Sisältölohkot

Image
FCG tietosuoja- ja tietoturvakoulutukset

Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva

Tiedonhallintaa, tietosuojaa, tietoturvallisuutta ja digitalisaatiota käsittelevät laadukkaat koulutuksemme soveltuvat erityisesti julkisen hallinnon asiantuntijoille, jotka toimivat organisaatioissaan näihin aihealueisiin liittyvissä vastuutehtävissä. Tilaisuuksiin ovat kuitenkin lämpimästi tervetulleita kaikki, jotka haluavat vahvistaa osaamistaan työtehtäviensä tekemisen tueksi – tunnistamme, että usein asiakkaillamme on organisaatioissaan monia vastuutehtäviä ja -alueita.

Mitä olemme sinulle suunnitelleet
Järjestämme peruskoulutuksia, joiden avulla voit ottaa haltuun roolisi kannalta keskeiset tehtävät ja hahmottaa toiminnan reunaehdot. Syventävät koulutukset käsittelevät vastuidesi kannalta keskeisiä osaamisalueita – joko perehdyttämällä sinut tiettyyn rajattuun aiheeseen tai kehittämällä osaamistasi laajasti tietyllä aihealueella.

Tilaisuuksissamme saat asioista aina ajantasaista tietoa niiden käsittelemästä aiheesta ja toteutustavasta riippumatta. Tämän lisäksi järjestämme tilaisuuksia, joista saat tietoa erityisesti ajankohtaisista asioista. Nämä tilaisuudet voivat olla joko ajan hermolla olevia kertaluonteisia koulutuksia, jotka vastaavat täsmälliseen ja akuuttiin tiedon tarpeeseen, tai vuosittain toistuvia, tietylle asiantuntijaryhmälle suunniteltuja tapahtumia, jotka tarjoavat oivallisen foorumin keskustelulle ja verkostoitumiselle. 

Etäily on mahdollista – usein jopa välttämätöntä
Suurin osa tilaisuuksistamme järjestetään puolen päivän mittaisina vuorovaikutuksellisina etäkoulutuksina, joihin voit osallistua kustannustehokkaasti omalta työpisteeltä. Lähes kaikkiin muihinkin järjestämiimme tiedonhallintaa, digitalisaatiota, tietosuojaa ja tietoturvaa käsitteleviin tilaisuuksiin on mahdollista osallistua myös etäyhteyden välityksellä. 

Yhteisö oppii – kollegat mukaan aina tilaisuuden niin salliessa 
Parviälyä on helpompi hyödyntää samalta tietopohjalta. Kun useampi henkilö samasta organisaatiosta osallistuu tilaisuuteen, on lisäksi mahdollista hyödyntää edullisempaa ryhmähinnoittelua. 

Digikanavapalvelut kasvussa
Tapahtumien, koulutusohjelmien ja webinaarien lisäksi meiltä löytyy myös laaja verkkokoulutustarjonta. Sinua tai organisaatiotasi saattaisivat kiinnostaa esimerkiksi seuraavat Digikanavan sisällöt: Tiedonhallinnan osaaja, Tietosuojaosaaja, Vaikutuksen arviointi, Työntekijän digiakatemia ja Esihenkilön tuki. Kanavalle on suunnitteilla muun muassa eri toimialoille suunnattua tietosuojakoulutusta. Lisätietoa löydät digikanavan verkkosivuilta: Digikanava | FCG Koulutus- ja tapahtumapalvelut.

Oppaasi opintiellä
Toimimme mielellämme kumppanina ammatillista osaamistasi vahvistamassa. Olemme rakentaneet polkuja, joita pitkin voit systemaattisesti kasvattaa tietotaitoasi tietyllä aihealueella: saat suosituksia sinulle soveltuvista koulutustilaisuuksista koulutuskalenterista, järjestämiemme tilaisuuksien yhteydessä ja täältä koontisivuilta. Jos mietit, mikä olisi seuraava järkevä askel opintiellä, voit myös kysyä suoraan meiltä: koulutuspäällikkö Kristiina Kumpulainen (kristiina.kumpulainen@fcg.fi, p. 041 730 8940) ja koulutuspäällikkö Päivi Raitio (paivi.raitio@fcg.fi, p. 050 394 7291).

