Sisältölohkot

Image
fcg-hankinnat-ja-sopimukset-koulutukset

Hankinnat ja sopimukset - koulutus- ja tapahtumatarjonta

FCG tarjoaa laajan valikoiman koulutuksia, tapahtumia sekä koulutusohjelmia, jotka erikoistuvat hankintojen ja sopimusten kehittämiseen. Koulutukset tarjoavat osallistujille näkökulmia, käytännön esimerkkejä ja työkaluja, joilla voit varmistaa organisaatiosi menestyksen hankintojen ja sopimusten alalla.

Hankinnan ja sopimusten ammattilaisia tukemassa 

 

Jokainen koulutus tarjoaa osaamista tietystä hankintojen ja sopimusten osa-alueesta. Koulutuksien aikana kehität osaamistasi varmistaaksesi organisaation kyvykkyyden erilaisissa hankinta- ja sopimusvaiheissa. Koulutukset sisältävät interaktiivisia luentoja, case-esimerkkejä sekä valmennusta.

Pääteemoina hankintojen ja sopimusten koulutuksissa ovat:

  • Organisaation kyvykkyyden varmistus hankinnoissa
  • Hankintojen suunnittelu ja toteutus sekä hankintojen eri vaiheet
  • Sopimustenhallinnan varmistus
  • Sopimusten elinkaaren sekä eri vaiheiden hallitseminen
  • Aihepiireihin liittyvä ajankohtainen lainsäädäntö

 

