Sisältölohkot

Image
FCG tietosuoja- ja tietoturvakoulutukset

Tietosuoja- ja tietoturvakoulutukset


Tietosuoja- ja tietoturvakoulutukset soveltuvat organisaatioiden tietosuojavastaaville, tietosuoja- ja tietoturvatehtävissä toimiville ja jokaiselle joka haluaa työtehtäviensä tueksi vahvistaa tietosuojaosaamistaan.

Avoimet koulutukset

Valitse itsellesi sopivin kokonaisuus monipuolisesta tarjonnasta, johon sisältyy perus- ja asiantuntijakoulutusten lisäksi myös valtakunnallisesti merkittäviä alan tapahtumia, kuten Sosiaali- ja terveydenhuollon ATK-päivät.

Tietosuoja- ja tietoturvakoulutusten ja tapahtumien teemoina ovat esimerkiksi:

  • kyberturvallisuus
  • tietosuojan vaikutusten arviointi
  • tietosuojatyön johtaminen
  • teknisen tietosuojan perusteet
  • tietosuoja ja sosiaalinen media
  • tietosuoja, tietoturva ja pilvipalvelut

Koulutuksia on kaikentasoisia ja -pituisia: parin tunnin perustason webinaarista useamman koulutusjakson kestävään tietosuojavastaavan koulutusohjelmaan saakka.

Huomioithan edulliset ryhmähinnat, joita voit hyödyntää, kun osallistujia samasta organisaatiosta on useampia.

