Sisältölohkot

Image
Viestinnän, markkinoinnin ja asiakastyön koulutukset

Viestinnän, markkinoinnin ja asiakastyön koulutukset

Viestinnän, markkinoinnin ja asiakastyön osaamisesta hyötyy jokainen. Koulutukset valmentavat viestimään tehokkaasti ja kohtaamaan sekä ulkoiset että sisäiset asiakkaat ammattitaidolla.

Koulutuksista tukea jokaisen työhön

Viestinnän ja markkinoinnin koulutuksemme tukevat erityisesti kuntien ja muiden julkishallinnon tahojen viestintää. Pääteemoina koulutuksissa on muun muassa:

  • Lainsäädännön reunaehdot viestinnässä,
  • Avoimuuden asettamat vaatimukset,
  • Viestintästrategian suunnittelu,
  • Tietosuoja viestinnän kannalta,
  • Sosiaalisen median hyödyntäminen
  • Viestinnän suunnittelu ja toteutus käytännössä

Palvelumuotoilun koulutukset muodostavat FCG:n asiakastyön koulutuksien rungon. Palvelumuotoilun avulla kehität toimintaa asiakaslähtöisesti ja lisäät asiakkaiden tyytyväisyyttä. Perustana on asiakkaiden tarpeiden ja haasteiden ymmärtäminen. Sen jälkeen palvelusta kehitetään helppokäyttöinen ja asiakkaan tarpeisiin paremmin vastaava.

Jos kohtaat työssäsi ihmisiä, tarvitset asiakaspalvelutaitoja. Asiakaspalvelu-verkkokurssilla voit syventää osaamistasi ajasta ja paikasta riippumatta. Esimerkiksi monet opettajat ovat kokeneet kurssin hyödylliseksi oman työnsä kannalta.

