Uudistettu Esimiesten ja keskijohdon valmennusohjelma EKJ on kunta-alan organisaatioiden lähiesimiehille ja keskijohdolle suunnattu laadukas valmennuskokonaisuus, joka antaa loistavat eväät oman työn ja johtamisen kehittämiselle. Valmennusohjelman lähtökohtana on jokaisen osallistujan oman johtajuuden vahvistaminen ja kehittäminen, mikä tukee myös organisaation johtamisen kehittämistä. Valmennus tarjoaa pysähtymisen paikkoja pohtia yhdessä arjen johtamisen haasteita. Johtajuuden kehittymistä mahdollistetaan laadukkailla asiantuntijaluennoilla, vertaistuella ja ohjatulla ryhmäcoachauksella sekä itsenäisellä reflektoinnilla. Valmennusohjelman jälkeen osallistuja on kasvanut omassa johtajuudessaan. Hänellä on lisääntynyt tietoisuus omasta johtajuudesta sekä sen vaikutuksista. Lisäksi hän on saanut uusia näkökulmia tulokselliseen ja asiakaslähtöiseen johtamiseen muuttuvassa toimintaympäristössä. #EKJvalmennus
Lue lisää ja ilmoittaudu
Kuntajohtajapäivät ovat vuosittain toteutettava laadukas verkostoitumisfoorumi kuntajohtajille. Kuntajohtajapäivillä käsitellään kuntien elinvoimaa, kuntajohtajan työtä ja kuntien roolia muuttuvassa tilanteessa. Tapahtuma on loistava paikka kuntajohtajalle päivittää ajankohtaisia tietoja kuntasektorilta ja verkostoitua kollegoiden kanssa.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Hallinnon koulutusohjelma perehdyttää kunnalliseen päätöksentekoon ja kunnallisten organisaatioiden hallintoon. Koulutusohjelma sopii osaamisen kehittämiseen kaikille kunnallisten organisaatioiden hallinnossa työskenteleville tehtävistä ja vastuista riippumatta.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Miten sisäinen valvonta ja riskienhallinta voivat tuottaa myös lisäarvoa kunnan toiminnan ja talouden ohjaukselle ja valvonnalle lakisääteisten velvoitteiden täyttämisen lisäksi? Miten sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuutta voidaan edistää? Miten sisäinen valvonta voidaan järjestää pienessä organisaatioyksikössä? Tervetuloa kuulemaan vastauksia näihin kysymyksiin!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Suositut Avaintan aamukahvit jatkuvat myös vuonna 2022! Tervetuloa keskustelemaan Avaintan asiantuntijoiden kanssa ajankohtaisaiheista kuukausittain järjestettäville aamukahveille. Tunnin mittaiset keskustelutilaisuudet ovat suunnattuja kaikille Avaintan jäsenyhteisöjen edustajille ja ovat osallistujille ilmaisia.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Valmistelijan ajankohtaiset -webinaarissa käsitellään valmistelijan tehtävien kannalta ajankohtaisia aiheita ja vaihdetaan hyviä käytäntöjä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Tietoiskussa kuulet 1.8.2022 voimaan astuvista muutoksista lainsäädännössä sekä AVAINTESin uusista perhevapaamääräyksistä. Tervetuloa kuulemaan, mikä muuttuu ja mikä säilyy ennallaan sekä esittämään mieltä askarruttavat kysymyksesi!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Vuosittain järjestettävä Ilmansuojelupäivät on tarkoitettu ilman- ja ilmastonsuojelusta kiinnostuneille, ilmansuojelu-, ilmasto- ja ympäristöasioiden parissa työskenteleville kuntakentän, yritysten ja valtionhallinnon asiantuntijoille sekä tutkijoille.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Kunta-alan Controller -koulutusohjelmassa perehdyt syvällisesti kuntatalouden kokonaisuuteen, taloustiedolla johtamiseen ja controllerin mahdollisuuksiin tuottaa lisäarvoa toiminnan ja talouden analysoinnilla. Arvostetun koulutusohjelman on suorittanut jo yli 100 taloushallinnon ammattilaista!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Muutoksenhakusäännösviidakko on hallittava, jotta pöytäkirjoihin liitetään oikeat ja asianmukaiset muutoksenhakuohjeet. Kunnan ja kuntayhtymän viranomaiset käsittelevät aiempaa useammin oikaisuvaatimuksia, jolloin oikaisuvaatimuksen käsittelyn ja päätöksenteon menettelysäännökset tulisi hallita.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Webinaarissa tarkastellaan sitä, mitä tietosuoja taloushallinnon kontekstissa tarkoittaa; mitä asioita tietosuoja taloushallinnossa säätelee, ja mihin sillä ei ole vaikutusta.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Tervetuloa mukaan koulutukseen.
Lue lisää ja ilmoittaudu