Sisältölohkot

Image
FCG-talouden-ja-rahoituksen-koulutukset

Talouden ja rahoituksen koulutukset

Talouden ja rahoituksen koulutuksissa käsitellään tuoreimpia kuntataloutta puhuttelevia teemoja ja uudistuksia. Vuorovaikutteisissa webinaareissa ja tilaisuuksissa saat käytännön vinkkejä ja ohjeistuksia kokeneilta ja arvostetuilta asiantuntijoilta.  

Talouden ja rahoituksen avoimet koulutukset

Monipuolisesta koulutustarjonnasta voit valita sinulle sopivimman ajankohtaispäivän, koulutusohjelman, tapahtuman, verkkokurssin tai webinaarin.

Vuosittain toistuvien automatisoidun talousraportoinnin, arvonlisäverotus- ja tilinpäätöskoulutusten lisäksi pääset syventymään talouden ja rahoituksen erityiskysymyksiin webinaareissa ja ajankohtaispäivillä. 

Kunta-alan taloushallinnon perusteet, Kunta-alan Controller ja Kunta-alan laskentatoimen koulutusohjelmissa vahvistat kuntatalouden asiantuntijuuttasi ja pääset jakamaan kokemuksiasi kollegoiden kanssa.   

Tutustu kattavaan koulutustarjontaan ja ilmoittaudu mukaan! 