Image
Viestintä, markkinointi ja asiakastyö
Lähikoulutus
Sihteerifoorumi
22.5.2024
-
24.5.2024
Vuosittain järjestettävä SIFO kokoaa yhteen eri toimialojen sihteeri- ja assistenttityön moniosaajat.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Viestintä, markkinointi ja asiakastyö
Lähikoulutus
Kuntien ja hyvinvointialueiden johdon assistenttien ajankohtaispäivät 2024
26.9.2024
-
27.9.2024
Kuntien ja hyvinvointialueiden johdon assistenttien ajankohtaispäivät pureutuvat ajankohtaisiin assistentin työhön liittyviin aiheisiin. Tervetuloa keskustelemaan ja kehittämään osaamistasi johdon assistentin työn parhaiden käytänteiden edistämiseksi yhdessä muiden alan asiantuntijoiden kanssa haastavien muutosten keskellä!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Viestintä, markkinointi ja asiakastyö
Svenskspråkiga utbildningar
Etäkoulutus
Strategitänk i den interna kommunikationen - offentlig sektor 2024
26.9.2024
-
26.9.2024
Reformer, kriser och snabba svängningar har gjort sitt. En viss trötthet i dess kölvatten kräver i sig att man jobbar strategiskt med intern kommunikation inom den offentliga sektorn. Mycket handlar om att kunna förstå varandra och lyssna. Om man lyssnar in omvärlden är det lättare att komma vidare. Arbetsmiljöer behöver framsyn och en ny syn på intern kommunikation och samspel. Att ha markkänning i en värld som söker sin plats är oerhört viktigt - också för orken i vardagen. Att se framåt, granska egna strukturer och planer i kombination med att möta upp det som händer - och inte händer - framåt.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Viestintä, markkinointi ja asiakastyö
Hallinto- ja lakiasiat
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Etäkoulutus
Analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
26.9.2024
-
26.9.2024
Saat koulutuksessa hyvän käsityksen siitä, mitä verkkosivuilla ja sovelluksissa käytettävien evästeiden ja verkkosivustojen analytiikan käytössä tulee huomioida yksityisyyden suojan näkökulmasta. Lisäksi koulutuksessa kuulet ajankohtaisen katsauksen verkkopalveluissa nykyisin käytössä oleviin datankeräyksen tekniikoihin ja sen haasteisiin tietosuojan näkökulmasta.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Viestintä, markkinointi ja asiakastyö
Terveydenhuolto
Hallinto- ja lakiasiat
Lähikoulutus
Osastonsihteerien koulutuspäivät
2.10.2024
-
3.10.2024
Osastonsihteeri toimii tiedon solmukohdassa ja tehtävässä vaaditaan esimerkiksi nopeutta, joustavuutta, organisointitaitoja sekä toisten kohtaamiskykyjä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Viestintä, markkinointi ja asiakastyö
Talous ja rahoitus
Sosiaalihuolto
Etäkoulutus
Terveydenhuollon asiakasmaksut
7.11.2024
-
7.11.2024
Tervetuloa syventymään sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksulainsäädäntöön ja sen uudistuksiin sekä laskutusperusteisiin!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Viestintä, markkinointi ja asiakastyö
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Johtaminen ja strategiat
Etäkoulutus
Digitaalinen palvelumuotoilu julkisella sektorilla
7.11.2024
-
7.11.2024
Tässä tehokkaassa koulutuksessa käymme läpi palvelumuotoiluprosessin vaiheet digitaalisten palveluiden kehittämisen näkökulmasta. Tervetuloa mukaan poimimaan parhaimmat opit muotoillaksesi organisaatiosi ulkoisista tai sisäisistä digipalveluista entistä toimivampia ja asiakaslähtöisempiä!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Viestintä, markkinointi ja asiakastyö
Etäkoulutus
Blogikirjoittaminen
12.11.2024
-
12.11.2024
Koulutuksessa käydään läpi blogikirjoittamisen vaiheet alku ideasta valmiin blogin julkaisuun. Tervetuloa hiomaan viestintäosaaminen huippuunsa!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Viestintä, markkinointi ja asiakastyö
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Etäkoulutus
Henkilötiedot verkkosivuilla
20.11.2024
-
20.11.2024
Kunnallisilla organisaatioilla on velvoite tiedottaa toiminnastaan verkkosivuilla, mutta julkaistavat asiakirjat sisältävät usein henkilötietoja. Mitä tietoa verkkoon tulee ja voi laittaa? Kunnallisten organisaatioiden toimintaan liittyvää tietoa organisaation verkkosivuilla julkaisevat henkilöt joutuvat jatkuvasti tekemään punnintaa kunnan viestintään liittyvien velvoitteiden ja yksityisyyden suojan välillä. Miten viestiä kunnan tai kuntayhtymän toiminnasta tarpeeksi kattavasti kuntalaisten yksityisyyttä ja tietosuojalainsäädäntöä loukkaamatta? Tässä webinaarissa saat tukea päätösten tekemiseen arjen työssä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Viestintä, markkinointi ja asiakastyö
Etäkoulutus
Maineenhallinta ja kriisiviestintä
4.12.2024
-
4.12.2024
Webinaarissa otat haltuun kriisiviestinnän ja maineenhallinnan keskeisimmät opit haastavia viestintätilanteita varten. Tule mukaan kuulemaan ja keskustelemaan siitä, kuinka kriisitilanteissa tiedotetaan, toimitaan median kanssa ja miten menetellä somekohun yllättäessä!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Viestintä, markkinointi ja asiakastyö
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Johtaminen ja strategiat
Etäkoulutus
Digitaalinen palvelumuotoilu julkisella sektorilla
13.2.2025
-
13.2.2025
Tässä tehokkaassa koulutuksessa käymme läpi palvelumuotoiluprosessin vaiheet digitaalisten palveluiden kehittämisen näkökulmasta. Tervetuloa mukaan poimimaan parhaimmat opit muotoillaksesi organisaatiosi ulkoisista tai sisäisistä digipalveluista entistä toimivampia ja asiakaslähtöisempiä!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Viestintä, markkinointi ja asiakastyö
Etäkoulutus
Saavutettava kuntaviestintä
19.3.2025
-
19.3.2025
