Rakennusvalvonnan peruskurssilla käsittelemme rakennusvalvonnan keskeisiä tehtäviä ja rakentamista ohjaavaa lainsäädäntöä sekä perehdymme rakennusvalvonnan hallinnollisiin menettelyihin. Koulutusohjelma koostuu kahdesta jaksosta.
Läs mer och anmäl dig
HR- ja palvelussuhdeasiat
KVTES-mestari
14.3.2023
-
15.5.2023
Verkkokurssi - Opiskele etänä!
Distansutbildning
Info
KVTES-mestari -verkkokurssi on tiivis perehdyttämispaketti kunnan ja kuntayhtymän uudelle henkilöstölle, erityisesti esimiesasemassa oleville. Kurssilla pääset soveltamaan KVTES:n sopimusmääräyksiä tavallisiin käytännön tilanteisiin ja samalla etsimään tietoa oikeista lähteistä. Kurssi sopii myös SOTE-sopimuksen soveltajille.
Läs mer och anmäl dig
Tehokkaassa webinaarissa perehdyt perusopetuslain tunnistamiin oppilaaksi ottamisen prosesseihin, kunnan tehtäviin oppilaan koulupaikasta määrätessä sekä oppilaaksi ottamiseen liittyvään päätöksentekoon. Lisäksi koulutus tarjoaa tietoa erilaisista oppilaaksi ottamisen menettelyistä yleisopetuksessa, painotetussa opetuksessa sekä joustavassa perusopetuksessa. Koulutuksessa paneudut myös oppivelvollisuuslain vaikutuksiin sekä koulumatkaetuuden järjestämiseen erilaisissa oppilaaksi ottamisen tilanteissa. 
Läs mer och anmäl dig
Kiinteistöjen ylläpitopäivillä kuulet ylläpitotoiminnan kehittämisestä, saat uusinta tietoa ja verkostoidut. Luvassa on jälleen monipuolinen puhujakattaus kuntien kiinteistöjen ylläpidosta ja rakennuttamisesta vastaavien työn tueksi.
Läs mer och anmäl dig
Työllisyydenhoidon kokonaisvastuu siirtyy kunnille 1.1.2025. Keskeinen kysymys uudistuksessa on rahoituspohja: mistä työllisyyspalveluiden rahoitus koostuu? Tässä koulutuksessa käymme läpi keskeisiä rahoituksen kysymyksiä ja ratkaisuja.
Läs mer och anmäl dig
Tervetuloa syventymään sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksulainsäädäntöön ja sen uudistuksiin sekä laskutusperusteisiin!
Läs mer och anmäl dig
Lomat lähestyvät, joten ota siis AVAINTES:n vuosilomaluku haltuun osallistumalla webinaariimme. Työmarkkina-asiamies Piia von Willebrand AVAINTA:sta käy vuosilomaluvun yksityiskohtaisesti läpi. Koulutuksessa käsitellään vuosilomaan liittyviä kysymyksiä sekä esihenkilötyön että palkanlaskennan näkökulmasta.
Läs mer och anmäl dig
Sosiaalivakuutusasiat palkka- ja henkilöstöhallinnossa - koulutus tarjoaa henkilöstö- ja palkanlaskentatehtävissä toimiville tietopaketin mm. sairausvakuutus-, eläke- ja tapaturmavakuutusten korvauksista ja niiden hakemisesta sekä työnantajan palkanmaksuvelvollisuudesta sairausloman ja erilaisten vapaiden ajalta.
Läs mer och anmäl dig
Varhaiskasvatuksen uudistukset jatkuvat erittäin nopealla aikataululla. 1.8.2022 voimaan astuivat varhaiskasvatuslain muutos lapsen tukemisen periaatteista sekä perhevapaauudistus. Lisäksi vuoden 2023 alkuun kaavaillaan lukuisia varhaiskasvatukseen vaikuttavia lakimuutoksia. Tehokkaassa koulutuspäivässä otat kerralla haltuun varhaiskasvatuksen ajankohtaisimmat lakimuutokset ja uudistukset sekä niiden vaikutukset käytännön toimintaan.
Läs mer och anmäl dig
Tentin hyväksytysti suorittanut saa Öljy- ja Kaasutekniikka (ÖKT) Ry:n allekirjoittaman todistuksen, joka antaa pätevyyden toimia jakeluasemien rakentamisen suunnittelu-, rakentamis- ja valvontatehtävissä.
Läs mer och anmäl dig
Esihenkilökoulutukset
HR- ja palvelussuhdeasiat
Palvelussuhdeasioiden mestari
28.3.2023
-
30.5.2023
Verkkokurssi - Opiskele etänä!
Distansutbildning
Info
Palvelussuhdeasioiden mestari -verkkokurssilla opit tehtävien avulla soveltamaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES) sekä työlainsäädäntöä vaativiin käytännön tilanteisiin. Kurssi sopii myös SOTE-sopimusta soveltavalle.
Läs mer och anmäl dig
På denna utbildning får du som deltagare en genomgång av för- och eftermiddagsverksamhetens- samt klubbverksamhetens anordnande i kommunen. Du kommer även att få höra om fritidsverksamheten enligt Finlands hobbymodell.
Läs mer och anmäl dig