Sisältölohkot

Bild
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus

Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus

Tervetuloa perehtymään sivistyspalveluiden järjestämiseen, rahoitukseen ja päätöksentekoon! Tarjoamme aina ajankohtaisimman tiedon sivistystoimen uudistuksista ja lakimuutoksista.

Sivistystoimen monipuolisia koulutuksia ja tapahtumia

Sivistystoimen ja ammatillisen koulutuksen asiantuntijoille suunnattu koulutustarjontamme tarjoaa sekä teoreettista tietoa, että käytännön työkaluja ammatillisen kehittymisen tueksi. Ajankohtaiset webinaarimme ja antoisat tapahtumat tukevat sivistystoimen tehtävissä toimimista.

Järjestämme vuosittain kolme suosittua sivistyspalveluiden päätapahtumaa. Sivistystoimen talous- ja rahoituspäivillä pääset syventymään ajankohtaisiin talousteemoihin, Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät luovat alustan koko kentän vuoropuhelulle sekä sivistysjohdon kohtaamiselle, ja Nova Scholassa syvennyt tulevaisuuden oppimisympäristöihin ja toimintakulttuuriin.

Varhaiskasvatuksen monipuolinen koulutustarjonta mahdollistaa muutoksissa mukana pysymisen. Huippukouluttajana toimii muun muassa Jarkko Lahtinen Kuntaliitosta - Jarkko on osallistujien ylistämä kouluttaja, joka kerää toistuvasti huippuarvosteluja puheenvuoroistaan.

