Sisältölohkot

Image
Kunnallisen päätöksenteon koulutukset

Kunnallisen päätöksenteon koulutukset

Sujuva päätöksentekoprosessi vaatii tietoa ja taitoa. Kunnallisen päätöksenteon koulutukset tukevat kunnallisessa päätöksenteossa niin luottamushenkilöitä kuin kuntien viranhaltijoitakin.

Koulutukset kunnallisen päätöksenteon tukena

Tule oppimaan, miten kehität päätöksentekotaitojasi, parannat päätösten laatua sekä vahvistat kuntien strategista johtamista. Haluamme auttaa kunnallisia organisaatioita tekemään informoituja päätöksiä, hallitsemaan riskejä sekä toimimaan avoimesti ja läpinäkyvästi kuntalaisten hyväksi.

Poimintoja koulutuksiemme aiheista:

  • Kuntien päätöksentekoprosessi
  • Päätöksenteon vaikutusten arviointi
  • Taloushallinto ja rahoitus
  • Kuntalain soveltaminen
  • Kuntien palveluiden kehittäminen ja laadunhallinta
  • Tarkastustoimi
  • Toimivat kokouskäytännöt
  • Kuntayhtiön hallitustyöskentely
  • Strateginen johtaminen

Monipuolinen ja ajankohtainen koulutustarjontamme tarjoaa kuntapäättäjille mahdollisuuden kehittää osaamista ja päätöksentekotaitoja. Erityisesti Kuntapuheenjohtajapäivät ja tarkastuslautakuntien koulutukset ovat merkittävässä roolissa usean kunnan luottamushenkilötyössä. Lisäksi valikoimassamme on useita ajankohtaiswebinaareja ja Kuntapäättäjä-palvelu jatkuvaan osaamisen kehittämiseen.