Image
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Talous ja rahoitus
Hallinto- ja lakiasiat
Etäkoulutus
Datatalouden koulutuskokonaisuus
27.8.2024
-
19.11.2024
Neliosaisessa webinaarisarjassa käsitellään datatalouden elementtejä ja reunaehtoja, sekä sitä, millainen rooli julkishallinnolla on datatalouden kehittämisessä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Etäkoulutus
Teknisen tietosuojan perusteet, osa 2.
27.8.2024
-
27.8.2024
Kuinka tietosuojavaatimuksia toteutetaan tietojärjestelmissä? Mitä tietojärjestelmissä tulee huomioida tietosuojan näkökulmasta? Teknisen tietosuojan perusteet -webinaarisarjassa saat perustiedot siitä, mitä tietojärjestelmien osalta tulee huomioida yksityisyydensuojan turvaamiseksi.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Hallinto- ja lakiasiat
Etäkoulutus
Datatalouden perusteet
27.8.2024
-
27.8.2024
Webinaarissa käsitellään datatalouden periaatteita, datan keräämistä, jakaamista ja käytettävyyttä sekä datan arvonmuodostusta sekä eri toimijoiden rooleja datataloudessa.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Etäkoulutus
Tietoturva kunnassa
29.8.2024
-
29.8.2024
Koulutuksessa pureudutaan ajankohtaisiin tietoturvaa koskeviin aiheisiin erityisesti hyvinvointialueiden ja kunnallisten organisaatioiden näkökulmasta.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Etäkoulutus
Kyberturvallisuuden perusteet
3.9.2024
-
3.9.2024
Webinaarissa tarkastellaan kyberturvallisuuden kokonaisuutta jatkuvuudenhallinnan, varautumisen ja tietoturvallisuuden näkökulmista.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Etäkoulutus
Kyberturvallisuuden jatkuvuudenhallinnan perusteet
4.9.2024
-
4.9.2024
Toimintaa uhkaavien kriisien harjoittelu on johdon vastuulla oleva asia ja johdon kuuluu varmistaa sekä järjestää toiminnan jatkuminen etukäteen. Koulutuksessa käsitellään varautumista kyberturvallisuuden jatkuvuuden näkökulmasta ja käydään läpi kyberjatkuvuuden suunnittelun perusteita.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Hallinto- ja lakiasiat
Lähikoulutus
Tietosuojavastaavan koulutusohjelma - syksy 2024
4.9.2024
-
5.12.2024
Tietosuojavastaavan tehtäviin valmiuksia antava koulutusohjelma kestää neljä kuukautta. Se sisältää kuusi koulutuspäivää (2 etä + 2 lähi + 2 etä), harjoitustehtäviä ja lopputentin verkkoalustalla.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Hallinto- ja lakiasiat
Etäkoulutus
Rakenteettoman tiedon kartoitus ja hallinta
5.9.2024
-
5.9.2024
Koulutuksessa käsitellään perusteellisesti rakenteetonta tietoa ja sen hallintaa sekä käydään läpi käytännön työkaluja tiedonhallintaan. Koulutuksen avulla saat apua organisaation GDPR-vaatimusten täyttämiseen ja tiedonhallintaprosessien tehostamiseen. Koulutus sopii tiedonhallinnan asiantuntijoille sekä tietotekniikan parissa työskenteleville ammattilaisille.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Hallinto- ja lakiasiat
Etäkoulutus
Tietosuojalait ja -periaatteet
13.9.2024
-
13.9.2024
Koulutuksessa käydään läpi henkilötietojen lainmukaisen käsittelyn periaatteet ja roolit sekä käsittelyä ohjaavaa lainsäädäntöä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Etäkoulutus
Tietosuojan perusteet -koulutuskokonaisuus
13.9.2024
-
15.11.2024
