Sisältölohkot

Image
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus

Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus

Tervetuloa perehtymään sivistyspalveluiden järjestämiseen, rahoitukseen ja päätöksentekoon. Tarjoamme aina ajankohtaisimman tiedon sivistystoimen uudistuksista ja lakimuutoksista.

Sivistystoimen monipuolisia koulutuksia ja tapahtumia

Sivistystoimen ja ammatillisen koulutuksen asiantuntijoille suunnattu koulutustarjontamme tarjoaa sekä teoreettista tietoa että käytännön työkaluja ammatillisen kehittymisen tueksi. Ajankohtaiset webinaarit ja antoisat tapahtumat tukevat sivistystoimen tehtävissä toimimista.

Järjestämme vuosittain kolme suosittua sivistyspalveluiden päätapahtumaa: Sivistystoimen talous- ja rahoituspäivillä pääset syventymään ajankohtaisiin talousteemoihin. Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät luovat alustan koko kentän vuoropuhelulle sekä sivistysjohdon kohtaamiselle. Nova Scholassa syvennyt tulevaisuuden oppimisympäristöihin ja toimintakulttuuriin.

Varhaiskasvatuksen monipuolinen koulutustarjonta mahdollistaa muutoksissa mukana pysymisen. Huippukouluttajana toimii muun muassa Jarkko Lahtinen Kuntaliitosta. Jarkko on osallistujien ylistämä kouluttaja, joka kerää toistuvasti huippuarvosteluja puheenvuoroistaan.

Image
Hallinto- ja lakiasiat
HR- ja palvelussuhdeasiat
Talous ja rahoitus
Johtaminen ja strategiat
Kunnallinen päätöksenteko
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Kuntatekniikka
Lähikoulutus
KJ11 Kuntajohdon johtamisvalmennus
28.9.2023
-
12.1.2024
Kuntajohdon johtamisvalmennus on kuntien johtaville viranhaltijoille tarkoitettu korkeatasoinen valmennus, jossa tarjotaan uusia ideoita ja ajankohtaista tietoa kunta-alan huippuasiantuntijoiden johdolla. Valmennusohjelmassa pääset verkostoitumaan ja vertaisoppimaan sekä laatimaan oman kehittymissuunnitelman työsi tueksi. Suomen Kuntaliitto myöntää osallistuneille KJ-sertifikaatin, joka on julkinen tunnustus korkeatasoisista johtamisvalmiuksista. #KJvalmennus #FCG #Kuntaliitto
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Etäkoulutus
Päätöksenteko ja muutoksenhaku toisella asteella sekä TUVA-koulutuksessa
3.10.2023
-
3.10.2023
Muutoksenhakusäännösviidakko on hallittava, jotta pöytäkirjoihin liitetään oikeat ja asianmukaiset muutoksenhakuohjeet. Koulutuksessa käydään läpi päätöksentekoa ja muutoksenhakua ammatillista koulutusta koskevassa laissa sekä oppivelvollisuuteen liittyviä säännöksiä ja hallintomääräyksiä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Etäkoulutus
Varhaiskasvatuksen palveluohjaus
3.10.2023
-
3.10.2023
Tilaisuudessa keskityt varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen, sen käytännön haasteisiin, erilaisiin toimintatapoihin ja varhaiskasvatuslain mukanaan tuomiin reunaehtoihin. Kuulet myös muita tämän asiakokonaisuuden kanssa painiskelevia kollegoja. Pohdimme yhdessä erilaisia käytänteitä ja jaamme hyviä toimintatapoja.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Johtaminen ja strategiat
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Svenskspråkiga utbildningar
Esihenkilökoulutukset
Lähikoulutus
Rektorsdagarna 2023
26.10.2023
-
27.10.2023
De årliga Rektorsdagarna går av stapeln 26.-27.10. På Rektorsdagarna samlas traditionellt rektorer från Svenskfinland. Bildningsdirektörerna är självklart också välkomna.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Kuntatekniikka
Lähikoulutus
Nova Schola 2023
9.11.2023
-
10.11.2023
Nova Schola on vuoden tärkein kohtaamispaikka kuntien viranhaltijoille ja luottamushenkilöille sekä palveluntuottajille eli kaikille, jotka ovat suunnittelemassa, toteuttamassa tai päättämässä, millaisia ovat kunnan koulut ja päiväkotitilat, oppimisympäristöt, yhteistyörakenteet ja toimintakulttuuri! Millainen on koulutuspalvelujen ja oppimisen tulevaisuus, ja millaisissa rakenteissa se todentuu?