Image
Digi, IT ja turvallisuus
Viestintä, markkinointi ja asiakastyö
Johtaminen ja strategiat
Etäkoulutus
Palvelumuotoilun ABC: Palvelumuotoilun perusteet
30.1.2024
-
30.1.2024
Mitä palvelumuotoilu on? Miten sitä voi hyödyntää? Mistä kannattaisi lähteä liikkeelle palveluiden muotoilussa? Tule oppimaan palvelumuotoilun perusteet kehittääksesi jo olemassa olevia tai innovoidaksesi uusia palveluita kunta-alalle asiakaslähtöisesti!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Viestintä, markkinointi ja asiakastyö
Digi, IT ja turvallisuus
Johtaminen ja strategiat
Etäkoulutus
Digitaalinen palvelumuotoilu julkisella sektorilla
12.2.2024
-
12.2.2024
Tässä tehokkaassa koulutuksessa käymme läpi palvelumuotoiluprosessin vaiheet digitaalisten palveluiden kehittämisen näkökulmasta. Tervetuloa mukaan poimimaan parhaimmat opit muotoillaksesi organisaatiosi ulkoisista tai sisäisistä digipalveluista entistä toimivampia ja asiakaslähtöisempiä!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Hankinnat ja sopimukset
Digi, IT ja turvallisuus
Etäkoulutus
Tietosuoja- ja tietoturvavaatimukset hankinnoissa
15.3.2024
-
15.3.2024
Webinaarissa saat hyvän käsityksen siitä, mitä seikkoja hankinnoissa ja sopimuksissa tulee huomioida, jotta henkilötiedot ja muut organisaation käsittelemät tiedot suojataan palveluita ostettaessa.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Viestintä, markkinointi ja asiakastyö
Digi, IT ja turvallisuus
Etäkoulutus
Tietosuoja ja sosiaalinen media
8.5.2024
-
8.5.2024
Tietosuoja ja sosiaalinen media -koulutuksessa perehdymme siihen, mitä on huomioitava henkilötietojen lainmukaisen käsittelyn osalta, kun jaetaan tietoa ja kommunikoidaan sosiaalisessa mediassa.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Digi, IT ja turvallisuus
Etäkoulutus
Tietoturva kunnassa
14.5.2024
-
14.5.2024
Koulutuksessa pureudutaan ajankohtaisiin tietoturvaa koskeviin aiheisiin erityisesti hyvinvointialueiden ja kunnallisten organisaatioiden näkökulmasta.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Digi, IT ja turvallisuus
Etäkoulutus
Tiedonhallinta organisaatioiden muutostilanteissa
16.5.2024
-
16.5.2024
Muutostilanteet ovat osa julkishallinnon organisaatioiden arkea ja ne vaikuttavat myös tiedonhallintaan. Siksi on tärkeää tunnistaa, miten muutostilanteet suunnitellaan ja muutosta toteutetaan siten, että myös tiedonhallinnan laatu säilyy muutoksen aikana ja sen jälkeen. Lainsäädäntö velvoittaa huomioimaan tiedonhallinnan muutostilanteissa: tiedonhallintalain mukaan viranomaiset tekevät muutostilanteissa muutosvaikutustenarvioinnin. Muutoksen vaikutusta henkilötietojen käsittelyyn arvioidaan puolestaan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Arkistolaista tulevat myös omat vaatimuksensa esimerkiksi ajantasaisen arkistonmuodostussuunnitelman ylläpitämisestä. Pelkkä suunnittelu ei muutostilanteissa riitä, vaan suunnitelmia pitää pystyä viemään myös käytäntöön siten, että tiedonhallinnan eri osa-alueet pysyvät toimintakykyisinä muutoksesta huolimatta.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Digi, IT ja turvallisuus
Etäkoulutus
Sähköinen säilyttäminen ja arkistointi
21.5.2024
-
21.5.2024
Sähköinen säilyttäminen ja arkistointi -koulutuksessa käymme läpi sähköisen säilyttämisen vaatimia käytännön toimenpiteitä ja ratkaisuja, aiheeseen liittyviä säädöksiä ja ohjeita sekä sähköisen arkistoinnin tulevaisuuden näkymiä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Digi, IT ja turvallisuus
Etäkoulutus
Tietosuojan vaikutustenarviointi
23.5.2024
-
23.5.2024
Tietosuojan vaikutustenarviointi on tärkeä keino tunnistaa ja hallita henkilötietojen käsittelyn aiheuttamia riskejä rekisteröidylle. Tässä webinaarissa pääset paneutumaan perusteellisesti vaikutustenarvioinnin tarkoitukseen ja käytännön toteutukseen. Koulutuksessa käsitellään tietosuojan vaikutustenarviointia käytännönläheisesti. Kouluttajat ovat toteuttaneet työssään lukuisia vaikutustenarviointeja joista annetaan esimerkkejä koulutuksen aikana.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Digi, IT ja turvallisuus
Etäkoulutus
Teknisen tietosuojan perusteet, osa 1.
28.5.2024
-
28.5.2024
Kuinka tietosuojavaatimuksia toteutetaan tietojärjestelmissä? Mitä tietojärjestelmissä tulee huomioida tietosuojan näkökulmasta? Teknisen tietosuojan perusteet -webinaarisarjassa saat perustiedot siitä, mitä tietojärjestelmien osalta tulee huomioida yksityisyydensuojan turvaamiseksi. Asiantuntijana webinaareissa toimii tiedonhallinta- ja teknologia-arkkitehti Juha Sallinen GDPR Techistä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Digi, IT ja turvallisuus
