Hallinto- ja lakiasiat
Muutoksenhaun osaaja
Distansutbildning
1.1.2022
-
31.12.2022
Verkkokurssi - Opiskele etänä!
Info
Kurssi Muutoksenhaun osaaja on peruskurssi, jossa käsitellään muutoksenhaun perusteita. Koulutuksessa käsitellään kuntalain oikaisuvaatimusta ja kunnallisvalitusta sekä hallintovalitusta ja sitä edeltävää oikaisuvaatimusta eri toimialoilla.
Läs mer och anmäl dig
Lääkäreiden palvelussuhdeasioiden osaaja -verkkokurssilla saat kattavat perustiedot lääkäreiden palvelussuhdeasioista. Itsenäisen opiskelun voit aloittaa vaikka heti!
Läs mer och anmäl dig
Esihenkilökoulutukset
Esimiespassi
Distansutbildning
1.1.2022
-
31.12.2022
Verkkokurssi - Opiskele etänä!
Info
Esimiespassi-verkkokurssilla opit tehtävien avulla ratkomaan tavallisimpia työssä kohtaamiasi tilanteita. Esimiespassi on KT Kunta- ja hyvinvointityönantajien suunnittelema ja toteuttama verkkokoulutus, jonka hyväksytysti suorittaneille myönnetään Esimiespassi.
Läs mer och anmäl dig
Aloita opiskelu verkossa heti! Mikä lupa verkkokoulutussarja tarjoaa perustiedot maa-ainesluvasta ja sen käsittelystä. Verkkokurssin suoritat itsenäisesti milloin sinulle sopii muutamassa tunnissa.
Läs mer och anmäl dig
Tietoisku tarjoaa tiiviin katsauksen kunnan ja kaupungin taloushallinnossa ja talousjohtamisessa helposti hyödynnettävistä ulkopuolisista tietolähteistä. Tietoiskussa opit toimiviksi todettuja käytäntöjä vertailutietojen lisäarvoa tuottavasta käytöstä toiminnan ja talouden suunnittelussa ja seurannassa. Tietoisku on suunniteltu etenkin pienen ja keskisuuren kunnan toimintaympäristöön sopivaksi.
Läs mer och anmäl dig
Kustannuslaskennan peruskurssi on verkkokoulutus, jossa käydään läpi kustannuslaskennan periaatteet ja esitellään pääpiirteiltään yleisimmät kustannuslaskentamenetelmät. Koulutus auttaa ymmärtämään yleisimpien kustannuslaskentamenetelmien pääpiirteet ja millaisissa tilanteissa eri menetelmiä voidaan soveltaa.
Läs mer och anmäl dig
Koulutus on jatkokurssi Valmistelun ja esittelyn osaaja -verkkokurssin käyneille. Verkkokoulutus tarjoaa lisätyökaluja valmistelijan ja esittelijän työhön käytännönläheisestä näkökulmasta.
Läs mer och anmäl dig
Viestintä, markkinointi ja asiakastyö
Asiakaspalvelu-verkkokurssi
Distansutbildning
8.2.2022
-
31.12.2022
Verkkokurssi - Opiskele etänä!
Info
Asiakaspalvelu-verkkokurssi antaa sinulle kattavat tiedot ja taidot luodaksesi hyvän asiakaspalvelukokemuksen sekä sisäisille että ulkoisille asiakkaille. Hyvä asiakaskokemus on avainasemassa menestykseen!
Läs mer och anmäl dig
Kurssi antaa hyvän perehdytyksen kuntaan toimintaympäristönä, hyvään hallintoon sekä viranhaltijan asemaan ja vastuuseen. Koulutuksesta on hyötyä erityisesti silloin, kun kunnallinen toimintaympäristö ei ole vielä täysin tuttu tai jos kaipaa muistinvirkistämistä. Perustietojen ja -taitojen lisäksi kurssi ohjaa keskeisimpien tietolähteiden luo.
Läs mer och anmäl dig
Arvostettu Kunnallisen osakeyhtiön HallitusOsaaja – sertifioitu opintokokonaisuus (KHO) tarjoaa tietoa, taitoa ja näkemystä yhteiskunnallisesti merkittävän ja vastuullisen luottamustehtävän hoitoon.
Läs mer och anmäl dig
Kunta-alan taloushallinnon perusteet -koulutukseen osallistumalla saat hyvät perustiedot kunnan ja kuntayhtymän talouden kokonaisuudesta, kirjanpidosta, tilinpäätöksestä sekä talousarviosta.
Läs mer och anmäl dig
Tämän kurssin käytyäsi hallitset toimeentulotuen perusasiat ja voit osallistua vuosittaisille toimeentulotuen ajankohtaispäiville, jossa toimeentulotukeen liittyviin ajankohtaisiin asioihin syvennytään mm. oikeusasiamiehen ratkaisujen perusteella.
Läs mer och anmäl dig