Sisältölohkot

Bild
innostunut nainen

Esihenkilökoulutukset

Esihenkilön vastuiden hallinta ja esihenkilön roolin tunnistaminen on menestyksekkään esihenkilötyön tukijalka. Esihenkilön rooliin liittyy monia jokapäiväisiä tehtäviä, mutta myös harvemmin vastaan tulevia kysymyksiä. Esihenkilön vastuiden ja velvollisuuksien tuntemuksen lisäksi esihenkilön tehtäväkenttään liittyy runsaasti arjen johtamistekoja ja vuorovaikutustaidot ovatkin yksi esihenkilön tärkeimpiä kyvykkyyksiä.

FCG:ltä löydät esihenkilökoulutuksia erilaisiin esihenkilötehtävissä ilmeneviin tilanteisiin ja tarpeisiin. Tarjonnasta löydät koulutukset esihenkilön palvelussuhdeosaamiseen, johtamiseen, työyhteisöjen kehittämiseen kuin esihenkilön tunnetaitoihin ja omaan jaksamiseenkin liittyen.

Tutustu tulossa oleviin esihenkilökoulutuksiin:

Kunta-alalla esihenkilöt kohtaavat arjessaan monenlaisia tilanteita. Esihenkilön lailliset vastuut ovat laajoja ja samaan aikaan kilpailu työntekijöistä kasvaa, jolloin myös johtamisosaamisella on entistä isompi merkitys työntekijöiden veto- ja pitovoimassa.

Työelämä on jatkuvassa muutoksessa ja työntekijöiden tarpeet ja tilanteet kehittyvät sen mukaan. Miten pysyä esihenkilönä mukana muutoksessa ja toisaalta hallita lain vaatimat esihenkilön vastuut?

Työn arjessa oppimisella on merkittävä rooli osaamisen ja taitojen kehittymisessä. Jotta muuttuviin osaamistarpeisiin pystytään vastaamaan, tulee osaamista kehittää ja päivittää koko työuran ajan. Siksi onkin ensisijaisen tärkeää mahdollistaa jatkuva oppiminen osana arjen työtä.

Kouluttautumalla saat konkreettisia työkaluja arjen työhösi ja kehität osaamistasi, oli valintasi sitten tehokas verkkokurssi, digitaalinen jatkuva oppiminen tai laajempi valmennusohjelmakin! 