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Työllisyys ja elinvoima
Lähikoulutus
Kunnat elinvoiman tekijöinä
9.11.2023
-
10.11.2023
Kunnat elinvoiman tekijöinä on Suomen Kuntaliiton ja FCG:n yhteistyönä järjestämä uusi tapahtuma. Tapahtuma soveltuu laajasti ammattilaisille, asiantuntijoille ja päätöksentekijöille, jotka työssään käsittelevät ja ottavat kantaa kuntien ja alueiden elinvoiman kehittämiseen – yritystoiminnan ja sen edellytysten kehittämiseen – työllisyyden, osaamisen kehittämisen ja kotoutumisen edistämiseen.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Etäkoulutus
Varhaiskasvatuksen ajankohtaisimmat asiat
14.11.2023
-
14.11.2023
Tehokkaassa webinaarissa päivität tietojasi ja kehität osaamistasi! Paneudumme varhaiskasvatuksen ajankohtaiseen tilanteeseen, tuoreimpiin uudistuksiin ja niiden vaikutuksiin käytännön toimintaan, toimintaympäristön kokonaiskuvan hahmottamiseen sekä tulevaisuuden näkymiin.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Talous ja rahoitus
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Etäkoulutus
Ammatillisen koulutuksen tilinpäätöspäivä
21.11.2023
-
21.11.2023
Ammatillisen koulutuksen tilinpäätöspäivä on vuosittainen ajankohtaispäivä ammatillisen koulutuksen parissa toimiville taloushallinnon osaajille. Koulutuspäivä valmistaa osallistujia tilinpäätöskauteen ja tarjoaa ajankohtaista tietoa kirjanpidon ja tilinpäätökseen liittyvistä ohjeistuksista.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Etäkoulutus
Lapsen tuen järjestäminen varhaiskasvatuksessa
21.11.2023
-
21.11.2023
Webinaarissa käsittelemme lapsen tuen järjestämistä varhaiskasvatuksessa. Tehokkaassa koulutuspäivässä syvennymme varhaiskasvatuslain lapsen tukea koskeviin keskeisiin sisältöihin, tuen arviointiin ja siitä tehtäviin päätöksiin sekä tuen järjestämisen käytäntöihin kunnissa.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Talous ja rahoitus
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Etäkoulutus
Ammattikorkeakoulujen tilinpäätöspäivä
22.11.2023
-
22.11.2023
Ammattikorkeakoulujen tilinpäätöspäivä on vuosittainen ajankohtaispäivä ammattikorkeakouluissa toimiville taloushallinnon osaajille. Koulutuspäivä valmistaa osallistujia tilinpäätöskauteen ja tarjoaa ajankohtaista tietoa kirjanpidon ja tilinpäätökseen liittyvistä ohjeistuksista.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Lähikoulutus
Koulusihteerien ajankohtaispäivä
29.11.2023
-
29.11.2023
Koulusihteerien ajankohtaispäivä vahvistaa ammatillista osaamista! Tilaisuudessa kuulet asiantuntijoiden alustukset työhön vaikuttavista ajankohtaisimmista ja tulossa olevista muutoksista.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Hallinto- ja lakiasiat
Hybridikoulutus
Opetusalan tietosuojaseminaari Otso 2023
30.11.2023
-
1.12.2023