Lähikoulutus
Kuntien digitalisointipäivät
5.6.2024
-
6.6.2024
Kuntien digitalisointipäivät tarkastelee ajankohtaisia digitalisaatioon liittyviä kysymyksiä ja kunnallisten organisaatioiden muutoksia tietohallinnon näkökulmasta.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Digi, IT ja turvallisuus
Talous ja rahoitus
Hallinto- ja lakiasiat
Etäkoulutus
Datatalouden koulutuskokonaisuus
27.8.2024
-
19.11.2024
Neliosaisessa webinaarisarjassa käsitellään datatalouden elementtejä ja reunaehtoja, sekä sitä, millainen rooli julkishallinnolla on datatalouden kehittämisessä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Digi, IT ja turvallisuus
Etäkoulutus
Teknisen tietosuojan perusteet, osa 2.
27.8.2024
-
27.8.2024
Kuinka tietosuojavaatimuksia toteutetaan tietojärjestelmissä? Mitä tietojärjestelmissä tulee huomioida tietosuojan näkökulmasta? Teknisen tietosuojan perusteet -webinaarisarjassa saat perustiedot siitä, mitä tietojärjestelmien osalta tulee huomioida yksityisyydensuojan turvaamiseksi.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Digi, IT ja turvallisuus
Hallinto- ja lakiasiat
Etäkoulutus
Datatalouden perusteet
27.8.2024
-
27.8.2024
Webinaarissa käsitellään datatalouden periaatteita, datan keräämistä, jakaamista ja käytettävyyttä sekä datan arvonmuodostusta sekä eri toimijoiden rooleja datataloudessa.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Digi, IT ja turvallisuus
Hallinto- ja lakiasiat
Etäkoulutus
Tietosuojalait ja -periaatteet
13.9.2024
-
13.9.2024
Koulutuksessa käydään läpi henkilötietojen lainmukaisen käsittelyn periaatteet ja roolit sekä käsittelyä ohjaavaa lainsäädäntöä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Digi, IT ja turvallisuus
Etäkoulutus
Tietosuojan perusteet -koulutuskokonaisuus
13.9.2024
-
15.11.2024
Tietosuojan perusteet -koulutuskokonaisuus on suunniteltu vahvistamaan erityisesti niiden organisaation työntekijöiden osaamista, jotka joko käsittelevät työssään paljon henkilötietoja tai joiden vastuisiin kuuluu organisaation tietosuojan kehittäminen ja ohjeistaminen esimerkiksi organisaation tietosuojavastaavan tukena.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Digi, IT ja turvallisuus
Etäkoulutus
Datatalouden reunaehdot
24.9.2024
-
24.9.2024
Koulutuksessa perehdytään datataloutta säätelevään lainsäädäntöön sekä datatalouden vaatimiin teknisiin ja digitalisaation hyödyntämisen taitoihin.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Viestintä, markkinointi ja asiakastyö
Hallinto- ja lakiasiat
Digi, IT ja turvallisuus
Etäkoulutus
Analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
26.9.2024
-
26.9.2024
Saat koulutuksessa hyvän käsityksen siitä, mitä verkkosivuilla ja sovelluksissa käytettävien evästeiden ja verkkosivustojen analytiikan käytössä tulee huomioida yksityisyyden suojan näkökulmasta.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Johtaminen ja strategiat
Digi, IT ja turvallisuus
Hybridikoulutus
Kyber 2024 - Kuntatoimijoiden ja hyvinvointialueiden kyberturvallisuuspäivät
9.10.2024
-
10.10.2024
Kuntien ja hyvinvointialueiden kyberturvallisuuspäivät on monipuolinen katsaus kuntien ja hyvinvointialueiden kyberturvallisuuden kysymyksiin, kustannustehokkaisiin ratkaisuihin ja yhteistyön mahdollisuuksiin. Muodosta kokonaiskuva muutoksista ja ajoita tarvittavat uudistukset oikein!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Digi, IT ja turvallisuus
Hallinto- ja lakiasiat
Etäkoulutus
Tietosuojariskit
11.10.2024
-
11.10.2024
Webinaarissa perehdytään henkilötietojen käsittelyyn liittyviin riskeihin, niiden tunnistamiseen, käsittelyyn ja ehkäisyyn.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Digi, IT ja turvallisuus
Svenskspråkiga utbildningar
Etäkoulutus
Introduktionskurs till Office 365
15.10.2024
-
15.10.2024
Medarbetarnas it-färdigheter och kunskaper är i en central roll för att en arbetsorganisation ska klara av arbetet som sker i den digitala arbetsmiljön. Office 365 är Microsofts programvara som används av de flesta offentliga organisationer. Denna kursen ger deltagaren de baskunskaper som behövs för användandet av programvaran. Då alla medarbetare känner till arbetsverktygen, kan arbetet göras på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Svenskspråkiga utbildningar