Image
Hallinto- ja lakiasiat
HR- ja palvelussuhdeasiat
Talous ja rahoitus
Johtaminen ja strategiat
Kunnallinen päätöksenteko
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Kuntatekniikka
Lähikoulutus
KJ11 Kuntajohdon johtamisvalmennus
28.9.2023
-
12.1.2024
Kuntajohdon johtamisvalmennus on kuntien johtaville viranhaltijoille tarkoitettu korkeatasoinen valmennus, jossa tarjotaan uusia ideoita ja ajankohtaista tietoa kunta-alan huippuasiantuntijoiden johdolla. Valmennusohjelmassa pääset verkostoitumaan ja vertaisoppimaan sekä laatimaan oman kehittymissuunnitelman työsi tueksi. Suomen Kuntaliitto myöntää osallistuneille KJ-sertifikaatin, joka on julkinen tunnustus korkeatasoisista johtamisvalmiuksista. #KJvalmennus #FCG #Kuntaliitto
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Kunnallinen päätöksenteko
Talous ja rahoitus
Hybridikoulutus
Hallinnon ja tarkastustoimen seminaari 2023
5.10.2023
-
6.10.2023
Lähde mukaan alan vuosittaiseen päätapahtumaan, jonka järjestävät kunta-alan suurin koulutusorganisaatio FCG ja kunta-alan johtava tilintarkastusyhteisö BDO Oy. Seminaarin monipuolinen ohjelma ja verkostoitumismahdollisuus kollegojen kanssa lisäävät osallistujien tietotaitoa ja varmuutta toimia tarkastuslautakunnan aktiivisina jäseninä ja sitä lähellä olevissa tehtävissä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Kunnallinen päätöksenteko
Etäkoulutus
Pöytäkirjat ja asiakirjat
10.10.2023
-
10.10.2023
Pöytäkirjat ja asiakirjat -koulutuksessa käymme läpi kunnan ja hyvinvointialueen päätöksentekoa pöytäkirjan laatimisen ja julkaisemisen näkökulmasta. Puhumme mm. muutoksenhausta, tiedon elinkaaresta ja päätöksen tiedoksiannosta.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Kuntayhtiöt
Hallinto- ja lakiasiat
Talous ja rahoitus
Johtaminen ja strategiat
Kunnallinen päätöksenteko
Etäkoulutus
Puheenjohtajana kuntayhtiössä – miten siinä onnistun?
11.10.2023
-
11.10.2023
Puheenjohtajana kuntayhtiössä -webinaarissa paneudutaan käytännönläheisesti puheenjohtajan tehtäväalueisiin ja mahdollisuuksiin kehittää sekä omaa että jokaisen jäsenen hallitustyön osaamista. Kunnallisesti omistetun osakeyhtiön erityispiirteet ovat vahvasti mukana tässä vuorovaikutteisessa webinaarissa. Sisältösuunnittelussa on otettu huomioon sekä kunnalliset in-house yhtiöt että markkinaehtoisesti toimivat kuntayhtiöt.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Kunnallinen päätöksenteko
Etäkoulutus
Hyvän kokouksen pelisäännöt
2.11.2023
-
2.11.2023
Käsittelemme webinaarissa perusteellisesti kunnallisten organisaatioiden kokouksia. Koulutus on suunnattu kaikille, jotka järjestävät kunnallisten organisaatioiden kokouksia tai osallistuvat niihin: viranhaltijoille ja työntekijöille sekä luottamushenkilöille.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Johtaminen ja strategiat
Kunnallinen päätöksenteko
Etäkoulutus
Kunnanjohtajan johtajasopimus ja epäluottamus virkasuhteessa
7.11.2023
-
7.11.2023
Johtajasopimus tukee kunnanjohtajan työtä, selkeyttää työnjakoa ja rakentaa molemminpuolista luottamusta. Koulutuksessa perehdytään Kuntaliiton asiantuntijoiden johdolla hallituksen työnantajarooliin ja käydään läpi strategialähtöinen johtajasopimuksen laatimis- ja arviointiprosessi. Lisäksi käydään läpi tilapäistä valiokuntaa koskeva sääntely.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Talous ja rahoitus
Kunnallinen päätöksenteko
Etäkoulutus
Tarkastuslautakuntien koulutuspäivä
8.11.2023
-
8.11.2023
Tarkastuslautakuntien koulutuspäivä -webinaari on tiivis ja käytännönläheinen tietopaketti kuntien, kuntayhtymien ja hyvinvointialueiden tarkastuslautakuntien jäsenille, varajäsenille sekä tarkastuslautakuntia avustaville viranhaltijoille.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Talous ja rahoitus
