Sisältölohkot

Image
nainen

Kuntatekniikan koulutukset

FCG:n monipuoliset koulutukset tukevat kuntatekniikan ammattilaisia osaamisen kehittämisessä. Tutustu kattavaan tarjontaamme!

Kuntatekniikan ammattilaistia tukemassa

 

Yhdyskuntatekniikan koulutuksetKoulutustarjontamme koostuu ajankohtaistapahtumista ja -webinaareista, jotka pitävät Sinut ajan tasalla teknisen alan muutoksissa ja lakimuutoksissa. Ajankohtaisten webinaarien lisäksi järjestämme joka vuosi Hulevesipäivän ja Jätelautakuntien neuvottelupäivän.

Vuodesta toiseen toistuu kolme päätapahtuma, jotka tarjoavat ajankohtaisaiheiden lisäksi mahdollisuuksia verkostoitua ja vaihtaa parhaita käytänteitä kollegoiden kanssa.

Alkuvuoden kohokohta Kuntien paikkatietoseminaari käsittelee erityisesti paikkatietoalan hankkeita ja haasteita sekä niiden ratkaisuja. Katupäivät kokoaa yhteen ajankohtaisaiheiden äärelle katujen kunnossapidosta ja rakennuttamisesta vastaavat. Teknisen toimen johdolle vuoden tärkein tapahtuma on syksyllä järjestettävä Teknisen johdon päivät. Siellä paneudumme lainsäädännön ja hallinnon muutoksiin sekä toimialan kehittämiseen.