Tietosuojan perusteet -koulutuskokonaisuus on suunniteltu vahvistamaan erityisesti niiden organisaation työntekijöiden osaamista, jotka joko käsittelevät työssään paljon henkilötietoja tai joiden vastuisiin kuuluu organisaation tietosuojan kehittäminen ja ohjeistaminen esimerkiksi organisaation tietosuojavastaavan tukena.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Etäkoulutus
Datatalouden reunaehdot
24.9.2024
-
24.9.2024
Koulutuksessa perehdytään datataloutta säätelevään lainsäädäntöön sekä datatalouden vaatimiin teknisiin ja digitalisaation hyödyntämisen taitoihin.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Etäkoulutus
Tietopyynnöt kasvatuksen ja koulutuksen aloilla
25.9.2024
-
25.9.2024
Tässä koulutuksessa käymme tehokkaasti ja tarkasti läpi tietopyyntöprosessin periaatteet kasvatuksen sekä koulutuksen erityispiirteisiin nojaten. Koulutuksen jälkeen ymmärrät erilaisia tiedonsaantioikeuksia ja tietojen julkisuutta, sekä kykenet käsittelemään eri tahoilta tulleita tietopyyntöjä lainsäädännön asettamat raamit huomioiden.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Viestintä, markkinointi ja asiakastyö
Hallinto- ja lakiasiat
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Etäkoulutus
Analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
26.9.2024
-
26.9.2024
Saat koulutuksessa hyvän käsityksen siitä, mitä verkkosivuilla ja sovelluksissa käytettävien evästeiden ja verkkosivustojen analytiikan käytössä tulee huomioida yksityisyyden suojan näkökulmasta. Lisäksi koulutuksessa kuulet ajankohtaisen katsauksen verkkopalveluissa nykyisin käytössä oleviin datankeräyksen tekniikoihin ja sen haasteisiin tietosuojan näkökulmasta.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Etäkoulutus
Kyberturvallisuusdirektiivi (NIS2)
27.9.2024
-
27.9.2024
Työskenteletkö esimerkiksi liikenteen, terveydenhuollon tai julkishallinnon parissa tai muulla yhteiskunnallisesti kriittisellä alalla julkisen tai yksityisen sektorin palveluksessa? Uusi kyberturvallisuusdirektiivi (NIS2) vaikuttaa monen yhteiskunnan kannalta kriittisen toimialan kyberturvallisuusvaatimuksiin. Tiedätkö mikä muuttuu, kun direktiivi saatetaan osaksi kansallista sääntelyä? Miten direktiivi vaikuttaa omaan toimialaasi ja organisaatioosi? Tule kuulemaan direktiivin keskeisimmistä muutoksista ja sen vaikutuksista suomalaisille kriittisille toimijoille kyberturvallisuuteen erikoistuneelta juristiltamme.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Etäkoulutus
Sähköinen säilyttäminen ja arkistointi
3.10.2024
-
3.10.2024
Sähköinen säilyttäminen ja arkistointi -koulutuksessa käymme läpi sähköisen säilyttämisen vaatimia käytännön toimenpiteitä ja ratkaisuja, aiheeseen liittyviä säädöksiä ja ohjeita sekä sähköisen arkistoinnin tulevaisuuden näkymiä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Johtaminen ja strategiat
Työelämätaidot
Etäkoulutus
Tekoälyä julkishallintoon, osa 1 – perusteita käyttöönottoon ja organisaation kehitykseen
4.10.2024
-
4.10.2024
Koulutus tarjoaa syventävää ymmärrystä tekoälyn perusperiaatteista ja sen soveltamisesta mm. kuntien ja vastaavien tietoa käsittelevien organisaatioiden toiminnassa. Osallistujat saavat kattavan käsityksen siitä, mitä tekoälyn käyttöönotto edellyttää julkishallinnossa sekä miten sitä voi hyödyntää osana organisaation toimintatapojen kehitystä. Tämä koulutus tarjoaa osallistujilleen käytännön työkaluja ja strategioita tekoälyn tehokkaaseen hyödyntämiseen julkishallinnon toiminnassa, samalla tukien organisaation muutosvalmiutta ja kehitystä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Johtaminen ja strategiat