Kunnallinen päätöksenteko
Etäkoulutus
Tarkastuslautakuntien koulutuspäivä
14.11.2023
-
14.11.2023
Tarkastuslautakuntien koulutuspäivä -webinaari on tiivis ja käytännönläheinen tietopaketti kuntien, kuntayhtymien ja hyvinvointialueiden tarkastuslautakuntien jäsenille, varajäsenille sekä tarkastuslautakuntia avustaville viranhaltijoille.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Kunnallinen päätöksenteko
Talous ja rahoitus
Etäkoulutus
Kunnan verotulot ja valtionosuudet
15.11.2023
-
15.11.2023
Kunnan verotulot ja valtionosuudet -koulutuksen tavoitteena on vahvistaa tietotaitoa ymmärtää verorahoituksen muodostuminen omassa kunnassa, syventää verotukseen ja valtionosuuksiin liittyvää laskentaosaamista, lisätä taitoa analysoida ja raportoida toteumatietoja sekä ennustaa kunnan vero- ja valtionosuustulojen kehitystä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Kunnallinen päätöksenteko
Lähikoulutus
Valmistelijan ja esittelijän koulutuspäivät
22.11.2023
-
23.11.2023
Tämä koulutus antaa perustiedot ja valmiudet erityisesti kunnan päätöksenteossa valmistelun ja esittelijän tehtävissä toimimiseen. Koulutuspäivät tarjoavat työkaluja arjen työskentelyyn valmistelijoille ja esittelijöille sekä heidän kanssaan yhteistyötä tekeville.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Talous ja rahoitus
Kunnallinen päätöksenteko
Etäkoulutus
Tarkastuslautakuntien koulutuspäivä
23.11.2023
-
23.11.2023
Tarkastuslautakuntien koulutuspäivä -webinaari on tiivis ja käytännönläheinen tietopaketti kuntien, kuntayhtymien ja hyvinvointialueiden tarkastuslautakuntien jäsenille, varajäsenille sekä tarkastuslautakuntia avustaville viranhaltijoille.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Talous ja rahoitus
Johtaminen ja strategiat
Kunnallinen päätöksenteko
Kuntayhtiöt
Etäkoulutus
Kuntayhtiöjohdon ajankohtaispäivä
30.11.2023
-
30.11.2023
Kuntayhtiöjohdon ajankohtaispäivä -webinaari kokoaa yhteen eri rooleissa työskentelevät vastuuhenkilöt. Ajankohtaispäivä on samalla FCG:n Kuntayhtiön hallitusosaaja-koulutuksin (KHO) osallistuneiden odotettu vuositapaaminen!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Kunnallinen päätöksenteko
Etäkoulutus
Virkavastuu kunnassa ja hyvinvointialueella
13.12.2023
-
13.12.2023
Viranhaltijoille, luottamushenkilöille sekä muille julkista valtaa käyttäville henkilölle on heidän erityisen asemansa vuoksi säädetty virkavastuu, joka poikkeaa tavanomaisesta oikeudellisesta vastuusta. Koulutuksessa käydään läpi virkavastuun järjestelmä kunnissa ja hyvinvointialueilla, virkavastuun kannalta keskeinen lainsäädäntö ja tuoreet oikeustapaukset, sekä tarkastellaan eri virkavastuun muotoja.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Johtaminen ja strategiat
Kunnallinen päätöksenteko
Lähikoulutus
KPJ14 Kunta- ja hyvinvointialuepuheenjohtajan johtamisvalmennus
18.1.2024
-
22.3.2024
Johtamiskoulutus on tarkoitettu hyvinvointialueiden sekä kuntien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajille, varapuheenjohtajille ja osa-aikaisille puheenjohtajille. Valmennusohjelma tarjoa uutta osaamista mm. hyvinvointialueen, kuntayhteisön ja -konsernin sekä poliittisten prosessien johtamiseen, tulevaisuuden kunnan johtamiseen globaalissa ja kansallisessa toimintaympäristössä sekä strategiseen johtamiseen.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Kunnallinen päätöksenteko
Etäkoulutus
Hyvä hallintopäätös
18.1.2024
-
18.1.2024
Miten syntyy hyvä hallintopäätös? Hyvä hallintopäätös -webinaarissa käymme läpi hallintopäätöksen ainesosat ja resepti alkaen hyvän hallinnon periaatteista ja roolituksesta päätöksenteossa päättyen esteellisyyteen ja virheiden korjaamisen mahdollisuuteen.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Talous ja rahoitus
