edistämisestä keskustellaan julkisuudessakin paljon. AVAINTES mahdollistaa varsin laajan paikallisen sopimisen, mutta onko sinulle selvää mitä on paikallinen sopiminen?
Lue lisää ja ilmoittaudu
Virtuaalitapahtumassa rakennamme yhdessä henkilökuljetusten kokonaisuutta ja tämän hetken toimintatapoja. Ajankohtaisten ja tulevaisuuteen suuntaavien asiantuntijapuheenvuorojen ja -keskusteluiden lisäksi seminaari tarjoaa myös foorumin yhteiselle pohdinnalle ja verkostoitumiselle.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Koulutuspäivä on tarkoitettu sekä uusille että vanhoille ympäristölautakunnan jäsenille. Koulutuspäivien sisältö antaa luottamushenkilöille monipuolista, tärkeätä tietoa tukemaan hyvää päätöksentekoa. Koulutuksen teemoina myös lautakunnan perustehtävät ja rooli, jäsenten ja lautakunnan oikeudellinen asema sekä tietenkin kunnallisen ympäristönsuojelun tehtävät.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Webinaarissa syvennytään hyvinvointialueen eri toimielimiin ja käsitellään aluevaltuutettujen vaalikelpoisuutta hyvinvointialueen muihin toimielimiin.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Koulutuksen avulla kehität organisaatiosi omavalvontaa, syvennyt palvelujen hankintaan ja valvontavastuuseen sekä saat tietoa valvontaviranomaisten toiminnasta ja viimeisimmistä linjauksista.
Lue lisää ja ilmoittaudu
FCG järjestää Kuntaliiton kanssa koulutuspäivät jätelautakunnan jäsenille.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Hallitsetko sosiaalihuollon asumispalveluiden pykälät - kouluttaudu etänä! Asumispalveluita järjestetään pääsääntöisesti sosiaalihuoltolain perusteella, mutta tietyissä tilanteissa asumispalveluita voidaan järjestää myös vammaispalvelulain tai kehitysvammaisten erityishuoltolain perusteella.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Antoisa ja kehittämisajatuksia synnyttävä tiivis vuorovaikutteinen webinaari jokaiselle tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle! Puheenjohtajana tarkastuslautakunnassa -webinaarissa paneudutaan käytännönläheisesti puheenjohtajan tehtäväalueisiin ja mahdollisuuksiin kehittää sekä omaa että jokaisen jäsenen lautakuntatyöskentelyn osaamista.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Luottamushenkilökoulutukset
Lue lisää ja ilmoittaudu