Image
Talous ja rahoitus
Svenskspråkiga utbildningar
Etäkoulutus
Bokslutet 2023 samt aktuellt inom bokföringen
16.1.2024
-
16.1.2024
Bokslutet 2023 närmar sig. På kursen behandlas bland annat gällande anvisningar och nya utlåtanden från Bokföringsnämndens sektion för välfärdsområden och kommuner. Dessutom tas övriga aktuella frågor inom bokföringen upp, speciellt med tanke på bokslutet 2023.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Talous ja rahoitus
Svenskspråkiga utbildningar
Etäkoulutus
Aktuellt inom bokföringen på Åland
17.1.2024
-
17.1.2024
Bokslutet 2023 närmar sig. På kursen behandlas bland annat gällande anvisningar och nya utlåtanden från Bokföringsnämndens sektion för kommuner. Dessutom tas övriga aktuella frågor inom bokföringen upp, speciellt med tanke på bokslutet 2023.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Talous ja rahoitus
Svenskspråkiga utbildningar
Etäkoulutus
Kommunernas statsandelar
24.1.2024
-
24.1.2024
Kommunernas statsandelar är en central fråga för kommunekonomin. Social- och hälsovårdsreformen har inneburit stora förändringar för finansieringen av den kommunala verksamheten och TE/AN-reformen väntar bakom knuten. För att öka och fördjupa kunskapen i kommunernas finansiering ordnas ett webinarie om "kommunernas statsandelar”.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Talous ja rahoitus
Etäkoulutus
Kestävä kehitys kunnissa: Budjetointi ja tiedolla johtaminen
13.2.2024
-
13.2.2024
Kestävä kehitys on päivän sana, ja se ei ole koskaan ollut tärkeämpää kuin nyt. Tässä koulutuksessa pureudumme kestävän kehityksen kunnallisiin näkökulmiin ja keskitymme neljään avainteemaan: 1. Kestävä kehitys kunnissa: Mitä se tarkoittaa käytännössä?, 2. Budjetointi kestävän kehityksen tukena: Erilaisia budjetointimenetelmiä kestävyyden edistämiseksi, 3. Ilmastobudjetointi: Ilmastonmuutoksen torjuntaa budjetoinnin kautta ja 4. Tiedolla johtaminen: Kuinka tiedon hyödyntäminen tehostaa päätöksentekoa ja kunnan elinvoimaisuutta.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Talous ja rahoitus
Kunnallinen päätöksenteko
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Hybridikoulutus
Sivistystoimen talous- ja rahoituspäivät 2024
14.2.2024
-
15.2.2024
Sivistystoimen alkuvuoden päätapahtuma kokoaa jälleen yhteen sivistystoimen johdon syventymään talous- ja rahoitusasioihin sekä talouden laskentaperusteisiin. Paneudumme myös toimialan ajankohtaisiin uudistuksiin ja säädösmuutoksiin sekä tulevaisuuden näkymiin.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Talous ja rahoitus
Viestintä, markkinointi ja asiakastyö
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Terveydenhuollon asiakasmaksut
15.2.2024
-
15.2.2024
Tervetuloa syventymään sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksulainsäädäntöön ja sen uudistuksiin sekä laskutusperusteisiin!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Talous ja rahoitus
Kunnallinen päätöksenteko
Etäkoulutus
Tarkastuslautakuntien koulutuspäivä
5.3.2024
-
5.3.2024
Tarkastuslautakuntien koulutuspäivä -webinaari on tiivis käytännönläheinen kuntien, kuntayhtymien ja hyvinvointialueiden tarkastuslautakunnille jäsenille, varajäsenille sekä tarkastuslautakuntia avustaville viranhaltijoille
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Talous ja rahoitus
Etäkoulutus
Robotiikka ja tekoäly kunnan taloushallinnossa
13.3.2024
-
13.3.2024
Robotiikka ja tekoäly kuntien taloushallinnossa -webinaarissa avaamme case-esimerkkien, kokemusten ja oppien kautta robotiikan ja tekoälyn käyttökohteita kuntien, kuntayhtymien, hyvinvointialueiden ja seurakuntien taloushallinnossa. Saat käytännönläheisiä vinkkejä ohjelmistorobotiikan ja tekoälyn käyttöönottoon sekä automaatiokehityksen johtamiseen.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Talous ja rahoitus