Opetusalan tietosuojaseminaari Otso käsittelee henkilötietojen käsittelyn erityispiirteitä opetusalalla sekä käytännön ratkaisuja tietosuojan toteuttamisessa. Tilaisuus on suunnattu erityisesti opetuksen ja koulutuksen järjestäjille varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin sekä tietosuojavastaaville.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
HR- ja palvelussuhdeasiat
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Esihenkilökoulutukset
Etäkoulutus
Perhepäivähoidon esihenkilön ajankohtais- ja palvelussuhdepäivä
30.11.2023
-
30.11.2023
Perhepäivähoidon esihenkilön ajankohtais- ja palvelussuhdepäivä -koulutus on suunniteltu tukemaan perhepäivähoidon esihenkilön ja perhepäivähoidonohjaajan työtä. Kuulet johtamisen, lainsäädännön ja sääntelyn ajankohtaisaiheista sekä otat tehokkaasti keskeisimmät palvelussuhdekysymykset haltuun.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Etäkoulutus
Päätöksenteko ja muutoksenhaku esi- ja perusopetuksessa
5.12.2023
-
5.12.2023
Muutoksenhakusäännösviidakko on hallittava, jotta pöytäkirjoihin liitetään oikeat ja asianmukaiset muutoksenhakuohjeet. Koulutuksessa käydään läpi päätöksentekoa ja muutoksenhakua perusopetuslaissa sekä oppivelvollisuuteen liittyviä säännöksiä ja hallintomääräyksiä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Monialaisen opiskeluhuollon ajankohtaiset
12.12.2023
-
12.12.2023
Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus vaatii monialaista yhteistyötä. Vuoden 2023 alusta vastuuta oppilas- ja opiskelijahuollosta on siirtynyt myös hyvinvointialueille. Tämän koulutuksen avulla otat haltuun lainsäädännölliset raamit ja parhaat yhdyspintatyön käytännöt.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Etäkoulutus
Opettajien rekrytointi ammatillisessa koulutuksessa
31.1.2024
-
31.1.2024
Opettajien rekrytointi ammatillisessa koulutuksessa -webinaari on tarkoitettu ammatillisen koulutuksen johto- ja esimiestehtävissä toimiville sekä henkilöstöasioiden asiantuntijoille, jotka työskentelevät opettajien rekrytointien parissa. Koulutuspäivän aikana perehdymme ammatillisen koulutuksen opettajakelpoisuuksiin, opettajien rekrytointeihin liittyviin menettelytapoihin, tuntiopettajien palvelussuhteen ehtoihin, määräaikaisuuden perusteisiin sekä hinnoitteluun liittyviin kysymyksiin. 
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Etäkoulutus
Opettajien rekrytointi yleissivistävässä koulutuksessa
1.2.2024
-
1.2.2024
Ota haltuusi yleissivistävän koulutuksen opettajien rekrytointi tässä tehokkaassa koulutuspäivässä! Koulutuksessa perehdymme yleissivistävän koulutuksen opettajakelpoisuuksiin, opettajien rekrytointeihin liittyviin menettelytapoihin, tuntiopettajien palvelussuhteen ehtoihin, määräaikaisuuden perusteisiin sekä hinnoitteluun liittyviin kysymyksiin. 
