Lähde mukaan alan vuosittaiseen päätapahtumaan, jonka järjestävät kunta-alan suurin koulutusorganisaatio FCG ja kunta-alan johtava tilintarkastusyhteisö BDO Oy. Seminaarin monipuolinen ohjelma ja verkostoitumismahdollisuus kollegojen kanssa lisäävät osallistujien tietotaitoa ja varmuutta toimia tarkastuslautakunnan aktiivisina jäseninä ja sitä lähellä olevissa tehtävissä.
Läs mer och anmäl dig
Ovatko organisaatiosi perehdytysprosessin perusteet kunnossa? Tervetuloa mukaan Perehdytyksen perusteet -webinaariin, jossa käymme tehokkaasti läpi onnistuneen perehdytysprosessin kulmakiviä! Iltapäivän aikana vahvistat valmiuksiasi kehittää organisaatiosi perehdytyskäytänteistä toimivia ja henkilökuntaa sitouttavia!
Läs mer och anmäl dig
Terveydenhuollon lakitärpit sote-uudistuksessa -webinaarin sisältönä ovat keskeisimmät asiat terveydenhuollon juridiikasta ja sote-uudistuksen lainsäädännöstä. Koulutus on loistava kokoelma kaikesta, mitä sote-ammattilaisen on hyvä tietää sote-muutoksen juridiikasta.
Läs mer och anmäl dig
FCG:n virtuaaliset aamukahvit on maksuton webinaarisarja, jonka vaihtuvat teemat tarjoavat ajankohtaista tietoa eri toimialojen johdolle ja asiantuntijoille.
Läs mer och anmäl dig
Kiinteistötehtävien ajankohtaispäivä tarjoaa tietoa, kokemuksia ja keskusteluja kuntien kiinteistötehtäviin liittyvistä ajankohtaisista aiheista.
Läs mer och anmäl dig
Kirjaaminen on monessa mielessä yksi keskeisimmistä hoitotyön tehtävistä. Sen avulla turvataan potilaan laadukas ja oikeanlainen hoito, sujuva tiedon siirtyminen, sillä vahvistetaan työntekijän oikeusturvaa ja varmistetaan suunnitelman mukainen hoito ja sen jatkuvuus. Koulutuspäivän aikana syvennymme hoitotyön kirjaamisen saloihin.
Läs mer och anmäl dig
Tässä kattavassa webinaarissa syvennytään esihenkilön rooliin muutoksen johtajana ja mahdollistajana työyhteisössä. Tervetuloa mukaan!
Läs mer och anmäl dig
Pöytäkirjat ja asiakirjat -koulutuksessa käymme läpi kunnallisen organisaation päätöksentekoa pöytäkirjan laatimisen ja julkaisemisen näkökulmasta. Puhumme mm. muutoksenhausta, tiedon elinkaaresta ja päätöksen tiedoksiannosta.
Läs mer och anmäl dig
Liikenne ja maankäyttö -seminaari kokoaa alan toimijat yhteiseen foorumiin keskustelemaan liikenteen suunnittelun ja maankäytön suunnittelun keinoista ja toimista, joilla päästään ilmastotavoitteisiin ja rakennetaan kestävää yhdyskuntaa. Resurssitehokkuus, ilmastonmuutos ja vihreä siirtymä on vuoden 2022 seminaariteema. Toimintaympäristön muutokset haastavat liikenteen ja maankäytön suunnittelua monin tavoin. Keskeinen osa ohjelmaa ovat perinteiset osallistujien pitämät esitykset ja temaattiset työryhmät. Call for Papers esityksiksi ja työryhmiksi on avattu. Ehdota omaa esitystä tai työryhmää 1.5.2022 mennessä. Webropol-linkin löydät Ohjelma-välilehdeltä.
Läs mer och anmäl dig
Koulutuspäivässä paneudumme yksityisen varhaiskasvatuksen ajankohtaisimpiin kysymyksiin, jotka ovat tärkeitä ja monesti yhteisiä myös kunnan järjestämälle varhaiskasvatukselle. Tilaisuus toimii yhteisenä foorumina sekä yksityisen että kunnan järjestämän varhaiskasvatuksen johdolle ja asiantuntijoille.
Läs mer och anmäl dig
Världen har förändrats – och därned behöver också organisatoner utveckla sin verksamhet. I en föränderlig värld krävs det kreativitet och snabba beslut och en organisationsmodell som möjliggjör att arbetstagarna kan verka utan onödiga hinder. Ett alternativ för att stöda organisationsutvecklingen i en snabbt föränderlig värld är självstyrande team.
Läs mer och anmäl dig
Arvonlisäverotuksen erityiskysymyksiä-koulutuksessa saat syvällisemmän käsityksen kuntien ja kuntayhtymien arvonlisäverotuksesta. Koulutuksen yhteydessä tarkastellaan kuntien arvonlisäverotuksen kysymyksiä koulutuspalveluiden, sosiaali- ja terveystoimen ja rakentamispalveluiden näkökulmista.
Läs mer och anmäl dig