Työelämätaidot
Etäkoulutus
Tekoälyä julkishallintoon -koulutuskokonaisuus
4.10.2024
-
10.12.2024
Tekoälyä julkishallintoon -koulutuskokonaisuudessa perehdytään, miten tekoälyä voidaan hyödyntää kunnan ja hyvinvointialueiden eri toimintojen tehostamisessa, ja miten tekoäly otetaan käyttöön turvallisesti sekä hallitusti osaksi päivittäisiä toimintoja. Lisäksi kokoanisuudessa käydään läpi nykyisiä ja mahdollisia tulevia tekoälysäädöksiä sekä digiturvallisuutta, eettisyyttä ja vastuullisuutta. Lisäksi kokonaisuudessa kuullaan useita eri käytännön esimerkkejä eri toimialoilta tekoälyn käyttöönotosta, työkaluista, hankinnoista, suunnittelusta ja itse käytöstä. Koulutuskokonaisuus on suunniteltu oppimispoluksi, jossa jokainen webinaari täydentää toisiaan ja kokonaisvaltainen ymmärrys tekoälystä julkishallinnossa syntyy läpi webinaaritoteutusten.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Johtaminen ja strategiat
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Hybridikoulutus
Kyber 2024 - Kuntatoimijoiden ja hyvinvointialueiden kyberturvallisuuspäivät
9.10.2024
-
10.10.2024
KYBER - Kuntien ja hyvinvointialueiden kyberturvallisuuspäivät on monipuolinen katsaus kuntien ja hyvinvointialueiden kyberturvallisuuden kysymyksiin, kustannustehokkaisiin ratkaisuihin ja yhteistyön mahdollisuuksiin. Muodosta kokonaiskuva muutoksista ja ajoita tarvittavat uudistukset oikein!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Etäkoulutus
Kyberturvallisuusdirektiivi hyvinvointialueilla (NIS2)
11.10.2024
-
11.10.2024
Uusi kyberturvallisuusdirektiivi (NIS2) vaikuttaa monen yhteiskunnan kannalta kriittisen toimialan kyberturvallisuusvaatimuksiin. Tiedätkö mikä muuttuu, kun direktiivi saatetaan osaksi kansallista sääntelyä? Tule kuulemaan direktiivin keskeisimmistä muutoksista ja sen vaikutuksista hyvinvointialueisiin.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Hallinto- ja lakiasiat
Etäkoulutus
Tietosuojariskit
11.10.2024
-
11.10.2024
Webinaarissa perehdytään henkilötietojen käsittelyyn liittyviin riskeihin, niiden tunnistamiseen, käsittelyyn ja ehkäisyyn.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Etäkoulutus
Introduktionskurs till Office 365
15.10.2024
-
15.10.2024
Medarbetarnas it-färdigheter och kunskaper är i en central roll för att en arbetsorganisation ska klara av arbetet som sker i den digitala arbetsmiljön. Office 365 är Microsofts programvara som används av de flesta offentliga organisationer. Denna kursen ger deltagaren de baskunskaper som behövs för användandet av programvaran. Då alla medarbetare känner till arbetsverktygen, kan arbetet göras på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Etäkoulutus
Fördjupningskurs i Teams
22.10.2024
-
22.10.2024
I denna Teams-utbildning lär du dig avancerade funktioner och verktyg som hjälper dig att anpassa kana-ler, flikar och inlägg för att öka produktiviteten och effektiviteten i arbetsflödet.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Etäkoulutus
Tiedonhallinta organisaatioiden muutostilanteissa
7.11.2024
-
7.11.2024