Bild
Hallinto- ja lakiasiat
Talous ja rahoitus
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Kulttuuri ja vapaa-aikatoimi
Kuntatekniikka
Ympäristönsuojelu ja jätehuolto
Kunnallinen päätöksenteko
Sosiaalihuolto
Terveydenhuolto
Distansutbildning
Hyten edistäminen nyt ja tulevaisuudessa 2.
27.8.2024
-
27.8.2024
Koulutuksessa paneudumme syvällisesti ja konkreettisesti kunnassa ja yhdyspinnoilla tehtävään hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Kunnat ovat jatkossakin keskeisiä toimijoita hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Tehtävän toteutuksessa tarvitaan laaja-alaista yhteistyötä.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Distansutbildning
Varhaiskasvatuksen ajankohtaisimmat asiat
29.8.2024
-
29.8.2024
Tehokkaassa webinaarissa päivität tietojasi ja kehität osaamistasi! Paneudumme varhaiskasvatuksen ajankohtaiseen tilanteeseen, tuoreimpiin uudistuksiin ja niiden vaikutuksiin käytännön toimintaan, toimintaympäristön kokonaiskuvan hahmottamiseen sekä tulevaisuuden näkymiin.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Hallinto- ja lakiasiat
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Distansutbildning
Päätöksenteko esi- ja perusopetusta koskevissa kurinpitomenettelyissä
4.9.2024
-
4.9.2024
Tässä webinaarissa käsittelemme esi- ja perusopetuksessa tapahtuvia ojentamis- ja kurinpitomenettelyitä, sekä niihin liittyvää päätöksentekoprosessia kunnissa. Koulutus sopii kaikille, joiden työhön sisältyy hallintolain mukaista päätöksentekomenettelyä kurinpitotapauksissa.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Distansutbildning
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut
5.9.2024
-
5.9.2024
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut -webinaarissa käsittelemme tiiviissä paketissa varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen jatkuvia muutoksia sekä avaamme laajemminkin näkymiä tulevaisuuteen. Kertaamme asiakasmaksulain keskeisiä käytänteitä ja toimintatapoja sekä varhaiskasvatuksen osallistumisen vaikutuksia maksuasioihin. Lisäksi saat tietoa eri kuntien asiakasmaksukäytänteistä Kuntaliiton keväällä 2024 toteuttaman kyselyn pohjalta.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Distansutbildning
Tietopyynnöt kasvatuksen ja koulutuksen aloilla
25.9.2024
-
25.9.2024
Tässä koulutuksessa käymme tehokkaasti ja tarkasti läpi tietopyyntöprosessin periaatteet kasvatuksen sekä koulutuksen erityispiirteisiin nojaten. Koulutuksen jälkeen ymmärrät erilaisia tiedonsaantioikeuksia ja tietojen julkisuutta, sekä kykenet käsittelemään eri tahoilta tulleita tietopyyntöjä lainsäädännön asettamat raamit huomioiden.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Närutbildning
Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 2024
2.10.2024
-
3.10.2024
Suomen Kuntaliitto ja FCG järjestävät yhteistyössä Opsia ry:n kanssa sivistyspalveluiden vuoden päätapahtuman. Tapahtuma tarjoaa ajankohtaisien ja tulevaisuuteen suuntaavien alustusten lisäksi myös erinomaisen mahdollisuuden koko kentän yhteisille keskusteluille ja verkostoitumiselle. Ainoa sivistysjohdolle laajasti suunnattu kohtaamispaikka - tule mukaan ja tapaa kollegoja läheltä ja kaukaa!
Läs mer och anmäl dig
Bild
Hallinto- ja lakiasiat
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Distansutbildning
Päätöksenteko ja muutoksenhaku toisella asteella sekä TUVA-koulutuksessa
3.10.2024
-
3.10.2024
Muutoksenhakusäännösviidakko on hallittava, jotta pöytäkirjoihin liitetään oikeat ja asianmukaiset muutoksenhakuohjeet. Koulutuksessa käydään läpi päätöksentekoa ja muutoksenhakua ammatillista koulutusta koskevassa laissa sekä oppivelvollisuuteen liittyviä säännöksiä ja hallintomääräyksiä.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Työllisyys ja elinvoima
Närutbildning
Kunnat elinvoiman tekijöinä
8.10.2024
-
9.10.2024
Kunnat elinvoiman tekijöinä on Suomen Kuntaliiton ja FCG:n yhteistyönä järjestämä tapahtuma. Tapahtuma soveltuu laajasti ammattilaisille, asiantuntijoille ja päätöksentekijöille, jotka työssään käsittelevät ja ottavat kantaa kuntien ja alueiden elinvoiman kehittämiseen – yritystoiminnan ja sen edellytysten kehittämiseen – työllisyyden, osaamisen kehittämisen ja kotoutumisen edistämiseen.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Johtaminen ja strategiat