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Kuntatekniikka
Ympäristönsuojelu ja jätehuolto
Lähikoulutus
Henkilökuljetuspäivät 2024
1.2.2024
-
2.2.2024
Henkilökuljetuspäivillä rakennamme yhdessä henkilökuljetusten kokonaisuutta ja tämän hetken toimintatapoja. Monipuolisten asiantuntijapuheenvuorojen ja -keskusteluiden lisäksi seminaari tarjoaa myös  foorumin yhteiselle pohdinnalle ja verkostoitumiselle
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Etäkoulutus
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut
8.2.2024
-
8.2.2024
Webinaarissa käsittelemme tiiviissä paketissa varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen jatkuvia muutoksia sekä avaamme näkymiä lähitulevaisuuteen ja vähän pidemmällekin. Kertaamme asiakasmaksulain käytänteitä ja toimintatapoja sekä varhaiskasvatuksen osallistumisen vaikutuksia asiakasmaksuasioihin.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Hybridikoulutus
Varhaiskasvatuksen turvallisuus- ja työhyvinvointiseminaari
9.2.2024
-
9.2.2024
Varhaiskasvatuksen turvallisuus- ja työhyvinvointi -seminaarissa tarkastellaan monipuolisesti eri näkökulmista, miten turvallisuutta ja työkykyä voidaan päiväkodeissa parhaiten ylläpitää ja kehittää. Tilaisuuden tavoitteena on osallistua keskusteluun varhaiskasvatuksen turvallisuuteen ja hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä, edistää turvallisuuskulttuuria ja antaa käytännönläheisiä malleja oman toiminnan kehittämiseksi. Tilaisuuden kantavana teemana on: osaamisella hyvinvointia ja turvallisuutta.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Talous ja rahoitus
Kunnallinen päätöksenteko
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Hybridikoulutus
Sivistystoimen talous- ja rahoituspäivät
14.2.2024
-
15.2.2024
Sivistystoimen alkuvuoden päätapahtuma kokoaa jälleen yhteen sivistystoimen johdon syventymään talous- ja rahoitusasioihin sekä talouden laskentaperusteisiin. Paneudumme myös toimialan ajankohtaisiin uudistuksiin ja säädösmuutoksiin sekä tulevaisuuden näkymiin.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Etäkoulutus
Oppilaaksi ottamisen eri prosessit
21.3.2024
-
21.3.2024
Tehokkaassa webinaarissa perehdyt perusopetuslain tunnistamiin oppilaaksi ottamisen prosesseihin, kunnan tehtäviin oppilaan koulupaikasta määrätessä sekä oppilaaksi ottamiseen liittyvään päätöksentekoon. Lisäksi koulutus tarjoaa tietoa erilaisista oppilaaksi ottamisen menettelyistä yleisopetuksessa, painotetussa opetuksessa sekä joustavassa perusopetuksessa. Koulutuksessa paneudut myös oppivelvollisuuslain vaikutuksiin sekä koulumatkaetuuden järjestämiseen erilaisissa oppilaaksi ottamisen tilanteissa. 
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Etäkoulutus
Päätöksenteko ja muutoksenhaku varhaiskasvatuksessa
28.3.2024
-
28.3.2024
Muutoksenhakusäännösviidakko on hallittava, jotta pöytäkirjoihin liitetään oikeat ja asianmukaiset muutoksenhakuohjeet. Koulutuksessa pääset käymään läpi päätöksentekoa ja muutoksenhakua varhaiskasvatuslaissa sekä kuntalakiin liittyviä säännöksiä ja hallintomääräyksiä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Talous ja rahoitus
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Kulttuuri ja vapaa-aikatoimi
Sosiaali- ja terveystoimi
Kuntatekniikka
Ympäristönsuojelu ja jätehuolto
Kunnallinen päätöksenteko
Etäkoulutus
Hyten edistäminen nyt ja tulevaisuudessa
16.4.2024
-
16.4.2024
Koulutuksessa paneudumme kunnassa ja yhdyspinnoilla tehtävään hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Sote-uudistus ei poista kuntien vastuuta ja velvollisuutta edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä, vaan ne ovat jatkossakin keskeisiä toimijoita tässä työssä. Tehtävän toteutuksessa tarvitaan laaja-alaista yhteistyötä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
HR- ja palvelussuhdeasiat
Talous ja rahoitus
Johtaminen ja strategiat
Kunnallinen päätöksenteko
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Kuntatekniikka
Lähikoulutus
KJ12 Kuntajohdon johtamisvalmennus
18.4.2024
-
13.9.2024