Muutostilanteet ovat osa julkishallinnon organisaatioiden arkea ja ne vaikuttavat myös tiedonhallintaan. Siksi on tärkeää tunnistaa, miten muutostilanteet suunnitellaan ja muutosta toteutetaan siten, että myös tiedonhallinnan laatu säilyy muutoksen aikana ja sen jälkeen. Lainsäädäntö velvoittaa huomioimaan tiedonhallinnan muutostilanteissa: tiedonhallintalain mukaan viranomaiset tekevät muutostilanteissa muutosvaikutustenarvioinnin. Muutoksen vaikutusta henkilötietojen käsittelyyn arvioidaan puolestaan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Arkistolaista tulevat myös omat vaatimuksensa esimerkiksi ajantasaisen arkistonmuodostussuunnitelman ylläpitämisestä. Pelkkä suunnittelu ei muutostilanteissa riitä, vaan suunnitelmia pitää pystyä viemään myös käytäntöön siten, että tiedonhallinnan eri osa-alueet pysyvät toimintakykyisinä muutoksesta huolimatta.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Viestintä, markkinointi ja asiakastyö
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Johtaminen ja strategiat
Etäkoulutus
Digitaalinen palvelumuotoilu julkisella sektorilla
7.11.2024
-
7.11.2024
Tässä tehokkaassa koulutuksessa käymme läpi palvelumuotoiluprosessin vaiheet digitaalisten palveluiden kehittämisen näkökulmasta. Tervetuloa mukaan poimimaan parhaimmat opit muotoillaksesi organisaatiosi ulkoisista tai sisäisistä digipalveluista entistä toimivampia ja asiakaslähtöisempiä!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Hybridikoulutus
Tiedonhallinnan ajankohtaispäivät 2024
13.11.2024
-
14.11.2024
Tiedonhallinnan ajankohtaispäivät tarjoaa katsauksen tiedonhallinnan jatkuvasti kehittyvään kenttään ja jatkuaan kehittämiseen. Tapahtuma antaa tiedonhallinnan asiantuntijoille mahdollisuuden vaihtaa ajatuksia kollegoiden kanssa joko paikan päällä tai verkossa oman valinnan mukaan.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Hallinto- ja lakiasiat
Etäkoulutus
Organisaation tietosuoja
15.11.2024
-
15.11.2024
Webinaarissa perehdytään tietosuojatyön tietosuojatyön järjestämiseen, resursointiin ja dokumentointiin organisaatiossa sekä henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteisiin.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Viestintä, markkinointi ja asiakastyö
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Etäkoulutus
Henkilötiedot verkkosivuilla
20.11.2024
-
20.11.2024
Kunnallisilla organisaatioilla on velvoite tiedottaa toiminnastaan verkkosivuilla, mutta julkaistavat asiakirjat sisältävät usein henkilötietoja. Mitä tietoa verkkoon tulee ja voi laittaa? Kunnallisten organisaatioiden toimintaan liittyvää tietoa organisaation verkkosivuilla julkaisevat henkilöt joutuvat jatkuvasti tekemään punnintaa kunnan viestintään liittyvien velvoitteiden ja yksityisyyden suojan välillä. Miten viestiä kunnan tai kuntayhtymän toiminnasta tarpeeksi kattavasti kuntalaisten yksityisyyttä ja tietosuojalainsäädäntöä loukkaamatta? Tässä webinaarissa saat tukea päätösten tekemiseen arjen työssä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Johtaminen ja strategiat
Työelämätaidot
Etäkoulutus
Tekoälyä julkishallintoon, osa 3 – käyttöönotto ja käytännön toteutuksia eri toimialoilla
10.12.2024
-
10.12.2024
Koulutuksessa tutustutaan tekoälyn käyttöön eri toimialoilla. Webinaari tarjoaa katsauksen siitä, miten eri toimialoilla tekoälyä on otettu käyttöön, miten se on edistänyt organisaation toimintaa ja mihin haasteisiin on törmätty.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Etäkoulutus
Asianhallinta ja palvelujen tiedonhallinta
30.1.2025
-
30.1.2025
Webinaarissa perehdymme tiedonhallintalain vaatimuksiin asianhallinnan ja palveluiden tiedonhallinnan osalta. Saat myös tukea vaatimuksiin vastaamiseen organisaatiossa käytännössä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Viestintä, markkinointi ja asiakastyö