Image
Hallinto- ja lakiasiat
Talous ja rahoitus
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Kulttuuri ja vapaa-aikatoimi
Kuntatekniikka
Ympäristönsuojelu ja jätehuolto
Kunnallinen päätöksenteko
Sosiaalihuolto
Terveydenhuolto
Etäkoulutus
Hyten edistäminen nyt ja tulevaisuudessa 2.
27.8.2024
-
27.8.2024
Koulutuksessa paneudumme syvällisesti ja konkreettisesti kunnassa ja yhdyspinnoilla tehtävään hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Kunnat ovat jatkossakin keskeisiä toimijoita hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Tehtävän toteutuksessa tarvitaan laaja-alaista yhteistyötä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Kuntatekniikka
Ympäristönsuojelu ja jätehuolto
Kiinteistö, mittaus ja paikkatieto
Etäkoulutus
Kiinteistö- ja rakennusrasitteet
10.9.2024
-
10.9.2024
Koulutuksessa käydään läpi kiinteistö- ja rakennusrasitteisiin liittyvä lainsäädäntö ja sen soveltamiseen liittyviä erityiskysymyksiä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Kuntatekniikka
Kiinteistö, mittaus ja paikkatieto
Lähikoulutus
Paikkatietojen julkaisu julkishallinnon organisaatioissa
17.9.2024
-
17.9.2024
Julkishallinnon organisaatiot tuottavat tehtävissään paikkatietoja, joita julkaistaan eri organisaatioiden tietopalveluissa. Mitä tulee huomioida julkaisuissa ja miten varmistamme, että eri organisaatioiden julkaisut ovat yhdenmukaiset?
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Kuntatekniikka
Ympäristönsuojelu ja jätehuolto
Kaavoitus
Etäkoulutus
Julkisuus ja tietopyynnöt kaavoituksessa
24.9.2024
-
24.9.2024
Julkisuus ja tietopyynnöt kaavoituksessa -webinaarissa käymme läpi monipuolisesti kaavoituksen verkkojulkisuuteen liittyviä tulkintoja. Käsiteltäviä teemoja ovat tiedottamisvelvollisuus kaava-asioissa, kaava-asioiden tiedoksianto kunnan verkkosivuilla ja kaavoitukseen liittyvien asiakirjojen julkisuus.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Kuntatekniikka
Lähikoulutus
Kuntien tilafoorumi
1.10.2024
-
2.10.2024
Kuntien tilafoorumi kokoontuu ajankohtaisten asioiden ympärille. Päivillä kuullaan viimeisimmät päivitykset mm. energiasäädöksista ja rakentamislaista. Kuulemme myös, missä mennään sote-kiinteistöjen ja hyvinvointialueiden kanssa.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Kuntatekniikka
Kiinteistö, mittaus ja paikkatieto
Etäkoulutus
Maapolitiikan ajankohtaispäivä
2.10.2024
-
2.10.2024
Maapolitiikan ajankohtaispäivä on monipuolinen webinaari, jossa käsittelemme maapolitiikan kentän ajankohtaisia teemoja keskustelun ja konkreettisten esimerkkitapausten kautta.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Kaavoitus
Rakennusvalvonta
Työllisyys ja elinvoima
Kuntatekniikka
Etäkoulutus
Uusiutuvan energian hankkeet kunnassa
3.10.2024
-
3.10.2024
Uusiutuvaan energiaan liittyvien hankkeiden määrä on kasvanut ja niitä on tulossa toteutusvaiheeseen paljon. Webinaarissa saat tiiviin ja havainnollistavan käsityksen uusiutuvien energiamuotojen huomioimisesta maankäytössä ja kuulet, mitä lupia uusiutuvan energian rakentaminen vaatii sekä alueidenkäyttölain ja rakentamislain muutosten vaikutuksista.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Kaavoitus
Kuntatekniikka
Lähikoulutus
Liikenne ja maankäyttö
8.10.2024
-
9.10.2024
Liikenne ja maankäyttö -seminaari kokoaa alan toimijat yhteiseen foorumiin keskustelemaan liikenteen suunnittelun ja maankäytön suunnittelun ajankohtaisista aiheista ja teemoista. 
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Kuntatekniikka
Kiinteistö, mittaus ja paikkatieto
Etäkoulutus
Kuntien osoitetiedot - osoitteet kuntoon
15.10.2024
-
15.10.2024
Käytännönläheinen webinaari osoitteiden laadun parantamisesta sinulle, joka olet tekemisissä osoitteiden antamisen ja ylläpidon kanssa. Saat opastusta ja pääset keskustelemaan ongelmakohdista.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Kuntatekniikka
Lähikoulutus
Nova Schola 2024
6.11.2024
-
7.11.2024
Nova Schola on vuoden tärkein kohtaamispaikka kuntien viranhaltijoille ja luottamushenkilöille sekä palveluntuottajille eli kaikille, jotka ovat suunnittelemassa, toteuttamassa tai päättämässä, millaisia ovat kunnan koulut ja päiväkotitilat, oppimisympäristöt, yhteistyörakenteet ja toimintakulttuuri! Millainen on koulutuspalvelujen ja oppimisen tulevaisuus, ja millaisissa rakenteissa se todentuu?