Tässä kattavassa webinaarissa otat haltuusi saavutettavan viestinnän keskeiset reunaehdot edistääksesi yhdenvertaisen tiedonsaannin toteutumista kunnan palveluiden käyttäjien kesken. Tervetuloa mukaan!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Viestintä, markkinointi ja asiakastyö
Svenskspråkiga utbildningar
Etäkoulutus
Trygg och stabil kommunikation – förändringsskeden
25.3.2025
-
25.3.2025
Förändring är inget nytt, men så här snabba förändringar har gjort oss lite förvirrade. Ett ledarskap som vilar tryggt i god kommunikation och självinsikt, klarar också av att skapa ett tryggt klimat där medarbetare kan och vågar prestera.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Esihenkilökoulutukset
HR- ja palvelussuhdeasiat
Johtaminen ja strategiat
Viestintä, markkinointi ja asiakastyö
Etäkoulutus
Tilauskoulutus esihenkilötyön ja palvelussuhdeasioiden tueksi
Organisaatiokohtaisella koulutuksella taklaamme juuri teidän organisaationne olennaisimmat kysymykset esihenkilötyössä ja palvelussuhdeasiossa. Tuomme tilauskoulutuksen lähelle teitä tai tarjoamme paikasta riippumattoman verkkokoulutuksen teidän tarpeisiinne.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Työelämätaidot
Viestintä, markkinointi ja asiakastyö
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Vaikuttavaa viestintää työyhteisössä
Verkossa suoritettavalla Vaikuttavaa viestintää työyhteisössä -mikrokurssilla käsitellään yleisesti viestinnän perusteita ja sen suunnittelua, erilaisia maineenhallintaan ja kriisiviestintään liittyviä kysymyksiä, sekä vaikuttavaa työyhteisöviestintää. Pääset oppimaan, millaisiin riskeihin organisaatioihin olisi hyvä nykypäivänä varautua, kuinka hyödyntää ketteriä viestintämalleja ja kuinka käydä vastuullista dialogia.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Työelämätaidot
Viestintä, markkinointi ja asiakastyö
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Vuorovaikutus työelämässä
Vuorovaikutus on oleellinen osa toimivaa työtiimiä ja työyhteisöä. Keskustelutaitojen lisäksi on tärkeää, että jokainen kykenee myös kuuntelemaan, sekä antamaan ja vastaanottamaan palautetta. Nykypäivänä myös etätyöhön liittyvä vuorovaikutus tuo omat haasteensa tiimityöskentelyyn ja keskusteluihin, ja on oleellista kiinnittää huomiota omaan toimintaansa. Verkossa suoritettavalla Vuorovaikutus työelämässä -mikrokurssilla käydään läpi esimerkiksi vuorovaikutusta työyhteisössä, erilaisia vuorovaikutustaitoja ja -rooleja, sekä vuorovaikutuksen haasteita.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Työelämätaidot
Hallinto- ja lakiasiat
Viestintä, markkinointi ja asiakastyö
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Tiedottamisen tärkeys ja sosiaalisen median hyödyntäminen
Haluatko oppia lisää sosiaalisen median hyödyntämisestä organisaatioiden viestinnässä? Tai kenties halajat lisää tietoa siitä, kuinka tiedote tulisi laatia ja tiedotustilaisuus järjestää? Verkossa suoritettavalla Tiedottamisen tärkeys ja sosiaalisen median hyödyntäminen -mikrokurssilla käydään läpi tiedottamista ja hyvää tiedotetta, mediasuhteita sekä erilaisia sosiaalisen median kanavia ja somekohuja. Lisäksi pääset oppimaan, kuinka hyödyntää blogeja, vlogeja tai podcasteja.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Työelämätaidot
Viestintä, markkinointi ja asiakastyö
Etäkoulutus
Kurssipaketti: Asiakaspalvelu
Verkossa suoritettava Asiakaspalvelu-kurssipaketti antaa sinulle kattavat tiedot ja taidot luodaksesi hyvän asiakaspalvelukokemuksen sekä sisäisille että ulkoisille asiakkaille. Hyvä asiakaskokemus on avainasemassa menestykseen!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Työelämätaidot
Viestintä, markkinointi ja asiakastyö
HR- ja palvelussuhdeasiat
Etäkoulutus
Kurssipaketti: Viestintä & vuorovaikutus
Verkossa suoritettava Viestintä & vuorovaikutus -kurssipaketti tarjoaa kattavan näkymän organisaatioiden sisäiseen ja ulkoiseen viestintään, työelämän vuorovaikutukseen ja sosiaaliseen mediaan. Halusitpa sitten kehittää osaamistasi somekohujen tai kriisien hallinnassa, empaattisessa vuorovaikutuksessa, tiedottamisessa tai blogin hyödyntämisessä, on tämä kurssipaketti siihen loistava väylä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Työelämätaidot
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
HR- ja palvelussuhdeasiat
Viestintä, markkinointi ja asiakastyö
Etäkoulutus
Digikanava: Työntekijän Digiakatemia
Ammatillisen erityisosaamisen lisäksi viime vuosina korostuneet työelämätaidot ovat joukko taitoja, ominaisuuksia ja käyttäytymismalleja, joita jokainen voi oppia. Työelämätaidot seuraavat yksilöä työpaikasta toiseen ja kertyvät uran varrella. Työelämätaidot auttavat työllistymään, menestymään työssä, kehittymään ammatillisesti, pärjäämään alati muuttuvassa ympäristössä sekä löytämään mielekkyyttä ja innostusta työtä kohtaan.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
HR- ja palvelussuhdeasiat
Viestintä, markkinointi ja asiakastyö
Johtaminen ja strategiat
Esihenkilökoulutukset
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Hallinto- ja lakiasiat
Kunnallinen päätöksenteko
Etäkoulutus
Tekoäly julkishallinnon työn tueksi, tilauskoulutus
Organisaatiokohtaisella koulutuksella taklaamme juuri teidän organisaationne olennaisimmat kysymykset tekoälystä. Tuomme organisaatiokhtaisesti räätälöidyn tilauskoulutuksen lähelle teitä tai tarjoamme paikasta riippumattoman verkkokoulutuksen teidän tarpeisiinne.
Lue lisää ja ilmoittaudu

Siirry tästä verkkokauppaan

Etkö löytänyt etsimääsi? Vai kiinnostaisiko organisaatiokohtainen koulutus?

Kysy myös tilauskoulutuksista, jotka toteutamme asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Ota yhteyttä asiakkuuspäällikkö Leena-Kaisa Pantsu, etunimi.sukunimi@fcg.fi, puh. 050 466 2905