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Johtaminen ja strategiat
Etäkoulutus
Digitaalinen palvelumuotoilu julkisella sektorilla
13.2.2025
-
13.2.2025
Tässä tehokkaassa koulutuksessa käymme läpi palvelumuotoiluprosessin vaiheet digitaalisten palveluiden kehittämisen näkökulmasta. Tervetuloa mukaan poimimaan parhaimmat opit muotoillaksesi organisaatiosi ulkoisista tai sisäisistä digipalveluista entistä toimivampia ja asiakaslähtöisempiä!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Etäkoulutus
Introduktionskurs till Office 365
4.3.2025
-
4.3.2025
Medarbetarnas it-färdigheter och kunskaper är i en central roll för att en arbetsorganisation ska klara av arbetet som sker i den digitala arbetsmiljön. Office 365 är Microsofts programvara som används av de flesta offentliga organisationer. Denna kursen ger deltagaren de baskunskaper som behövs för användandet av programvaran. Då alla medarbetare känner till arbetsverktygen, kan arbetet göras på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Hankinnat ja sopimukset
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Etäkoulutus
Tietosuoja- ja tietoturvavaatimukset hankinnoissa
13.3.2025
-
13.3.2025
Webinaarissa saat hyvän käsityksen siitä, mitä seikkoja hankinnoissa ja sopimuksissa tulee huomioida, jotta henkilötiedot ja muut organisaation käsittelemät tiedot suojataan palveluita ostettaessa.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Etäkoulutus
Teknisen tietosuojan perusteet, osa 1.
18.3.2025
-
18.3.2025
Kuinka tietosuojavaatimuksia toteutetaan tietojärjestelmissä? Mitä tietojärjestelmissä tulee huomioida tietosuojan näkökulmasta? Teknisen tietosuojan perusteet -webinaarisarjassa saat perustiedot siitä, mitä tietojärjestelmien osalta tulee huomioida yksityisyydensuojan turvaamiseksi.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Etäkoulutus
Digituen järjestäminen kunnassa
1.4.2025
-
1.4.2025
Koulutuksessa tutustutaan lainsäädännön velvoitteisiin ja käytännön toimenpiteisiin digituen järjestämiseksi kunnassa.        
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Etäkoulutus
Tietosuojan vaikutustenarviointi
13.5.2025
-
13.5.2025
Tietosuojan vaikutustenarviointi on tärkeä keino tunnistaa ja hallita henkilötietojen käsittelyn aiheuttamia riskejä rekisteröidyille. Tässä webinaarissa pääset paneutumaan perusteellisesti vaikutustenarvioinnin tarkoitukseen ja käytännön toteutukseen. Koulutuksessa käsitellään tietosuojan vaikutustenarviointia käytännönläheisesti. Kouluttajat ovat toteuttaneet työssään lukuisia vaikutustenarviointeja sekä julkiselle että yksityiselle sektorille.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Viestintä, markkinointi ja asiakastyö
Etäkoulutus
Tietosuoja ja sosiaalinen media
15.5.2025
-
15.5.2025
Tietosuoja ja sosiaalinen media -koulutuksessa perehdymme siihen, mitä on huomioitava henkilötietojen lainmukaisen käsittelyn osalta, kun jaetaan tietoa ja kommunikoidaan sosiaalisessa mediassa.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Etäkoulutus
Tietotilinpäätös
9.10.2025
-
9.10.2025
Tietotilinpäätös voi olla keskeinen työkalu GDPR:n osoitusvelvollisuuden täyttämiseen. Se antaa kokonaiskuvan organisaation henkilötietojen käsittelystä ja rekistereistä sekä siitä, miten organisaatio noudattaa tietosuojaperiaatteita ja -lainsäädäntöä. Tietilinpäätöstä voidaan käyttää esimerkiksi vuosittaiseen tai puolivuosittaiseen toiminnan seurantaan ja kehittämiseen.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaalihuolto
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Etäkoulutus
Kurssipaketti: Sosiaalihuollon tietojen käsittely ja tietosuoja
Sosiaalihuollon tietojen käsittely ja tietosuoja -kurssipaketti toimii peruskurssina, jossa käsitellään tietosuojaa ja sosiaalihuollon asiakastietojen käsittelyä käytännönläheisesti. Aiempaa lainsäädännön koulutusta ei tarvita. Kurssi on suunnattu sosiaalialan esihenkilöille, työntekijöille ja muille aiheesta kiinnostuneille.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Etäkoulutus
Kurssipaketti: Tietosuojaosaaja
Opi henkilötietojen lainmkaisesta käsittelystä kätevästi verkossa Tietosuojaosaaja -kurssipaketin avulla. Verkkokurssilla opit mm. tietosuojaan liittyvistä käsitteistä, rekisterinpitäjän vastuusta, rekisteröidyn oikeuksista ja kuntia koskevista erityiskysymyksistä tietosuojan saralla.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Työelämätaidot
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Tietosuojan perusteet
Mikä kaikki luetaan henkilötiedoksi? Mitä tulisi tietää sen käsittelystä? Miten toimia tietoturvaloukkauksen sattuessa? Muun muassa näitä asioita käsitellään verkossa suoritettavalla Tietosuojan perusteet -mikrokurssilla. Kurssi avaa tietosuojan perusasioita, jotka jokaisen olisi hyvä tietää.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Työelämätaidot
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Tietoturvan perusteet
Mitä tulisi huomioida tietoturvaan liittyen asiantuntijatyössä? Miten välttyä tietomurroilta tai huijausyrityksiltä? Miten suojata tilit ja käyttää laitteita tietoturvallisesti? Muun muassa näihin asioihin saat vastauksia verkossa suoritettavalla Tietoturvan perusteet -mikrokurssilla. Kurssi käsittelee tietoturvan perusasioita, jotka jokaisen on hyvä hallita asiantuntijatyössä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Työelämätaidot
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Etäkoulutus
Kurssipaketti: Digitaidot
Digitaidot-kurssipaketti tarjoaa kattavan näkymän tietosuojan ja tietoturvan perusteista, sekä digitalisaation tuomista mahdollisuuksista nykypäivän työelämässä. Opit hyödyntämään työelämässä tarvittavia sovelluksia. Saat yhdessä paketissa perustiedot, jotka nykypäivän työelämässä tarvitsee tietää tietosuojaan ja tietoturvaan liittyen, sekä käyttövinkit suosituimmista sovelluksista mielenkiintoisten ja havainnollistavien esimerkkien kera.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Hallinto- ja lakiasiat
Etäkoulutus
Kurssipaketti: Tiedonhallinnan osaaja
Tiedonhallinnan osaaja -kurssipaketti toimii peruskurssina, jossa käsitellään organisaation hankkiman, tuottaman, käyttämän ja säilyttämän tiedon hallintaa. Hyvin hallinnoidulla tiedolla voidaan edistää organisaation tuottavuutta, parantaa palveluja ja lisätä kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuuksia. Kurssipakettiin sisältyy tallenteita, oppimateriaaleja ja oppimistehtäviä. Kurssi ohjaa keskeisimpien tietolähteiden luo ja opettaen niiden soveltamista.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Johtaminen ja strategiat
Kunnallinen päätöksenteko
Etäkoulutus
Kurssipaketti: Varautumisen perusteet kunnille
Hanki tiedot ja taidot varautumiseen verkossa! Varautumisen perusteet kunnille -kurssipaketti tarjoaa kunnallesi tarvittavat tiedot varautumista varten käytännönläheisellä tavalla.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Hallinto- ja lakiasiat
