Rakennusvalvonnan peruskurssilla käsittelemme rakennusvalvonnan keskeisiä tehtäviä ja rakentamista ohjaavaa lainsäädäntöä sekä perehdymme rakennusvalvonnan hallinnollisiin menettelyihin. Koulutusohjelma koostuu kahdesta jaksosta.
Lue lisää ja ilmoittaudu
HR- ja palvelussuhdeasiat
KVTES-mestari
14.3.2023
-
15.5.2023
Verkkokurssi - Opiskele etänä!
Etäkoulutus
Info
KVTES-mestari -verkkokurssi on tiivis perehdyttämispaketti kunnan ja kuntayhtymän uudelle henkilöstölle, erityisesti esimiesasemassa oleville. Kurssilla pääset soveltamaan KVTES:n sopimusmääräyksiä tavallisiin käytännön tilanteisiin ja samalla etsimään tietoa oikeista lähteistä. Kurssi sopii myös SOTE-sopimuksen soveltajille.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Palvelussuhdeasioiden mestari -verkkokurssilla opit tehtävien avulla soveltamaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES) sekä työlainsäädäntöä vaativiin käytännön tilanteisiin. Kurssi sopii myös SOTE-sopimusta soveltavalle.
Lue lisää ja ilmoittaudu
På denna utbildning får du som deltagare en genomgång av för- och eftermiddagsverksamhetens- samt klubbverksamhetens anordnande i kommunen. Du kommer även att få höra om fritidsverksamheten enligt Finlands hobbymodell.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Kiinteistökaupan perusteet -koulutuksessa perehdyt kiinteistökaupan lainsäädännölliseen taustaan muotovaatimuksineen sekä paneudut mm. kiinteistökaupan ehtoihin, kaupan mahdollisiin virheisiin ja kunnan vastuuseen.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Kuntatekniikka
Kaavoitus
Ympäristönsuojelu ja jätehuolto
Hulevesipäivä
28.3.2023
-
28.3.2023
Etäkoulutus
Info
Mitä uutta hulevesien hallinnassa? Hulevesipäivässä perehdyt vuosittain vaihtuviin teemoihin ja kuulet ajankohtaiset vinkit alan parhailta asiantuntijoilta!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Suun terveydenhuollon vuoden tärkein tapahtuma! Tilaisuus on johtamiseen, suun terveydenhuollon kehittämishankkeisiin ja työsuhdeasioihin paneutuva tapahtuma.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Tuoreita tietoja ja kokemuksia jokaiselle automatisoidun talousraportoinnin vastuuhenkilölle! Tämän käytännönläheisen ja vuorovaikutteisen webinaari lisää osallistujien varmuutta raportoida sekä antaa valmiuksia parantaa automatisoidun talousraportoinnin sujuvuutta.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Päivitä osaamisesi sosiaalisen luototuksen uudesta lainsäädännöstä. Uuden lainsäädännön lisäksi opit, millaista kriteeristöä muilla alueilla on sosiaalisen luotouksen myöntämiseen.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Arvostettu Kunnallisen osakeyhtiön hallitusosaaja – sertifioitu opintokokonaisuus (KHO) tarjoaa tietoa, taitoa ja näkemystä yhteiskunnallisesti merkittävän ja vastuullisen tehtävän hoitoon omassa roolissa.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Koulutuksessa perehdytään itsemääräämisoikeuteen päihde- ja mielenterveyspalveluissa. Koulutuksessa perehdytään itsemääräämisoikeuteen liittyvään lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön. Aihetta käsitellään erilaisten tapausten ja esimerkkien kautta.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Muutoksenhakusäännösviidakko on hallittava, jotta pöytäkirjoihin liitetään oikeat ja asianmukaiset muutoksenhakuohjeet. Koulutuksessa pääset käymään läpi päätöksentekoa ja muutoksenhakua varhaiskasvatuslaissa sekä kuntalakiin liittyviä säännöksiä ja hallintomääräyksiä.
Lue lisää ja ilmoittaudu