Sisältölohkot

Image
Viestinnän, markkinoinnin ja asiakastyön koulutukset

Viestinnän, markkinoinnin ja asiakastyön koulutukset

Viestinnän, markkinoinnin ja asiakastyön osaamisesta hyötyy jokainen. Koulutukset valmentavat viestimään tehokkaasti ja kohtaamaan sekä ulkoiset että sisäiset asiakkaat ammattitaidolla.

Koulutuksista tukea jokaisen työhön

Viestinnän ja markkinoinnin koulutuksemme tukevat erityisesti kuntien ja muiden julkishallinnon tahojen viestintää. Pääteemoina koulutuksissa on muun muassa:

  • Lainsäädännön reunaehdot viestinnässä,
  • Avoimuuden asettamat vaatimukset,
  • Viestintästrategian suunnittelu,
  • Tietosuoja viestinnän kannalta,
  • Sosiaalisen median hyödyntäminen
  • Viestinnän suunnittelu ja toteutus käytännössä

Palvelumuotoilun koulutukset muodostavat FCG:n asiakastyön koulutuksien rungon. Palvelumuotoilun avulla kehität toimintaa asiakaslähtöisesti ja lisäät asiakkaiden tyytyväisyyttä. Perustana on asiakkaiden tarpeiden ja haasteiden ymmärtäminen. Sen jälkeen palvelusta kehitetään helppokäyttöinen ja asiakkaan tarpeisiin paremmin vastaava.

Jos kohtaat työssäsi ihmisiä, tarvitset asiakaspalvelutaitoja. Asiakaspalvelu-verkkokurssilla voit syventää osaamistasi ajasta ja paikasta riippumatta. Esimerkiksi monet opettajat ovat kokeneet kurssin hyödylliseksi oman työnsä kannalta.