Bild
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Distansutbildning
Palvelussuhdeasioiden mestari
3.10.2023
-
5.12.2023
Palvelussuhdeasioiden mestari -verkkokurssilla opit tehtävien avulla soveltamaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES) sekä työlainsäädäntöä vaativiin käytännön tilanteisiin. Kurssi sopii myös SOTE-sopimusta soveltavalle.
Läs mer och anmäl dig
Bild
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Distansutbildning
Rekrytointiprosessin onnistunut läpivienti
11.10.2023
-
11.10.2023
Tämän käytännönläheisen webinaarin avulla opit tehokkaasti, mutta kattavasti, mitä jokaisen rekrytointien parissa työskentelevän tulisi tietää rekrytointiprosessin onnistuneesta läpiviennistä!
Läs mer och anmäl dig
Bild
Esihenkilökoulutukset
HR- ja palvelussuhdeasiat
Distansutbildning
Perehdytyksestä pitovoimaa - onnistuneen perehdytysprosessin askelmerkit
12.10.2023
-
12.10.2023
Ovatko organisaatiosi perehdytysprosessin perusteet kunnossa? Tervetuloa mukaan Perehdytyksestä pitovoimaa - onnistuneen perehdytysprosessin askelmerkit -webinaariin, jossa käymme tehokkaasti läpi onnistuneen perehdytysprosessin kulmakiviä. Koulutuksen aikana vahvistat valmiuksiasi kehittää organisaatiosi perehdytyskäytänteistä toimivia ja henkilökuntaa sitouttavia.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Svenskspråkiga utbildningar
Esihenkilökoulutukset
Distansutbildning
Bättre ork i arbetet – hitta vägen till hållbart och framgångsrikt arbete under de sista arbetsåren
24.10.2023
-
24.10.2023
Du som varit i arbetslivet en längre tid har tendens att trivas i din anställning och uppnå positiva resultat. Du har skaffat dig en unik kompetens och erfarenhet som du önskar fortsätta bidra med fram till pensionsåldern. Samtidigt märker du kanske att du inte kan upprätthålla samma energinivå som under dina yngre dagar. Även om du inser att detta är en naturlig process, kan du emellanåt uppleva oro gällande huruvida du kommer att kunna upprätthålla samma tempo, samt hur du ska kunna utveckla dig inom ditt expertisområde
Läs mer och anmäl dig
Bild
Esihenkilökoulutukset
HR- ja palvelussuhdeasiat
Distansutbildning
Määräaikaiset palvelussuhteet
26.10.2023
-
26.10.2023
Millä perusteella henkilö voidaan ottaa määräaikaiseen palvelussuhteeseen? Mitä seurauksia on siitä, jos määräaikaisuus ei olekaan lain mukainen? Webinaarissa käydään oikeustapausten avulla läpi määräaikaisuuden perusteita ja vältettäviä tilanteita.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Johtaminen ja strategiat
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Svenskspråkiga utbildningar
Esihenkilökoulutukset
Närutbildning
Rektorsdagarna 2023
26.10.2023
-
27.10.2023
De årliga Rektorsdagarna går av stapeln 26.-27.10. På Rektorsdagarna samlas traditionellt rektorer från Svenskfinland. Bildningsdirektörerna är självklart också välkomna.
Läs mer och anmäl dig
Bild
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Distansutbildning
Haastavat palvelussuhdeasiat
2.11.2023
-
2.11.2023
Henkilöstöhallinnon asiantuntijana tai esihenkilö – tervetuloa mukaan keskustelemaan vaativista palvelussuhdeasioista, jotka pohdituttavat monessa työyhteisössä! Päivän aikana keskustelemme niistä vaativista palvelussuhdeasioista, jotka pohdituttavat monessa työyhteisössä. Koulutuksessa opit, kuinka toimia, kun työkyky on alentunut, mitä jos työntekijä laiminlyö työvelvoitteitaan tai menettelee ohjeiden vastaisesti, kuinka varoitus annetaan, mitkä ovat menettelytavat henkilöön liittyvissä työ- tai virkasuhteen päättämistilanteissa sekä mitkä ovat kiellettyjä irtisanomisperusteita.