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Esihenkilökoulutukset
Närutbildning
Rektorsdagarna 2024
24.10.2024
-
25.10.2024
De årliga Rektorsdagarna går av stapeln 24.-25.10.2024 i Åbo! På Rektorsdagarna samlas traditionellt rektorer från Svenskfinland. Bildningsdirektörerna är självklart också välkomna.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Distansutbildning
Varhaiskasvatuksen palveluohjaus
29.10.2024
-
29.10.2024
Tässä webinaarissa paneudumme palveluohjaukseen, sen järjestämiseen, käytännön haasteisiin, erilaisiin toimintatapoihin ja varhaiskasvatuslain mukanaan tuomiin reunaehtoihin. Pohdimme yhdessä erilaisia käytänteitä ja jaamme hyviä toimintatapoja. ​Webinaarissa alustajina toimivat Suomen Kuntaliiton sekä muut aihealueen asiantuntijat.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Kuntatekniikka
Närutbildning
Nova Schola 2024
6.11.2024
-
7.11.2024
Nova Schola on vuoden tärkein kohtaamispaikka kuntien viranhaltijoille ja luottamushenkilöille sekä palveluntuottajille eli kaikille, jotka ovat suunnittelemassa, toteuttamassa tai päättämässä, millaisia ovat kunnan koulut ja päiväkotitilat, oppimisympäristöt, yhteistyörakenteet ja toimintakulttuuri! Millainen on koulutuspalvelujen ja oppimisen tulevaisuus, ja millaisissa rakenteissa se todentuu?
Läs mer och anmäl dig
Bild
Talous ja rahoitus
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Distansutbildning
Ammatillisen koulutuksen tilinpäätöspäivä
20.11.2024
-
20.11.2024
Ammatillisen koulutuksen tilinpäätöspäivä on vuosittainen ajankohtaispäivä ammatillisen koulutuksen parissa toimiville taloushallinnon osaajille. Koulutuspäivä valmistaa osallistujia tilinpäätöskauteen ja tarjoaa ajankohtaista tietoa kirjanpidon ja tilinpäätökseen liittyvistä ohjeistuksista.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Distansutbildning
Esiopetuksen järjestämisen lähtökohdat
20.11.2024
-
20.11.2024
Esiopetus on ollut kehittyvä koulutusmuoto ja kuntien järjestämä palvelu varhaiskasvatuksen tai perusopetuksen yhteydessä. Koulutustilaisuudessa käymme laajasti läpi esiopetuksen järjestämisen kokonaisuutta ja monipuolisuutta.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Talous ja rahoitus
Distansutbildning
Ammattikorkeakoulujen tilinpäätöspäivä
21.11.2024
-
21.11.2024
Ammattikorkeakoulujen tilinpäätöspäivä on vuosittainen ajankohtaispäivä ammattikorkeakouluissa toimiville taloushallinnon osaajille. Koulutuspäivä valmistaa osallistujia tilinpäätöskauteen ja tarjoaa ajankohtaista tietoa kirjanpidon ja tilinpäätökseen liittyvistä ohjeistuksista.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Distansutbildning
Ammatillisen koulutuksen järjestäjien luottamushenkilöiden ja hallitusten koulutus 2024
21.11.2024
-
4.12.2024
Suomen Kuntaliiton ja FCG:n yhteistyönä järjestämässä kaksiosaisessa webinaarisarjassa ammatillisen koulutuksen järjestäjien luottamushenkilöt, hallitusten jäsenet ja muut päättäjät syventävät osaamistaan ammatillisen koulutuksen tehtäväkentästä, muuttuvasta toimintaympäristöstä sekä omasta tärkeästä ja kasvavasta roolistaan.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Distansutbildning
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut
26.11.2024
-
26.11.2024
Webinaarissa käsittelemme tiiviissä paketissa varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen jatkuvia muutoksia sekä avaamme näkymiä lähitulevaisuuteen ja vähän pidemmällekin. Kertaamme asiakasmaksulain käytänteitä ja toimintatapoja sekä varhaiskasvatuksen osallistumisen vaikutuksia asiakasmaksuasioihin.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Närutbildning
Koulusihteerien ajankohtaispäivä 2024
28.11.2024
-
28.11.2024
Koulusihteerien ajankohtaispäivä vahvistaa ammatillista osaamista! Tilaisuudessa kuulet asiantuntijoiden alustukset työhön vaikuttavista ajankohtaisimmista ja tulossa olevista muutoksista.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Hallinto- ja lakiasiat
Hybridutbildning
Opetusalan tietosuojaseminaari Otso 2024
28.11.2024
-
29.11.2024
