Rakennusvalvonnan peruskurssilla käsittelemme rakennusvalvonnan keskeisiä tehtäviä ja rakentamista ohjaavaa lainsäädäntöä sekä perehdymme rakennusvalvonnan hallinnollisiin menettelyihin. Koulutusohjelma koostuu kahdesta jaksosta.
Läs mer och anmäl dig
Webinaarissa käymme läpi laadukkaan kiinteistöstrategia elementtejä niin hallinnollisesta kuin käytännän näkökulmasta. Tervetuloa mukaan kuulemaan asiantuntijapuheenvoroja, esittämään kysymyksiä sekä keskutelemaan kiinteistöjohtamisesta yhdessä kollegojen kanssa!
Läs mer och anmäl dig
Upphandlingskunnande är en allt viktigare kunskap som kommunalt anställda tjänstemännen i allt större grad behöver i sitt dagliga arbete. Under utbildningen behandlas ofta förekommande frågeställningar som uppstår under offentliga upphandlingarr.
Läs mer och anmäl dig
Webinaarissa tarkastellaan viranomaisten välistä yhteistyötä erityisesti tietojen liikkumisen näkökulmasta.
Läs mer och anmäl dig
Jokaisen asiakas- ja potilasasiakirjojen kanssa toimivan tulee tuntea asiakirjojen luovuttamista koskeva lainsäädäntö. Koulutuspäivän aikana syvennymme asiakas- ja potilasasiakirjoja koskevaan lainsäädäntöön käytännönläheisesti. Päivän alussa käymme yleisesti läpi salassapitoa sosiaali- ja terveydenhuollossa peruskäsitteineen julkisuuslain, sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevan sääntelyn kautta.
Läs mer och anmäl dig
AVAINTES: Työlomat ja poissaolot -webinaari on suunnattu sinulle, Avaintan jäsenyhteisön edustaja, joka kaipaat työssäsi tietoa työlomista ja poissaoloista. Syvennymme aamupäivän aikana AVAINTES:n määräyksiin työelämän tavanomaisista poissaolotilanteista.
Läs mer och anmäl dig
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Ympäristötoimi
Henkilökuljetuspäivät
Närutbildning
2.2.2023
-
3.2.2023
TAMPERE
Info
Henkilökuljetuspäivillä rakennamme yhdessä henkilökuljetusten kokonaisuutta ja tämän hetken toimintatapoja. Monipuolisten asiantuntijapuheenvuorojen ja -keskusteluiden lisäksi seminaari tarjoaa myös  foorumin yhteiselle pohdinnalle ja verkostoitumiselle
Läs mer och anmäl dig
Antoisa ja kehittämisajatuksia synnyttävä tiivis vuorovaikutteinen webinaari jokaiselle tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle! Puheenjohtajana tarkastuslautakunnassa -webinaarissa paneudutaan käytännönläheisesti puheenjohtajan tehtäväalueisiin ja mahdollisuuksiin kehittää sekä omaa että jokaisen jäsenen lautakuntatyöskentelyn osaamista.
Läs mer och anmäl dig
Potilasasiamiestoiminnan perusteet -koulutus on suunnattu erityisesti potilasasiamiesuran alussa oleville potilasasiamiehille, mutta myös kokeneemmille asiantuntijoille, jotka kaipaavat ajankohtaista tietoa tulevista työhön vaikuttavista muutoksista.
Läs mer och anmäl dig
Asumispalveluita järjestetään pääsääntöisesti sosiaalihuoltolain perusteella, mutta tietyissä tilanteissa asumispalveluita voidaan järjestää myös vammaispalvelulain tai kehitysvammaisten erityishuoltolain perusteella.
Läs mer och anmäl dig
Denna utbildning är planerad för tjänstepersoner som jobbar med tjänsteplanering och verksamhetsutveckling. Utbildningens mål är att ge deltagarna förståelse och färdigheter att genomföra en enkel tjänstedesignprocess i sin egen organisation.
Läs mer och anmäl dig
Kunta-alan huipputapahtuma RAFO tarjoaa jälleen puheenvuoroja päivän polttavimmista aiheista alansa parhailta talouden ja johtamisen asiantuntijoilta. Vuoden 2023 tapahtuma tarjoaa tiiviin paketin tietoa, useita rinnakkaisohjelmalinjoja, monipuolista keskustelua ja mahdollisuuden verkostoitumiseen kollegoiden kanssa, yhteistä iloista iltaohjelmaa unohtamatta.fec
Läs mer och anmäl dig