Kunnallinen päätöksenteko
Etäkoulutus
Tarkastuslautakuntien koulutuspäivä
13.3.2024
-
13.3.2024
Tarkastuslautakuntien koulutuspäivä -webinaari on tiivis ja käytännönläheinen ajankohtaiskatsaus kuntien, kuntayhtymien ja hyvinvointialueiden tarkas-tuslautakuntien jäsenille, varajäsenille sekä tarkastuslautakuntia avustaville viranhaltijoille.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Talous ja rahoitus
Etäkoulutus
Kunta-alan taloushallinnon perusteet -koulutusohjelma
14.3.2024
-
6.6.2024
Avaa ovet talouden maailmaan: Osallistu kunta-alan taloushallinnon perusteet -koulutusohjelmaan ja hanki vahva pohja kunnan ja kuntayhtymän talousosaamiseen! Webinaareissa, tallenteissa ja harjoitustehtävissä pureudumme perusteellisesti talouden kokonaiskuvaan, kirjanpitoon, tilinpäätökseen ja talousarvioon. Koulutusohjelma tarjoaa käytännönläheisiä oppeja ja vankan tiedon perustan, joka valmistaa sinut menestyksekkäästi kohtaamaan kunnan talouden haasteet.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Talous ja rahoitus
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Kulttuuri ja vapaa-aikatoimi
Sosiaali- ja terveystoimi
Kuntatekniikka
Ympäristönsuojelu ja jätehuolto
Kunnallinen päätöksenteko
Etäkoulutus
Hyten edistäminen nyt ja tulevaisuudessa 1.
19.3.2024
-
19.3.2024
Koulutuksessa paneudumme kunnassa ja yhdyspinnoilla tehtävään hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Sote-uudistus ei poista kuntien vastuuta ja velvollisuutta edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä, vaan ne ovat jatkossakin keskeisiä toimijoita tässä työssä. Tehtävän toteutuksessa tarvitaan laaja-alaista yhteistyötä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Talous ja rahoitus
Etäkoulutus
Arvonlisäverotuksen perusteet seurakunnille
19.3.2024
-
19.3.2024
Arvonlisäverotuksen perusteet seurakunnille -webinaarista saat hyvät perustiedot arvonlisäverotuksen käsittelyyn seurakunnissa. Webinaari on tehokas ja tiivis tietopaketti, jossa keskitymme olennaiseen ja yhdistämme teorian käytäntöön asiantuntevan kouluttajan esimerkkien avulla.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Talous ja rahoitus
Etäkoulutus
Korkeakoulujen arvonlisäverotuksen erityiskysymyksiä
20.3.2024
-
20.3.2024
Osallistu webinaariimme, jossa käsittelemme korkeakoulujen arvonlisäverotuksen erityiskysymyksiä. Saat kattavan ymmärryksen ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen arvonlisäverotukseen vaikuttavista ohjeista ja periaatteista. Webinaari tarjoaa mahdollisuuden syventää tietämystäsi tällä alueella ja pysyä ajan tasalla ajankohtaisista kysymyksistä. Tervetuloa mukaan!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Talous ja rahoitus
Kunnallinen päätöksenteko
Etäkoulutus
Tarkastuslautakuntien koulutuspäivä
21.3.2024
-
21.3.2024
Tarkastuslautakuntien koulutuspäivä -webinaari on tiivis ja käytännönläheinen ajankohtaiskatsaus kuntien, kuntayhtymien ja hyvinvointialueiden tarkas-tuslautakuntien jäsenille, varajäsenille sekä tarkastuslautakuntia avustaville viranhaltijoille.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Kuntayhtiöt
Hallinto- ja lakiasiat
Talous ja rahoitus
Johtaminen ja strategiat
Kunnallinen päätöksenteko
Etäkoulutus
Kunnallisen osakeyhtiön hallitusosaaja KHO, Kevät 2024
9.4.2024
-
12.6.2024
Arvostettu Kunnallisen osakeyhtiön hallitusosaaja – sertifioitu opintokokonaisuus (KHO) tarjoaa tietoa, taitoa ja näkemystä yhteiskunnallisesti merkittävän ja vastuullisen tehtävän hoitoon omassa roolissa.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
HR- ja palvelussuhdeasiat
Talous ja rahoitus
Esihenkilökoulutukset
Etäkoulutus
Eettisten rikkomusten ja väärinkäytösepäilyjen tutkinta - rakenne ja menettelyt, Whistleblowing
16.4.2024
-
16.4.2024