Johtaminen ja strategiat
Kunnallinen päätöksenteko
Svenskspråkiga utbildningar
Lähikoulutus
RAFO Rahoitus- ja johtamisfoorumi 2024
7.2.2024
-
9.2.2024
RAFO 2024 -laivaseminaari tarjoaa tietoa, taitoa ja näkemystä sekä verkostoitumista kunta-alan johtaville viranhaltijoille ja luottamushenkilöille inspiroivassa ympäristössä!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Talous ja rahoitus
Kunnallinen päätöksenteko
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Hybridikoulutus
Sivistystoimen talous- ja rahoituspäivät
14.2.2024
-
15.2.2024
Sivistystoimen alkuvuoden päätapahtuma kokoaa jälleen yhteen sivistystoimen johdon syventymään talous- ja rahoitusasioihin sekä talouden laskentaperusteisiin. Paneudumme myös toimialan ajankohtaisiin uudistuksiin ja säädösmuutoksiin sekä tulevaisuuden näkymiin.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Talous ja rahoitus
Kunnallinen päätöksenteko
Etäkoulutus
Tarkastuslautakuntien koulutuspäivä
5.3.2024
-
5.3.2024
Tarkastuslautakuntien koulutuspäivä -webinaari on käytännönläheinen koulutuskokonaisuus, joka tarjoaa hyödyllisen ja ajankohtaisen tietotaito-paketin kuntien, kuntayhtymien ja hyvinvointialueiden tarkastuslautakuntien jäsenille, varajäsenille ja niitä avustaville viranhaltijoille.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Talous ja rahoitus
Kunnallinen päätöksenteko
Etäkoulutus
Tarkastuslautakuntien koulutuspäivä
13.3.2024
-
13.3.2024
Tarkastuslautakuntien koulutuspäivä -webinaari on käytännönläheinen koulutuskokonaisuus, joka tarjoaa hyödyllisen ja ajankohtaisen tietotaito-paketin kuntien, kuntayhtymien ja hyvinvointialueiden tarkastuslautakuntien jäsenille, varajäsenille ja niitä avustaville viranhaltijoille.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Kunnallinen päätöksenteko
Etäkoulutus
Pöytäkirjat ja asiakirjat
20.3.2024
-
20.3.2024
Pöytäkirjat ja asiakirjat -koulutuksessa käymme läpi kunnan ja hyvinvointialueen päätöksentekoa pöytäkirjan laatimisen ja julkaisemisen näkökulmasta. Puhumme mm. muutoksenhausta, tiedon elinkaaresta ja päätöksen tiedoksiannosta.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Talous ja rahoitus
Kunnallinen päätöksenteko
Etäkoulutus
Tarkastuslautakuntien koulutuspäivä
21.3.2024
-
21.3.2024
Tarkastuslautakuntien koulutuspäivä -webinaari on käytännönläheinen koulutuskokonaisuus, joka tarjoaa hyödyllisen ja ajankohtaisen tietotaito-paketin kuntien, kuntayhtymien ja hyvinvointialueiden tarkastuslautakuntien jäsenille, varajäsenille ja niitä avustaville viranhaltijoille.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Kuntayhtiöt
Hallinto- ja lakiasiat
Talous ja rahoitus
Johtaminen ja strategiat
Kunnallinen päätöksenteko
Etäkoulutus
Kunnallisen osakeyhtiön hallitusosaaja KHO, Kevät 2024
9.4.2024
-
12.6.2024
Arvostettu Kunnallisen osakeyhtiön hallitusosaaja – sertifioitu opintokokonaisuus (KHO) tarjoaa tietoa, taitoa ja näkemystä yhteiskunnallisesti merkittävän ja vastuullisen tehtävän hoitoon omassa roolissa.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Johtaminen ja strategiat
Hallinto- ja lakiasiat
Kunnallinen päätöksenteko
Etäkoulutus
Kunnanjohtajan johtajasopimus ja epäluottamus virkasuhteessa
11.4.2024
-
11.4.2024
Johtajasopimus tukee kunnanjohtajan työtä, selkeyttää työnjakoa ja rakentaa molemminpuolista luottamusta. Koulutuksessa perehdytään Kuntaliiton asiantuntijoiden johdolla hallituksen työnantajarooliin ja käydään läpi strategialähtöinen johtajasopimuksen laatimis- ja arviointiprosessi. Lisäksi käydään läpi tilapäistä valiokuntaa koskeva sääntely.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Talous ja rahoitus
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Kulttuuri ja vapaa-aikatoimi
Sosiaali- ja terveystoimi
Kuntatekniikka
Ympäristönsuojelu ja jätehuolto