Kuntajohdon johtamisvalmennus on kuntien johtaville viranhaltijoille tarkoitettu korkeatasoinen valmennus, jossa tarjotaan uusia ideoita ja ajankohtaista tietoa kunta-alan huippuasiantuntijoiden johdolla. Valmennusohjelmassa pääset verkostoitumaan ja vertaisoppimaan sekä laatimaan oman kehittymissuunnitelman työsi tueksi. Suomen Kuntaliitto myöntää osallistuneille KJ-sertifikaatin, joka on julkinen tunnustus korkeatasoisista johtamisvalmiuksista. #KJvalmennus #FCG #Kuntaliitto
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Etäkoulutus
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut
23.4.2024
-
23.4.2024
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuissa viime vuodet ovat olleet kiireisiä, ja siltä näyttää tulevaisuuskin. Muutokset ovat tulleet nopealla aikataululla ja kehitys näyttää jatkuvan samalla lailla. Kunnissa myös keskustellaan oman kunnan varhaiskasvatuksen maksuttomuusratkaisuista.Mitä tästä kaikesta seuraa? Mitä kunnassamme tapahtuu? Miten maksutulot kehittyvät? Koulutuksesta saat tiiviin tietopaketin varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen jatkuvista muutoksista. Koulutuksessa paneudut asiakasmaksulain käytänteisiin ja toimintatapoihin sekä varhaiskasvatuksen osallistumisen vaikutuksiin esimerkiksi asiakasmaksuasioihin.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Etäkoulutus
Varhaiskasvatuksen johdon ajankohtaispäivä
14.5.2024
-
14.5.2024
Varhaiskasvatuksen ajankohtaispäivässä päivität tietojasi ja kehität osaamistasi! Koulutuksessa paneudumme ajankohtaiseen tilanteeseen, tuoreimpiin uudistuksiin, kokonaiskuvan hahmottamiseen sekä tulevaisuuden näkymiin.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Kuntatekniikka
Etäkoulutus
Koulukuljetukset
15.5.2024
-
15.5.2024
Webinaarissa käsittelemme kuntien perusopetuslain mukaista koulumatkaetuuden järjestämisvelvollisuutta ja velvoitteen täyttämistä. Tilaisuudessa kuulet koulukuljetusten nykytilasta ajankohtaisimmat ja tulevista näkymistä viimeisimmät tiedossa olevat asiat. Käsittelemme myös toimintatapoja ja viranomaisten antamia ohjeita.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Svenskspråkiga utbildningar
Etäkoulutus
Utbildning om småbarnspedagogik
15.5.2024
-
15.5.2024
Chefer, närchefer och sakkunniga inom småbarnspedagogiken, kom med och lyssna på det aktuella inom branschen under denna effektiva online. Vi behandlar redan skedda ändringar inom småbarnspedagogiken, hör om förändringar som är under beredning samt funderar på frågor som personalens tillräcklighet och tillgängliga medel.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Lähikoulutus
Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 2024
2.10.2024
-
3.10.2024
Suomen Kuntaliitto ja FCG järjestävät yhteistyössä Opsia ry:n kanssa suositun sivistyspalveluiden syksyn päätapahtuman. Ohjelmassa mm. ajankohtaisimmat ja tulevaisuuteen suuntaavat alustukset sekä asiantunteva paneelikeskustelu. Tapahtuma tarjoaa myös erinomaisen mahdollisuuden koko kentän yhteisille keskusteluille ja verkostoitumiselle. Ainoa sivistysjohdolle laajasti suunnattu kohtaamispaikka - tule mukaan ja tapaa kollegoja läheltä ja kaukaa!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Etäkoulutus
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen perusteet
Verkkokurssi tarjoaa perustiedot varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista ja niiden käytännön määrittelystä. Käymme asiantuntijan johdolla kohta kohdalta läpi varhaiskasvatuksen asiamaksulain, jonka perusteella asiakasmaksut määräytyvät. Kurssilla saat myös käytännön neuvoja asiakasmaksujen määräytymisen perusteena olevien erilaisten tulojen huomioimiseen.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Lastensuojelun jälkihuolto
Lastensuojelun jälkihuolto- mikrokurssilla opit muun muassa perusteet lastensuojelun jälkihuollosta ja sen järjestämisestä. Ymmärrät, millä tavoin jälkihuolto voidaan järjestää sekä tiedät, millainen rooli lapsen ja nuoren sosiaalityöntekijällä on jälkihuollossa.  Opit myös, miten jälkihuoltopalveluiden järjestämis- ja kustannusvastuut jakautuvat hyvinvointialueilla. 