Käytännönläheinen koulutus, joka on suunnattu kaikille kunta-alan organisaatioille: kunnat, kuntayhtymät, kuntayhtiöt, hyvinvointialueet ja seurakunnat. Lain mukaan (10§) sisäisen ilmoituskanavan perustamisvelvollisuus koskee säännöllisesti yli 50 henkilöä työllistäviä organisaatioita myös kunta-alalla: kunnat, kuntayhtymät, hyvinvointialueet ja seurakunnat. Käytössä tulee olla lainmukainen raportointikanava, jonka kautta työntekijät ja mahdollisesti myös yhteistyökumppanit ja muut sidosryhmät voivat tehdä ilmoituksia mahdollisista eettisiä rikkomuksia ja väärinkäytösepäilyjä koskevista havainnoistaan.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Talous ja rahoitus
Etäkoulutus
Arvonlisäverotuksen peruskurssi
17.4.2024
-
17.4.2024
Osallistu tiiviiseen ja informatiiviseen koulutukseen, jossa käsitellään arvonlisäverotuksen yleisiä periaatteita. Päivän aikana syvennytään muun muassa arvonlisäveron perusperiaatteisiin, keskeisiin säännöksiin, verokantoihin ja veron laskentaan. Tutustumme myös vähennysoikeuden ja sen rajoitusten saloihin sekä perehdymme kuntien ja kuntayhtymien erityiskysymyksiin arvonlisäverotuksessa, kuten kuntapalautukseen ja yleishallintoon. Lisäksi pureudumme koulutuspalvelujen ja kiinteistöjen arvonlisäverotukseen sekä arvonlisäveron kirjaamiseen kirjanpidossa. Tule mukaan päivään, joka vahvistaa arvonlisäverotuksen tuntemustasi monipuolisesti ja käytännönläheisesti!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
HR- ja palvelussuhdeasiat
Talous ja rahoitus
Svenskspråkiga utbildningar
Etäkoulutus
Kommunal ekonomi för Åland
23.4.2024
-
23.4.2024
FCG erbjuder aktuella förvaltningsutbildningar som ger deltagarna kunskap om och insikter i förvaltningens grunder och lagstiftning
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Talous ja rahoitus
Kunnallinen päätöksenteko
Lähikoulutus
Talous- ja veroennustepäivät 2024
25.4.2024
-
26.4.2024
Talous- ja veroennustepäivät kokoaa kevään päätteeksi yhteen kuntien talouspäättäjät ajankohtaisten vero- ja kuntatalousasioiden äärelle. Tilaisuudessa kuulet katsauksen julkisen talouteen sekä kuntatalouden tulevaisuuden näkymiin, kuntaverotuksen ajankohtaiset asiat ja vinkit talousarviovalmisteluun.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Talous ja rahoitus
Svenskspråkiga utbildningar
Etäkoulutus
Aktuellt för budgeteringen 2025 - del 1
23.5.2024
-
23.5.2024
År 2025 kommer innehålla stora ändringar i kommunernas ekonomi och verksamhet når kommunerna tar ansvar för AN-tjänsterna. Kommunernas ekonomi ser fortfarande utmanande ut när utgifterna växer snabbare än skatteintäkterna och investeringarna drabbas av höga räntor. Det kommer att vara ett svårt år att göra upp en balanserad budget i många kommuner. De stora reformerna gällande statsandelar och fastighetsskatt är på kommande.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Talous ja rahoitus
Sosiaali- ja terveystoimi
Kuntatekniikka
Etäkoulutus
Investointien hallinta, talous ja valvonta
28.5.2024
-
28.5.2024
Tervetuloa koulutuspäivään, jossa käsitellään oikean kokoisen hankkeen suunnittelua ja investointien hallintaa hankintalain näkökulmasta. Päivä sisältää aiheita hankkeen laajuudesta ja keinoista vaikuttaa siihen, investointivaihtoehdoista ja kilpailuttamisprosessista talousarvion käsittelyyn ja arvonlisäverotukseen. Osallistu oppimaan, miten varmistat hankkeesi optimoinnin ja investointien asianmukaisen hoidon.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Talous ja rahoitus
Kunnallinen päätöksenteko
Lähikoulutus
Tarkastustoimen kevätseminaari
5.6.2024
-
6.6.2024
Tarkastustoimen kevätseminaari kokoaa yhteen kunta-alalla ja hyvinvointialueilla toimivat tarkastuksen, arvioinnin ja valvonnan luottamushenkilöt ja viranhaltijat. Seminaarissa saat ajatuksia, työvälineitä ja toimivia käytäntöjä oman tehtäväsi menestyksekkääseen hoitoon.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Talous ja rahoitus
