Lastenvalvojien peruskurssin käytyäsi osaat tulkita ja soveltaa työtäsi ohjaavaa lainsäädäntöä ja vahvistat asiantuntijuuttasi lapsen edun toteutumisen arvioinnissa.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Koulutuksen avulla kehität organisaatiosi omavalvontaa, syvennyt palvelujen hankintaan ja valvontavastuuseen sekä saat tietoa valvontaviranomaisten toiminnasta ja viimeisimmistä linjauksista.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Sosiaali- ja terveystoimi
Hallinto- ja lakiasiat
Moniammatillinen tiedonvaihto
Etäkoulutus
17.5.2022
-
17.5.2022
Info
Tässä koulutuksessa keskitytään moniammatilliseen työhön sosiaali- ja terveydenhuollossa lainsäädännön näkökulmasta sekä sen toteuttamiseen tiedonvaihdon näkökulmasta.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Korvauksia maksettaessa on huomioitava sekä verottajan että työehtosopimusten määräykset. Matkakustannusten korvaukset palkka- ja henkilöstöhallinnossa -koulutuksessa käsittelemme aihetta sekä verottajan että KVTES:n näkökulmasta. Lisäksi käymme läpi verottajan vaatimuksia matkakustannusten korvausten verovapaudelle ja peilaamme verovapautta työehtosopimusten määräyksiin.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Foorumi soveltuu kaavoituksen, kiinteistö- ja mittaustoimen sekä yhdyskuntatekniikan suunnittelijoille, suunnitteluavustajille, kaavapiirtäjille, paikkatietokäsittelijöille ja rakennusvalvonnan henkilöstölle. 
Lue lisää ja ilmoittaudu
Viestintä, markkinointi ja asiakastyö
Sihteerifoorumi 2022
Hybridikoulutus
18.5.2022
-
19.5.2022
HELSINKI
Info
Vuosittain järjestettävä SIFO kokoaa yhteen eri toimialojen sihteeri- ja assistenttityön moniosaajat. SIFO toteutetaan ainoastaan lähikoulutuksena!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Kirjanpitäjien neuvottelupäivässä paneudumme kunta-alan kirjanpidon ja talouden ajankohtaisiin kysymyksiin. Neuvottelupäivät kokoaa yhteen kuntien, kuntayhtymien sekä palvelukeskusten kirjanpidon ja taloushallinnon asiantuntijat.
Lue lisää ja ilmoittaudu
FCG ja Sosiaaliasiamiehet ry järjestävät vuosittaiset koulutuspäivät Hämeenlinnassa. Koulutuspäivillä saat viimeisimmän tiedon sosiaalityön lainsäädännöllisistä ja hallinnollisista muutoksista sekä käytännön esimerkkejä sosiaalityön kentältä. Samalla pääset verkostoitumaan ja virkistäytymään kollegoiden kanssa. Lämpimästi tervetuloa mukaan!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Tekninen toimi
Koulukuljetukset
Etäkoulutus
19.5.2022
-
19.5.2022
Info
Webinaarissa käsittelemme kuntien perusopetuslain mukaista koulumatkaetuuden järjestämisvelvollisuutta ja velvoitteen täyttämistä. Tilaisuudessa kuulet koulukuljetusten nykytilasta ajankohtaisimmat ja tulevista näkymistä viimeisimmät tiedossa olevat asiat. Käsittelemme myös toimintatapoja ja viranomaisten antamia ohjeita.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Arvonlisäverotuksen peruskurssi -koulutuksessa syvennät osaamistasi kunta-alan arvonlisäverotuksen yleisistä periaatteista ja erityispiirteistä. Samalla ammennat tietoa eri palvelualojen arvonlisäverotuksen käytännöistä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Perinteinen Avainta Kevätseminaari järjestetään kuudetta kertaa. Tervetuloa mukaan käsittelemään AVAINTES:n ja työlainsäädäntöön liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä sekä muita henkilöstöhallinnolle ja esimiehille mielenkiintoisia teemoja.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Uudistettu Esimiesten ja keskijohdon valmennusohjelma EKJ on kunta-alan organisaatioiden lähiesimiehille ja keskijohdolle suunnattu laadukas valmennuskokonaisuus, joka antaa loistavat eväät oman työn ja johtamisen kehittämiselle. Valmennusohjelman lähtökohtana on jokaisen osallistujan oman johtajuuden vahvistaminen ja kehittäminen, mikä tukee myös organisaation johtamisen kehittämistä. Valmennus tarjoaa pysähtymisen paikkoja pohtia yhdessä arjen johtamisen haasteita. Johtajuuden kehittymistä mahdollistetaan laadukkailla asiantuntijaluennoilla, vertaistuella ja ohjatulla ryhmäcoachauksella sekä itsenäisellä reflektoinnilla. Valmennusohjelman jälkeen osallistuja on kasvanut omassa johtajuudessaan. Hänellä on lisääntynyt tietoisuus omasta johtajuudesta sekä sen vaikutuksista. Lisäksi hän on saanut uusia näkökulmia tulokselliseen ja asiakaslähtöiseen johtamiseen muuttuvassa toimintaympäristössä. #EKJvalmennus
Lue lisää ja ilmoittaudu