Digi, IT ja turvallisuus
Etäkoulutus
Fördjupningskurs i Teams
22.10.2024
-
22.10.2024
I denna Teams-utbildning lär du dig avancerade funktioner och verktyg som hjälper dig att anpassa kana-ler, flikar och inlägg för att öka produktiviteten och effektiviteten i arbetsflödet.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Viestintä, markkinointi ja asiakastyö
Digi, IT ja turvallisuus
Johtaminen ja strategiat
Etäkoulutus
Digitaalinen palvelumuotoilu julkisella sektorilla
7.11.2024
-
7.11.2024
Tässä tehokkaassa koulutuksessa käymme läpi palvelumuotoiluprosessin vaiheet digitaalisten palveluiden kehittämisen näkökulmasta. Tervetuloa mukaan poimimaan parhaimmat opit muotoillaksesi organisaatiosi ulkoisista tai sisäisistä digipalveluista entistä toimivampia ja asiakaslähtöisempiä!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Digi, IT ja turvallisuus
Hybridikoulutus
Tiedonhallinnan ajankohtaispäivät 2024
13.11.2024
-
14.11.2024
Tiedonhallinnan ajankohtaispäivät tarjoaa katsauksen tiedonhallinnan jatkuvasti kehittyvään kenttään ja jatkuaan kehittämiseen. Tapahtuma antaa tiedonhallinnan asiantuntijoille mahdollisuuden vaihtaa ajatuksia kollegoiden kanssa joko paikan päällä tai verkossa oman valinnan mukaan.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Digi, IT ja turvallisuus
Hallinto- ja lakiasiat
Etäkoulutus
Organisaation tietosuoja
15.11.2024
-
15.11.2024
Webinaarissa perehdytään tietosuojatyön tietosuojatyön järjestämiseen, resursointiin ja dokumentointiin organisaatiossa sekä henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteisiin.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
HR- ja palvelussuhdeasiat
Viestintä, markkinointi ja asiakastyö
Digi, IT ja turvallisuus
Etäkoulutus
Digikanavapalvelu: Työntekijän Digiakatemia
Ammatillisen erityisosaamisen lisäksi viime vuosina korostuneet työelämätaidot ovat joukko taitoja, ominaisuuksia ja käyttäytymismalleja, joita jokainen voi oppia. Työelämätaidot seuraavat yksilöä työpaikasta toiseen ja kertyvät uran varrella. Työelämätaidot auttavat työllistymään, menestymään työssä, kehittymään ammatillisesti, pärjäämään alati muuttuvassa ympäristössä sekä löytämään mielekkyyttä ja innostusta työtä kohtaan.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Digi, IT ja turvallisuus
Hallinto- ja lakiasiat
Etäkoulutus
Kurssipaketti: Vaikutustenarviointi
Vaikutustenarvioinnilla tarkoitetaan prosessia, jossa rekisterinpitäjän tarkoituksena on varmistaa suorittamansa henkilötietojen käsittelyn laillisuus. Tämän mikrokurssin tavoitteena on auttaa sinua ymmärtämään vaikutustenarvioinnin tarkoitusta, tavoitteita, sisältöä ja prosessia.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Digi, IT ja turvallisuus
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Tietosuojan perusteet
Mikä kaikki luetaan henkilötiedoksi? Mitä tulisi tietää sen käsittelystä? Miten toimia tietoturvaloukkauksen sattuessa? Muun muassa näitä asioita käsitellään Tietosuojan perusteet -mikrokurssilla. Kurssi avaa tietosuojan perusasioita, jotka jokaisen olisi hyvä tietää.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Digi, IT ja turvallisuus
Etäkoulutus
Kurssipaketti: Digitaidot
Digitaidot -kurssipaketti tarjoaa kattavan näkymän tietosuojan ja tietoturvan perusteista, sekä digitalisaation tuomista mahdollisuuksista nykypäivän työelämässä. Saat yhdessä paketissa perustiedot, jotka nykypäivän työelämässä tarvitsee tietää tietosuojaan ja tietoturvaan liittyen mielenkiintoisten ja havainnollistavien esimerkkien kera.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Digi, IT ja turvallisuus
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Tietoturvan perusteet
Mitä tulisi huomioida tietoturvaan liittyen asiantuntijatyössä? Miten välttyä tietomurroilta tai huijausyrityksiltä? Miten suojata tilit ja käyttää laitteita tietoturvallisesti? Muun muassa näihin asioihin saat vastauksia Tietoturvan perusteet -mikrokurssilla. Kurssi käsittelee tietoturvan perusasioita, jotka jokaisen on hyvä hallita asiantuntijatyössä.
Lue lisää ja ilmoittaudu

Siirry tästä verkkokauppaan

Kysy myös tilauskoulutuksista, jotka toteutamme asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Ota yhteyttä asiakkuuspäällikkö Leena-Kaisa Pantsu, etunimi.sukunimi@fcg.fi, puh. 050 466 2905