Etäkoulutus
Kunta-alan Controller 2024 -koulutusohjelma
20.8.2024
-
27.11.2024
Kunta-alan Controller -koulutusohjelmassa perehdyt syvällisesti kuntatalouden kokonaisuuteen, taloustiedolla johtamiseen ja controllerin mahdollisuuksiin tuottaa lisäarvoa omassa organisaatiossa toiminnan ja talouden analysoinnilla. Koulutusohjelma on suunniteltu kuntien, kuntayhtymien, hyvinvointialueiden ja seurakuntien controllereille taloussuunnittelijoille sekä muille taloushallinnon asiantuntijoille.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Digi, IT ja turvallisuus
Talous ja rahoitus
Hallinto- ja lakiasiat
Etäkoulutus
Datatalouden koulutuskokonaisuus
27.8.2024
-
19.11.2024
Neliosaisessa webinaarisarjassa käsitellään datatalouden elementtejä ja reunaehtoja, sekä sitä, millainen rooli julkishallinnolla on datatalouden kehittämisessä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Talous ja rahoitus
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Kulttuuri ja vapaa-aikatoimi
Sosiaali- ja terveystoimi
Kuntatekniikka
Ympäristönsuojelu ja jätehuolto
Kunnallinen päätöksenteko
Etäkoulutus
Hyten edistäminen nyt ja tulevaisuudessa 2.
27.8.2024
-
27.8.2024
Koulutuksessa paneudumme syvällisesti ja konkreettisesti kunnassa ja yhdyspinnoilla tehtävään hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Kunnat ovat jatkossakin keskeisiä toimijoita hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Tehtävän toteutuksessa tarvitaan laaja-alaista yhteistyötä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Talous ja rahoitus
Svenskspråkiga utbildningar
Etäkoulutus
Aktuellt för budgeteringen 2025 - del 2
29.8.2024
-
29.8.2024
Detta webbinarium ger en bra grund för uppgörandet av ramen och budgeten för år 2025. Det går bra att delta fast du skulle ha missat del 1. Under utbildningen får deltagarna en bra grund för uppgörandet av ramen och budgeten för år 2025.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
HR- ja palvelussuhdeasiat
Talous ja rahoitus
Johtaminen ja strategiat
Lähikoulutus
Hallinto-, henkilöstö- ja talousjohdon konferenssi
29.8.2024
-
30.8.2024
Hallinto-, henkilöstö- ja talousjohdon perinteisessä konferenssissa pääset syventymään johtamistyön kannalta tärkeisiin teemoihin ja päivität tiedot kuntakenttää ja hyvinvointialueita koskevista ajankohtaisista aiheista. Konferenssi koostuu kaikille yhteisestä osiosta ja rinnakkaisisista ohjelmalinjoista. Ohjelma julkaistaan vuonna 2024. Ilmoittaudu mukaan keskustelemaan ajankohtaisista aiheista ja kohtaamaan johtajakollegoita!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Talous ja rahoitus
Svenskspråkiga utbildningar
Etäkoulutus
Kommunalekonomi för budgetansvariga
3.9.2024
-
10.9.2024
Att ha grundläggande ekonomiskt kunnande är allt viktigare för kommunala tjänsteinnehavare. För att klara av de uppgifter som budgetansvaret innefattar krävs det kunnande om ekonomi inom den offentliga sektorn. Denna utbildning erbjuder möjligheten att lära sig de vanligaste budgetprocesserna som tjänsteinnehavarna kan behöva i sitt arbete.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Talous ja rahoitus
Kunnallinen päätöksenteko
Lähikoulutus
Hallinnon ja tarkastustoimen seminaari 2024
3.10.2024
-
4.10.2024
Lähde mukaan alan vuosittaiseen päätapahtumaan, jonka järjestävät kunta-alan suurin koulutusorganisaatio FCG ja kunta-alan johtava tilintarkastusyhteisö BDO Oy. Seminaarin monipuolinen ohjelma ja verkostoitumismahdollisuus kollegojen kanssa lisäävät osallistujien tietotaitoa ja varmuutta toimia tarkastuslautakunnan aktiivisina jäseninä ja sitä lähellä olevissa tehtävissä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Talous ja rahoitus
Lähikoulutus
Kunta-alan laskentatoimen koulutusohjelma 2024 - 25
3.10.2024
-
16.5.2025
