Aloita opiskelu verkossa heti! Koulutus tarjoaa paketin, joka perehdyttää sinut kunnallishallinnon päätöksentekomenettelyyn. Käytyäsi koulutuksen sinulla on laaja näkemys valmistelijan ja esittelijän tehtävistä ja rooleista kunnallishallinnossa.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Aloita opiskelu vaikka heti! RAVA®-mittari on Kuntaliiton omistama ikääntyneiden toimintakyvyn ja avuntarpeen mittari. Koulutuksen käyneellä on oikeus käyttää RAVA®-mittaria.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Kurssi antaa hyvän pohjan viranhaltijana ja työntekijänä toimimiseen. Koulutuksesta on hyötyä erityisesti silloin, kun kunnallinen toimintaympäristö ei ole vielä täysin tuttu tai jos kaipaa muistinvirkistämistä. Perustietojen ja -taitojen lisäksi kurssi ohjaa keskeisimpien tietolähteiden luo.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Hallinto- ja lakiasiat
Tietosuojaosaaja
Etäkoulutus
1.1.2022
-
31.12.2022
Verkkokurssi - Opiskele etänä!
Info
Tietosuojaosaaja-verkkokurssi perehdyttää henkilötietojen lainmukaisen käsittelyn perusteisiin. Tällä koulutuksella voidaan vahvistaa koko henkilöstön tietosuojaosaamista, ja auttaa organisaatiota sen osoittamisessa, että henkilöstöä on koulutettu henkilötietojen lainmukaiseen käsittelyyn lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. 
Lue lisää ja ilmoittaudu
Aloita opiskelu heti verkossa! Sosiaali- ja terveydenhuollon salassapito- ja tiedonvaihto-osaaja on tehokas verkkokurssi, jossa käsitellään salassapitoon ja tiedonvaihtoon liittyviä kysymyksiä käytännönläheisesti. Kurssi on suunnattu sosiaali- ja terveydenhuollon esimiehille, asiantuntijoille, henkilöstölle ja muille aiheesta kiinnostuneille.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Tietoisku tarjoaa perustiedot varhaiskasvatuksen henkilöstörakenteesta ja mitoituksesta.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Aloita opiskelu heti verkossa! Sosiaalihuollon tietosuoja on peruskurssi, jossa käsitellään tietosuojaa käytännönläheisesti. Aiempaa lainsäädännön koulutusta ei tarvita. Kurssi on suunnattu sosiaalialan esimiehille, asiantuntijoille ja arjen työtä tekeville.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Kulttuuri ja vapaa-aikatoimi
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Sosiaali- ja terveystoimi
Tekninen toimi
Talous ja rahoitus
Kustannuslaskennan osaaja
Etäkoulutus
1.1.2022
-
31.12.2022
Verkkokurssi - Opiskele etänä!
Info
Osaaja-verkkokurssin suorittamisen jälkeen sinulla on syventynyt käsitys kustannuslaskennan organisointitavoista, tuotteistamisen hyödyntämismahdollisuuksista kunnan eri toimialoilla sekä käytettävistä laskentamenetelmistä. Verkkokurssiin sisältyy runsaasti esimerkkejä sekä käytännön harjoituksia. Teoriaopetus ja käytännön tehtävät antavat sinulle valmiudet muodostaa käsityksen siitä, mikä omassa organisaatiossasi voisi olla käyttökelpoinen laskentamenetelmä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Tämän tehokkaan tietoiskun tavoitteena on tutustuttaa uusi soveltaja AVAINTES:n vuosilomamääräyksiä koskeviin keskeisimpiin käsitteisiin ja määräysten erityispiirteisiin, jotta oikeaoppinen soveltaminen ja tiedonhankinta sujuisi jatkossa mahdollisimman helposti.   Verkkokoulutus tarjoaa työkaluja ja perustietoa vuosilomamääräysten erityispiirteistä ja koulutus koostuu kolmesta eri osiosta.  Verkkokoulutuksessa opit videokoulutuksen ja lisämateriaalien avulla ymmärtämään keskeisimmät vuosilomamääräyksiin liittyvät käsitteet ja erityispiirteet.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Aloita opiskelu verkossa heti! Mikä lupa verkkokoulutussarja tarjoaa perustiedot ympäristöluvasta ja sen käsittelystä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Tietoisku antaa sinulle yleisnäkemyksen tilinpäätöksen rakenteesta ja sisällöstä sekä tilinpäätöslaskelmien eroista. Lisäksi opit kiinnittämään huomiota tilinpäätöstietojen tulkinnan kannalta oleellisiin asioihin sekä osaat laskea esimerkiksi oman kuntasi keskeiset tunnusluvut. Kurssin jälkeen tiedät, mitä tilinpäätös ei kerro ja mitä tuloksellisuus-käsite kunnan toiminnassa tarkoittaa.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Tietoisku tarjoaa yleiskatsauksen kunnan talouden ominaispiirteistä sekä sen eroista liikeyrityksiin ja järjestöihin. Tietoiskussa opit hahmottamaan kunnan tulojen lähteet ja menojen käyttökohteet. Lisäksi saat käsityksen talousarvion merkityksestä kunnan talouden ohjauksessa ja valvonnassa.  Verkkokurssi antaa myös valmiuksia tulkita esimerkiksi oman kuntasi tilinpäätöslaskelmia ja muodostaa kuva sen taloudellisesta asemasta.
Lue lisää ja ilmoittaudu