Kunnallinen päätöksenteko
Etäkoulutus
Hyten edistäminen nyt ja tulevaisuudessa
16.4.2024
-
16.4.2024
Koulutuksessa paneudumme kunnassa ja yhdyspinnoilla tehtävään hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Sote-uudistus ei poista kuntien vastuuta ja velvollisuutta edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä, vaan ne ovat jatkossakin keskeisiä toimijoita tässä työssä. Tehtävän toteutuksessa tarvitaan laaja-alaista yhteistyötä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
HR- ja palvelussuhdeasiat
Talous ja rahoitus
Johtaminen ja strategiat
Kunnallinen päätöksenteko
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Kuntatekniikka
Lähikoulutus
KJ12 Kuntajohdon johtamisvalmennus
18.4.2024
-
13.9.2024
Kuntajohdon johtamisvalmennus on kuntien johtaville viranhaltijoille tarkoitettu korkeatasoinen valmennus, jossa tarjotaan uusia ideoita ja ajankohtaista tietoa kunta-alan huippuasiantuntijoiden johdolla. Valmennusohjelmassa pääset verkostoitumaan ja vertaisoppimaan sekä laatimaan oman kehittymissuunnitelman työsi tueksi. Suomen Kuntaliitto myöntää osallistuneille KJ-sertifikaatin, joka on julkinen tunnustus korkeatasoisista johtamisvalmiuksista. #KJvalmennus #FCG #Kuntaliitto
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Talous ja rahoitus
Kunnallinen päätöksenteko
Lähikoulutus
Talous- ja veroennustepäivät 2024
25.4.2024
-
26.4.2024
Talous- ja veroennustepäivät kokoaa kevään päätteeksi yhteen kuntien talouspäättäjät ajankohtaisten vero- ja kuntatalousasioiden äärelle. Tilaisuudessa kuulet katsauksen julkisen talouteen sekä kuntatalouden tulevaisuuden näkymiin, kuntaverotuksen ajankohtaiset asiat ja vinkit talousarviovalmisteluun.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Talous ja rahoitus
Kunnallinen päätöksenteko
Lähikoulutus
Tarkastustoimen kevätseminaari
5.6.2024
-
6.6.2024
Tarkastustoimen kevätseminaari kokoaa yhteen kunta-alalla ja hyvinvointialueilla toimivat tarkastuksen, arvioinnin ja valvonnan luottamushenkilöt ja viranhaltijat. Seminaarissa saat ajatuksia, työvälineitä ja toimivia käytäntöjä oman tehtäväsi menestyksekkääseen hoitoon.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Johtaminen ja strategiat
Kunnallinen päätöksenteko
Lähikoulutus
Kuntapuheenjohtajapäivät 2024
13.6.2024
-
14.6.2024
Kuntapuheenjohtajapäivät toteutetaan vuosittain, sisartapahtuman Kuntajohtajapäivien tavoin. Tapahtuman järjestävät Suomen Kuntaliitto ja FCG Finnish Consulting Group.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Johtaminen ja strategiat
Kunnallinen päätöksenteko
Lähikoulutus
Kuntajohtajapäivät 2024
15.8.2024
-
16.8.2024
Kuntajohtajapäivät ovat vuosittain toteutettava laadukas verkostoitumisfoorumi kuntajohtajille. Kuntajohtajapäivillä käsitellään kuntien elinvoimaa, kuntajohtajan työtä ja kuntien roolia muuttuvassa tilanteessa. Tapahtuma on loistava paikka kuntajohtajalle päivittää ajankohtaisia tietoja kuntasektorilta ja verkostoitua kollegoiden kanssa.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Kunnallinen päätöksenteko
Etäkoulutus
Tilauskoulutusta luottamushenkilötyön tueksi
Organisaatiokohtaisella koulutuksella taklaamme juuri teidän työyhteisöllenne olennaisimmat kysymykset. Tuomme tilauskoulutuksen lähelle teitä tai tarjoamme paikasta riippumattoman verkkokoulutuksen vaikka koko konsernin työntekijöille. Ota yhteyttä, niin suunnittelemme juuri teidän tarpeitanne vastaavan koulutuksen.
Lue lisää ja ilmoittaudu

Siirry tästä verkkokauppaan

Etkö löytänyt etsimääsi? Vai kiinnostaisiko organisaatiokohtainen koulutus?

Kysy myös tilauskoulutuksista, jotka toteutamme asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Ota yhteyttä asiakkuuspäällikkö Leena-Kaisa Pantsu, etunimi.sukunimi@fcg.fi, puh. 050 466 2905