HR- ja palvelussuhdeasiat
KVTES-mestari
12.3.2024
-
14.5.2024
Verkkokurssi - opiskele etänä!
Etäkoulutus
Info
KVTES-mestari -verkkokurssi on tiivis perehdyttämispaketti kunnan ja kuntayhtymän uudelle henkilöstölle, erityisesti esimiesasemassa oleville. Kurssilla pääset soveltamaan KVTES:n sopimusmääräyksiä tavallisiin käytännön tilanteisiin ja samalla etsimään tietoa oikeista lähteistä. Kurssi sopii myös SOTE-sopimuksen soveltajille.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Tässä vuorovaikutteisessa ja tehokkaassa valmennusohjelmassa pääset kehittämään vasta-aloittaneena esihenkilönä valmiuksiasi esihenkilön haasteellisessa tehtävässä!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Tilaisuus on uusi hyte-työn ja yhdyspintojen ajankohtaisiin asioihin ja toiminnan kehittämiseen keskittyvä etäkoulutus. Koulutus on suunnattu laajasti hyte-työn ja monimuotoisen yhdyspintatyön ammattilaisille, sekä kaikille yhdyspintatyöstä ja yhteistyöstä kiinnostuneille tahoille.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Käytännönläheinen koulutus on suunnattu kaikille kunta-alan organisaatioille: kunnat, kuntayhtymät, kuntayhtiöt, hyvinvointialueet ja seurakunnat. Lain mukaan (10§) sisäisen ilmoituskanavan perustamisvelvollisuus koskee säännöllisesti yli 50 henkilöä työllistäviä organisaatioita myös kunta-alalla: kunnat, kuntayhtymät, hyvinvointialueet ja seurakunnat. Käytössä tulee olla lainmukainen raportointikanava, jonka kautta työntekijät ja mahdollisesti myös yhteistyökumppanit ja muut sidosryhmät voivat tehdä ilmoituksia mahdollisista eettisiä rikkomuksia ja väärinkäytösepäilyjä koskevista havainnoistaan.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Förändring är inget nytt, men så här snabba förändringar har gjort oss lite förvirrade. Ett ledarskap som vilar tryggt i god kommunikation och självinsikt, klarar också av att skapa ett tryggt klimat där medarbetare kan och vågar prestera.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Käytännönläheinen koulutuspäivä hoitotyön kirjaamisesta ja sitä ohjaavasta lainsäädännöstä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Osallistu tiiviiseen ja informatiiviseen koulutukseen, jossa käsitellään arvonlisäverotuksen yleisiä periaatteita. Päivän aikana syvennytään muun muassa arvonlisäveron perusperiaatteisiin, keskeisiin säännöksiin, verokantoihin ja veron laskentaan. Tutustumme myös vähennysoikeuden ja sen rajoitusten saloihin sekä perehdymme kuntien ja kuntayhtymien erityiskysymyksiin arvonlisäverotuksessa, kuten kuntapalautukseen ja yleishallintoon. Lisäksi pureudumme koulutuspalvelujen ja kiinteistöjen arvonlisäverotukseen sekä arvonlisäveron kirjaamiseen kirjanpidossa. Tule mukaan päivään, joka vahvistaa arvonlisäverotuksen tuntemustasi monipuolisesti ja käytännönläheisesti!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Koulutus tutustuttaa osallistujat puolustus- ja turvallisuushankintoja koskevaan sääntelyyn ja sen erityispiirteisiin erityisesti kuntien ja muiden julkisen sektorin organisaatioiden näkökulmasta.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Hallinto- ja lakiasiat
HR- ja palvelussuhdeasiat
Talous ja rahoitus
Johtaminen ja strategiat
Kunnallinen päätöksenteko
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Kuntatekniikka
KJ12 Kuntajohdon johtamisvalmennus
18.4.2024
-
13.9.2024
Lähikoulutus
Info
Kuntajohdon johtamisvalmennus on kuntien johtaville viranhaltijoille tarkoitettu korkeatasoinen valmennus, jossa tarjotaan uusia ideoita ja ajankohtaista tietoa kunta-alan huippuasiantuntijoiden johdolla. Valmennusohjelmassa pääset verkostoitumaan ja vertaisoppimaan sekä laatimaan oman kehittymissuunnitelman työsi tueksi. Suomen Kuntaliitto myöntää osallistuneille KJ-sertifikaatin, joka on julkinen tunnustus korkeatasoisista johtamisvalmiuksista. #KJvalmennus #FCG #Kuntaliitto
Lue lisää ja ilmoittaudu
Koulutuspäivän tarkoituksena on tukea kuntien ympäristönsuojelua jakeluasemien valvontatyössä. Webinaarin aluksi perehdytään jakeluasemia ohjaavaan lainsäädäntöön ja kuullaan käytännön valvontatyöstä ja sen jälkeen perehdytään jakeluasemien rakenteisiin ja riskikohteisiin.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Svenskspråkiga utbildningar
Viestintä, markkinointi ja asiakastyö
24 timmar språk
18.4.2024
-
19.4.2024
Helsingfors
Lähikoulutus
Info
24 timmar språk är ett aktualitetsevenemang som riktar sig till alla översättare, informatörer och språkvårdare som arbetar på svenska i Finland. Evenemanget ordnas i Helsingfors, 18-19.4.2024.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Uusi rakentamislaki astuu voimaan vuoden 2025 alusta ja se aiheuttaa kuntien rakennusjärjestyksiin muutostarpeita. Webinaarissa kuulet mitä muutoksia tulee tehdä ja miksi. Koulutuksessa esitellään myös Kuntaliitossa valmisteltu rakennusjärjestysmalli, jota voi hyödyntää uudistamisen apuna.
Lue lisää ja ilmoittaudu