Aloita opiskelu verkossa heti! Mikä lupa verkkokoulutussarja tarjoaa perustiedot ympäristöluvasta ja sen käsittelystä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Kunnan tilinpäätöksen lukutaito
Lue lisää ja ilmoittaudu
Kurssi Muutoksenhaun osaaja on peruskurssi, jossa käsitellään muutoksenhaun perusteita. Koulutuksessa käsitellään kuntalain oikaisuvaatimusta ja kunnallisvalitusta sekä hallintovalitusta ja sitä edeltävää oikaisuvaatimusta eri toimialoilla.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Lääkäreiden palvelussuhdeasioiden osaaja -verkkokurssilla saat kattavat perustiedot lääkäreiden palvelussuhdeasioista. Itsenäisen opiskelun voit aloittaa vaikka heti!
Lue lisää ja ilmoittaudu
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esimiespassi
Etäkoulutus
1.1.2022
-
31.12.2022
Info
Esimiespassi-verkkokurssilla opit tehtävien avulla ratkomaan tavallisimpia työssä kohtaamiasi tilanteita. Esimiespassi on KT Kunta- ja hyvinvointityönantajien suunnittelema ja toteuttama verkkokoulutus, jonka hyväksytysti suorittaneille myönnetään Esimiespassi.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Aloita opiskelu verkossa heti! Mikä lupa verkkokoulutussarja tarjoaa perustiedot maa-ainesluvasta ja sen käsittelystä. Verkkokurssin suoritat itsenäisesti milloin sinulle sopii muutamassa tunnissa.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Esim: Webinaarin tavoitteena on vahvistaa osaamistasi investointihankkeiden kirjanpidon ja verotuksen erityiskysymyksistä sekä kilpailuttamisprosessista, suunnittelusta ja mitoituksesta. Käytännön esimerkkien kautta kouluttajat käyvät läpi onnistuneen investointihankkeen elämänkaaren.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Kustannuslaskennan peruskurssi on verkkokoulutus, jossa käydään läpi kustannuslaskennan periaatteet ja esitellään pääpiirteiltään yleisimmät kustannuslaskentamenetelmät. Koulutus auttaa ymmärtämään yleisimpien kustannuslaskentamenetelmien pääpiirteet ja millaisissa tilanteissa eri menetelmiä voidaan soveltaa.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Johtamiskoulutus on tarkoitettu kuntien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajille, varapuheenjohtajille ja osa-aikaisille puheenjohtajille. Valmennusohjelma tarjoa uutta osaamista mm. kuntayhteisön ja -konsernin sekä poliittisten prosessien johtamiseen, tulevaisuuden kunta globaalissa ja kansallisessa toimintaympäristössä sekä strategiseen johtamiseen.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Tule mukaan Kuntien yritys- ja konsernijohtamisen foorumiin kuulemaan ajankohtaisista teemoista. Tänä vuonna pääteemaana on yhtiöjärjestelyt hyvinvointialueuudistuksen alla.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Tässä koulutuksessa kuulet, miten voit tehdä strategista ja suunnitelmallista someviestintää sosiaalialan ammattilaisena.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Koulutusohjelmassa käsitellään rakennusvalvonnan keskeisiä tehtäviä ja rakentamista ohjaavaa lainsäädäntöä sekä perehdytään rakennusvalvonnan hallinnollisiin menettelyihin. Rakennustarkastajien ja muiden rakennusvalvonnan työntekijöiden ammatillisen osaamisen rakentaja! Koulutusohjelma koostuu kahdesta jaksosta.
Lue lisää ja ilmoittaudu