Sisältölohkot

Image
fcg-hankinnat-ja-sopimukset-koulutukset

Hankinnat ja sopimukset - koulutus- ja tapahtumatarjonta

Image
Hallinto- ja lakiasiat
Hankinnat ja sopimukset
Lähikoulutus
Hankinta-alan neuvottelupäivät 2023
8.6.2023
-
9.6.2023
Hankinta- ja logistiikka-alan neuvottelupäivät on jatkossa Hankinta-alan neuvottelupäivät! Tapahtuma keskittyy jatkossa entistä tiiviimmin hankinta-alaan ja siihen liittyviin ilmiöihin. Neuvottelupäivät tarjoavat kuntien, hyvinvointialueiden, aluehallinnon, valtion hankintayksiköiden, seurakuntien ja yritysmaailman edustajille erinomaisen tilaisuuden yhteiseen keskusteluun, verkostoitumiseen ja johtavien asiantuntijoiden kuulemiseen.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Hankinnat ja sopimukset
Etäkoulutus
Hankintojen perusteet
6.9.2023
-
6.9.2023
Tarvitsetko työssäsi perustietoja julkisista hankinnoista, niiden suunnittelusta ja toteuttamisesta? Koulutuksessa tutustut hankintojen perusprosesseihin ja hankintoja ohjaavaan kansallisiin ja EU-hankintamenettelyihin ja oikeuskäytäntöön.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hankinnat ja sopimukset
Hallinto- ja lakiasiat
Etäkoulutus
Sopimustenhallinnan koulutuskokonaisuus
28.9.2023
-
15.11.2023
Sopimustenhallinnan koulutuskokonaisuus tarjoaa kattavasti tietoa, kokemusta ja osaamista sopimustenhallinnan periaatteista, ja kasvattaa sopimustenhallinnan ammattilaisena sinun ja organisaatiosi kyvykkyyttä toteuttaa laadukasta sopimustoimintaa. Kokonaisuuden neljä osaa ajoittuvat syys-marraskuulle 2023. Voit osallistua myös yksittäiseen koulutukseen oman mielenkiintosi tai työtehtävien vastuualueen mukaan. Kokonaisuus sopii kaikille toimialoille.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hankinnat ja sopimukset
Hallinto- ja lakiasiat
Etäkoulutus
Sopimustenhallinnan koulutus 1/2: pre-signing vaihe ja allekirjoitus
28.9.2023
-
28.9.2023
Hyvä sopimus syntyy, kun ennen allekirjoitusta osataan ottaa huomioon sopimustenhallinnan kannalta olennaisia asioita. Koulutuksessa käydään läpi, mitä eri vaiheita sopimustenhallinnan pre-signing -vaiheeseen kuuluu. Koulutus sopii julkissektorin, julkisyhteisöjen konserniyhtiöiden, kolmannen sektorin ja yksityissektorin sopimustenhallinnan ammattilaisille ja asiantuntijoille.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Hankinnat ja sopimukset
Etäkoulutus
Kuntien sopimukset UKK
3.10.2023
-
3.10.2023
Tässä koulutuksessa käydään läpi sopimusten tavallisimmat ongelmakohdat kuntakentällä kysytyimpien kysymysten pohjalta.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hankinnat ja sopimukset
Hallinto- ja lakiasiat
Etäkoulutus
Sopimustenhallinnan koulutus 2/2: post-signing vaihe
12.10.2023
-
12.10.2023
Pelkkä sopimusten arkistointi ei ole riittävää sopimustenhallintaa. Koulutus antaa työkaluja sopimustenhallintaan allekirjoitusvaiheen jälkeen tapahtuvaan velvoitteen ja sen elinkaaren seurantaan. Sopimus pitää toiminnallistaa organisaatioon ja seurata siihen liittyviä oikeuksia, velvollisuuksia, muutoksia, päivityksiä ja ongelmatilanteita. Koulutus sopii kaikille toimialoille.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hankinnat ja sopimukset
Hallinto- ja lakiasiat
Etäkoulutus
Sopimustenhallinta ja sopimusten elinkaarioppi
1.11.2023
-
1.11.2023
Koulutuksessa pureudutaan sopimuksen elinkaareen eli sopimuksen voimassaolon aikaiseen sopimusten hallintaan, sopimustenhallinnan hyötyihin ja tarpeisiin. Koulutus on suunnattu sopimuksia neuvotteleville henkilöille, sopimustenhallinnan seurannasta vastaaville vastuuhenkilöille ja asiantuntijoille, jotka tarvitsevat työssään osaamista sopimustenhallinnasta.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hankinnat ja sopimukset
Hallinto- ja lakiasiat
Etäkoulutus
Hyvä ja selkeä sopimus sopimustenhallinnan kannalta - perusohjeet laadintaan ja sopimuksen rakentamiseen
15.11.2023
-
15.11.2023
Tehokas kuuden tunnin koulutuspaketti tarjoaa runsaasti käytännönläheisiä neuvoja hyvän ja selkeän sopimuksen laadintaan. Tässä koulutuksessa opit, mitä asioita sopimuksen rakentamisessa tulee ottaa huomioon, jotta sopimus olisi mahdollisimman hyvä sopimustenhallinnan näkökulmasta. Koulutus sopii kaikille toimialoille.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hankinnat ja sopimukset
Hallinto- ja lakiasiat
Etäkoulutus
Hankintojen perusteet
15.2.2024
-
15.2.2024
Tarvitsetko työssäsi perustietoja julkisista hankinnoista, niiden suunnittelusta ja toteuttamisesta? Koulutuksessa tutustut hankintojen perusprosesseihin ja hankintoja ohjaavaan kansallisiin ja EU-hankintamenettelyihin ja oikeuskäytäntöön.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Hankinnat ja sopimukset
Digi, IT ja turvallisuus
Etäkoulutus
Tietosuoja- ja tietoturvavaatimukset hankinnoissa
15.3.2024
-
15.3.2024
Webinaarissa saat hyvän käsityksen siitä, mitä seikkoja hankinnoissa ja sopimuksissa tulee huomioida, jotta henkilötiedot ja muut organisaation käsittelemät tiedot suojataan palveluita ostettaessa.
Lue lisää ja ilmoittaudu