Laskentatoimen koulutusohjelma antaa osallistujille kattavan kokonaiskuvan ja laaja-alaisen ymmärryksen kunnan ja kuntayhtymän konsernitalouden kokonaisuudesta. Koulutusohjelman hyväksytysti suorittaneet saavat hyvät valmiudet laajentaa omaa työnkuvaansa ja edetä uusiin, vaativampiin ja monipuolisempiin tehtäviin.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Talous ja rahoitus
Hybridikoulutus
Laskentafoorumi 2024
10.10.2024
-
11.10.2024
Laskentafoorumi on kuntien, kuntayhtymien, hyvinvointialueiden ja seurakuntien taloushallinnon ammattilaisten suosittu ajankohtaistapahtuma. Laskentafoorumin 2024 sisältö perustuu ennakkokyselyn ja haastattelukierroksen tuloksille. 
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Talous ja rahoitus
Kunnallinen päätöksenteko
Etäkoulutus
Tarkastuslautakuntien koulutuspäivä
6.11.2024
-
6.11.2024
Tarkastuslautakuntien koulutuspäivä -webinaari on tiivis ja käytännönläheinen tietopaketti kuntien, kuntayhtymien ja hyvinvointialueiden tarkastuslautakuntien jäsenille, varajäsenille sekä tarkastuslautakuntia avustaville viranhaltijoille.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Viestintä, markkinointi ja asiakastyö
Talous ja rahoitus
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Terveydenhuollon asiakasmaksut
7.11.2024
-
7.11.2024
Tervetuloa syventymään sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksulainsäädäntöön ja sen uudistuksiin sekä laskutusperusteisiin!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Talous ja rahoitus
Kunnallinen päätöksenteko
Etäkoulutus
Tarkastuslautakuntien koulutuspäivä
12.11.2024
-
12.11.2024
Tarkastuslautakuntien koulutuspäivä -webinaari on tiivis ja käytännönläheinen tietopaketti kuntien, kuntayhtymien ja hyvinvointialueiden tarkastuslautakuntien jäsenille, varajäsenille sekä tarkastuslautakuntia avustaville viranhaltijoille.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Talous ja rahoitus
Kunnallinen päätöksenteko
Etäkoulutus
Kunnan verotulot ja valtionosuudet
13.11.2024
-
13.11.2024
Kunnan verotulot ja valtionosuudet -koulutuksen tavoitteena on vahvistaa tietotaitoa ymmärtää verorahoituksen muodostuminen omassa kunnassa, syventää verotukseen ja valtionosuuksiin liittyvää laskentaosaamista, lisätä taitoa analysoida ja raportoida toteumatietoja sekä ennustaa kunnan vero- ja valtionosuustulojen kehitystä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Talous ja rahoitus
Kunnallinen päätöksenteko
Etäkoulutus
Tarkastuslautakuntien koulutuspäivä
21.11.2024
-
21.11.2024
Tarkastuslautakuntien koulutuspäivä -webinaari on tiivis ja käytännönläheinen tietopaketti kuntien, kuntayhtymien ja hyvinvointialueiden tarkastuslautakuntien jäsenille, varajäsenille sekä tarkastuslautakuntia avustaville viranhaltijoille.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Talous ja rahoitus
Etäkoulutus
Seurakuntien tilinpäätöspäivä
26.11.2024
-
26.11.2024
Seurakuntien tilinpäätöspäivä on etäyhteyksin toteutettava koulutus, joka tarjoaa yksityiskohtaista tietoa seurakunnan tilinpäätöksen laadinnan vaiheista sekä tietoa ajankohtaisista lausunnoista ja ohjeista seurakuntien taloushallinnolle.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Talous ja rahoitus
Etäkoulutus
Tietosuoja taloushallinnossa
26.11.2024
-
26.11.2024
Webinaarissa tarkastellaan sitä, mitä tietosuoja taloushallinnon kontekstissa tarkoittaa; mitä asioita tietosuoja taloushallinnossa säätelee, ja mihin sillä ei ole vaikutusta.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Talous ja rahoitus
Johtaminen ja strategiat
Kunnallinen päätöksenteko
Kuntayhtiöt
Etäkoulutus
Kuntayhtiöjohdon ajankohtaispäivä
28.11.2024
-
28.11.2024
Kuntayhtiöjohdon ajankohtaispäivä -webinaari kokoaa yhteen eri rooleissa työskentelevät vastuuhenkilöt. Ajankohtaispäivä on samalla FCG:n Kuntayhtiön hallitusosaaja-koulutuksin (KHO) osallistuneiden odotettu vuositapaaminen!
Lue lisää ja ilmoittaudu