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Kaavoitus
Rakennusvalvonta
Kuntatekniikka
Kiinteistö, mittaus ja paikkatieto
Ympäristönsuojelu ja jätehuolto
Etäkoulutus
Kiinteistö- ja kaavoitustiedot tutuiksi - miten hyödynnät niitä työssäsi?
12.11.2024
-
12.11.2024
Ovatko kaavoitukseen ja kiinteistöihin liittyvät tiedot sinulle vieraita, mutta tarvitset niitä kui-tenkin työssäsi silloin tällöin? Tämä koulutus tarjoaa ratkaisun; koulutuksesta saat kokonaiskäsityksen kaavoitusprosessista ja kiinteistönmuodostuksesta sekä kuinka hyödynnät kiinteistötietopalvelun tietoja.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Kuntatekniikka
Kaavoitus
Hybridikoulutus
Kaavoituksen peruskoulutus
13.11.2024
-
16.1.2025
Kaavoituksen peruskoulutus antaa hyvän kokonaiskäsityksen kaavoituksen oikeudellisista perusteista ja kaavoitukseen liittyvistä lukuisista ammatillisista näkökulmista.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Kuntatekniikka
Lähikoulutus
Teknisen johdon päivät 2024
20.11.2024
-
21.11.2024
Päivillä kuulet tuoreimmat päivitykset lainsäädännön ja hallinnonalan muutoksista ja saat katsauksen toimialan kehityshankkeista. Luvassa on ajankohtaisia puheenvuoroja alan parhailta huippuasiantuntijoilta ja kollegoiden kanssa verkostoitumista. Teknisen johdon päivät on suunnattu kaikenkokoisten kuntien tekniselle johdolle.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Kuntatekniikka
Rakennusvalvonta
Lähikoulutus
Rakennusvalvonnan peruskurssi
21.1.2025
-
13.3.2025
Rakennusvalvonnan peruskurssilla käsittelemme rakennusvalvonnan keskeisiä tehtäviä ja rakentamista ohjaavaa lainsäädäntöä sekä perehdymme rakennusvalvonnan hallinnollisiin menettelyihin. Koulutusohjelma koostuu kahdesta jaksosta.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Kuntatekniikka
Rakennusvalvonta
Etäkoulutus
Esteettömyyskartoituksen peruskurssi
29.1.2025
-
6.3.2025
Peruskurssilla perehdytään rakennetun ympäristön esteettömyyskartoitusmenetelmään (ESKEH) ja sitä käyttäen opetellaan tekemään esteettömyyskartoitus sekä siihen liittyvä raportti. Koulutus sopii henkilöille, jotka tekevät tai tulevat tekemään kartoituksia tai tilaavat niitä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Nosto henkilökuljetuspäivät
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Kuntatekniikka
Ympäristönsuojelu ja jätehuolto
Lähikoulutus
Henkilökuljetuspäivät 2025
6.2.2025
-
7.2.2025
Henkilökuljetuspäivillä rakennamme yhdessä henkilökuljetusten kokonaisuutta ja tämän hetken toimintatapoja. Monipuolisten asiantuntijapuheenvuorojen ja -keskusteluiden lisäksi seminaari tarjoaa myös  foorumin yhteiselle pohdinnalle ja verkostoitumiselle
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Kuntatekniikka
Kiinteistö, mittaus ja paikkatieto
Etäkoulutus
Kiinteistökaupan perusteet
11.2.2025
-
11.2.2025
Kiinteistökaupan perusteet -koulutuksessa perehdyt kiinteistökaupan lainsäädännölliseen taustaan muotovaatimuksineen sekä paneudut mm. kiinteistökaupan ehtoihin, kaupan mahdollisiin virheisiin ja kunnan vastuuseen.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Kuntatekniikka
Kiinteistö, mittaus ja paikkatieto
Hybridikoulutus
Kuntien paikkatietoseminaari 2025
12.2.2025
-
13.2.2025
Kuntasektorin tärkein paikkatietotapahtuma tarjoaa laajan tietopaketin ajankohtaisista teemoista ja alan hankkeista, kuntien käytännön toteutuksista ja yritysten ratkaisuista.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Ympäristönsuojelu ja jätehuolto
Kaavoitus
Kuntatekniikka
Rakennusvalvonta
Etäkoulutus
Uusiutuvan energian luvitus
18.3.2025
-
18.3.2025
Uusituvaan energiaan liittyvien hankkeiden määrä on kasvanut ja niitä on tulossa toteutusvaiheeseen paljon. Webinaarissa kuulet, miten lupaprosessista saataisiin mahdollisimman sujuva kaikille osapuolille.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Kaavoitus
Kuntatekniikka
Ympäristönsuojelu ja jätehuolto
Rakennusvalvonta
Etäkoulutus
Hulevesipäivä
19.3.2025
-
19.3.2025