Image
Viestintä, markkinointi ja asiakastyö
Johtaminen ja strategiat
Etäkoulutus
Palvelupolkujen kuvaaminen sote-alalla
3.10.2023
-
3.10.2023
Tässä koulutuksessa perehdytään palvelupolkujen kuvaamiseen ja tunnistamiseen sote-alalla. Sote-alan toimijat, tervetuloa mukaan poimimaan parhaimmat opit palvelupolkujen hyödyntämiseen, jotta voit kehittää palveluistasi entistä toimivampia ja asiakaslähtöisempiä!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Viestintä, markkinointi ja asiakastyö
Digi, IT ja turvallisuus
Johtaminen ja strategiat
Etäkoulutus
Digitaalinen palvelumuotoilu julkisella sektorilla
31.10.2023
-
31.10.2023
Tässä tehokkaassa koulutuksessa käymme läpi palvelumuotoiluprosessin vaiheet digitaalisten palveluiden kehittämisen näkökulmasta. Tervetuloa mukaan poimimaan parhaimmat opit muotoillaksesi organisaatiosi ulkoisista tai sisäisistä digipalveluista entistä toimivampia ja asiakaslähtöisempiä!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Viestintä, markkinointi ja asiakastyö
Etäkoulutus
Blogikirjoittaminen
3.11.2023
-
3.11.2023
Koulutuksessa käydään läpi blogikirjoittamisen vaiheet alku ideasta valmiin blogin julkaisuun. Tervetuloa hiomaan viestintäosaaminen huippuunsa!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Talous ja rahoitus
Viestintä, markkinointi ja asiakastyö
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Terveydenhuollon asiakasmaksut
9.11.2023
-
9.11.2023
Tervetuloa syventymään sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksulainsäädäntöön ja sen uudistuksiin sekä laskutusperusteisiin!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Viestintä, markkinointi ja asiakastyö
Svenskspråkiga utbildningar
Etäkoulutus
Digital kommunikation och marknadsföring för kommunalt anställda
14.11.2023
-
14.11.2023
Denna mångsidiga utbildning ger dig en helhetsuppfattning om hur du kan använda dig av olika digitala kanaler, som exempelvis sociala medier i arbetet med kommunikation och marknadsföring. Under utbildningen går vi igenom de olika digitala plattformarnas fördelar och hur du kan använda dig av dem i arbetet. Utbildningen ger svar och lösningar till hur du på bästa sätt kan både enskilt och tillsammans använda digitala kanaler för att maximera tiden och engagemanget du lägger ner i arbetet.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Digi, IT ja turvallisuus
Hallinto- ja lakiasiat
Viestintä, markkinointi ja asiakastyö
Etäkoulutus
Analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
16.11.2023
-
16.11.2023
Saat koulutuksessa hyvän käsityksen siitä, mitä verkkosivuilla ja sovelluksissa käytettävien evästeiden ja verkkosivustojen analytiikan käytössä tulee huomioida yksityisyyden suojan näkökulmasta.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Viestintä, markkinointi ja asiakastyö
Etäkoulutus
Maineenhallinta ja kriisiviestintä
22.11.2023
-
22.11.2023
Webinaarissa otat haltuun kriisiviestinnän ja maineenhallinnan keskeisimmät opit haastavia viestintätilanteita varten. Tule mukaan kuulemaan ja keskustelemaan siitä, kuinka kriisitilanteissa tiedotetaan, toimitaan median kanssa ja miten menetellä somekohun yllättäessä!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Viestintä, markkinointi ja asiakastyö
Etäkoulutus
Henkilötiedot verkkosivuilla
5.12.2023
-
5.12.2023
Kunnallisilla organisaatioilla on velvoite tiedottaa toiminnastaan verkkosivuilla, mutta julkaistavat asiakirjat sisältävät usein henkilötietoja. Mitä tietoa verkkoon tulee ja voi laittaa? Kunnallisten organisaatioiden toimintaan liittyvää tietoa organisaation verkkosivuilla julkaisevat henkilöt joutuvat jatkuvasti tekemään punnintaa kunnan viestintään liittyvien velvoitteiden ja yksityisyyden suojan välillä. Miten viestiä kunnan tai kuntayhtymän toiminnasta tarpeeksi kattavasti kuntalaisten yksityisyyttä ja tietosuojalainsäädäntöä loukkaamatta? Tässä webinaarissa saat tukea päätösten tekemiseen arjen työssä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Viestintä, markkinointi ja asiakastyö
Svenskspråkiga utbildningar
Etäkoulutus
Inkluderande tjänster och service i kommunen
12.12.2023
-
12.12.2023
”Här är ju alla välkomna? -   för mera inkludering i kommunens tjänster och verksamhet” Det är lätt att tänka att för att kommunen riktar sig till alla och har service för alla, så är den automatiskt inkluderande. Men forskning visar att denna upplevelse inte delas av många av våra minoriteter i kommunen. Under denna fortbildning kommer du att ge möjighet att reflektera över hur er kommun kunde bli mer inkluderande, utan att det alltid behöver kosta mera. Det kräver självreflektion och tydliga mål om vart vi är på väg. Fortbildningen kommer att handla om hur vi får syn på och aktivt förändrar attityder och föreställningar som ibland sitter i väggarna då vi planerar och genomför vår verksamhet. Det handlar om ett arbete där vi alla kommer att må bättre av i längden.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Viestintä, markkinointi ja asiakastyö