Etäkoulutus
Kurssipaketti: Vaikutustenarviointi
Vaikutustenarvioinnilla tarkoitetaan prosessia, jossa rekisterinpitäjän tarkoituksena on varmistaa suorittamansa henkilötietojen käsittelyn laillisuus. Tämän verkkokurssin tavoitteena on auttaa sinua ymmärtämään vaikutustenarvioinnin tarkoitusta, tavoitteita, sisältöä ja prosessia.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Työelämätaidot
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
HR- ja palvelussuhdeasiat
Viestintä, markkinointi ja asiakastyö
Etäkoulutus
Digikanava: Työntekijän Digiakatemia
Ammatillisen erityisosaamisen lisäksi viime vuosina korostuneet työelämätaidot ovat joukko taitoja, ominaisuuksia ja käyttäytymismalleja, joita jokainen voi oppia. Työelämätaidot seuraavat yksilöä työpaikasta toiseen ja kertyvät uran varrella. Työelämätaidot auttavat työllistymään, menestymään työssä, kehittymään ammatillisesti, pärjäämään alati muuttuvassa ympäristössä sekä löytämään mielekkyyttä ja innostusta työtä kohtaan.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Työelämätaidot
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Etäkoulutus
Digikanava: M365 Akatemia
Huippuammattilaisten suunnittelema Microsoft 365 -koulutuskokonaisuus perehdyttää sinut ja organisaatiosi M365-työkaluihin Excelistä Teamsiin ja OneDrivesta Wordiin. Käytännönläheisten ja selkeiden sisältöjen avulla syvennät osaamistasi koko M365-kokonaisuudesta, tai voit perehtyä tietyn sovelluksen ominaisuuksiin tarkemmin. Ota haltuun yksi tärkeimmistä tulevaisuuden työelämän taidoista ja kehitä työskentelytapojasi!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Työelämätaidot
Etäkoulutus
Kurssipaketti: Työkalut hybridityössä
Huippuammattilaisten suunnitteleman Työkalut hybridityössä -kurssipaketin avulla pääset tutustumaan M365 kokonaisuuden eri osa-alueisiin ja osaat valita sopivat työkalut eri tehtäviin.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Työelämätaidot
Etäkoulutus
Kurssipaketti: Teams mestari
Huippuammattilaisten suunnitteleman Teams mestari -kurssipaketin avulla pääset syventämään taitojasi Teamsin parissa. Ota käyttöön ajankohtaisimmat vinkit!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Työelämätaidot
Etäkoulutus
Kurssipaketti: M365 Tuottavuustyökalut
Huippuammattilaisten suunnitteleman M365 Tuottavuustyökalut -kurssipaketin avulla pääset syventämään taitojasi työelämässä tarvittavien sovellusten parissa. Kehitä työskentelytapojasi ja takaa tehokas työskentely!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
HR- ja palvelussuhdeasiat
Viestintä, markkinointi ja asiakastyö
Johtaminen ja strategiat
Esihenkilökoulutukset
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Hallinto- ja lakiasiat
Kunnallinen päätöksenteko
Etäkoulutus
Tekoäly julkishallinnon työn tueksi, tilauskoulutus
Organisaatiokohtaisella koulutuksella taklaamme juuri teidän organisaationne olennaisimmat kysymykset tekoälystä. Tuomme organisaatiokhtaisesti räätälöidyn tilauskoulutuksen lähelle teitä tai tarjoamme paikasta riippumattoman verkkokoulutuksen teidän tarpeisiinne.
Lue lisää ja ilmoittaudu

Siirry tästä verkkokauppaan

Kysy myös tilauskoulutuksista, jotka toteutamme asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Ota yhteyttä asiakkuuspäällikkö Leena-Kaisa Pantsu, etunimi.sukunimi@fcg.fi, puh. 050 466 2905