Opetusalan tietosuojaseminaari Otso käsittelee henkilötietojen käsittelyn erityispiirteitä opetusalalla sekä käytännön ratkaisuja tietosuojan toteuttamisessa. Tilaisuus on suunnattu erityisesti opetuksen ja koulutuksen järjestäjille varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin sekä tietosuojavastaaville.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Distansutbildning
Varhaiskasvatuksen johdon ajankohtaispäivä
10.12.2024
-
10.12.2024
Varhaiskasvatuksen ajankohtaispäivässä päivität tietojasi ja kehität osaamistasi! Koulutuksessa paneudut varhaiskasvatuksen ajankohtaiseen tilanteeseen, tuoreimpiin uudistuksiin, kokonaiskuvan hahmottamiseen sekä tulevaisuuden näkymiin.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Kunnallinen päätöksenteko
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Hallinto- ja lakiasiat
Johtaminen ja strategiat
Distansutbildning
Hallintosääntö kuntoon - sivistystoimen erityispiirteitä
4.2.2025
-
4.2.2025
Millaisia asioita kunnan tai kuntayhtymän hallintosäännössä tulee määritellä sivistystoimen näkökulmasta? Useimmissa sivistyspalveluiden järjestämistä määrittelevissä laeissa ei määritellä toimivaltaista päätöksentekijää, vaan nämä kysymykset tulee ratkaista kuntien tai kuntayhtymien hallintosäännössä. Tämän koulutuksen avulla otat haltuun hallintosäännön kokonaisuuden ja edistät läpinäkyvämpää sekä toimivampaa hallintoa!
Läs mer och anmäl dig
Bild
Nosto henkilökuljetuspäivät
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Kuntatekniikka
Ympäristönsuojelu ja jätehuolto
Närutbildning
Henkilökuljetuspäivät 2025
6.2.2025
-
7.2.2025
Henkilökuljetuspäivillä rakennamme yhdessä henkilökuljetusten kokonaisuutta ja tämän hetken toimintatapoja. Monipuolisten asiantuntijapuheenvuorojen ja -keskusteluiden lisäksi seminaari tarjoaa myös  foorumin yhteiselle pohdinnalle ja verkostoitumiselle
Läs mer och anmäl dig
Bild
Talous ja rahoitus
Kunnallinen päätöksenteko
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Hybridutbildning
Sivistystoimen talous- ja rahoituspäivät 2025
12.2.2025
-
13.2.2025
Sivistystoimen alkuvuoden päätapahtuma kokoaa jälleen yhteen sivistystoimen johdon syventymään talous- ja rahoitusasioihin sekä talouden laskentaperusteisiin. Paneudumme myös toimialan ajankohtaisiin uudistuksiin ja säädösmuutoksiin sekä tulevaisuuden näkymiin.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Hallinto- ja lakiasiat
HR- ja palvelussuhdeasiat
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Distansutbildning
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmat kuntoon
25.3.2025
-
25.3.2025
Tässä koulutuksessa käymme käytännönläheisesti läpi, miten yhdenvertaisuussuunnitelma rakennetaan: mitä asioita suunnitelmaa tehdessä tulee huomioida, ja mitä suunnitelmaan kirjataan.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Hallinto- ja lakiasiat
HR- ja palvelussuhdeasiat
Talous ja rahoitus
Johtaminen ja strategiat
Kunnallinen päätöksenteko
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Kuntatekniikka
Närutbildning
KJ13 Kuntajohdon johtamisvalmennus
27.3.2025
-
13.6.2025
Kuntajohdon johtamisvalmennus on kuntien johtaville viranhaltijoille tarkoitettu korkeatasoinen valmennus, jossa tarjotaan uusia ideoita ja ajankohtaista tietoa kunta-alan huippuasiantuntijoiden johdolla. Valmennusohjelmassa pääset verkostoitumaan ja vertaisoppimaan. Suomen Kuntaliitto myöntää osallistuneille KJ-sertifikaatin, joka on julkinen tunnustus korkeatasoisista johtamisvalmiuksista. #KJvalmennus #FCG #Kuntaliitto
Läs mer och anmäl dig
Bild
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Hallinto- ja lakiasiat
Distansutbildning
Dataskydd och personuppgifter
9.4.2025
-
9.4.2025
Kommunerna har en vid skyldighet att på sina hemsidor informera om sin verksamhet och anhängiga ärenden i kommunerna. Särskilt föredragningslistor och protokoll innehåller dock ofta personuppgifter, samtidigt som dataskyddslagstiftningen kraftigt begränsar behandlingen av dylika uppgifter. När kan och när ska personuppgifter publiceras på kommunens allmänna datanät? Vilka personuppgifter är nödvändiga att publiceras med tanke på tillgången till information? De kommunalt anställda står ibland inför en svår avvägning med informeringsintresset i den ena vågskålen och skyddet för privatlivet i den andra.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Talous ja rahoitus
