HR- ja palvelussuhdeasiat
KVTES-mestari
12.3.2024
-
14.5.2024
Verkkokurssi - opiskele etänä!
Etäkoulutus
Info
KVTES-mestari -verkkokurssi on tiivis perehdyttämispaketti kunnan ja kuntayhtymän uudelle henkilöstölle, erityisesti esimiesasemassa oleville. Kurssilla pääset soveltamaan KVTES:n sopimusmääräyksiä tavallisiin käytännön tilanteisiin ja samalla etsimään tietoa oikeista lähteistä. Kurssi sopii myös SOTE-sopimuksen soveltajille.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Palvelussuhdeasioiden mestari -verkkokurssilla opit tehtävien avulla soveltamaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES) sekä työlainsäädäntöä vaativiin käytännön tilanteisiin. Kurssi sopii myös SOTE-sopimusta soveltavalle.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Tässä vuorovaikutteisessa ja tehokkaassa valmennusohjelmassa pääset kehittämään vasta-aloittaneena esihenkilönä valmiuksiasi esihenkilön haasteellisessa tehtävässä!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Hallinto- ja lakiasiat
HR- ja palvelussuhdeasiat
Talous ja rahoitus
Johtaminen ja strategiat
Kunnallinen päätöksenteko
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Kuntatekniikka
KJ12 Kuntajohdon johtamisvalmennus
18.4.2024
-
13.9.2024
Lähikoulutus
Info
Kuntajohdon johtamisvalmennus on kuntien johtaville viranhaltijoille tarkoitettu korkeatasoinen valmennus, jossa tarjotaan uusia ideoita ja ajankohtaista tietoa kunta-alan huippuasiantuntijoiden johdolla. Valmennusohjelmassa pääset verkostoitumaan ja vertaisoppimaan sekä laatimaan oman kehittymissuunnitelman työsi tueksi. Suomen Kuntaliitto myöntää osallistuneille KJ-sertifikaatin, joka on julkinen tunnustus korkeatasoisista johtamisvalmiuksista. #KJvalmennus #FCG #Kuntaliitto
Lue lisää ja ilmoittaudu
Du som varit i arbetslivet en längre tid har tendens att trivas i din anställning och uppnå positiva resultat. Du har skaffat dig en unik kompetens och erfarenhet som du önskar fortsätta bidra med fram till pensionsåldern. Samtidigt märker du kanske att du inte kan upprätthålla samma energinivå som under dina yngre dagar. Även om du inser att detta är en naturlig process, kan du emellanåt uppleva oro gällande huruvida du kommer att kunna upprätthålla samma tempo, samt hur du ska kunna utveckla dig inom ditt expertisområde.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Webinaarissa käydään läpi hallintopakkoprosessi rakennusvalvonnan näkökulmasta.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Tiiviissä webinaarissa pääset syventymään käytännön esimerkkien ja aihetta jäsentävien viitekehysten avulla sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan merkitykseen organisaation toiminnan ja talouden johtamisessa.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Valmennuksellinen ote esihenkilötyössä ja toimiva työyhteisö -webinaari on osa vuorovaikutteista ja tehokasta valmennusohjelmaa, jossa pääset kehittämään vasta-aloittaneena esihenkilönä valmiuksiasi esihenkilön haasteellisessa tehtävässä!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Tietoturva- ja tietosuojapäivillä 2024 käsitellään tietoturvan ja tietosuojan keskeisiä kysymyksiä ja ratkaisuja. Luvassa ajankohtaisimpia puheenvuoroja alan parhailta asiantuntijoilta!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Hyvinvointialueiden esihenkilöiden ja keskijohdon valmennusohjelma EKJ on lähiesihenkilöille ja keskijohdolle suunnattu laadukas valmennuskokonaisuus, joka antaa loistavat eväät oman työn ja johtamisen kehittämiselle. Valmennusohjelman lähtökohtana on jokaisen osallistujan oman johtajuuden vahvistaminen ja kehittäminen, mikä tukee myös organisaation johtamisen kehittämistä. Valmennus tarjoaa pysähtymisen paikkoja, joissa voi pohtia yhdessä arjen johtamisen haasteita. Johtajuuden kehittymistä mahdollistetaan laadukkailla asiantuntijaluennoilla, vertaistuella ja ohjatulla ryhmäcoachauksella sekä itsenäisellä reflektoinnilla. Valmennusohjelman jälkeen osallistuja on kasvanut omassa johtajuudessaan. Hänellä on lisääntynyt tietoisuus omasta johtajuudesta sekä sen vaikutuksista. Lisäksi hän on saanut uusia näkökulmia tulokselliseen ja asiakaslähtöiseen johtamiseen muuttuvassa toimintaympäristössä. #EKJvalmennus
Lue lisää ja ilmoittaudu
RAFAELA® hoitoisuusseminaari kerää yhteen kaikki hoitoisuusasioiden ympärillä työskentelevät.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Diskussionen kring skolans digitalisering, nu i termer av till exempel mobiltelefoner, AI, sociala media och digitala läromedel, går igen het. Under den här utbildningen lyfter vi fram de frågor som är aktuella just nu ur både nationellt och internationellt perspektiv, och diskuterar dem utgå-ende från läroplansskrivningar om digital kompetens, forskningsresultat och juridiska aspekter. Målet med utbildningen är att ge deltagarna färdigheter och kunskap att diskutera och hantera denna typ av frågor, för att säkerställa att elevernas rättigheter respekteras och främjas i skolans digitala miljö samt för personalen att ta tillvara eget rättsskydd.
Lue lisää ja ilmoittaudu