Läs mer och anmäl dig
Bild
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Distansutbildning
Vaikuttava kehityskeskustelu
8.11.2023
-
8.11.2023
Esihenkilö tai henkilöstöhallinnon asiantuntija - tervetuloa mukaan keräämään käytännönläheistä oppia vaikuttavan kehityskeskustelun käymiseen. Saat vuorovaikutteisen koulutuksen aikana käytännönläheisiä osaamisen kartoittamisen työkaluja ja vinkkejä varmistaaksesi, että keskustelussa sovitut asiat todella viedään käytäntöön.
Läs mer och anmäl dig
Bild
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Distansutbildning
Työ- ja virkahaastattelut
13.11.2023
-
13.11.2023
Tässä tehokkaassa koulutuksessa perehdytään työ- ja virkahaastattelujen onnistumisen elementteihin rekrytoijan näkökulmasta.
Läs mer och anmäl dig
Bild
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Närutbildning
Rekrytoija 2023
15.11.2023
-
16.11.2023
Kuntien ja hyvinvointialueiden rekryammattilaisten ykköstapahtuma Rekrytoija. Luvassa on tuttuun tapaan mielenkiintoisia puheenvuoroja, mukavia kohtaamisia ja iloista iltaohjelmaa. 
Läs mer och anmäl dig
Bild
Esihenkilökoulutukset
Närutbildning
Esihenkilöfoorumi
23.11.2023
-
23.11.2023
Esihenkilöfoorumi on vuosittainen, kunta-alan esihenkilöille suunnattu tapahtuma, jossa käsitellään esihenkilötyön ajankohtaisia teemoja.
Läs mer och anmäl dig
Bild
HR- ja palvelussuhdeasiat
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Esihenkilökoulutukset
Distansutbildning
Perhepäivähoidon esihenkilön ajankohtais- ja palvelussuhdepäivä
30.11.2023
-
30.11.2023
Perhepäivähoidon esihenkilön ajankohtais- ja palvelussuhdepäivä -koulutus on suunniteltu tukemaan perhepäivähoidon esihenkilön ja perhepäivähoidonohjaajan työtä. Kuulet johtamisen, lainsäädännön ja sääntelyn ajankohtaisaiheista sekä otat tehokkaasti keskeisimmät palvelussuhdekysymykset haltuun.
Läs mer och anmäl dig
Bild
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Distansutbildning
Yhteistoimintamenettely
1.12.2023
-
1.12.2023
Yhteistoimintamenettely-webinaarin aikana opit tiiviisti, mutta kattavasti, kuntien yhteistoiminnasta yleisesti sekä erityisesti yhteistoiminnasta lomauttamis- ja irtisanomistilanteissa. Koulutus on tarkoitettu henkilöstö- ja palkkahallinnon asiantuntijoille, esimiehille sekä yhteistyötoimikuntien jäsenille.
Läs mer och anmäl dig
Bild
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Distansutbildning
Palvelussuhteen päättäminen henkilöön liittyvällä perusteella
13.2.2024
-
13.2.2024
Työnantaja voi joutua tilanteeseen, jossa hän joutuu irtisanomaan työntekijän työntekijästä johtuvasta syystä. Mitkä ovat irtisanomisen perusteet ja oikeat menettelytavat? Koulutuspäivässä näitä aiheita käsitellään käytännönläheisesti esimerkkien ja oikeustapausten valossa. Lisäksi asiaa pohditaan hyvän ja arvostavan henkilöstöpolitiikan näkökulmasta.
Läs mer och anmäl dig
Bild
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Distansutbildning
Poissaolot ja vapaat
12.3.2024
-
12.3.2024
Milloin sairauspoissaolo on palkaton? Miten toimia, jos epäillään poissaolon olevan aiheeton? Poissaolot ja vapaat -webinaarissa keskitymme poissaoloihin ja vapaisiin esimerkkien ja oikeustapausten avulla.
Läs mer och anmäl dig
Bild
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Distansutbildning
Palvelussuhdepäivä esihenkilöille
14.3.2024
-
14.3.2024
