Anmäl dig
- +
Välj
Möjliga rabattkoder anges i kassan

Under utbildningen går vi både ur ett juridiskt och praktiskt perspektiv igenom vad självbestämmanderätt är och dess betydelse i olika situationer inom social- och hälsovården. Vi går igenom vilken betydelse den kan ha för samarbete och integrationen.

Det är viktigt att personalen känner till självbestämmanderätten och dess gränser. Individens eller närståendes möjlighet att ge samtycke kan i vissa situationer underlätta samarbete men förutsätter att alla känner till det. Finns det situationer när en person kan vägra att ta emot service och/eller vård eller förbjuda att information delas? Under utbildningen tittar vi på case i grupper för att få en inblick i och förståelse för hur olika bestämmelser påverkar arbetet för olika yrkesgrupper och hurdana möjligheter det finns för att samarbeta och uppfylla varandras behov. 

FCG erbjuder nu ett högaktuellt utbildning om ämnet "Självbestämmanderätten och samarbet inom social- och hälsovården". Som utbildare fungerar Ulrika Krook och Elisabeth Kajander.

Anmäl dig före 3.2.2025

Program

11.50 Sändningen öppnas!

12.00 Utbildningen börjar, välkommen
Utbildningsansvarig Ellen Eskelin, FCG Finnish Consulting Group Oy

12.05 Teman börjar:

  • Vad betyder och innebär självbestämmanderätt?
  • Finns det skillnader i bestämmelserna om självbestämmanderätt och samarbete mellan social- och hälsovården? Är utgångspunkten den samma inom elevhälsan som inom familjeservicen eller inom hälsovården som inom äldreservicen?
  • Vad har självbestämmanderätten för betydelse i planeringen av och beslutsfattande om service och vård (i service- och beslutsprocesserna)? Är det detsamma som individens möjlighet att påverka? 
  • Hur går det att främja självbestämmanderätten och vilken betydelse har den för samarbete samt integrationen?  
  • Finns det situationer när det uppstår en konflikt mellan självbestämmanderätten och andra rättigheter? Går det att kombinera självbestämmande, offentlig makt och tjänsteansvar eller utesluter de varandra?
  • Finns det situationer när självbestämmanderätten kan begränsas och tillåter lagen begränsningar i alla situationer? Skiljer sig möjligheten att begränsa självbestämmanderätten inom vården för psykisk ohälsa, specialomsorgen och äldreservicen?
  • Finns det särdrag som behöver beaktas för den svensk- och tvåspråkiga befolkningen och delvis personer med annat modersmål än nationalspråken och annan kulturell bakgrund?

16.00 Tack för idag!

Under utbildningen hålls 1-2 korta pauser.

Utbildarna på denna kurs är specialiserad jurist, universitetslärare Ulrika Krook, Soc & Kom/ Helsingfors universitet och HVL, hälsovårdare, vårdlärare Elisabeth Kajander,  Västra Nylands Välfärdsområde. 

Ändringar i programmet är möjliga
 

Föreläsare

Kajander, Elisabeth
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
HVL, hälsovårdare, vårdlärare

Elisabeth Kajander har en lång erfarenhet av social- och hälsovården. Nu jobbar hon som servicechef inom Västra Nylands välfärdsområde, inom det svenska teamet och som ansvarsområde Västra Nylands specialuppdrag att stöda utvecklingen av den svenska social- och hälsovårdsservicen nationellt.

Före det jobbade hon som projektdirektör och sakkunnig inom beredningen av Västra Nylands välfärdsområde. Hon har även jobbat som grundtrygghetsdirektör i flera år och ansvarat i sin helhet för social- och hälsovården i kommunen. Före det jobbade hon även som lektor och programansvarig i yrkeshögskolan Arcada samt som vårdlärare i Axxell. Tidigare har hon även jobbat många år inom primärvården i flera olika uppgifter både som förman och på fältet. 

Även tredje sektorns arbete blev bekant då hon jobbade inom Folkhälsan som projektansvarig och ansvarade för ett nationellt olycksfallsförebyggande arbete och skrev fyra handböcker inom ramen för projektet. Elisabeth har även suttit med som sakkunnig i olika nationella grupper.
 

Krook, Ulrika
Helsingin Yliopisto
Specialiserad jurist, universitetslärare, VH, JM

Ulrika arbetar som universitetslärare i socialrätt och välfärdsrätt, Soc&Kom/Helsingfors universitet. Där ansvarar hon bl a för de obligatoriska juridiska kurserna för blivande svenskspråkiga socialarbetare. Till Ulrikas specialiseringsområden hör bl a funktionshindersektorn, social- och hälsovården inklusive strukturer, mångprofessionalism, tillgänglighet och grundläggande samt mänskliga rättigheter. Ulrika har lång erfarenhet som jurist och specialsakkunnig i olika social- och hälsovårdsorganisationer och har arbetat som sakkunnig inom beredningen av Västra Nylands välfärdsområde samt överinspektör vid diskrimineringsombudsmannens byrå. Hon har också samlat erfarenhet via olika förtroende- samt sakkunnighets uppdrag både nationellt och nordiskt. Hon är bl a medlem av THL:s juristgrupp och den svenska sakkunnighetsgruppen för den elektroniska handboken för funktionshinderservice vid THL.

Priser

270 euro (+ moms 24%) per person.

Grupprabatt från samma organisation:
4-10 deltagare från samma organisation: 1080 euro (+ moms).
11-20 deltagare från samma organisation: 1700 euro (+ moms).
21-30 deltagare från samma organisation: 2100 euro (+moms).
31-40 deltagare från samma organisation: 2700 euro (+ moms).
41-50 deltagare från samma organisation: 3000 euro (+moms).

 

Priset innefattar undervisningen och det elektroniska materialet. Till priset tillkommer faktureringstillägg (5€+moms).
 

Deltagaravgiften inkluderar även ett års avgiftsfri prenumeration (fyra nummer) av tidningen Kommuntorget Magasin, Finlands enda svenskspråkiga tidskrift, specialiserad på kommunala frågor. 

Om du vill avboka ditt deltagande ber vi dig skicka e-post till: koulutusinfo@fcg.fi. Det är avgiftsfritt att avboka till och med den 27.1.2025. Efter detta datum debiterar vi 50% av deltagaravgiften. Ifall deltagandet inte avbokas alls, debiterar vi deltagaravgiften i sin helhet. Ifall du inte kan delta, kan du även anmäla en annan person från din organisation.

Plats

FCG Zoom

För vem

Personal inom social- och hälsovården som arbetar med klienter och patienter, samt sakkunniga och andra som planerar samt utvecklar social- och hälsovården samt alla som är intresserade av ämnet.

Ytterligare information

Eskelin, Ellen
Koulutussuunnittelija
Ellen.Eskelin@fcg.fi
+358440383181
Hallakoski, Ulla
Koulutussuunnittelija
Ulla.Hallakoski@fcg.fi
+358 50 302 7712
Söderlund, Linn
Koulutussuunnittelija
Linn.Soderlund@fcg.fi
+358444811635