Sisältölohkot

Image
fcg-hallinnon-koulutukset

Hallinto ja laki -koulutukset 

FCG:n monipuolinen koulutustarjonta tukee kuntien ja hyvinvointialueiden hallinnon osaamisen kehittämistä ja päivittämistä. Valitse itsellesi sopivin tapa kouluttautua ja ilmoittaudu mukaan!

Hallinto ja laki – koulutukset kunnille ja hyvinvointialueille 

Laaja webinaaritarjontamme kattaa hyvän hallinnon ydinasiat ja pureutuu ajankohtaisiin lakimuutoksiin. Tapahtumissa ja ajankohtaistilaisuuksissa syvennytään johtamisen kysymyksiin ja valmistelijan esittelijän työn kannalta tärkeisiin teemoihin.

Syksyisin pyörähtää käyntiin Hallinnon koulutusohjelma, jossa käydään läpi kunnallishallinnolle keskeisiä teemoja ja hyvän hallinnon periaatteita. Koulutusohjelma on kattava perehdytyspaketti uusille kunta-alan asiantuntijoille.

Hallinnon tuki –digikanavan monipuoliset sisällöt tarjoavat mahdollisuuden kouluttautua joustavasti ajasta ja paikasta riippumatta. Tutustu myös tietosuoja- ja tietoturvakoulutuksiimme sekä julkisten hankintojen koulutustarjontaan.
 
Kaipaatko organisaatiokohtaisesti räätälöityä koulutusta henkilöstölle tai luottamushenkilöille?
Lue lisää tilauskoulutuksista ja jätä meille tarjouspyyntö. 

 

Koulutusohjelmat

Image
Kunnallinen päätöksenteko
Hallinto- ja lakiasiat
Etäkoulutus
Hallinnon koulutusohjelma
12.8.2024
-
29.11.2024
Kaipaatko perehdytystä hallinnon keskeisiin teemoihin? Hallinnon koulutusohjelma perehdyttää kuntien ja hyvinvointialueiden päätöksentekoon ja hallintoon. Monipuolinen koulutusohjelma sopii osaamisen kehittämiseen kaikille hallinnossa työskenteleville tehtävistä ja vastuista riippumatta.
Lue lisää ja ilmoittaudu

Tapahtumat ja ajankohtaiset

Image
Hallinto- ja lakiasiat
Lähikoulutus
Kunnallishallinnon juristien neuvottelupäivät 2024
26.9.2024
-
27.9.2024
Neuvottelupäivät kokoaa vuosittain yhteen kunnallisissa organisaatioissa toimivat juristit ja muut kunnallishallinnossa oikeudellisten asioiden parissa työskentelevät. Neuvottelupäivien ohjelmasisältö on suunniteltu yhdessä Suomen Kuntaliiton lakiasiainyksikön asiantuntijoiden kanssa.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
HR- ja palvelussuhdeasiat
Talous ja rahoitus
Johtaminen ja strategiat
Lähikoulutus
Hallinto-, henkilöstö- ja talousjohtamisen seminaari
29.8.2024
-
30.8.2024
Hallinto-, henkilöstö-, ja talousjohtamisen seminaari tarjoaa kuntien ja hyvinvointialueiden johdolle ja keskeisille asiantuntijoille ajankohtaisen tilannekuvan kuntien ja hyvinvointialueiden talouteen, hallintoon, ja henkilöstöasioihin vaikuttavista muutoksista. Seminaari koostuu kaikille yhteisestä osiosta ja rinnakkaisista ohjelmalinjoista. Ilmoittaudu mukaan keskustelemaan ajankohtaisista aiheista ja kohtaamaan johtajakollegoita!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Kunnallinen päätöksenteko
Lähikoulutus
Valmistelijan ja esittelijän koulutuspäivät
20.11.2024
-
21.11.2024
Tämä koulutus antaa perustiedot ja valmiudet erityisesti kunnan päätöksenteossa valmistelun ja esittelijän tehtävissä toimimiseen. Koulutuspäivät tarjoavat työkaluja arjen työskentelyyn valmistelijoille ja esittelijöille sekä heidän kanssaan yhteistyötä tekeville.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Hybridikoulutus
Tiedonhallinnan ajankohtaispäivät 2024
13.11.2024
-
14.11.2024
Tiedonhallinnan ajankohtaispäivät tarjoaa katsauksen tiedonhallinnan jatkuvasti kehittyvään kenttään ja jatkuaan kehittämiseen. Tapahtuma antaa tiedonhallinnan asiantuntijoille mahdollisuuden vaihtaa ajatuksia kollegoiden kanssa joko paikan päällä tai verkossa oman valinnan mukaan.
Lue lisää ja ilmoittaudu

Webinaarit kevät 2024

Image
Kunnallinen päätöksenteko
Hallinto- ja lakiasiat
Etäkoulutus
Esteellisyys ja vaalikelpoisuus
24.9.2024
-
24.9.2024
Koulutuksessa käydään läpi käytännön esimerkein ja oikeustapausten valossa kunnan ja hyvinvointialueen luottamushenkilöiden, viranhaltijoiden ja yhtiöiden hallitusten jäsenten esteellisyyteen liittyviä kysymyksiä. Lisäksi opitaan hahmottamaan, mitkä seikat voivat aiheuttaa sen, ettei henkilö ole vaalikelpoinen toimielimeen.
Lue lisää ja ilmoittaudu