Palvelussuhdepäivä esihenkilöille -koulutuksessa käsittelemme esihenkilötyön kannalta keskeisimmät palvelussuhdekysymykset päivän tehopaketissa. Koulutuspäivän aikana opit tehokkaasti koko palvelussuhteen elinkaareen liittyvät keskeiset kysymykset aina palvelussuhteen alkamisesta päättymiseen.
Läs mer och anmäl dig
Bild
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Distansutbildning
Yhteisöohjautuvan tiimin edellytykset ja rakennuspalikat
20.3.2024
-
20.3.2024
Esihenkilö tai henkilöstöhallinnon asiantuntija, tervetuloa mukaan koulutukseen pohtimaan itseohjautuvuuden edistämistä omassa työyhteisössäsi! Saat webinaarissa arvokasta tietoa itseohjautuvasta tiimistä, sen edellytyksistä ja rakennuspalikoista sekä konkreettisia keinoja, millaista muutosta se edellyttää.
Läs mer och anmäl dig
Bild
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Distansutbildning
Palvelussuhdeasioiden mestari
26.3.2024
-
28.5.2024
Palvelussuhdeasioiden mestari -verkkokurssilla opit tehtävien avulla soveltamaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES) sekä työlainsäädäntöä vaativiin käytännön tilanteisiin. Kurssi sopii myös SOTE-sopimusta soveltavalle.
Läs mer och anmäl dig
Bild
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Distansutbildning
Työyhteisötaidot ja vastuullinen työkäyttäytyminen
10.4.2024
-
10.4.2024
Webinaarin aikana opit, mitkä ovat hyvinvoivan työyhteisön elementtejä ja miten jokainen omalla vastuullisella työkäyttäytymisellään voi vaikuttaa työyhteisön hyvinvointiin. Tärkeä osa työyhteisötaitoja on myös kyky käsitellä haastaviakin tilanteita ja keskustelemmekin puheeksi ottamisen taidosta ja haastavista työyhteisötilanteista.
Läs mer och anmäl dig
Bild
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Distansutbildning
Työnantajan henkisen työsuojelun vastuu
11.4.2024
-
11.4.2024
Miten toimii työnantaja, kun työyhteisössä ilmenee konflikteja, kiusaamista tai häirintää? Työntekijä uupuu, sairauslomat pitkittyvät? Mitä työnantaja voi tehdä ehkäistäkseen tilanteiden pahentumista ja mitkä ovat työnantajan oikeudet ja velvollisuudet? Koulutuspäivän aihetta käsitellään kattavasti menettelytapojen ja oikeuskäytännön avulla.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Hallinto- ja lakiasiat
HR- ja palvelussuhdeasiat
Talous ja rahoitus
Esihenkilökoulutukset
Distansutbildning
Eettisten rikkomusten ja väärinkäytösepäilyjen tutkinta - rakenne ja menettelyt, Whistleblowing
16.4.2024
-
16.4.2024
Käytännönläheinen koulutus, joka on suunnattu kaikille kunta-alan organisaatioille: kunnat, kuntayhtymät, kuntayhtiöt, hyvinvointialueet ja seurakunnat. Lain mukaan (10§) sisäisen ilmoituskanavan perustamisvelvollisuus koskee säännöllisesti yli 50 henkilöä työllistäviä organisaatioita myös kunta-alalla: kunnat, kuntayhtymät, hyvinvointialueet ja seurakunnat. Käytössä tulee olla lainmukainen raportointikanava, jonka kautta työntekijät ja mahdollisesti myös yhteistyökumppanit ja muut sidosryhmät voivat tehdä ilmoituksia mahdollisista eettisiä rikkomuksia ja väärinkäytösepäilyjä koskevista havainnoistaan.
Läs mer och anmäl dig
Bild
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Distansutbildning
Haastavat palvelussuhdeasiat
18.4.2024
-
18.4.2024
Päivän aikana keskustelemme niistä vaativista palvelussuhdeasioista, jotka pohdituttavat monessa työyhteisössä. Koulutuksessa opit, kuinka toimia, kun työkyky on alentunut, mitä jos työntekijä laiminlyö työvelvoitteitaan tai menettelee ohjeiden vastaisesti, kuinka varoitus annetaan, mitkä ovat menettelytavat henkilöön liittyvissä työ- tai virkasuhteen päättämistilanteissa sekä mitkä ovat kiellettyjä irtisanomisperusteita.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Johtaminen ja strategiat