Image
Hankinnat ja sopimukset
Hallinto- ja lakiasiat
Etäkoulutus
Sopimustenhallinnan organisointi
24.5.2024
-
24.5.2024
Koulutus tarjoaa suuntaviivoja ja hyviä käytäntöjä organisaation sopimustenhallinnan johtamiseen ja kehittämiseen. Webinaarissa pureudutaan sopimustenhallinnan organisointiin ja sopimuskaaoksen ryhdistämiseen.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Johtaminen ja strategiat
Hankinnat ja sopimukset
Hallinto- ja lakiasiat
Lähikoulutus
Hankinta-alan neuvottelupäivät 2024
12.6.2024
-
13.6.2024
Hankinta-alan neuvottelupäivät keskittyy hankinta-alan ja julkisten hankintojen ajankohtaisiin aiheisiin ja kiinnostaviin ilmiöihin. Neuvottelupäivät tarjoavat kuntien, hyvinvointialueiden, aluehallinnon, valtion hankintayksiköiden, seurakuntien ja yritysmaailman edustajille erinomaisen tilaisuuden yhteiseen keskusteluun, verkostoitumiseen ja johtavien asiantuntijoiden kuulemiseen.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hankinnat ja sopimukset
Hallinto- ja lakiasiat
Etäkoulutus
Julkisia hankintoja ohjaava sääntely
28.8.2024
-
28.8.2024
Koulutus antaa osallistujille hyvät perustiedot julkisia hankintoja koskevasta sääntelystä. Hankintayksikön tulee varmistaa, että se toteuttaa hankintoja laissa säädettyjen menettelyjen mukaisesti.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hankinnat ja sopimukset
Hallinto- ja lakiasiat
Etäkoulutus
Julkisten hankintojen peruskurssi
28.8.2024
-
4.10.2024
Tarvitsetko työssäsi perustietoja julkisista hankinnoista, niiden suunnittelusta ja toteuttamisesta? Julkisten hankintojen peruskurssi tarjoaa kattavan perehdytyspaketin julkisten hankintojen pariin siirtyville työntekijöille sekä hankintojen parissa jo hetken aikaa työskennelleille.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hankinnat ja sopimukset
Hallinto- ja lakiasiat
Etäkoulutus
Hankintaprosessi 1/2: hankinnan valmistelu ja tarjouspyyntö
6.9.2024
-
6.9.2024
Koulutus antaa osallistujille hyvät perustiedot julkisia hankintoja koskevasta sääntelystä ja hyviä käytäntöjä hankinnan valmisteluun ja tarjouspyynnön laatimiseen. Hankintayksikön tulee varmistaa, että se toteuttaa hankintoja laissa säädettyjen menettelyjen mukaisesti.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hankinnat ja sopimukset
Hallinto- ja lakiasiat
Etäkoulutus
Sopimustenhallinnan koulutus 1/2: pre-signing vaihe ja allekirjoitus
25.9.2024
-
25.9.2024
Hyvä sopimus syntyy, kun ennen allekirjoitusta osataan ottaa huomioon sopimustenhallinnan kannalta olennaisia asioita. Koulutuksessa käydään läpi, mitä eri vaiheita sopimustenhallinnan pre-signing -vaiheeseen kuuluu. Koulutus sopii julkissektorin, julkisyhteisöjen konserniyhtiöiden, kolmannen sektorin ja yksityissektorin sopimustenhallinnan ammattilaisille ja asiantuntijoille.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hankinnat ja sopimukset
Hallinto- ja lakiasiat
Etäkoulutus
Sopimustenhallinnan koulutuskokonaisuus
25.9.2024
-
7.11.2024
Sopimustenhallinnan koulutuskokonaisuus tarjoaa kattavasti tietoa, kokemusta ja osaamista sopimustenhallinnan periaatteista, ja kasvattaa sopimustenhallinnan ammattilaisena sinun ja organisaatiosi kyvykkyyttä toteuttaa laadukasta sopimustoimintaa. Kokonaisuuden neljä osaa ajoittuvat syys-marraskuulle 2024. Voit osallistua myös yksittäiseen koulutukseen oman mielenkiintosi tai työtehtävien vastuualueen mukaan. Kokonaisuus sopii kaikille toimialoille.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hankinnat ja sopimukset
Hallinto- ja lakiasiat
Etäkoulutus
Kuntien sopimukset UKK
2.10.2024
-
2.10.2024
Tässä koulutuksessa käydään läpi sopimusten tavallisimmat ongelmakohdat kuntakentällä kysytyimpien kysymysten pohjalta.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hankinnat ja sopimukset
Hallinto- ja lakiasiat
Etäkoulutus
Sopimuskauden aikainen seuranta ja sopimustenhallinta
4.10.2024
-
4.10.2024
Koulutus perehdyttää osallistujat julkisten hankintojen kannalta tärkeään vaiheeseen hankintasopimuksen solmimisen jälkeen. Webinaarissa paneudutaan sopimuskauden aikaiseen valvontaan ja seurantaan sekä sopimustenhallintaan osana laadukasta hankinta- ja sopimustoimintaa.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hankinnat ja sopimukset
Hallinto- ja lakiasiat
Etäkoulutus
Sopimustenhallinnan koulutus 2/2: post-signing vaihe
10.10.2024
-
10.10.2024
Pelkkä sopimusten arkistointi ei ole riittävää sopimustenhallintaa. Koulutus antaa työkaluja sopimustenhallintaan allekirjoitusvaiheen jälkeen tapahtuvaan velvoitteen ja sen elinkaaren seurantaan. Sopimus pitää toiminnallistaa organisaatioon ja seurata siihen liittyviä oikeuksia, velvollisuuksia, muutoksia, päivityksiä ja ongelmatilanteita. Koulutus sopii kaikille toimialoille.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hankinnat ja sopimukset
Hallinto- ja lakiasiat
Etäkoulutus
Sopimustenhallinta ja sopimusten elinkaarioppi
30.10.2024
-
30.10.2024
Koulutuksessa pureudutaan sopimuksen elinkaareen eli sopimuksen voimassaolon aikaiseen sopimusten hallintaan, sopimustenhallinnan hyötyihin ja tarpeisiin. Koulutus on suunnattu sopimuksia neuvotteleville henkilöille, sopimustenhallinnan seurannasta vastaaville vastuuhenkilöille ja asiantuntijoille, jotka tarvitsevat työssään osaamista sopimustenhallinnasta.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hankinnat ja sopimukset
Hallinto- ja lakiasiat
Etäkoulutus
Hyvä ja selkeä sopimus sopimustenhallinnan kannalta - perusohjeet laadintaan ja sopimuksen rakentamiseen
7.11.2024
-
7.11.2024
Tehokas kuuden tunnin koulutuspaketti tarjoaa runsaasti käytännönläheisiä neuvoja hyvän ja selkeän sopimuksen laadintaan. Tässä koulutuksessa opit, mitä asioita sopimuksen rakentamisessa tulee ottaa huomioon, jotta sopimus olisi mahdollisimman hyvä sopimustenhallinnan näkökulmasta. Koulutus sopii kaikille toimialoille.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Hankinnat ja sopimukset
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Etäkoulutus
Tietosuoja- ja tietoturvavaatimukset hankinnoissa
13.3.2025
-
13.3.2025
Webinaarissa saat hyvän käsityksen siitä, mitä seikkoja hankinnoissa ja sopimuksissa tulee huomioida, jotta henkilötiedot ja muut organisaation käsittelemät tiedot suojataan palveluita ostettaessa.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Hankinnat ja sopimukset
Etäkoulutus
Kurssipaketti: Kunnan hankinnat ja kilpailuttaminen
Verkossa suoritettavassa Kunnan hankinnat ja kilpailuttaminen -kurssipaketissa käydään läpi julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä, kilpailuttamisen suunnittelua ja kilpailuprosessia, sekä tarjouspyyntöä. Kurssi ohjaa lisäksi keskeisimpien tietolähteiden luo.
Lue lisää ja ilmoittaudu

Etkö löytänyt etsimääsi? Vai kiinnostaisiko organisaatiokohtainen koulutus?

Kysy myös tilauskoulutuksista, jotka toteutamme asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Ota yhteyttä asiakkuuspäällikkö Leena-Kaisa Pantsu, etunimi.sukunimi@fcg.fi, puh. 050 466 2905