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Distansutbildning
Sivistystoimen valtionosuudet
8.5.2025
-
8.5.2025
Tehokkaassa webinaarissa paneudumme syvällisesti kuntien valtionrahoitukseen sivistystoimen näkökulmasta. Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat sivistystoimen valtionosuudet, kotikuntakorvaukset, myönnettävät valtionavustukset ja tiedonkeruut. Käsittelemme myös muita valtionrahoituksen kannalta tärkeitä ajankohtaisia asioita. Osallistumalla saat uusimman ja ajankohtaisimman tiedon sivistystoimen valtionosuuksista.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Kuntatekniikka
Distansutbildning
Koulukuljetukset
13.5.2025
-
13.5.2025
Webinaarissa käsittelemme kuntien perusopetuslain mukaista koulumatkaetuuden järjestämisvelvollisuutta ja velvoitteen täyttämistä. Tilaisuudessa kuulet koulukuljetusten nykytilasta ajankohtaisimmat ja tulevista näkymistä viimeisimmät tiedossa olevat asiat. Käsittelemme myös toimintatapoja ja viranomaisten antamia ohjeita.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Distansutbildning
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut
15.5.2025
-
15.5.2025
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuissa viime vuodet ovat olleet kiireisiä, ja siltä näyttää tulevaisuuskin. Muutokset ovat tulleet nopealla aikataululla ja kehitys näyttää jatkuvan. Kunnissa keskustellaan myös varhaiskasvatuksen maksuttomuusratkaisuista. Mitä tästä kaikesta seuraa? Mitä kunnassamme tapahtuu? Miten maksutulot kehittyvät? Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut -koulutuksesta saat tiiviin tietopaketin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista ja niiden ajankohtaisista asioista. Tilaisuudessa paneudut asiakasmaksulakiin ja toimintakäytäntöihin. Avaamme myös näkymiä lähitulevaisuuteen ja vähän pidemmällekin.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Närutbildning
Varhaiskasvatuksen johdon ajankohtaispäivä
22.5.2025
-
22.5.2025
Varhaiskasvatuksen johdon ajankohtaispäivässä päivität tietosi ja kehität osaamistasi! Ajankohtaispäivässä paneudumme yhdessä varhaiskasvatuksen ajankohtaiseen tilanteeseen, uudistuksiin ja muutoksiin, kokonaiskuvan hahmottamiseen sekä tulevaisuuden näkymiin.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Kulttuuri ja vapaa-aikatoimi
Distansutbildning
Koulupäivän yhteydessä järjestettävät palvelut kunnissa
2.9.2025
-
2.9.2025
Koulupäivän yhteydessä järjestettävät palvelut kunnissa -koulutuksessa perehdymme aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä kerhotoiminnan järjestämisen käytäntöihin kunnissa. Tehokkaassa tietopaketissa käydään läpi myös Harrastamisen Suomen mallin mukaiset vapaa-ajan palvelut.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Hallinto- ja lakiasiat
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Distansutbildning
Päätöksenteko ja muutoksenhaku esi- ja perusopetuksessa
23.9.2025
-
23.9.2025
Muutoksenhakusäännösviidakko on hallittava, jotta pöytäkirjoihin liitetään oikeat ja asianmukaiset muutoksenhakuohjeet. Koulutuksessa käydään läpi päätöksentekoa ja muutoksenhakua perusopetuslaissa sekä oppivelvollisuuteen liittyviä säännöksiä ja hallintomääräyksiä.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Distansutbildning
Mikrokurssi: Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen perusteet
Verkossa suoritettava mikrokurssi tarjoaa perustiedot varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista ja niiden käytännön määrittelystä. Käymme asiantuntijan tekemien materiaalien avulla kohta kohdalta läpi varhaiskasvatuksen asiamaksulain, jonka perusteella asiakasmaksut määräytyvät. Kurssilla saat myös käytännön neuvoja asiakasmaksujen määräytymisen perusteena olevien erilaisten tulojen huomioimiseen.
Läs mer och anmäl dig

Siirry tästä verkkokauppaan

Etkö löytänyt etsimääsi? Vai kiinnostaisiko organisaatiokohtainen koulutus?

Kysy myös tilauskoulutuksista, jotka toteutamme asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Ota yhteyttä asiakkuuspäällikkö Leena-Kaisa Pantsu, etunimi.sukunimi@fcg.fi, puh. 050 466 2905