Mitä uutta hulevesien hallinnassa? Hulevesipäivässä perehdyt vuosittain vaihtuviin teemoihin ja kuulet ajankohtaiset vinkit alan parhailta asiantuntijoilta!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
HR- ja palvelussuhdeasiat
Talous ja rahoitus
Johtaminen ja strategiat
Kunnallinen päätöksenteko
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Kuntatekniikka
Lähikoulutus
KJ13 Kuntajohdon johtamisvalmennus
27.3.2025
-
13.6.2025
Kuntajohdon johtamisvalmennus on kuntien johtaville viranhaltijoille tarkoitettu korkeatasoinen valmennus, jossa tarjotaan uusia ideoita ja ajankohtaista tietoa kunta-alan huippuasiantuntijoiden johdolla. Valmennusohjelmassa pääset verkostoitumaan ja vertaisoppimaan. Suomen Kuntaliitto myöntää osallistuneille KJ-sertifikaatin, joka on julkinen tunnustus korkeatasoisista johtamisvalmiuksista. #KJvalmennus #FCG #Kuntaliitto
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Kuntatekniikka
Kiinteistö, mittaus ja paikkatieto
Etäkoulutus
Kiinteistökaupan erityiskysymykset
10.4.2025
-
10.4.2025
Koulutuksessa käydään läpi kiinteistökaupan ajankohtaisia kysymyksiä ja teemoja. Teemoja käsitellään ajantasaisen lainsäädännön ja oikeustapausten kautta.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Kuntatekniikka
Ympäristönsuojelu ja jätehuolto
Etäkoulutus
Jätehuollon ajankohtaispäivä
29.4.2025
-
29.4.2025
Jätehuollon ajankohtaispäivän teemat ja ohjelma rakentuvat vuosittain ajankohtaisten uudistusten ja puheenaiheiden ympärille. Koulutus on tarkoitettu kaikille kunnallisen jätehuollon parissa työskenteleville.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Kuntatekniikka
Etäkoulutus
Koulukuljetukset
13.5.2025
-
13.5.2025
Webinaarissa käsittelemme kuntien perusopetuslain mukaista koulumatkaetuuden järjestämisvelvollisuutta ja velvoitteen täyttämistä. Tilaisuudessa kuulet koulukuljetusten nykytilasta ajankohtaisimmat ja tulevista näkymistä viimeisimmät tiedossa olevat asiat. Käsittelemme myös toimintatapoja ja viranomaisten antamia ohjeita.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Kuntatekniikka
Ympäristönsuojelu ja jätehuolto
Kaavoitus
Lähikoulutus
Kuntien ilmastokonferenssi
21.5.2025
-
22.5.2025
Kuntien Ilmastokonferenssi järjestetään Turussa 21.-22.5.2025. Kunnilla on ollut ja on myös tulevaisuudessa keskeinen rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä ja sopeutustyössä. Tule kuulemaan viimeisin tieto, kokemukset ja ideat näistä aiheista! Tapahtuma järjestetään yhteistyössä FCG:n, Kuntaliiton ja Turun kaupungin kanssa.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Kuntatekniikka
Kaavoitus
Kiinteistö, mittaus ja paikkatieto
Lähikoulutus
Suunnittelu- ja piirtämisfoorumi 2025
21.5.2025
-
23.5.2025
Foorumi, jossa käsittelemme ajankohtaisia teemoja, kokoaa kaavoituksen, kiinteistö- ja mittaustoimen sekä yhdyskuntatekniikan suunnittelijat, suunnitteluavustajat, paikkatietokäsittelijät ja rakennusvalvonnan henkilöstön yhteen jälleen vuonna 2025!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Kaavoitus
Kuntatekniikka
Ympäristönsuojelu ja jätehuolto
Kiinteistö, mittaus ja paikkatieto
Etäkoulutus
Maankäytön ja rakentamisen muutoksenhaku
22.5.2025
-
22.5.2025
Koulutuksessa saat ajankohtaista tietoa maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvästä päätöksenteko- ja muutoksenhakumenettelystä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Kuntatekniikka
Rakennusvalvonta
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Hallintopakko rakennusvalvonnassa
Verkkokurssi tarjoaa perustiedot hallintopakkoprosessin käytöstä kunnan rakennusvalvonnassa. Hallintopakko tarkoittaa viranomaisten käytettävissä olevia hallinnollisia keinoja, joita tarvitaan, kun hallintopäätöksiin sisältyviä velvoitteita ei täytetä vapaaehtoisesti. Kurssi sopii sellaisille henkilöille, jotka tarvitsevat perustiedot hallintopakon perusteista ja hallintopakkoprosessista.
Lue lisää ja ilmoittaudu

Siirry tästä verkkokauppaan

Etkö löytänyt etsimääsi? Vai kiinnostaisiko organisaatiokohtainen koulutus?

Kysy myös tilauskoulutuksista, jotka toteutamme asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Ota yhteyttä asiakkuuspäällikkö Leena-Kaisa Pantsu, etunimi.sukunimi@fcg.fi, puh. 050 466 2905