Lastenvalvojien peruskurssin käytyäsi osaat tulkita ja soveltaa työtäsi ohjaavaa lainsäädäntöä ja vahvistat asiantuntijuuttasi lapsen edun toteutumisen arvioinnissa.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Sopimustenhallinnan koulutuskokonaisuus tarjoaa kattavasti tietoa, kokemusta ja osaamista sopimustenhallinnan periaatteista, ja kasvattaa sopimustenhallinnan ammattilaisena sinun ja organisaatiosi kyvykkyyttä toteuttaa laadukasta sopimustoimintaa. Kokonaisuuden neljä osaa ajoittuvat tammi-maaliskuulle 2024. Voit osallistua myös yksittäiseen koulutukseen oman mielenkiintosi tai työtehtävien vastuualueen mukaan. Kokonaisuus sopii kaikille toimialoille.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Upphandlingskunnande är en allt viktigare kunskap som kommunalt anställda tjänstemännen i allt högre grad behöver i sitt dagliga arbete. Under utbildningen behandlas ofta förekommande frågeställningar som uppstår under offentliga upphandlingar. Detta är en fördjupningskurs i offentlig upphandling, så vi rekommenderar den till dig som redan behärs-kar grunderna inom ämnet.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Tarkastuslautakuntien koulutuspäivä -webinaari on tiivis käytännönläheinen kuntien, kuntayhtymien ja hyvinvointialueiden tarkastuslautakunnille jäsenille, varajäsenille sekä tarkastuslautakuntia avustaville viranhaltijoille
Lue lisää ja ilmoittaudu
Den nya bygglagen träder i kraft 1.1.2025 och kommer att innebära ändringar i kommunernas byggnadsbestämmelser. Lagen kommer att påverka framför allt byggnadstillsynen, men även till exempel behovet av att förnya de förvaltningsrättsliga bestämmelserna.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Sosiaalivakuutusasiat palkka- ja henkilöstöhallinnossa -koulutus tarjoaa henkilöstö- ja palkanlaskentatehtävissä toimiville tietopaketin mm. eläke- ja tapaturmavakuutusten korvauksista ja niiden hakemisesta sekä työnantajan palkanmaksuvelvollisuudesta sairauspoissaolon ja erilaisten vapaiden ajalta.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Opi sosiaalihuollon juridikkaa. Tässä koulutuksessa syvennät osaamistasi sosiaalihuoltolaista ja asiakaslaista (laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista).
Lue lisää ja ilmoittaudu
Kaipaatko selkeyttä ja hallittavuutta esihenkilön laajaan tehtäväkenttään? Esihenkilön viikko- ja kuukausi- ja vuosikello -koulutuksessa syvennymme esihenkilön rooliin ja tehtäviin viikko-, kuukausi- ja vuositasolla. Toteutamme koulutuksen vuorovaikutteisena etäkoulutuksena. Lähestyt aihetta luento-osuuksien, keskustelujen ja käytännön työkalujen avulla.
Lue lisää ja ilmoittaudu
HR- ja palvelussuhdeasiat
KVTES-mestari
12.3.2024
-
14.5.2024
Verkkokurssi - Opiskele etänä!
Etäkoulutus
Info
KVTES-mestari -verkkokurssi on tiivis perehdyttämispaketti kunnan ja kuntayhtymän uudelle henkilöstölle, erityisesti esimiesasemassa oleville. Kurssilla pääset soveltamaan KVTES:n sopimusmääräyksiä tavallisiin käytännön tilanteisiin ja samalla etsimään tietoa oikeista lähteistä. Kurssi sopii myös SOTE-sopimuksen soveltajille.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Hur bestäms avgifterna inom hälsovården och vilka principer bör man följa? När ska den justeras och när kan den efterskänkas? Klientavgifterna bestäms både i klientavgiftslagen och -förordningen. Denna informativa halvdag är planerad för dig, som ansvarar för klientavgifterna inom hälsovården på fastlandet.
Lue lisää ja ilmoittaudu
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Poissaolot ja vapaat
12.3.2024
-
12.3.2024
Etäkoulutus
Info
Milloin sairauspoissaolo on palkaton? Miten toimia, jos epäillään poissaolon olevan aiheeton? Poissaolot ja vapaat -webinaarissa keskitymme poissaoloihin ja vapaisiin esimerkkien ja oikeustapausten avulla.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Webinaarissa tutustut ajankohtaisiin muutoksiin henkilötietojen käsittelyyn vaikuttavissa laeissa, viranomaisten linjauksissa ja muussa toimintaympäristössä.
Lue lisää ja ilmoittaudu