Webinaarissa käsitelemme tiiviissä paketissa varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen jatkuvia muutoksia sekä avaamme näkymiä lähitulevaisuuteen ja vähän pidemmällekin. Kertaamme asiakasmaksulain käytänteitä ja toimintatapoja sekä varhaiskasvatuksen osallistumisen vaikutuksia asiakasmaksuasioihin.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Kolmen tunnin webinaarin aikana käsitellään keskeisimmät varhaiskasvatuksen tietosuojaan sekä tietojen julkisuuteen ja salassapitoon varhaiskasvatuksessa liittyvät asiat.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Tulorekisterin erityistilanteet –koulutus on täsmäisku tulorekisterin ongelmaratkaisuun: vältä yleisimmät kompastuskivet ja saa ohjeet ja vinkit asiantuntijalta ilmoittamiseen ja tietojen korjaamiseen!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Tästä koulutuksessa käsitellään lastensuojelulain soveltamisessa huomioitavia määräaikoja sekä lasten-suojelun muuttuvaa asiakasmäärää.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Ympäristöterveydenhuollon ajankohtaiset asiat/teemat
Lue lisää ja ilmoittaudu
Kuntasektorin tärkein paikkatietotapahtuma tarjoaa laajan tietopaketin ajankohtaisista teemoista ja alan hankkeista, kuntien käytännön toteutuksista ja yritysten ratkaisuista. Tervetuloa mukaan!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Koulutuksessa kuulet millaista talousosaamista hankkeissa toimiessasi tarvitset ja mihin asioihin pitää kiinnittää huomiota erityisesti ennen hankkeen käynnistymistä ja sen aikana. Koulutukseen osallistumalla saat varmuutta vastuullasi olevien kehittämishankkeiden talousasioiden hoitamiseen.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Mihin kunnan tulisi valmistautua juridisesti sote-uudistuksessa? Mitä kaikkea tulisi pohtia ja ottaa huomioon? Tämä keskusteleva ja kysymyksiä esille nostava koulutus käy läpi tiiviisti tärkeimmät juridiset näkökulmat, jotka organisaation tulisi ottaa huomioon valmistautuessaan sote-uudistukseen.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Ota haltuusi ammatillisen koulutuksen opettajien kelpoisuudet ja rekrytointi tässä tehokkaassa koulutuspäivässä! Koulutuksessa perehdymme mm. ammatillisen koulutuksen opettajakelpoisuuksiin, virkasuhteeseen ottamiseen, palkkaukseen, opettajien rekrytointiin ja sitä koskevaan hakumenettelyyn, hakemusten käsittelyyn sekä valintapäätöksen tekemiseen.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Sivistystoimen alkuvuoden päätapahtuma kokoaa jälleen yhteen sivistystoimen johdon syventymään talous- ja rahoitusasioihin sekä talouden laskentaperusteisiin. Paneudumme myös toimialan ajankohtaisiin uudistuksiin ja säädösmuutoksiin sekä tulevaisuuden näkymiin.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Muutoksenhakusäännösviidakko on hallittava, jotta pöytäkirjoihin liitetään oikeat ja asianmukaiset muutoksenhakuohjeet. Kunnan ja kuntayhtymän viranomaiset käsittelevät aiempaa useammin oikaisuvaatimuksia, jolloin oikaisuvaatimuksen käsittelyn ja päätöksenteon menettelysäännökset tulisi hallita.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Välkommen med på online fördjupningskurs för upphandlande och föredragande tjänstemän som redan kan grunderna och vill fördjupa sig i ofta förekommande frågeställningar inom offentlig upphandling. Vi dyker in i teman som val av anbudsgivare och jämförelsekriterier. Vi går också ige-nom situationer där anbudet har fel och brister.
Lue lisää ja ilmoittaudu