Webinaarit syksy 2024

Image
Hallinto- ja lakiasiat
Kunnallinen päätöksenteko
Etäkoulutus
Pöytäkirjat ja asiakirjat
22.8.2024
-
22.8.2024
Pöytäkirjat ja asiakirjat -koulutuksessa käymme läpi kunnan ja hyvinvointialueen päätöksentekoa pöytäkirjan laatimisen ja julkaisemisen näkökulmasta. Puhumme mm. muutoksenhausta, tiedon elinkaaresta ja päätöksen tiedoksiannosta.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
HR- ja palvelussuhdeasiat
Etäkoulutus
Muutoksenhaku henkilöstöhallinnossa
3.9.2024
-
3.9.2024
Koulutuksessa syvennytään henkilöstöhallinnon muutoksenhakumenettelyyn ja lainsäädäntöön. Koulutuksessa käsitellään muun muassa viranhaltijan sekä työntekijän muutoksenhakukeinoja, virantäyttöpäätöksiä sekä päätösten tiedoksiantoon liittyviä menettelytapoja.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Kunnallinen päätöksenteko
Etäkoulutus
Hyvän kokouksen pelisäännöt
12.9.2024
-
12.9.2024
Käsittelemme webinaarissa perusteellisesti kunnallisten organisaatioiden ja hyvinvointialueiden kokouksia. Koulutus on suunnattu kaikille, jotka järjestävät kokouksia tai osallistuvat niihin: viranhaltijoille ja työntekijöille sekä luottamushenkilöille.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hankinnat ja sopimukset
Hallinto- ja lakiasiat
Etäkoulutus
Kuntien sopimukset UKK
2.10.2024
-
2.10.2024
Tässä koulutuksessa käydään läpi sopimusten tavallisimmat ongelmakohdat kuntakentällä kysytyimpien kysymysten pohjalta.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Etäkoulutus
Julkisuus ja salassapito
9.10.2024
-
9.10.2024
Oikeus saada tietoja viranomaisten toiminnasta on kansalaisen ja kuntalaisen perusoikeus. Julkisuus ja salassapito -koulutuksessa paneudumme julkisuusperiaatteen toteuttamiseen erityisesti kunnallisen organisaation ja hyvinvointialueiden toiminnassa. Koulutuksessa käymme läpi lainsäädännön velvoitteet sekä tarkastelemme sitä, miten organisaatio voi käytännössä huolehtia tietojen julkisuudelle, henkilötietojen suojalle ja verkkoviestinnälle annettujen velvoitteiden toteutumisesta.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Kunnallinen päätöksenteko
Etäkoulutus
Muutoksenhaun perusteet
6.11.2024
-
6.11.2024
Muutoksenhakusäännösviidakko on hallittava, jotta pöytäkirjoihin liitetään oikeat ja asianmukaiset muutoksenhakuohjeet. Koulutuksessa syvennyt kuntalain ja hyvinvointialuetta koskevan lain pohjalta oikaisuvaatimukseen, kunnallis- ja aluevalitukseen sekä hallintovalitukseen.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Ympäristönsuojelu ja jätehuolto
Etäkoulutus
Muutoksenhaku kunnan ympäristöasioissa
17.12.2024
-
17.12.2024
Koulutuksessa pureudutaan päätöksenteko- ja muutoksenhakumenettelyyn ympäristöasioissa. Koulutus on kahden tunnin mittainen ja voit osallistua siihen etänä omalta työpisteeltäsi.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Kunnallinen päätöksenteko
Hallinto- ja lakiasiat
Etäkoulutus
Virkavastuu kunnassa ja hyvinvointialueella
11.12.2024
-
11.12.2024
Viranhaltijoille, luottamushenkilöille sekä muille julkista valtaa käyttäville henkilölle on heidän erityisen asemansa vuoksi säädetty virkavastuu, joka poikkeaa tavanomaisesta oikeudellisesta vastuusta. Koulutuksessa käydään läpi virkavastuun järjestelmä kunnissa ja hyvinvointialueilla, virkavastuun kannalta keskeinen lainsäädäntö ja tuoreet oikeustapaukset, sekä tarkastellaan eri virkavastuun muotoja.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
fcg-hankinnat-ja-sopimukset-koulutukset

 

Verkkokurssit – Hallinnon tuki -digikanavapalvelu
 

Hallinnon tuki -digikanavapalvelu tarjoaa ajasta ja paikasta riippumatonta tietoa juuri silloin, kun sitä tarvitaan.

Sen sisältö on suunniteltu vastaamaan kunnallishallinnon monipuolisiin osaamistarpeisiin. Hallinnon tuki muodostuu yhdeksästä eri teemaa käsittelevästä kurssipaketista, joissa on yli 70 tuntia materiaalia pilkottuna helposti sisäistettäviin mikrosisältöihin.

Palveluun on mahdollista räätälöidä myös asiakkaan omia "oppimispolkuja" ja mikrokursseja.

 

Tutustu Hallinnon tuki -digikanavapalveluun tästä