Esihenkilökoulutukset
Närutbildning
EKJ9 Hyvinvointialueiden esihenkilöiden ja keskijohdon johtamisvalmennus
24.4.2024
-
4.10.2024
Hyvinvointialueiden esihenkilöiden ja keskijohdon valmennusohjelma EKJ on lähiesihenkilöille ja keskijohdolle suunnattu laadukas valmennuskokonaisuus, joka antaa loistavat eväät oman työn ja johtamisen kehittämiselle. Valmennusohjelman lähtökohtana on jokaisen osallistujan oman johtajuuden vahvistaminen ja kehittäminen, mikä tukee myös organisaation johtamisen kehittämistä. Valmennus tarjoaa pysähtymisen paikkoja, joissa voi pohtia yhdessä arjen johtamisen haasteita. Johtajuuden kehittymistä mahdollistetaan laadukkailla asiantuntijaluennoilla, vertaistuella ja ohjatulla ryhmäcoachauksella sekä itsenäisellä reflektoinnilla. Valmennusohjelman jälkeen osallistuja on kasvanut omassa johtajuudessaan. Hänellä on lisääntynyt tietoisuus omasta johtajuudesta sekä sen vaikutuksista. Lisäksi hän on saanut uusia näkökulmia tulokselliseen ja asiakaslähtöiseen johtamiseen muuttuvassa toimintaympäristössä. #EKJvalmennus
Läs mer och anmäl dig
Bild
Johtaminen ja strategiat
Esihenkilökoulutukset
Närutbildning
EKJ10 Esihenkilöiden ja keskijohdon johtamisvalmennus
25.4.2024
-
4.10.2024
Esihenkilöiden ja keskijohdon valmennusohjelma EKJ on kunta-alan organisaatioiden lähiesihenkilöille ja keskijohdolle suunnattu laadukas valmennuskokonaisuus, joka antaa loistavat eväät oman työn ja johtamisen kehittämiselle. Valmennusohjelman lähtökohtana on jokaisen osallistujan oman johtajuuden vahvistaminen ja kehittäminen, mikä tukee myös organisaation johtamisen kehittämistä. Valmennus tarjoaa pysähtymisen paikkoja, joissa voidaan pohtia yhdessä arjen johtamisen haasteita. Johtajuuden kehittymistä mahdollistetaan laadukkailla asiantuntijaluennoilla, vertaistuella ja ohjatulla ryhmäcoachauksella sekä itsenäisellä reflektoinnilla. Valmennusohjelman jälkeen osallistuja on kasvanut omassa johtajuudessaan. Hänellä on lisääntynyt tietoisuus omasta johtajuudesta sekä sen vaikutuksista. Lisäksi hän on saanut uusia näkökulmia tulokselliseen ja asiakaslähtöiseen johtamiseen muuttuvassa toimintaympäristössä. #EKJvalmennus
Läs mer och anmäl dig
Bild
Svenskspråkiga utbildningar
Esihenkilökoulutukset
Distansutbildning
Ledarskapsutbildning
14.5.2024
-
14.5.2024
För att lyckas med rollen som chef, erbjuder FCG en ledarskapsutbildning. Utbildningen tillämpar sig åt dig som nyligen blivit chef, eller vill vidareutveckla dig inom chefsrollen. Utbildningen ger dig konkreta verktyg för att lyckas med den krävande rollen förmanskapet innebär. Utbildningshelhet behandlar frågor och teman som alla nya chefer måste ta hänsyn till när de bygger upp den egna chefsrollen.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Esihenkilökoulutukset
HR- ja palvelussuhdeasiat
Närutbildning
AVAINTA Kevätseminaari
22.5.2024
-
24.5.2024
Tervetuloa mukaan käsittelemään AVAINTES:n ja työlainsäädäntöön liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä sekä muita henkilöstöhallinnolle ja esihenkilöille mielenkiintoisia teemoja.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Viestintä, markkinointi ja asiakastyö
Esihenkilökoulutukset
HR- ja palvelussuhdeasiat
Distansutbildning
Henkilöstön rekrytointi
23.5.2024
-
23.5.2024