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Lastensuojelun sijaishuolto
Lastensuojelun sijaishuolto- mikrokurssilla opit muun muassa perusteet lastensuojelun sijaishuollosta ja sen järjestämisestä. Ymmärrät, millä tavoin sijaishuolto voidaan järjestää sekä tiedät, millainen rooli lapsen sosiaalityöntekijällä on sijaishuollossa. Tiedät myös, mitä sijaishuollon valvonnalla tarkoitetaan ja ketkä tahot valvonnasta vastaavat. 
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Kiireellinen sijoitus ja huostaanotto
Kiireellinen sijoitus ja huostaanotto -mikrokurssilla opit kiireellisen sijoituksen ja huostaanoton prosesseista ja niiden taustalla olevasta lainsäädännöstä. Ymmärrät, millaisia edellyksiä lainsäädäntö on asettanut kiirellisen sijoituksen ja huostaanoton toteuttamiselle.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Lastensuojeluasiakkuuden alkaminen
Lastensuojeluasiakkuuden alkaminen -mikrokurssilla opit lastensuojelun asiakkuuden alkamiseen liittyvästä prosessista. Mikrokurssin käytyäsi ymmärrät  muun muassa, kuinka palvelutarpeen arviointi etenee sekä, mitä asioita lastensuojeluilmoitusta tehdessä tai vastaanottaessa tulisi lain mukaan huomioida. 
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Kurssipaketti: Lainsäädäntö ja asiakastiedot lastensuojelussa
Lastensuojelun lainsäädännöllä tarkoitetaan lastensuojelua määrittäviä lakeja. Lastensuojelulaki säätelee lasten ja nuorten suojelua ja hyvinvointia. Laki pyrkii varmistamaan lasten oikeudet ja turvallisuuden sekä edistämään heidän suotuista kasvuaan ja kehitystään. Asiakastietojen käsittelyllä taas tarkoitetaan arkaluonteisten asiakastietojen säilytystä ja suojausta, sekä käsittelyä. Lainsäädäntö ja asiakastiedot lastensuojelussa -kurssipaketti on suunnattu lastensuojelun parissa työskenteleville sekä työntekijöille, jotka haluavat kehittää ja vahvistaa osaamistaan lastensuojelussa tarvittavasta lainsäädännöstä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Kurssipaketti: Lastensuojelutyö
Lastensuojelutyöllä tarkoitetaan lastensuojelun eri prosesseja. Näitä työprosesseja ovat muun muassa lastensuojeluasian vireilletulo, kiireellinen sijoitus, huostaanotto, lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuolto. Lastensuojelutyön-kurssipaketti on suunnattu lastensuojelun parissa työskenteleville sekä lastensuojelun prosesseista lisätietoa kaipaaville työntekijöille.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Lapsen oikeudet sijaishuollossa
Lastensuojelun parissa työskentelevän henkilön on tärkeä ymmärtää, kuinka taataan lapsen etu sijaishuollossa, miten sijaishuoltoprosessi etenee, ja millaisia vaikutuksia sijaishuollolla on lapselle. Tässä mikrokurssissa käsitellään esimerkiksi lapsen oikeuksia opetukseen, sijaishuollon valvontaa ja sääntöjä, sekä kielellisiä oikeuksia.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Asiakastietojen käsittely lastensuojelussa
