Kaipaatko perehdytystä kunnallishallinnon keskeisiin teemoihin? Hallinnon koulutusohjelma perehdyttää kunnalliseen päätöksentekoon ja kunnallisten organisaatioiden hallintoon. Monipuolinen koulutusohjelma sopii osaamisen kehittämiseen kaikille kunnallisten organisaatioiden hallinnossa työskenteleville tehtävistä ja vastuista riippumatta.
Lue lisää ja ilmoittaudu
MDI Akatemia tukee julkishallinnon, sen kehittäjien, johtajien ja asiantuntijoiden työtä. Akatemia tarjoaa käytännönläheisiä työkaluja aluekehittämiseen ja eväitä muutoksen johtamiseen.
Lue lisää ja ilmoittaudu
HR- ja palvelussuhdeasiat
KVTES-mestari
19.9.2023
-
21.11.2023
Verkkokurssi - Opiskele etänä!
Etäkoulutus
Info
KVTES-mestari -verkkokurssi on tiivis perehdyttämispaketti kunnan ja kuntayhtymän uudelle henkilöstölle, erityisesti esimiesasemassa oleville. Kurssilla pääset soveltamaan KVTES:n sopimusmääräyksiä tavallisiin käytännön tilanteisiin ja samalla etsimään tietoa oikeista lähteistä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Hallinto- ja lakiasiat
HR- ja palvelussuhdeasiat
Talous ja rahoitus
Johtaminen ja strategiat
Kunnallinen päätöksenteko
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Kuntatekniikka
KJ11 Kuntajohdon johtamisvalmennus
28.9.2023
-
12.1.2024
Lähikoulutus
Info
Kuntajohdon johtamisvalmennus on kuntien johtaville viranhaltijoille tarkoitettu korkeatasoinen valmennus, jossa tarjotaan uusia ideoita ja ajankohtaista tietoa kunta-alan huippuasiantuntijoiden johdolla. Valmennusohjelmassa pääset verkostoitumaan ja vertaisoppimaan sekä laatimaan oman kehittymissuunnitelman työsi tueksi. Suomen Kuntaliitto myöntää osallistuneille KJ-sertifikaatin, joka on julkinen tunnustus korkeatasoisista johtamisvalmiuksista. #KJvalmennus #FCG #Kuntaliitto
Lue lisää ja ilmoittaudu
Palvelussuhdeasioiden mestari -verkkokurssilla opit tehtävien avulla soveltamaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES) sekä työlainsäädäntöä vaativiin käytännön tilanteisiin. Kurssi sopii myös SOTE-sopimusta soveltavalle.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Muutoksenhakusäännösviidakko on hallittava, jotta pöytäkirjoihin liitetään oikeat ja asianmukaiset muutoksenhakuohjeet. Koulutuksessa käydään läpi päätöksentekoa ja muutoksenhakua ammatillista koulutusta koskevassa laissa sekä oppivelvollisuuteen liittyviä säännöksiä ja hallintomääräyksiä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Maapolitiikan ajankohtaispäivät on monipuolinen webinaari, jossa käsittelemme maapolitiikan kentän ajankohtaisia teemoja keskustelun ja konkreettisten esimerkkitapausten kautta.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Peruskoulutuksessa käsitellään rakennusvalvonnan toimistotyön tärkeimmät teemat, mm. lupaprosessi, hallinnnolliset menettelyt sekä sähköiseen asiointiin ja tiedonhallintaan liittyvät kysymykset.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Tilaisuudessa keskityt varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen, sen käytännön haasteisiin, erilaisiin toimintatapoihin ja varhaiskasvatuslain mukanaan tuomiin reunaehtoihin. Kuulet myös muita tämän asiakokonaisuuden kanssa painiskelevia kollegoja. Pohdimme yhdessä erilaisia käytänteitä ja jaamme hyviä toimintatapoja.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Tässä koulutuksessa perehdytään palvelupolkujen kuvaamiseen ja tunnistamiseen sote-alalla. Sote-alan toimijat, tervetuloa mukaan poimimaan parhaimmat opit palvelupolkujen hyödyntämiseen, jotta voit kehittää palveluistasi entistä toimivampia ja asiakaslähtöisempiä!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Har du utmaningar då det gäller klientavgifter inom socialvården, familjevården, äldreomsorgen eller handikappservicen? Denna informativa halvdag online är planerad för socialservicechefer, socialarbetare, byråsekreterare, kanslister, ekonomichefer, administratörer och andra som arbetar med klientavgiftslagen och -förordningen. Välkommen med på denna utbildning.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Konsernitilinpäätöksen laatimisen peruskurssilta saat hyvät perustiedot kuntakonsernin tilinpäätöksestä ja sen laatimiseen liittyvistä menettelyistä.
Lue lisää ja ilmoittaudu