Johtaminen ja strategiat
Etäkoulutus
Palvelumuotoilun ABC: Palvelumuotoilun perusteet
30.1.2024
-
30.1.2024
Mitä palvelumuotoilu on? Miten sitä voi hyödyntää? Mistä kannattaisi lähteä liikkeelle palveluiden muotoilussa? Tule oppimaan palvelumuotoilun perusteet kehittääksesi jo olemassa olevia tai innovoidaksesi uusia palveluita kunta-alalle asiakaslähtöisesti!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Viestintä, markkinointi ja asiakastyö
Digi, IT ja turvallisuus
Johtaminen ja strategiat
Etäkoulutus
Digitaalinen palvelumuotoilu julkisella sektorilla
12.2.2024
-
12.2.2024
Tässä tehokkaassa koulutuksessa käymme läpi palvelumuotoiluprosessin vaiheet digitaalisten palveluiden kehittämisen näkökulmasta. Tervetuloa mukaan poimimaan parhaimmat opit muotoillaksesi organisaatiosi ulkoisista tai sisäisistä digipalveluista entistä toimivampia ja asiakaslähtöisempiä!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Talous ja rahoitus
Viestintä, markkinointi ja asiakastyö
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Terveydenhuollon asiakasmaksut
15.2.2024
-
15.2.2024
Tervetuloa syventymään sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksulainsäädäntöön ja sen uudistuksiin sekä laskutusperusteisiin!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Viestintä, markkinointi ja asiakastyö
Etäkoulutus
Saavutettava kuntaviestintä
19.3.2024
-
19.3.2024
Tässä kattavassa webinaarissa otat haltuusi saavutettavan viestinnän keskeiset reunaehdot edistääksesi yhdenvertaisen tiedonsaannin toteutumista kunnan palveluiden käyttäjien kesken. Tervetuloa mukaan!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Viestintä, markkinointi ja asiakastyö
Digi, IT ja turvallisuus
Etäkoulutus
Tietosuoja ja sosiaalinen media
8.5.2024
-
8.5.2024
Tietosuoja ja sosiaalinen media -koulutuksessa perehdymme siihen, mitä on huomioitava henkilötietojen lainmukaisen käsittelyn osalta, kun jaetaan tietoa ja kommunikoidaan sosiaalisessa mediassa.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Viestintä, markkinointi ja asiakastyö
Esihenkilökoulutukset
HR- ja palvelussuhdeasiat
Etäkoulutus
Henkilöstön rekrytointi
23.5.2024
-
23.5.2024
Henkilöstön rekrytointi -koulutus on suunnattu sinulle, joka rekrytoit henkilöstöä kunnallisiin virka- tai työsuhteisiin. Koulutuksen aikana käsittelemme koko rekrytoinnin kaaren. Koulutuksen sisältö auttaa ymmärtämään, mitä työnantajan tulee huomioida toimiakseen lainsäädännön mukaisesti sekä kuinka prosessi tulisi hoitaa parhaan mahdollisen työntekijän rekrytoimiseksi.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Viestintä, markkinointi ja asiakastyö
Lähikoulutus
Kuntien ja hyvinvointialueiden johdon assistenttien ajankohtaispäivät 2024
26.9.2024
-
27.9.2024
Kuntien ja hyvinvointialueiden johdon sihteereiden ajankohtaispäivät pureutuvat ajankohtaisiin assistentin työhön liittyviin aiheisiin. Tervetuloa keskustelemaan ja kehittämään osaamistasi johdon assistentin työn parhaiden käytänteiden edistämiseksi yhdessä muiden alan asiantuntijoiden kanssa haastavien muutosten keskellä!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Viestintä, markkinointi ja asiakastyö
Etäkoulutus
Asiakaspalvelu-verkkokurssi
Asiakaspalvelu-verkkokurssi antaa sinulle kattavat tiedot ja taidot luodaksesi hyvän asiakaspalvelukokemuksen sekä sisäisille että ulkoisille asiakkaille. Hyvä asiakaskokemus on avainasemassa menestykseen!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Esihenkilökoulutukset
HR- ja palvelussuhdeasiat
Johtaminen ja strategiat
Viestintä, markkinointi ja asiakastyö
Etäkoulutus
Tilauskoulutus esihenkilötyön ja palvelussuhdeasioiden tueksi
Organisaatiokohtaisella koulutuksella taklaamme juuri teidän organisaationne olennaisimmat kysymykset esihenkilötyössä ja palvelussuhdeasiossa. Tuomme tilauskoulutuksen lähelle teitä tai tarjoamme paikasta riippumattoman verkkokoulutuksen teidän tarpeisiinne.
Lue lisää ja ilmoittaudu

Siirry tästä verkkokauppaan

Etkö löytänyt etsimääsi? Vai kiinnostaisiko organisaatiokohtainen koulutus?

Kysy myös tilauskoulutuksista, jotka toteutamme asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Ota yhteyttä asiakkuuspäällikkö Leena-Kaisa Pantsu, etunimi.sukunimi@fcg.fi, puh. 050 466 2905