Asiakastietojen käsittelyllä tarkoitetaan arkaluonteisten asiakastietojen säilytystä ja suojausta, sekä käsittelyä. Lastensuojelun kentällä on ensiarvoisen tärkeää, että arkaluonteiset ja salassapidettävät tiedot käsitellään ja säilytetään tietoturvallisesti, ja noudatetaan tähän liittyvää lainsäädäntöä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Hallintolaki
Hallintolaki-mikrokurssilla opit hallintolain merkityksestä lastensuojelussa ja hyvän hallinnon perusteista, puhevallan käyttämisestä sekä asiamiehen ja avustajan käytöstä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Kurssipaketti: Moniammatillinen yhteistyö lastensuojelussa
Lastensuojelun moniammatillinen yhteistyö -kurssipaketti tarjoaa väylän perehtyä ja kehittää osaamista muun muassa lastensuojelun yhteistyöstä varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja terveydenhuollon kanssa. Lisäksi kurssipaketti tarjoaa koulutusta lastenvalvojan tehtäviin ja lasten väkivaltaepäilyn selvittämiseen liittyen. Pääset myös testaamaan opittua erilaisten tehtävien ja case-esimerkkien avulla.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Kurssipaketti: Lastensuojelun sijaishuolto
Lastensuojelun Sijaishuollon kurssipaketti tarjoaa väylän perehtyä keskeisiin sijaishuollon teemoihin, kuten sijaishuollon lainsäädäntöön, huostaanottoon, rajoitustoimenpiteisiin ja lapsen oikeuksiin. Lisäksi pääset testaamaan opittua erilaisten tehtävien ja case-esimerkkien avulla.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Lapsen mielipide ja kuuleminen
Lapsen mielipide ja kuuleminen- mikrokurssilla opit muun muassa lapsen mielipiteen selvittämisen ja kuulemisen tärkeydestä. Tiedät, miten lapsen kanssa tulee toimia, jos lapsi kertoo väkivaltakokemukseen tai rikokseen viittaavaa tietoa. Lisäksi olet oppinut, mitä lapsen johdattelulla tarkoitetaan ja, kuinka omalla kysymyksen asettelulla voi välttää lapsen johdattelun. 
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Rajoitustoimenpiteet sijaishuollossa
Rajoitustoimenpiteet sijaishuollossa - mikrokurssilla opit sijaishuollon eri rajoitustoimenpiteistä. Kurssin käytyäsi olet oppinut, millä edellytyksin rajoitustoimenpiteitä on lain mukaan mahdollista käyttää. Lisäksi olet oppinut rajoitustoimenpiteiden oikeaoppimisesta kirjaamisesta, päätöksenteosta ja jälkiselvittelystä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Lastensuojelulaki pähkinänkuoressa
Lastensuojelulaki pähkinänkuoressa-mikrokurssilla opit lastensuojelulain keskeisistä sisällöistä, periaatteista ja säännöksistä. Mikrokurssille on koottu kattavasti sisältöjä lastensuojelulain keskeisimmistä teemoista, jonka vuoksi kurssi soveltuu hyvin kaikille työntekijöille, jotka haluavat vahvistaa lastensuojelulain tuntemustaan. 
Lue lisää ja ilmoittaudu

Siirry tästä verkkokauppaan

Etkö löytänyt etsimääsi? Vai kiinnostaisiko organisaatiokohtainen koulutus?

Kysy myös tilauskoulutuksista, jotka toteutamme asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Ota yhteyttä asiakkuuspäällikkö Leena-Kaisa Pantsu, etunimi.sukunimi@fcg.fi, puh. 050 466 2905