Henkilöstön rekrytointi -koulutus on suunnattu sinulle, joka rekrytoit henkilöstöä kunnallisiin virka- tai työsuhteisiin. Koulutuksen aikana käsittelemme koko rekrytoinnin kaaren. Koulutuksen sisältö auttaa ymmärtämään, mitä työnantajan tulee huomioida toimiakseen lainsäädännön mukaisesti sekä kuinka prosessi tulisi hoitaa parhaan mahdollisen työntekijän rekrytoimiseksi.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Sosiaali- ja terveystoimi
Esihenkilökoulutukset
Distansutbildning
Vastaavien hammaslääkärien koulutusohjelma 2023 -2024: 4. jakso
24.9.2024
-
25.9.2024
Vastaavien hammaslääkärien koulutusohjelma koostuu viidestä opetusjaksosta sekä itsenäisestä työskentelystä välitehtävien parissa: Osallistuessasi tähän vastaavan hammaslääkärin erityispätevyysvaatimuksia vastaavaan koulutukseen saat ajankohtaista tietoa ja valmiuksia, joista on hyötyä, kun työskentelet esihenkilö- tai kehittämistehtävissä suun terveydenhuollossa. Koulutusohjelma on Suomen Hammaslääkäriliiton erityispätevyystoimikunnan hyväksymä. Se kattaa pääosan vastaavan hammaslääkärin erityispätevyysvaatimuksia vastaavasta kurssimuotoisesta koulutuksesta, jonka laajuus on 12 opintopistettä.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Esihenkilökoulutukset
Distansutbildning
Digikanavapalvelu: Esihenkilön tuki
Toimiva ja tehokas työyhteisö tarvitsee osaavat esihenkilöt. Onnistuakseen tehtävässään, tulisi esihenkilön hallita niin ihmisten, prosessien kuin itsensä johtamiseen liittyvät kysymykset. Esihenkilön tuki -palvelumme on suunniteltu vastaamaan esihenkilöiden monipuolisiin osaamistarpeisiin tarjoamalla ajasta ja paikasta riippumatonta tietoa juuri silloin, kun sitä kiireisessä arjessa tarvitaan.
Läs mer och anmäl dig
Bild
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Distansutbildning
Esihenkilöpassi
Esihenkilöpassi-verkkokurssilla opit tehtävien avulla ratkomaan tavallisimpia työssä kohtaamiasi tilanteita. Kurssin suoritusaika on 2 kk ja opiskelet kurssilla omassa tahdissasi. Mukaan voit ilmoittautua vaikka heti!
Läs mer och anmäl dig
Bild
HR- ja palvelussuhdeasiat
Johtaminen ja strategiat
Esihenkilökoulutukset
Sosiaali- ja terveystoimi
Distansutbildning
Työhyvinvoinnin tilauskoulutus
Työhyvinvoinnin tilauskoulutuksessa saatte vinkkejä ja työkaluja oman työyhteisönne hyvinvoinnin tukemiseen räätälöidysti juuri teidän tarpeisiinne. Koulutus soveltuu pidettäväksi haluamananne ajankohtana esimerkiksi työpajana osaksi TyHy-päivää tai koko organisaatiolle pidettäväksi luennoksi.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Esihenkilökoulutukset
HR- ja palvelussuhdeasiat
Johtaminen ja strategiat
Viestintä, markkinointi ja asiakastyö
Distansutbildning
Tilauskoulutus esihenkilötyön ja palvelussuhdeasioiden tueksi
Organisaatiokohtaisella koulutuksella taklaamme juuri teidän organisaationne olennaisimmat kysymykset esihenkilötyössä ja palvelussuhdeasiossa. Tuomme tilauskoulutuksen lähelle teitä tai tarjoamme paikasta riippumattoman verkkokoulutuksen teidän tarpeisiinne.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Esihenkilökoulutukset
Distansutbildning
Digikanavapalvelu: Esihenkilön tuki
Toimiva ja tehokas työyhteisö tarvitsee osaavat esihenkilöt. Onnistuakseen tehtävässään, tulisi esihenkilön hallita niin ihmisten, prosessien kuin itsensä johtamiseen liittyvät kysymykset. Esihenkilön tuki -palvelumme on suunniteltu vastaamaan esihenkilöiden monipuolisiin osaamistarpeisiin tarjoamalla ajasta ja paikasta riippumatonta tietoa juuri silloin, kun sitä kiireisessä arjessa tarvitaan.
Läs mer och anmäl dig

Mietinnässä täsmäkoulutus organisaatiollenne?

Siirry tilauskoulutuksiin, tai ota yhteyttä asiakkuuspäällikkö Leena-Kaisa Pantsuun etunimi.sukunimi@fcg.fi tai soittamalla +358 50 466 2905.