Talouden ja rahoituksen verkkokurssit

Image
Talous ja rahoitus
Etäkoulutus
Kustannuslaskennan osaaja
Osaaja-verkkokurssin suorittamisen jälkeen sinulla on syventynyt käsitys kustannuslaskennan organisointitavoista, tuotteistamisen hyödyntämismahdollisuuksista kunnan eri toimialoilla sekä käytettävistä laskentamenetelmistä. Verkkokurssiin sisältyy runsaasti esimerkkejä sekä käytännön harjoituksia. Teoriaopetus ja käytännön tehtävät antavat sinulle valmiudet muodostaa käsityksen siitä, mikä omassa organisaatiossasi voisi olla käyttökelpoinen laskentamenetelmä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Talous ja rahoitus
Etäkoulutus
Kunnallisten vertailutietojen hyödyntäminen toiminnan ja talouden suunnittelussa ja raportoinnissa -tietoisku
Tietoisku tarjoaa tiiviin katsauksen kunnan ja kaupungin taloushallinnossa ja talousjohtamisessa helposti hyödynnettävistä ulkopuolisista tietolähteistä. Tietoiskussa opit toimiviksi todettuja käytäntöjä vertailutietojen lisäarvoa tuottavasta käytöstä toiminnan ja talouden suunnittelussa ja seurannassa. Tietoisku on suunniteltu etenkin pienen ja keskisuuren kunnan toimintaympäristöön sopivaksi.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Talous ja rahoitus
Etäkoulutus
Kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen lukutaito -tietoisku
Tietoisku antaa sinulle yleisnäkemyksen tilinpäätöksen rakenteesta ja sisällöstä sekä tilinpäätöslaskelmien eroista. Lisäksi opit kiinnittämään huomiota tilinpäätöstietojen tulkinnan kannalta oleellisiin asioihin sekä osaat laskea esimerkiksi oman kuntasi keskeiset tunnusluvut. Kurssin jälkeen tiedät, mitä tilinpäätös ei kerro ja mitä tuloksellisuus-käsite kunnan toiminnassa tarkoittaa.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Talous ja rahoitus
Etäkoulutus
Kunnan talous pähkinänkuoressa -tietoisku
Tietoisku tarjoaa yleiskatsauksen kunnan talouden ominaispiirteistä sekä sen eroista liikeyrityksiin ja järjestöihin. Tietoiskussa opit hahmottamaan kunnan tulojen lähteet ja menojen käyttökohteet. Lisäksi saat käsityksen talousarvion merkityksestä kunnan talouden ohjauksessa ja valvonnassa.  Verkkokurssi antaa myös valmiuksia tulkita esimerkiksi oman kuntasi tilinpäätöslaskelmia ja muodostaa kuva sen taloudellisesta asemasta.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Talous ja rahoitus
Etäkoulutus
Kustannuslaskennan peruskurssi
Kustannuslaskennan peruskurssi on verkkokoulutus, jossa käydään läpi kustannuslaskennan periaatteet ja esitellään pääpiirteiltään yleisimmät kustannuslaskentamenetelmät. Koulutus auttaa ymmärtämään yleisimpien kustannuslaskentamenetelmien pääpiirteet ja millaisissa tilanteissa eri menetelmiä voidaan soveltaa.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Talous ja rahoitus
Etäkoulutus
Kunta-alan arvonlisäverotuksen osaaja
Verkkokurssilla saat perustiedot kunta-alan arvonlisäverotuksen yleisistä periaatteista ja erityispiirteistä, kuulet eri palvelualojen arvonlisäverotuksen käytännöistä ja saat varmuutta arvonlisäverojen kirjanpitokäsittelyyn.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Talous ja rahoitus
Kunnallinen päätöksenteko
Etäkoulutus
Digikanavapalvelu: Talouden työkalupakki
Talouden työkalupakki -palvelumme on suunniteltu vastaamaan kunnan viranhaltijoiden ja työntekijöiden tarpeeseen. Palvelu on suunnattu kaikille, jotka kohtaavat työssään talouteen liittyviä kysymyksiä ja haluavat kehittää omaa taloudellista osaamistaan.
Lue lisää ja ilmoittaudu

Siirry tästä verkkokauppaan

 

Kysy myös tilauskoulutuksista, jotka toteutamme asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Ota yhteyttä asiakkuuspäällikkö Leena-Kaisa Pantsu, etunimi.sukunimi@fcg.fi, puh. 050 466 2905